Додаткова угода № 2 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом [...]
Кабінет Міністрів України, США; Угода, Міжнародний документ від 10.06.2016
Документ 840_174, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.06.2016
 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві (Угода АМР США № 121-0002-AA)


Дата підписання:

10.06.2016


Дата набрання чинності для України:

10.06.2016

Угода АМР США № 121-0002-AA

Метою укладення Додаткової угоди № 2 (далі - Додаткова угода № 2) до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку № 121-0002-АА від 17 вересня 2014 року (далі - Угода) між Урядом України (далі - Уряд України або Отримувач Гранту) та Урядом Сполучених Штатів Америки, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США), (далі - Сторони) є виділення додаткових коштів на суму 14346158 доларів США для реалізації Угоди, згідно з таблицею, наведеною нижче:

Програмний напрям

Попередня сума виділених коштів, дол. США

Додаткова сума виділених коштів, дол. США

Нова загальна сума виділених коштів, дол. США

Підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, який нині формується в Україні

1 400 000

1 750 000

3 150 000

Зміцнення потенціалу приватного сектору економіки

2 553 500

5 855 158

8 408 658

Посилення підтримки малих та середніх підприємств з боку органів місцевого самоврядування

6 620 203

0

6 620 203

Підвищення рівня енергетичної безпеки України

9 986 651

4 200 000

14 186 651

Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ

5 000 000

1 889 000

6 889 000

Розробка, оцінка та аналіз програм

550 000

652 000

1 202 000

ЗАГАЛОМ

26 110 354

14 346 158

40 456 512

Відповідно, Сторони домовилися про таке:

Пункт 3.1 (а) статті 3 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

Грант. З метою сприяння виконанню Завдання, визначеного у цій Угоді, АМР США, відповідно до Закону про іноземну допомогу 1961 року, із змінами і доповненнями, у відповідності та на умовах, викладених у цій Угоді, надає Отримувачу грант, сума якого не перевищуватиме сорока мільйонів чотирьохсот п'ятдесяти шести тисяч п'ятисот дванадцяти (40,456,512) доларів Сполучених Штатів Америки («США») (надалі - «Грант»).

Частина IV Додатку 1 до Угоди цілком вилучається та замінюється положенням і таблицею такого змісту:

Фінансовий план. Фінансовий план надання Гранту представлений нижче. Зміни до фінансового плану можуть бути зроблені уповноваженими Представниками Сторін, у відповідності до пункту 8.2 статті 8 Угоди, без внесення офіційних поправок до Угоди - за умови, що такі зміни (1) не обумовлюють виділення додаткових коштів з боку АМР США, що перевищують суму, визначену у пункті 3.1 статті 3 Угоди, чи (2) не призводять до зниження внеску Отримувача гранту нижче за суму, визначену у пункті 3.2 статті 3 Угоди, якщо така сума передбачається пунктом 3.2 статті 3 Угоди.

Фінансовий план:


Програмний напрям:

Обсяг виділених коштів, дол. США:

Підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, який нині формується в України

3 150 000

Зміцнення потенціалу приватного сектору економіки

8 408 658

Посилення підтримки малих та середніх підприємств з боку органів місцевого самоврядування

6 620 203

Підвищення рівня енергетичної безпеки України

14 186 651

Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ

6 889 000

Розробка, оцінка та аналіз програм

1 202 000

ЗАГАЛОМ

40 456 512

Дата набрання чинності та наслідки укладення Додаткової угоди № 2:

Ця Додаткова угода № 2 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Уряду України та АМР США. Якщо Додатковою угодою № 2 не передбачено інше, всі інші положення Угоди залишаються незмінними.

Підписи:

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО, Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, кожний з яких діє через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили, щоб цю Додаткову угоду № 2 було підписано від їхніх імен та вручено у дату її вчинення, вказану вище.


ЗА
УРЯД УКРАЇНИ

ЗА
УРЯД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ


(підпис)

(підпис)


Володимир ГРОЙСМАН
Прем'єр-міністр України

Джоель САНДЕФУР
В.о. Директора
Регіональної Місії Агентства США
з міжнародного розвитку
в Україні, Білорусі та Молдові


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...