Документ 684-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Локарнської угоди
про заснування Міжнародної класифікації
промислових зразків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 15, ст.200 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Локарнської угоди про заснування Міжнародної
класифікації промислових зразків ( 995_b07 ), підписаної 8 жовтня
1968 року, зі змінами від 28 вересня 1979 року (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 грудня 2008 року
N 684-VIвгору