Документ 734-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 49-50, ст.451)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у частині другій статті 265 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "другим - четвертим" замінити словами "другим - п’ятим";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

статтю 41 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у статті 221 слова і цифри "частинами першою - четвертою статті 41" замінити словами і цифрами "частинами першою - четвертою та сьомою статті 41";

абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша - четверта статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)" пункту 1 частини першої статті 255 після слів "частини перша - четверта" доповнити словом "сьома".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2015 року
№ 734-VIII
вгору