Додаткова угода № 2 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом [...]
Кабінет Міністрів України, США; Угода, Міжнародний документ від 10.06.2016
Документ 840_173, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.06.2016
 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві (Угода АМР США № 121-0001-АА)


Дата підписання:

10.06.2016


Дата набрання чинності для України:

10.06.2016

Угода АМР США № 121-0001-АА

Метою укладення Додаткової угоди № 2 (далі - Додаткова угода № 2) до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку № 121-0001-АА від 17 вересня 2014 року (далі - Угода) між Урядом України (далі - Уряд України або Отримувач Гранту) та Урядом Сполучених Штатів Америки, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США), (далі - Сторони) є виділення додаткових коштів на суму 11026112 доларів США для реалізації Угоди, згідно з таблицею, наведеною нижче:

Програмний напрям

Попередня сума виділених коштів, дол. США

Додаткова сума виділених коштів, дол. США

Нова загальна сума виділених коштів, дол. США

Покращення законодавчого та стратегічного середовища у відповідності до європейських стандартів

15 222 531

5 225 000

20 447 531

Вдосконалення функцій громадського нагляду та участі громадян у процесах врядування

3 145 387

870 000

4 015 387

Зростання рівня підзвітності Уряду України громадянам та дотримання норм верховенства права

0

4 531 112

4 531 112

Розробка, оцінка та аналіз програм

269 865,50

400 000

669 865,50

ЗАГАЛОМ

18 637 783,50

11 026 112

29 663 895,50

Відповідно, Сторони домовилися про таке:

Пункт 3.1 (а) статті 3 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

Грант. З метою сприяння виконанню Завдання, визначеного у цій Угоді, АМР США, відповідно до Закону про іноземну допомогу 1961 року, із змінами і доповненнями, у відповідності та на умовах, викладених у цій Угоді, надає Отримувачу грант, сума якого не перевищуватиме двадцяти дев'яти мільйонів шестисот шістдесят трьох тисяч восьмисот дев'яноста п'яти доларів і п'ятдесяти центів 29,663,895.50) Сполучених Штатів Америки («США») (надалі - «Грант»).

Частина IV Додатку 1 до Угоди цілком вилучається та замінюється положенням і таблицею такого змісту:

Фінансовий план. Фінансовий план надання Гранту представлений нижче. Зміни до фінансового плану можуть бути зроблені уповноваженими Представниками Сторін, у відповідності до пункту 8.2 статті 8 Угоди, без внесення офіційних поправок до Угоди - за умови, що такі зміни (1) не обумовлюють виділення додаткових коштів з боку АМР США, що перевищують суму, визначену у пункті 3.1 статті 3 Угоди, чи (2) не призводять до зниження внеску Отримувача гранту нижче за суму, визначену у пункті 3.2 статті 3 Угоди, якщо така сума передбачається пунктом 3.2 статті 3 Угоди.

Фінансовий план:


Програмний напрям:

Обсяг виділених коштів, дол. США:

Покращення законодавчого та стратегічного середовища у відповідності до європейських стандартів

20 447 531

Вдосконалення функцій громадського нагляду та участі громадян у процесах врядування

4 015 387

Зростання рівня підзвітності Уряду України громадянам та дотримання норм верховенства права

4 531 112

Розробка, оцінка та аналіз програм

669 865.50

ЗАГАЛОМ

29 663 895.50

Дата набрання чинності та наслідки укладення Додаткової угоди № 2:

Ця Додаткова угода № 2 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Уряду України та АМР США. Якщо Додатковою угодою № 2 не передбачено інше, всі інші положення Угоди залишаються незмінними.

Підписи:

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО, Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, кожний з яких діє через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили, щоб цю Додаткову угоду № 2 було підписано від їхніх імен та вручено у дату її вчинення, вказану вище.


ЗА
УРЯД УКРАЇНИ

ЗА
УРЯД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ


(підпис)

Володимир ГРОЙСМАН
Прем'єр-міністр України

(підпис)

Джоель САНДЕФУР
В. о. Директора
Регіональної Місії Агентства США
з міжнародного розвитку
в Україні, Білорусі та Молдові


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...