Документ 777-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.07.2017, підстава 523-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2008 р. № 777
Київ

Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 246 від 11.03.2009
№ 293 від 07.04.2010
№ 347 від 19.05.2010
№ 622 від 12.07.2010
№ 53 від 14.01.2015
№ 396 від 15.06.2015
№ 493 від 22.07.2015
№ 545 від 03.08.2015
№ 623 від 19.08.2015
№ 917 від 04.11.2015
№ 1180 від 16.12.2015
№ 846 від 23.11.2016
№ 346 від 17.05.2017
№ 469 від 04.07.2017
№ 523 від 23.06.2017}

Відповідно до підпункту "г" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

1-1. Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не застосовується для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, голови виконавчого органу (керівника) суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який здійснює повноваження державного оператора телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв’язку, голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, що провадить діяльність в оборонно-промисловому комплексі та передане в установленому порядку в управління Державного концерну “Укроборонпром”, та керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну “Укроборонпром”, голови виконавчого органу господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Державному космічному агентству, та керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління зазначеного Агентства, голови правління публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, голови виконавчого органу банку, більш як 75 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить державі, якщо в такому банку сформовано наглядову раду, яка відповідає вимогам, визначеним у Законі України “Про управління об’єктами державної власності”, та утворено комітет з призначень.

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 396 від 15.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 493 від 22.07.2015, № 917 від 04.11.2015, № 1180 від 16.12.2015, № 846 від 23.11.2016, № 523 від 23.06.2017}

1-2. Установити, що рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для призначення керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки приймається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, крім призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень).

{Абзац перший пункту 1-2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 523 від 23.06.2017}

Призначення керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Контракт з керівником суб’єкта господарювання державного сектору економіки укладається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, у порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1993 р., № 6, ст. 121; Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. № 597 “Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1474), статутом зазначеного суб’єкта.

{Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015; в редакції Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

1-3. Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки застосовується для відбору та призначення керівника державного комерційного підприємства та казенного підприємства, які відповідно до статті 1 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” належать до наукових установ.

{Постанову доповнено пунктом 1-3 згідно з Постановою КМ № 346 від 17.05.2017}

2. Суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити:

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

приведення власних нормативно-правових актів і статутів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у відповідність із цією постановою.

{Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 622 від 12.07.2010}

4. Суб'єктам управління об'єктами державної власності, зазначеним у пункті 2 цієї постанови, щокварталу подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про призначення керівників суб'єктів господарювання згідно із затвердженою ним формою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

4-1. Суб’єктам управління об’єктами державної власності у разі проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки забезпечити залучення консультантів з відбору персоналу на безоплатній або платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів суб’єктів господарювання державного сектору та інших джерел, не заборонених законодавством.

{Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 469 від 04.07.2017}

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 234 "Про конкурсний відбір керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 710);

постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 423 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 988).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. № 777

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі - підприємства) у разі прийняття міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, рішення про необхідність проведення такого відбору, а також процедуру конкурсного відбору керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 523 від 23.06.2017}

Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посаду голови виконавчого органу господарських товариств, які належать до державного сектору економіки.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

2.  Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі - конкурсний відбір) є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, який виконує функцію з управління підприємством (далі - суб’єкт управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке для підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, приймається не пізніше ніж через 20 днів після відкриття вакансії керівника підприємства (для підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, - рішення Кабінету Міністрів України).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 545 від 03.08.2015, № 1180 від 16.12.2015}

До оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб’єкт управління на строк, який не може перевищувати трьох місяців, тимчасово покладає виконання обов’язків або призначає виконуючого обов’язки керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та/або керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків). Кандидатури осіб, на яких тимчасово покладається виконання обов’язків керівників зазначених підприємств, або осіб, які призначаються виконуючими обов’язки керівників зазначених підприємств, погоджуються Кабінетом Міністрів України. До проекту рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою; згода кандидата на посаду щодо покладення на нього виконання обов’язків або призначення його виконуючим обов’язки керівника підприємства; копії документа про повну вищу освіту; копії паспорта та трудової книжки, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління і скріплюються печаткою; згода на обробку персональних даних. У разі непогодження Кабінетом Міністрів України зазначених кандидатур суб’єкти управління у тижневий строк з дня прийняття відповідного рішення подають Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інших кандидатур.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 493 від 22.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

3. Для проведення конкурсного відбору керівників підприємств, крім керівників особливо важливих для економіки підприємств, суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію або комісії для конкурсного відбору керівників окремих підприємств (далі - комісія).

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Склад комісії затверджується відповідним актом суб’єкта управління.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

Члени комісії розглядають документи і пропозиції, внесені особами, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти), та його учасниками.

Суб’єкт управління у разі прийняття рішення про залучення консультантів з відбору персоналу для проведення конкурсного відбору керівників підприємств на платній основі визначає джерела їх фінансування. У разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг консультантів здійснюється за рахунок коштів підприємства, він рекомендує підприємству здійснити оплату таких послуг.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 469 від 04.07.2017}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

4. Комісія:

оприлюднює на офіційному сайті суб’єкта управління не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, яка стала вакантною (далі - оголошення), та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанов КМ № 53 від 14.01.2015, № 545 від 03.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця;

розробляє та затверджує вимоги до претендентів;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 545 від 03.08.2015, № 1180 від 16.12.2015}

надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до МВС стосовно надання інформації щодо відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

9. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

{Абзац шостий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

конкурсну пропозицію;

згоду на обробку персональних даних;

{Абзац п'ятий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

{Абзац восьмий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

11. Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

номер заяви;

прізвище, ім'я та по батькові претендента, відомості про місце його проживання (реєстрації);

дата запису;

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

12. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

13. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

14. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі:

неподання ним одного із зазначених у пункті 10 цього Порядку документів;

невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

15. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

16. Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління підприємством - конкурсні пропозиції.

{Абзац другий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

{Абзац третій пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

18. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

19. Комісія заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсного відбору та враховує відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. За рішенням комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості за умови згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали пропозиції з управління підприємством.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиція якого визнана комісією найкращою. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі подання пропозиції лише від одного учасника конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

{Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку.

Кандидатура, відібрана за результатами конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника суб’єкта управління (крім випадків, визначених абзацом п’ятим цього пункту).

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

{Абзац третій пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті суб’єкта управління.

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 53 від 14.01.2015, № 545 від 03.08.2015}

Конкурсний відбір на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснюється комісіями, утвореними при комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі - комітет з призначення) для подання кандидатур до зазначеного комітету.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

До складу комісій при комітеті з призначення включаються представники Мінекономрозвитку, представники відповідних суб’єктів управління та незалежні недержавні експерти. Суб’єкт управління визначає джерела залучення незалежних недержавних експертів на платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів особливо важливого для економіки підприємства та інших джерел, не заборонених законодавством. У разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг недержавних експертів здійснюється за рахунок коштів особливо важливого для економіки підприємства, він рекомендує підприємству здійснити оплату таких послуг.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 469 від 04.07.2017}

У разі неподання відповідним суб’єктом управління протягом п’яти робочих днів з дати звернення Мінекономрозвитку кандидатур до комісії, утвореної при комітеті з призначення, або нез’явлення на засідання зазначеної комісії представників відповідного суб’єкта управління засідання комісії є правоможним.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Положення про комісію при комітеті з призначення та її склад затверджуються Мінекономрозвитку.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Комісія при комітеті з призначення:

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

отримує від суб’єктів управління інформацію про відкриття вакансії керівника особливо важливого для економіки підприємства, яка подається відповідними суб’єктами управління не пізніше ніж через 10 днів після відкриття такої вакансії, а також інформацію про строк закінчення контракту з керівником особливо важливого для економіки підприємства, яка подається не пізніше ніж 30 числа кожного місяця;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

приймає рішення про проведення конкурсного відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства на підставі інформації суб’єкта управління про відкриття вакансії або з власної ініціативи;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

розробляє та подає на затвердження комітету з призначення вимоги до претендентів на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

оприлюднює інформацію про дату конкурсного відбору керівника особливо важливого для економіки підприємства на офіційному сайті Мінекономрозвитку;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

оприлюднює на офіційному сайті Мінекономрозвитку оголошення про проведення конкурсного відбіру, в якому зазначаються такі відомості:

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

- найменування та місцезнаходження особливо важливого для економіки підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

- строк і місце приймання заяв про участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

- перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

- дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

- вимоги до претендента та його конкурсної пропозиції;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

- інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

- адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву про участь в конкурсному відборі; належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; біографічну довідку (резюме); конкурсну пропозицію;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

надсилає разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запит до МВС стосовно надання інформації щодо відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур. Претендент не допускається до участі у конкурсному відборі в разі неподання ним одного із зазначених в абзаці двадцять першому цього пункту документів та/або наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсного відбору;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

подає до комітету з призначення від двох до п’яти кандидатур, які визнані комісією найкращими.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору. У разі подання пропозиції лише від одного учасника конкурс не проводиться, при цьому оголошується повторне проведення конкурсного відбору.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії заяву; належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; біографічну довідку (резюме); конкурсну пропозицію.”.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Рішення комісії (а у випадках, визначених абзацами другим і п’ятим цього пункту, - рішення Кабінету Міністрів України) є підставою для укладення контракту між суб’єктом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

{Абзац пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 53 від 14.01.2015, № 1180 від 16.12.2015}

Погодження призначення керівника підприємства головою місцевої держадміністрації проводиться в установленому порядку. У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника підприємства суб’єкт управління вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

{Абзац пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

21. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи непогодження Кабінетом Міністрів України призначення керівника приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.

Проведення відбору та укладення контракту з керівниками особливо важливих для економіки підприємств

22. Для визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств з числа кандидатур, відібраних відповідно до абзаців п’ятого - двадцять шостого пункту 20 цього Порядку, Мінекономрозвитку утворює комітет з призначення.

{Абзац перший пункту 22 в редакції Постанови КМ № 1180 від 16.12.2015}

До складу комітету з призначення включаються віце-прем’єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень, до компетенції якого належать питання функціонування та розвитку автомобільного, залізничного, авіаційного, морського і річкового, міського електричного транспорту, поштового зв’язку, управління паливно-енергетичним комплексом, охорони навколишнього природного середовища, геологічного вивчення та раціонального використання надр, безпеки використання ядерної енергії, Міністр Кабінету Міністрів України, Міністр економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністр інфраструктури, Міністр енергетики та вугільної промисловості, Міністр аграрної політики та продовольства, Міністр юстиції або їх заступники, вісім незалежних недержавних експертів, кандидатури яких погоджуються Кабінетом Міністрів України, та незалежний недержавний експерт - фахівець з добору персоналу, який входив до складу комісії з конкурсного відбору відповідного підприємства при комітеті з призначення.

{Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 846 від 23.11.2016}

До участі у засіданні комітету з призначення запрошується представник відповідного суб’єкта управління та Фонду державного майна.

Положення про комітет з призначення затверджується Мінекономрозвитку.

23. Комітет з призначення за пропозиціями суб’єкта управління розглядає на своєму засіданні кандидатури, відібрані та подані відповідно до абзаців п’ятого - двадцять шостого пункту 20 цього Порядку, та подану ними конкурсну документацію.

{Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 16.12.2015}

Рішення комітету з призначення оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

24. Міністр економічного розвитку і торгівлі на підставі рішення комітету з призначення вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.

25. До подання щодо погодження кандидатури на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, або пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства додаються:

1) проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури, завізований керівником суб’єкта управління;

2) протокол засідання комісії та/або комітету з призначення;

3) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою;

4) згода на обробку персональних даних;

5) копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою:

заяви кандидата про прийняття на посаду;

документа про погодження кандидатури з головою відповідної місцевої держадміністрації (відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”);

статуту підприємства.

{Порядок доповнено пунктом 25 згідно з Постановою КМ № 623 від 19.08.2015}

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору