Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2013872
Документ 872-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2013 р. № 872
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Хокей України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2818; 2010 р., № 67, ст. 2423, № 80, ст. 2833, № 94, ст. 3335; 2012 р., № 74, ст. 2982) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2013 р. № 872

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1194

1. У пунктах 3 і 4 постанови слова “Міністерству освіти і науки, молоді та спорту” замінити словами “Міністерству молоді та спорту”.

2. У Державній цільовій соціальній програмі “Хокей України”, затвердженій зазначеною постановою:

1) доповнити розділ “Очікувані результати та ефективність Програми” абзацом такого змісту:

“Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.”;

2) у додатках до Програми:

у додатку 1:

у пункті 3 слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”;

у пункті 5 слова “Міністр освіти і науки, молоді та спорту” замінити словами “Міністр молоді та спорту”;

у пункті 6 слово “МОНмолодьспорт” замінити словами “Мінмолодьспорт, МОН”;

у додатку 2 у графі “Відповідальні за виконання”:

у підпункті 3 пункту 1 слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова “МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт” замінити словами “МОН, Мінмолодьспорт”;

у підпункті 4 слова “МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”;

у пункті 3:

у підпунктах 1 і 2 слова “МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”;

у підпункті 6 слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”;

у підпунктах 2 і 5 пункту 4 слова “МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”;

у пункті 5:

у підпункті 1 слова “МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”;

у підпункті 3 слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “МОН”;

позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Усього за Програмою


3593

48,2

13,43

92,26

97,58

248,94

385,99

628,09

670,85

687,33

720,34

у тому числі

державний бюджет

2348,88

16,79

1,15

61

81,54

204,34

260,42

430,31

431,01

431,11

431,21

Укрєвроінфрапроект

2285,9

16,2


59,2

78,5

200

252

420

420

420

420

Мінмолодьспорт

45,58

0,59

1,15

1,8

2,84

3,24

6,32

7,11

7,41

7,51

7,61

МОН

17,4
0,2

1,1

2,1

3,2

3,6

3,6

3,6

місцеві бюджети

834,9

28,3

9,216

27,49

11,925

37,725

81,64

134,16

150,8

167,4

186,24

інші джерела

409,22

3,11

3,06

3,77

4,11

6,87

43,93

63,62

89,04

88,82

102,89”;

3) доповнити Програму додатком 3 такого змісту:


“Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Найменування завдання

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Поліпшення матеріально-технічної бази хокею

кількість нових та реконструйованих спортивних споруд із штучним льодом

одиниць

60

44

6

6

10

10

10

10

кількість об’єктів, на яких здійснено підключення інженерних мереж

-“-

60

44

6

6

10

10

10

10

кількість актів

-“-

1


1

кількість центрів

-“-

8


2

2

2

1

1

2. Підвищення рівня охоплення населення заняттями з хокею

кількість актів

-“-

54

6

7

11

10

10

10

кількість дітей, яких залучено до періодичних занять з хокею

тис. осіб

201


20,4

30,6

40

50

60

щорічна кількість комплексних масових змагань з хокею

одиниць


1

1

1

1

2

2

3. Удосконалення системи дитячо- юнацького хокею

кількість актів

одиниць

2


1
1

кількість нових відкритих відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) з хокею

-“-

56


1

65

9

10

12

13

кількість діючих відділень та ДЮСШ з хокею

-“-


7

7

8

14

14

14

19

28

38

50

збільшення чисельності дітей та молоді, які займаються хокеєм у ДЮСШ

тис. осіб

12,96

0,5

0,2

0,1

0,2

0,06

1,14

1,68

2,28

3

3,8

кількість тренерів у відділеннях та ДЮСШ з хокею

осіб


58

61

67

76

76

82

94

110

122

143

кількість змагань

одиниць

151

8

8

9

14

14

15

17

19

21

26

кількість команд

-“-


23

23

24

24

28

30

31

31

32

33

кількість відділень з хокею в училищах фізичної культури

-“-

5


1

1

1
1

1


4. Удосконалення системи спорту вищих досягнень з хокею

кількість хокейних клубів

одиниць


6

7

7

8

8

9

15

20

22

22

щорічна кількість команд, що бере участь в чемпіонаті України з хокею у професіональній лізі

-“-


6

7

7

8

8

9

9

11

12

12

щорічна кількість команд, що бере участь в чемпіонаті України з хокею у першій лізі

-“-
6

9

10

10

місце національної чоловічої збірної команди України у світовому рейтингу Міжнародної федерації хокею

-“-


18

19

19

20

21

20

18

17

16

14

місце національної чоловічої збірної команди України на Олімпійських іграх

-“-
12
кількість маркетингових програм

-“-

5


1

1

1

1

1

кількість зборів

-“-

160

11

15

13

14

17

17

19

18

18

18

кількість змагань

-“-

100

9

10

9

8

8

10

11

11

12

12

5. Підвищення ефективності кадрового, науково-методичного та інформаційного забезпечення розвитку хокею

кількість тренерів з хокею, яких залучено до участі у тематичних семінарах

осіб


34


5860


74


105

кількість арбітрів з хокею, які пройшли спеціальну професійну підготовку

-“-


30

34


42

57

69

75

78

80

83

кількість центрів, що здійснюють навчально-наукове забезпечення розвитку хокею

одиниць

11
кількість методичних рекомендацій

-“-

17


3

3

14

2


4

кількість досліджень

-“-

31


1

1

кількість програм

-“-

71

5

5

5

7

4

6

9

9

10

11”.вгору