Угода між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом
Україна, Іспанія; Угода, Міжнародний документ від 10.02.2015
Документ 724_030, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 27.01.2016, підстава 941-19
 

УГОДА
між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

{Угоду ратифіковано Законом № 941-VIII від 27.01.2016}

Україна та Королівство Іспанія (далі - Сторони),

бажаючи забезпечити охорону інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється між Сторонами, або такої, що спільно створюється Сторонами;

підтверджуючи, що ця Угода не впливатиме на зобов'язання обох Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів;

домовилися про таке:

Стаття 1
Визначення термінів

У цій Угоді терміни вживаються у такому значенні:

"контракт з обмеженим доступом" - договір (контракт) у будь-якій формі, який укладається між як державними органами, так і юридичними особами Сторін, виконання якого пов'язано з інформацією з обмеженим доступом;

"інформація з обмеженим доступом" - будь-який вид даних незалежно від їхньої фізичної форми, характеристик, а також засобів передачі, що відповідно до законодавства кожної Сторони визначені та позначені як такі, що потребують забезпечення охорони від будь-якого несанкціонованого доступу;

"компетентний орган безпеки" - державний орган, визначений Стороною як відповідальний за здійснення нагляду за виконанням цієї Угоди;

"дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим доступом" - позитивне рішення компетентного органу безпеки за результатами процедури перевірки відповідно до національного законодавства про те, що державний орган або юридична особа має необхідні умови для провадження діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим доступом;

"Сторона-джерело" - державний орган або юридична особа, уповноважені Стороною передавати інформацію з обмеженим доступом;

"допуск" - позитивне рішення компетентного органу безпеки за результатами процедури перевірки відповідно до національного законодавства про те, що фізична особа має право на доступ до інформації з обмеженим доступом;

"Сторона-одержувач" - державний орган або юридична особа, уповноважені Стороною отримувати інформацію з обмеженим доступом.

Стаття 2
Компетентні органи безпеки

1. Компетентними органами безпеки Сторін є:

Для України:

Служба безпеки України

Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 33;

Для Королівства Іспанія:

Державний секретар, Директор Національного центру розвідки

Національне управління безпеки

Avda. Padre Huidobro, s/n 28023, Madrid, Spain.

2. Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про будь-які зміни, що стосуються їх компетентних органів безпеки.

Стаття 3
Еквівалентність грифів обмеження доступу

1. Сторони погоджуються, що наступні грифи обмеження доступу є еквівалентними та відповідають ступеням обмеження доступу, визначеним їх законодавством:

В Україні

В Королівстві Іспанія

Особливої важливості

Secreto

Цілком таємно

Reservado

Таємно

Confidencial

Для службового користування

Difusion limitada

2. Сторони позначають всю інформацію з обмеженим доступом, отриману від іншої Сторони, національними грифами обмеження доступу того ж самого ступеня відповідно до пункту 1 цієї статті.

3. Сторона-одержувач може знижувати гриф обмеження доступу отриманої інформації з обмеженим доступом, а також розсекречувати таку інформацію лише за попереднім письмовим погодженням Сторони-джерела.

Стаття 4
Заходи безпеки

1. Сторони охороняють одержану і спільно створену інформацію з обмеженим доступом відповідно до їх законодавства і цієї Угоди.

2. Інформація з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється між Сторонами, використовується лише для цілей, обумовлених перед її передачею.

3. До інформації з обмеженим доступом можуть мати доступ лише особи, яким згідно з національним законодавством надано допуск відповідного рівня, та яких з метою виконання їх службових обов'язків було уповноважено мати доступ до інформації з обмеженим доступом.

4. Доступ до інформації з обмеженим доступом з грифом "Для службового користування"/"Difusion limitada" дозволяється відповідно до законодавства Сторін.

5. Одержана інформація з обмеженим доступом не передається третій стороні без попередньої письмової згоди Сторони-джерела.

Стаття 5
Передача інформації з обмеженим доступом

1. Інформація з обмеженим доступом передається дипломатичними каналами.

2. В окремих випадках, коли використання таких каналів є неможливим або може призвести до надмірної затримки отримання інформації з обмеженим доступом, компетентні органи безпеки можуть визначити інші засоби її передачі.

3. Перед передачею інформації з обмеженим доступом Сторона-джерело попередньо отримує від компетентного органу безпеки держави Сторони-одержувача підтвердження того, що Стороні-одержувачу відповідно до національного законодавства було надано відповідний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим доступом.

4. Сторона-одержувач повідомляє Сторону-джерело про отримання надісланої інформації.

Стаття 6
Переклад, відтворення та знищення

1. Інформація з обмеженим доступом з грифом "Особливої важливості"/"Sekreto" перекладається або відтворюється лише за письмовим погодженням Сторони-джерела.

2. Переклади та відтворення інформації з обмеженим доступом здійснюються відповідно до наступних принципів:

a) Особам, які здійснюють переклади чи відтворення інформації з обмеженим доступом, відповідно до національного законодавства повинно бути надано допуск, який надає право на доступ до такої інформації відповідного ступеня обмеження доступу;

b) переклади та відтворення позначаються такими ж самими грифами обмеження доступу та підлягають такій же охороні, як і оригінали;

c) переклади та кількість копій обмежуються необхідними для службових цілей;

d) на переклади наноситься відповідна позначка мовою перекладу, яка вказує, що вони містять інформацію з обмеженим доступом, отриману від Сторони-джерела.

3. Інформація з обмеженим доступом з грифом "Особливої важливості"/"Sekreto" не знищується, а повертається Стороні-джерелу.

4. Інформація з обмеженим доступом з грифом "Цілком таємно"/"Reservado" або "Taємно"/"Confidencial" знищується за попереднім письмовим погодженням Сторони-джерела.

5. Інформація з обмеженим доступом з грифами "Для службового користування" "Difusion limitada" знищується відповідно до національного законодавства.

Стаття 7
Візити

1. Доступ до інформації з обмеженим доступом надається відвідувачам лише у необхідному обсязі та за письмовим дозволом компетентного органу безпеки Сторони, що приймає, відповідно до національного законодавства.

2. Запит на візит подається установі, яку планується відвідати, а також компетентному органу безпеки Сторони, що приймає, щонайменше за 30 (тридцять) днів до візиту. У термінових випадках, у разі можливості, цей період може скорочуватись до 10 (десяти) днів до візиту.

3. Запити на візити повинні містити, зокрема:

a) мету та заплановану дату візиту;

b) ім'я та прізвище, дату та місце, народження, громадянство та номер паспорту чи посвідчення відвідувача;

c) посаду відвідувача та назву установи, яку він представляє;

d) термін дії та рівень допуску відвідувача;

e) назву, адресу, номер телефону, номер факсу та електронну адресу контактного пункту установи, яку планується відвідати;

f) дату запиту та підпис уповноваженої особи компетентного органу безпеки.

4. Термін дії дозволу на візит, що передбачає доступ до інформації з обмеженим доступом, не перевищує 12 (дванадцяти) місяців.

5. Охорона персональних даних, пов'язаних з візитами, здійснюється відповідно до законодавства Сторін.

6. Візити, що передбачають доступ до спільно створеної інформації з обмеженим доступом, особам третьої сторони дозволяються лише за спільним погодженням обох Сторін.

Стаття 8
Контракти з обмеженим доступом

1. Контракт з обмеженим доступом має містити розділ з питань безпеки та перелік грифів обмеження доступу.

2. В рамках підготовки або укладення контракту з обмеженим доступом компетентні органи безпеки інформують один одного за запитом про надання відповідного дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим доступом, або про започаткування належних процедур.

3. Компетентні органи безпеки невідкладно інформують один одного про будь-які зміни, що стосуються дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з інформацією з обмеженим доступом, які підпадають під дію цієї Угоди, зокрема, про скасування або зниження рівня таких дозволів.

4. Вимоги з питань безпеки контракту з обмеженим доступом та перелік грифів обмеження доступу передається державним органам та юридичним особам, що беруть участь у виконанні контракту з обмеженим доступом, на основі принципу "необхідного знання".

Стаття 9
Консультації

1. У разі необхідності, компетентні органи безпеки Сторін можуть проводити консультації з питань охорони інформації з обмеженим доступом та виконання цієї Угоди.

2. З метою застосування рівноцінних заходів охорони інформації з обмеженим доступом, Сторони інформують одна одну щодо свого законодавства, а також про зміни до нього, що можуть вплинути на виконання цієї Угоди.

Стаття 10
Порушення правил охорони інформації з обмеженим доступом

1. У разі порушення правил безпеки, за результатом чого відбулося розголошення інформації з обмеженим доступом, яка є предметом цієї Угоди, компетентний орган безпеки Сторони, відповідальної за охорону такої інформації, негайно інформує компетентний орган безпеки іншої Сторони та здійснює відповідні заходи згідно з національним законодавством.

2. У разі порушення правил безпеки під час передачі інформації з обмеженим доступом, що відбулась на території третьої сторони, компетентний орган безпеки Сторони, що надсилає таку інформацію, здійснює заходи, визначені у пункті 1 цієї статті.

3. Компетентний орган безпеки Сторони, який здійснює заходи, визначені у попередніх пунктах цієї статті, інформує компетентний орган безпеки іншої Сторони про їх результати.

Стаття 11
Витрати

1. Виконання цієї Угоди зазвичай не передбачає будь-яких витрат.

2. У разі виникнення можливих витрат, кожна Сторона самостійно несе витрати, пов'язанні з виконанням положень цієї Угоди.

Стаття 12
Вирішення спорів

1. Представники Сторін вирішують всі спори щодо тлумачення або виконання цієї Угоди шляхом переговорів і не звертаються до третьої сторони для їх вирішення.

2. Під час переговорів Сторони продовжують виконувати свої зобов'язання, що випливають з положень цієї Угоди.

Стаття 13
Зміни та доповнення

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою Сторін. Пропозиції про внесення змін та доповнень надсилаються дипломатичними каналами в письмовій формі і вони набирають чинності відповідно до положень пункту 1 статті 14 цієї Угоди.

Стаття 14
Прикінцеві положення

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, в якому Сторони дипломатичними каналами інформують одна одну про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.

2. Ця Угода укладається на невизначений строк. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом направлення іншій Стороні повідомлення у письмовій формі. У такому випадку Угода припиняє дію через шість місяців після одержання такого письмового повідомлення.

3. У разі припинення дії цієї Угоди, Сторони продовжують забезпечувати охорону вже отриманої інформації з обмеженим доступом відповідно до положень цієї Угоди.

Вчинено у м. Київ "10" лютого 2015 року, у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені, підписали цю Угоду.


За Україну

За Королівство Іспанія


(підпис)

(підпис)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...