Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2010810
Документ 810-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.09.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 серпня 2010 р. N 810
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. N 810
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатку 2 до Державної цільової соціальної програми
"Хокей України", затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 2007 р. N 1194 ( 1194-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2818), у підпункті 1 пункту 1 у
графі "Відповідальні за виконання" слово "Мінсім'ямолодьспорт"
замінити словами і цифрами "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня
2010 р. N 412 ( 412-2010-п ) "Питання використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з
штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної
програми "Хокей України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43,
ст. 1411):
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї,
молоді та спорту" замінити словами і цифрами "Національному
агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу";
2) у Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом
відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей
України", затвердженого зазначеною постановою:
в абзаці першому пункту 2 слово "Мінсім'ямолодьспорт"
замінити словами і цифрами "Національне агентство з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Агентство)";
у тексті Порядку слово "Мінсім'ямолодьспорт" в усіх відмінках
замінити словом "Агентство" у відповідному відмінку.
3. У Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти
соціально- культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ
та інші першочергові загальнодержавні заходи, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 472
( 472-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1527,
N 50, ст. 1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944, N 58, ст. 2006):
у пункті 4:
в абзаці четвертому цифри і слово ", 4 і 7" замінити словом і
цифрою "і 4";
в абзаці шостому слова і цифру "у підпункті 6" замінити
словами і цифрами "у підпунктах 6 і 7";
пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 7 пункту
3 цього Порядку, використовуються відповідно до Порядку
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для
будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно до
Державної цільової соціальної програми "Хокей України",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня
2010 р. N 412 ( 412-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 43, ст. 1411).";
у пункті 7 цифру "7," виключити.вгору