Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік [...] від 27.01.201670
Документ 70-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2018, підстава 393-2018-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 70
Київ

Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 323 від 25.04.2018
№ 393 від 23.05.2018}

{Дія Постанови не поширюється на надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов’язань, зазначених у пункті 1 Постанови КМ № 876 від 30.11.2016}

З метою вдосконалення процедури підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підвищення ефективності використання залучених коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, що додається.

2. Установити, що пропозиції про ініціювання інвестиційних проектів, подані до набрання чинності цією постановою Міністерству економічного розвитку і торгівлі відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 91, ст. 3025), розглядаються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Підготовка, реалізація, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Кредитною установою для відбудови, яка діє на підставі повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина, здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням положень міжнародних договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі передати у місячний строк Міністерству фінансів:

пропозиції про ініціювання інвестиційних проектів, подані Міністерству економічного розвитку і торгівлі відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027, рішення про доцільність підготовки яких не прийнято;

інформацію з єдиного реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, про проекти економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

4. Міністерству фінансів затвердити у двомісячний строк порядок проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів фінансових організацій, та порядок ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 74
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 70

ПОРЯДОК
підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Загальні питання

1. Цей Порядок регулює питання підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, крім Міжнародного валютного фонду (далі - МФО), які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії (далі - позика).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бенефіціар - юридична особа, що отримує позику в рамках інвестиційного проекту та забезпечує його реалізацію або разом з іншими бенефіціарами забезпечує реалізацію його окремих частин згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором, що укладається з Мінфіном;

відповідальний виконавець - орган виконавчої влади, інша бюджетна установа, АТ “Державний експортно-імпортний банк України” чи інший державний банк, що визначені Мінфіном для підготовки самостійно або разом з бенефіціаром інвестиційного проекту, здійснення нагляду і контролю за реалізацією бенефіціаром такого проекту або безпосередньої реалізації проекту, в рамках якого отримана позика;

договір України з МФО - міжнародний договір України з МФО про позику чи кредит, що залучаються державою, або про надання державних гарантій;

договір між МФО і бенефіціаром - договір між МФО і бенефіціаром, укладений згідно з договором України з МФО, про виконання проекту (проектний договір) або про надання позики для реалізації інвестиційного проекту;

договір, що укладається з Мінфіном, - договір, укладений між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, та/або іншими особами, про надання позики або про безповоротну передачу позики бенефіціарові, або про відшкодування витрат державного бюджету в разі настання гарантійного випадку, якщо інше не передбачено договором України з МФО, договір, укладений між Мінфіном і міською радою, про відповідальність міської ради за забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання бенефіціаром зобов’язань з погашення та обслуговування позики, інші види договорів, що укладаються між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, та/або міською радою, та/або органом виконавчої влади, та/або органом місцевого самоврядування, та/або державним та/або комунальним підприємством, установою, організацією;

ініціатор інвестиційного проекту - орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також установа чи організація, утворена в установленому порядку зазначеним органом, чи суб’єкт господарювання державного або комунального сектору економіки;

координатор проекту - заступник керівника чи інша уповноважена особа відповідального виконавця, яка належним чином уповноважена таким виконавцем забезпечувати організацію, здійснення нагляду і контролю за проведенням роботи з підготовки та реалізації проекту, підписання документів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією проекту, а також несе персональну відповідальність за підготовку та реалізацію проекту;

Лист Уряду України до МФО - лист від імені Кабінету Міністрів України щодо визначення основних напрямів проведення реформ, на підтримку яких передбачається спрямувати системний проект;

моніторинг проекту - заходи щодо здійснення нагляду за підготовкою та реалізацією проекту, використанням коштів позики, виконанням фінансових зобов’язань згідно з договором України з МФО, договором, що укладається з Мінфіном;

реструктуризація інвестиційного проекту - внесення змін до договору України з МФО та/або договору між МФО і бенефіціаром щодо очікуваних результатів, обсягу робіт, зміни та/або скасування компонентів інвестиційного проекту, перерозподілу коштів позики, зміни бенефіціара, графіка впровадження, умов позики, вимог щодо звітування та дати завершення реалізації проекту, а також до показників моніторингу та оцінки (результативності) інвестиційних проектів, визначених у листах, що є додатками до договору України з МФО;

системний проект - проект, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, в рамках якого позика використовується для фінансування державного бюджету;

інвестиційний проект - проект, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів бенефіціара або відповідального виконавця, або проект розвитку інституціональної спроможності державного органу, проект розвитку державної та/або місцевої інфраструктури, проект розвитку соціальних послуг та інституціональної спроможності обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, у рамках яких погашення і обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджету або за рахунок коштів бенефіціара.

3. Для підготовки та реалізації інвестиційного проекту можуть залучатися міжнародна технічна допомога як грант, кошти підприємств, установ, організацій, державного та місцевих бюджетів.

Відповідальний виконавець у разі отримання гранту для підготовки або реалізації інвестиційного проекту забезпечує його використання згідно з планом заходів щодо підготовки або реалізації інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України.

4. Проект готується та реалізується згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором, що укладається з Мінфіном, іншими договорами, необхідними для його реалізації, цим Порядком та іншими актами законодавства.

5. Мінфін забезпечує ведення реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Порядок ведення такого реєстру визначається Мінфіном.

Підготовка інвестиційного проекту

6. Ініціатор інвестиційного проекту готує проектну пропозицію згідно з пунктом 1 додатка 1 та подає її до Мінфіну разом з документами, визначеними в пунктах 2-6 додатка 1.

У разі коли є потреба в одержанні від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту, ініціатор інвестиційного проекту разом з проектною пропозицією подає до Мінфіну в довільній формі лист-запит про отримання авансу позики, що містить обґрунтування необхідності отримання такого авансу, та документи відповідно до переліку, визначеного у додатку 2.

Мінфін проводить у дводенний строк після надходження документів оцінку їх відповідності визначеним у додатках 1 і 2 вимогам і у разі виявлення розбіжностей повертає їх ініціаторові.

У разі відповідності документів таким вимогам Мінфін у визначеному ним порядку проводить експертизу проектної пропозиції.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

7. Оцінка фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара (далі - оцінка фінансового стану бенефіціара), проводиться Мінфіном у визначеному ним порядку. За її результатами Мінфіном складається висновок. Строк проведення оцінки фінансового стану бенефіціара не повинен перевищувати 20 календарних днів з дати отримання проектної пропозиції. Не пізніше трьох днів з дати складення висновку Мінфін надсилає його ініціаторові проекту та копію - бенефіціарові.

Юридична особа, що має прострочену понад три місяці заборгованість з погашення і обслуговування раніше отриманої позики, кредиту банку або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів, не може виступати бенефіціаром інвестиційного проекту.

У разі коли інвестиційним проектом, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, передбачається визначення потенційних бенефіціарів після підписання договору України з МФО, оцінка фінансового стану бенефіціарів проводиться після їх визначення на стадії реалізації інвестиційного проекту.

Строк проведення оцінки фінансового стану бенефіціара продовжується Мінфіном у разі подання ініціатором інвестиційного проекту неповної або неточної інформації на період, необхідний для отримання такої інформації, але не більш як 20 календарних днів. У разі неподання такої інформації у строк, визначений Мінфіном, проектна пропозиція повертається ініціаторові без розгляду.

За результатами проведення експертизи проектної пропозиції Мінфіном складається висновок щодо експертизи проектної пропозиції у строк, передбачений цим пунктом для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара, а в разі, коли така оцінка не проводилася, - у п’ятиденний строк з дати отримання проектної пропозиції.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

У разі подання ініціатором проекту листа-запиту про отримання авансу позики Мінфін розглядає проект листа-запиту, складає висновок щодо експертизи проектної пропозиції та звертається до МФО із запитом про надання авансу позики у строк, передбачений цим пунктом для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара, а в разі, коли така оцінка не проводилася, - у п’ятиденний строк з дати отримання проекту листа-запиту.

{Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

8. Мінфін у триденний строк після підготовки позитивного висновку щодо оцінки фінансового стану бенефіціара та висновку щодо експертизи проектної пропозиції звертається до МФО із запитом про фінансування інвестиційного проекту та у разі необхідності отримання авансу позики також із запитом про надання авансу позики. У разі коли оцінка фінансового стану бенефіціара не проводилася відповідно до пункту 7 цього Порядку, Мінфін звертається до МФО із таким запитом у триденний строк з дати підготовки висновку щодо експертизи проектної пропозиції.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 323 від 25.04.2018}

9. Мінфін у триденний строк після отримання листа від МФО про підтримку інвестиційного проекту та/або про надання авансу позики приймає рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця та у разі потреби про доцільність отримання авансу позики.

У разі коли на момент звернення ініціатора інвестиційного проекту до Мінфіну відповідно до пункту 6 цього Порядку ініціатор інвестиційного проекту або потенційний бенефіціар отримав листа від МФО про підтримку інвестиційного проекту та/або надання авансу позики, ініціатор інвестиційного проекту подає такий лист до Мінфіну разом з проектною пропозицією. Мінфін приймає у триденний строк рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця та в разі потреби про доцільність отримання авансу позики після проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту та експертизи проектної пропозиції відповідно до пункту 7 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

Про прийняте рішення Мінфін інформує Кабінет Міністрів України, ініціатора інвестиційного проекту, відповідального виконавця та Мінекономрозвитку.

10. Після прийняття Мінфіном рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця та про доцільність отримання авансу позики відповідальний виконавець забезпечує підготовку документів, зазначених у пунктах 4 і 5 додатка 3, та в установленому порядку погоджує їх з Мінфіном, МЗС, Мін’юстом, іншими заінтересованими органами та самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, подає на розгляд Кабінету Міністрів України:

для внесення Президентові України - пропозиції про підписання листа-угоди (у разі укладення договору від імені України);

проект акта про підписання листа-угоди (у разі укладення договору від імені Уряду України).

Подальші заходи щодо підписання листа-угоди здійснюються відповідно до пунктів 22-24 цього Порядку.

11. Відповідальний виконавець у двотижневий строк після отримання від Мінфіну рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту забезпечує організацію роботи з його підготовки, призначає координатора інвестиційного проекту та складає план заходів щодо підготовки інвестиційного проекту згідно з додатком 4.

Строк підготовки інвестиційного проекту не повинен перевищувати 12 місяців з дати прийняття Мінфіном рішення про доцільність його підготовки. У разі порушення зазначеного строку Мінфін проводить за участю відповідального виконавця консультації з МФО з питань доцільності подальшої підготовки такого інвестиційного проекту, про результати яких інформує в тижневий строк Кабінет Міністрів України.

12. Після прийняття Мінфіном рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту відповідальний виконавець подає в установленому порядку Мінфіну пропозиції щодо визначення видатків, які передбачається здійснювати за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, та в разі потреби видатків, які передбачається здійснювати за рахунок авансу позики, що залучається від МФО для підготовки інвестиційного проекту, у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік або про внесення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік.

Мінфін передбачає в установленому порядку фінансові ресурси, що залучаються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, або кошти на виконання зобов’язань за державною гарантією у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік. У разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік відповідальний виконавець - головний розпорядник бюджетних коштів готує відповідний законопроект.

13. Відповідальний виконавець в разі, коли це передбачено інвестиційним проектом та/або вимагається МФО, безпосередньо або через бенефіціара під час підготовки інвестиційного проекту до проведення переговорів з МФО складає та погоджує з МФО проект плану закупівлі разом з обґрунтуванням предмета закупівлі або його частини (лота), методів закупівлі.

14. Відповідальний виконавець під час підготовки інвестиційного проекту може проводити за участю Мінфіну, МЗС, Мін’юсту, інших заінтересованих органів та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також відповідних національних комісій регулювання природних монополій консультації з МФО щодо узгодження проектів договорів України з МФО, договорів між МФО і бенефіціаром, інших документів, необхідних для реалізації проекту.

15. Відповідальний виконавець згідно з планом заходів щодо підготовки інвестиційного проекту після отримання від МФО проекту договору України з МФО розробляє документи, зазначені у підпунктах 1-6 пункту 1 додатка 5, та в установленому порядку забезпечує їх погодження з Мінфіном, МЗС, Мінекономрозвитку, іншими органами виконавчої влади та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також з відповідними національними комісіями регулювання природних монополій або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

У разі коли бенефіціаром є державне підприємство, у тому числі господарське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, погодження Мінфіном документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, є погодженням залучення таким бенефіціаром внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодексу України.

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 393 від 23.05.2018}

Строк погодження документів не може перевищувати 10 робочих днів з моменту їх отримання відповідними органами. У разі коли орган виконавчої влади, а також у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, відповідна національна комісія регулювання природних монополій або відповідний орган місцевого самоврядування та обласна або районна держадміністрація в установлений строк не висловили свою позицію, документи вважаються погодженими без зауважень. Положення цього абзацу не поширюється на висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара (якщо з дати проведення попередньої оцінки пройшло більш як один рік), фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і державний та гарантований державою борг України, та інформацію Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної Мін’юстом згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”.

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 323 від 25.04.2018, № 393 від 23.05.2018}

Після отримання запрошення від МФО на переговори відповідальний виконавець самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, подає документи на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття відповідного акта (про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту; про встановлення розміру плати бенефіціара - суб’єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара - суб’єкта господарювання є майно державної/комунальної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; у разі потреби про виконання інших передбачених законом умов, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів);

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції щодо проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття рішення про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України);

прийняття акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України та відсутності необхідності у проведенні переговорів).

У разі коли за погодженням сторін відсутня необхідність проведення переговорів на розгляд Кабінету Міністрів України подаються для внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України) або проект акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

16. Проект директив делегації чи представникові України готується відповідно до Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3036). У таких директивах передбачається, зокрема, що повноваження щодо підписання договору України з МФО після проведення переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та під час переговорів до тексту проекту такого договору не внесено суттєвих змін, що передбачають збільшення об’єму зобов’язань України, надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки.

17. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів та підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол переговорів та у разі потреби лист про підтвердження результатів переговорів.

18. Керівник офіційної делегації чи представник України, що має повноваження відповідно до частин першої і четвертої статті 6 Закону України “Про міжнародні договори України”, подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив делегації чи представника України разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення міжнародного договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну і МЗС;

у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України, а їх копії - Мінфіну і МЗС.

19. У разі коли повноваження щодо підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні визначених у директивах делегації чи представникові України суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО (у разі потреби разом з додатковими листами до нього) після надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні, а також підписання відповідного договору між МФО і бенефіціаром, інших договорів та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не передбачено проектом договору України з МФО.

У разі залучення коштів МФО під державні гарантії договір, що укладається з Мінфіном про відшкодування витрат державного бюджету в разі настання гарантійного випадку, укладається до підписання уповноваженою особою договору з МФО.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

20. Після підписання договору України з МФО відповідальний виконавець у двотижневий строк підписує або забезпечує підписання договору, що укладається з Мінфіном, сторонами такого договору та подає його до Мінфіну для підписання.

У разі коли інвестиційним проектом передбачається визначення потенційних бенефіціарів на стадії реалізації інвестиційного проекту, відповідальний виконавець підписує або забезпечує підписання договору, що укладається з Мінфіном, сторонами такого договору у двотижневий строк після визначення бенефіціарів. У разі залучення коштів МФО під державні гарантії визначення потенційних бенефіціарів здійснюється у порядку, передбаченому у договорі з МФО.

У разі коли потенційним бенефіціаром визначено комунальне підприємство, стороною договору, що укладається з Мінфіном, повинна бути міська рада, в управлінні якої перебуває потенційний бенефіціар. У зазначеному договорі передбачаються норми щодо забезпечення міською радою своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань бенефіціара перед Мінфіном.

{Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

21. У разі коли повноваження щодо підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи виникла потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, відповідальний виконавець забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів згідно з переліком, зазначеним у підпунктах 1-3 пункту 1 додатка 6, та в установленому порядку забезпечує їх погодження з Мінфіном, МЗС, Мін’юстом, Мінекономрозвитку, іншими заінтересованими органами та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також з відповідними національними комісіями регулювання природних монополій або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями і самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, подає на розгляд Кабінету Міністрів України для:

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

22. Відповідальний виконавець подає у тижневий строк після підписання уповноваженою особою договору України з МФО Кабінетові Міністрів України, Мін’юсту, Мінфіну, Мінекономрозвитку копію такого договору та його переклад на українську мову.

Мінфін у тижневий строк після надходження копії договору України з МФО інформує Мін’юст, чи передбачено залучення позики державним бюджетом на відповідний рік.

Мін’юст з урахуванням такої інформації готує висновок щодо здійснення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеним договором України з МФО, та надсилає його відповідальному виконавцю та МЗС.

Якщо договір України з МФО не потребує ратифікації Верховною Радою України, Мін’юст у десятиденний строк готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

Якщо договір України з МФО потребує ратифікації Верховною Радою України, відповідальний виконавець у двотижневий строк після надходження відповідного висновку Мін’юсту подає МЗС погоджені з Мінфіном, Мін’юстом, іншими заінтересованими суб’єктами пропозиції щодо ратифікації договору України з МФО, передбачені Законом України “Про міжнародні договори України”.

23. МЗС з урахуванням визначеного договором України з МФО строку набрання чинності вносить пропозиції щодо його ратифікації:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України.

Мін’юст у десятиденний строк після набрання чинності законом про ратифікацію договору України з МФО готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.

24. Мінфін у тижневий строк після надходження від МФО повідомлення про набрання чинності договором України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України та відповідального виконавця.

Відповідальний виконавець подає у двотижневий строк МЗС оригінал договору разом з повідомленням МФО про набрання ним чинності.

Підготовка системного проекту

25. Мінфін під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік визначає обсяг фінансових ресурсів, які необхідно залучити від МФО в рамках реалізації системного проекту для фінансування державного бюджету, та звертається до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки такого проекту. Після отримання повідомлення від МФО про підтримку системного проекту Мінфін інформує про це Кабінет Міністрів України.

У разі необхідності залучення коштів для реалізації системного проекту Мінфін проводить за участю заінтересованих державних органів консультації з МФО і узгоджує цілі, завдання та порядок підготовки такого проекту. Мінфін виступає відповідальним виконавцем для цілей підготовки такого проекту.

26. Державні органи, зазначені в абзаці другому пункту 25 цього Порядку, вносять на запит Мінфіну пропозиції щодо здійснення заходів для досягнення цілей системного проекту та пропозиції до проекту Листа Уряду України до МФО.

Мінфін готує разом з МФО проект програми стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту, та проект Листа Уряду України до МФО.

27. Мінфін звертається до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки системного проекту і подає МФО інформацію про його підготовку та під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік або про внесення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік ураховує обсяг фінансових ресурсів, які передбачається залучити від МФО.

Після надходження повідомлення МФО про підтримку системного проекту Мінфін інформує про це в тижневий строк Кабінет Міністрів України.

28. Мінфін на підставі повідомлення МФО про підтримку системного проекту або договору України з МФО готує разом з МФО та погоджує із заінтересованими органами документи, зазначені у підпунктах 1-7 пункту 2 додатка 5, і після надходження від МФО запрошення на переговори подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:

прийняття рішення про залучення фінансових ресурсів МФО з метою реалізації системного проекту, схвалення Листа Уряду України до МФО та надання повноважень щодо його підписання;

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

Проект директив делегації чи представникові України готується відповідно до Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3036). У таких директивах передбачається, зокрема, що повноваження щодо підписання договору України з МФО після проведення переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, що передбачають збільшення об’єму зобов’язань України, надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки.

На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол та у разі потреби лист про підтвердження результатів переговорів.

29. Керівник офіційної делегації чи представник України, що має повноваження відповідно до частин першої і четвертої статті 6 Закону України “Про міжнародні договори України”, подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив делегації чи представника України разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:

у разі укладення договору від імені України - Президентові України, а їх копії - Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, МЗС;

у разі укладення договору від імені Уряду України - Кабінетові Міністрів України, а їх копії - Мінфіну і МЗС.

За результатами переговорів з МФО надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО.

30. Після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту в разі, коли повноваження щодо підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО.

31. У разі коли повноваження щодо підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням щодо ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи виникла потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, Мінфін забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 2 додатка 6, погодження їх з МЗС, Мін’юстом, іншими заінтересованими органами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:

внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені України);

прийняття акта про підписання договору України з МФО (у разі укладення договору від імені Уряду України).

Заходи щодо підписання та набрання чинності договором України з МФО в рамках підготовки та реалізації системного проекту здійснюються відповідно до законодавства.

Мінфін після зарахування коштів позики до державного бюджету у триденний строк інформує про це Кабінет Міністрів України.

{Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

Реалізація інвестиційного проекту

32. Для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець після набрання чинності договором України з МФО складає згідно з додатком 7 відповідний план заходів, забезпечує його виконання та подає копію такого плану Мінфіну. У разі залучення коштів МФО під державні гарантії відповідальний виконавець складає план заходів щодо реалізації інвестиційного проекту у довільній формі.

33. У разі коли під час підготовки інвестиційного проекту не визначені потенційні бенефіціари інвестиційного проекту, визначення таких бенефіціарів здійснюється в порядку, встановленому договором України з МФО, а у разі, коли такий порядок не встановлений, - відповідно до процедури, яка визначається відповідальним виконавцем за погодженням з Мінфіном.

У разі коли реалізація проекту передбачається на умовах самоокупності, Мінфін у встановленому ним порядку проводить оцінку фінансового стану бенефіціара. У разі залучення коштів МФО під державні гарантії оцінка фінансового стану бенефіціара проводиться у порядку, передбаченому у договорі з МФО.

34. Мінфін у визначеному ним порядку проводить у місячний строк після набрання чинності договором України з МФО відбір банків з урахуванням вимог МФО, відкриває в таких банках рахунки, якщо інше не передбачено у відповідному договорі України з МФО.

У разі коли в рамках реалізації інвестиційного проекту виникла потреба у використанні акредитивів, Мінфін проводить у місячний строк відбір банків та здійснює заходи щодо оформлення акредитивів.

У разі залучення коштів МФО під державні гарантії бенефіціар вживає заходів до відкриття необхідних рахунків відповідно до договору між МФО і бенефіціаром.

35. Обслуговування позики, наданої для реалізації інвестиційних проектів відповідно до:

договорів України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - МБРР), бенефіціаром якої є розпорядник або одержувач бюджетних коштів, а відповідальним виконавцем - розпорядник бюджетних коштів, здійснює Казначейство відповідно до Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577);

договорів України з МБРР, бенефіціарами якої є інші юридичні особи, а відповідальним виконавцем - розпорядник бюджетних коштів, здійснює АТ “Державний експортно-імпортний банк України”;

договорів України з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), здійснює АТ “Державний експортно-імпортний банк України”.

{Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

36. Відповідальний виконавець та/або бенефіціар у тижневий строк після набрання чинності договором України з МФО, а у разі, коли інвестиційним проектом передбачається визначення бенефіціарів на етапі його реалізації, у тижневий строк після визначення бенефіціарів подає Мінфіну засвідчений зразок підпису особи, на яку покладено повноваження щодо підписання запитів на одержання коштів із рахунка позики, спеціальних/транзитних рахунків і підтвердних документів, що обґрунтовують такі запити.

Мінфін подає у тижневий строк після отримання засвідченого зразка підпису до МФО і відповідних банків письмове підтвердження повноваження зазначеної особи та засвідчений зразок її підпису.

Відповідальний виконавець та/або бенефіціар у п’ятиденний строк після здійснення платежів із спеціальних/транзитних рахунків подає Мінфіну копію запиту на одержання коштів разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки фактури тощо), інформацію про коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображатимуться видатки, або надання кредитів, із зазначенням категорії витрат, визначених договором України з МФО, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг) (якщо складення плану закупівель передбачено проектом), а також наявності погодження МФО на здійснення таких витрат або пояснення щодо причини відсутності такого погодження.

У разі залучення коштів МФО під державні гарантії відповідальний виконавець та/або бенефіціар подає засвідчені зразки підписів уповноважених осіб до МФО, якщо це передбачено договором між МФО і бенефіціаром.

37. Мінфін здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів позики бенефіціаром та аналізує стан виконання фінансових зобов’язань за договором України з МФО.

У разі виявлення фактів нецільового використання, несвоєчасного або часткового обслуговування та погашення позики згідно з договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем Мінфін зупиняє або скасовує право бенефіціара на одержання коштів позики.

38. У разі коли в ході реалізації інвестиційного проекту виникла потреба у залученні додаткових фінансових ресурсів та одержано попередню письмову згоду МФО про виділення таких ресурсів, відповідальний виконавець готує разом з МФО і бенефіціаром документи згідно з пунктом 1 додатка 5 та в установленому порядку забезпечує їх погодження з Мінфіном, Мін’юстом, іншими заінтересованими органами та у разі, коли реалізація інвестиційного проекту матиме вплив на розмір тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів, також з відповідними національними комісіями регулювання природних монополій або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями та після отримання запрошення від МФО на переговори вносить самостійно або через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері, в якій заплановано реалізацію інвестиційного проекту, на розгляд Кабінету Міністрів України.

{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 323 від 25.04.2018}

У разі коли бенефіціаром є державне підприємство, у тому числі господарське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, погодження Мінфіном документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, є погодженням внесення змін до кредитного договору (договору позики) за здійсненим таким бенефіціаром залученням внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодексу України.

{Пункт 38 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 393 від 23.05.2018}

Строк погодження документів не може перевищувати 10 робочих днів. У разі коли орган виконавчої влади в установлений строк не висловив свою позицію, документи вважаються погодженими без зауважень. Положення цього абзацу не поширюється на висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара, фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і зовнішній борг України, та інформацію Мін’юсту про результати правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної Мін’юстом згідно із частиною третьою статті 4 Закону України “Про міжнародні договори України”.

Подальші заходи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів здійснюються відповідно до вимог пунктів 16-24 цього Порядку.

39. У разі коли в ході реалізації інвестиційного проекту, за яким кошти МФО залучалися державою, виникла потреба у його реструктуризації, відповідальний виконавець готує обґрунтування необхідності такої реструктуризації разом з проектом листа Мінфіну до МФО та погоджує його з Мінфіном, Мін’юстом та МЗС. Мінфін звертається до МФО та після отримання відповіді інформує про це Кабінет Міністрів України та відповідального виконавця.

У разі коли в ході реалізації інвестиційного проекту, за яким кошти МФО залучалися під державні гарантії, виникла потреба у його реструктуризації, відповідальний виконавець та/або бенефіціар за погодженням з Мінфіном звертається до МФО з проектом відповідних пропозицій.

Порядок внесення змін до договору України з МФО та/або договору між МФО і бенефіціаром визначається відповідним договором, а в разі, коли у договорі такий порядок не встановлений, - законодавством.

У разі коли бенефіціаром є державне підприємство, у тому числі господарське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, погодження Мінфіном документів, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, є погодженням внесення змін до кредитного договору (договору позики) за здійсненим таким бенефіціаром залученням внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодексу України.

{Пункт 39 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 393 від 23.05.2018}

40. Відповідальний виконавець забезпечує дотримання строків реалізації інвестиційного проекту, досягнення показників його результативності, визначених у договорі України з МФО та/або листах, які є додатками до договору, налагоджує ефективну взаємодію з бенефіціаром (бенефіціарами), забезпечує у межах своїх повноважень виконання зобов’язань, взятих за договором України з МФО, а також дотримання строків та процедур, визначених цим Порядком та документами МФО, на які є посилання в договорі України з МФО.

Моніторинг проектів

41. Моніторинг проектів проводить Мінфін разом з МФО (за згодою), відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром шляхом оцінки стану підготовки та реалізації проектів, виявлення відхилень від запланованих заходів та визначення їх впливу на виконання зобов’язань, взятих за договорами України з МФО, використання коштів позики та виконання фінансових зобов’язань.

Відповідальний виконавець забезпечує через координатора проекту проведення постійного моніторингу інвестиційного проекту шляхом спостереження за ходом виконання планів заходів щодо підготовки та реалізації проекту, плану закупівлі товарів (робіт, послуг) та бюджету проекту, підготовки фінансової звітності та оцінки досягнення показників результативності, а в разі виявлення фактів відхилення від запланованих заходів забезпечує виконання умов договору України з МФО.

Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара забезпечує в рамках реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не передбачено договором України з МФО та/або договором між МФО і бенефіціаром:

управління проектом з метою досягнення запланованих результатів, зокрема:

проведення моніторингу проекту;

- вжиття заходів для своєчасної та якісної реалізації проекту, досягнення визначених показників результативності, усунення причин зволікання та розв’язання проблем у ході реалізації проекту;

- підготовку звітів про реалізацію проекту;

управління бюджетом проекту, зокрема:

- підготовку запитів до МФО на одержання коштів позики і запитів на одержання таких коштів з відповідних рахунків;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »