Документ 680-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2008

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Народної Республіки Бангладеш
про торговельно-економічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.196 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Народної Республіки
Бангладеш про торговельно-економічне співробітництво ( 050_001 ),
підписану 15 червня 2007 року у м. Москві, ратифікувати
(додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 680-VIвгору