Про Національний банк України
Верховна Рада України; Закон від 20.05.1999679-XIV