Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України; Постанова, Регламент, Форма типового документа [...] від 18.07.2007950
Документ 950-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава 608-2017-п
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7
« попередня сторінканаступна сторінка »  

2. Прем'єр-міністр невідкладно приймає Генерального прокурора України у разі його звернення.

{Пункт 2 § 150 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 874 від 21.10.2015}

§ 151. Надання тимчасового доступу до документа

{Назва § 151 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 75 від 04.02.2013; в редакції Постанови КМ № 874 від 21.10.2015}

{Пункт 1 § 151 виключено на підставі Постанови КМ № 874 від 21.10.2015}

{Пункт 2 § 151 виключено на підставі Постанови КМ № 874 від 21.10.2015}

{Пункт 3 § 151 виключено на підставі Постанови КМ № 874 від 21.10.2015}

4. Тимчасовий доступ до документів (постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, листів, інших документів) із зазначенням їх реквізитів надається уповноваженим особам протягом робочого дня за дорученням Державного секретаря Кабінету Міністрів на підставі оригіналу ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з наданою копією ухвали слідчого судді, суду, яка реєструється у Секретаріаті Кабінету Міністрів після пред’явлення оригіналу такої ухвали, особі, зазначеній в ухвалі, надається тимчасовий доступ до документів у паперовій та електронній формі, зокрема, можливість ознайомлення з ними або виготовлення копії відповідних документів або, якщо це передбачено в ухвалі, їх вилучення (здійснення виїмки). Посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів надають допомогу у складенні опису документів, що вилучаються (виїмка яких здійснюється). У разі вилучення документів у Секретаріаті Кабінету Міністрів залишаються опис, а також копії документів у паперовій формі, які виготовляються у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

{Абзац другий пункту 4 § 151 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}

Посадові особи Секретаріату Кабінету Міністрів не мають права відмовляти у наданні можливості ознайомлення з документами, виготовлення з них копій або вилучення (виїмки) документів у разі, коли це передбачено в ухвалі слідчого судді, суду і тимчасовий доступ до документів, зокрема їх вилучення (виїмка), здійснюється особою, зазначеною у відповідній ухвалі, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства.

Посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів, яка за викликом слідчого судді, суду бере участь у розгляді клопотання про тимчасовий доступ до документів Кабінету Міністрів, згідно з яким передбачається вилучення (виїмка) документів, зобов’язана вжити заходів для доведення відсутності реальної загрози зміни або знищення таких документів у Секретаріаті Кабінету Міністрів.

У разі вилучення документів Секретаріат Кабінету Міністрів відповідно до частини третьої статті 100 Кримінального процесуального кодексу звертається з клопотанням про повернення в установленому порядку оригіналів вилучених документів.

{Пункт 4 § 151 в редакції Постанови КМ № 868 від 19.09.2012}

Розділ 14. Відносини Кабінету Міністрів з органами місцевого самоврядування та громадськістю

Глава 1. Відносини з органами місцевого самоврядування

§ 152. Порядок взаємодії

1. Кабінет Міністрів розглядає на своїх засіданнях питання щодо стимулювання розвитку регіонів (територій), інші питання, пов'язані з функціонуванням місцевого самоврядування, заслуховує звіти керівників органів виконавчої влади про виконання органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

2. Кабінет Міністрів залучає органи місцевого самоврядування до обговорення проектів нормативно-правових актів, ініційованих Кабінетом Міністрів, з питань, що стосуються інтересів територіальних громад, проводить консультації із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому Законом України "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

§ 153. Розгляд пропозицій (звернень)

1. Пропозиції (звернення) органів місцевого самоврядування, адресовані Кабінетові Міністрів, Прем'єр-міністрові, Першому віце-прем'єр-міністрові, віце-прем’єр-міністрам, Державному секретареві Кабінету Міністрів, міністру, який не очолює міністерство, розглядаються за процедурою, визначеною пунктами 6 і 7 § 12 цього Регламенту.

{Пункт 1 § 153 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

2. Про результати розгляду пропозицій (звернень) органам місцевого самоврядування повідомляє у місячний строк Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, Державний секретар Кабінету Міністрів, міністр, який не очолює міністерство, або уповноважена ними посадова особа.

{Пункт 2 § 153 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

3. Пропозиції (звернення) органів місцевого самоврядування, що стосуються питання, вирішення якого не належить до повноважень Кабінету Міністрів, Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає протягом п'яти днів за належністю відповідному органу чи посадовій особі для надання у місячний строк відповіді, про що повідомляється органам місцевого самоврядування.

Глава 2. Відносини з громадськістю

§ 154. Інформування

1. Кабінет Міністрів створює умови для здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади шляхом оприлюднення звітів за результатами моніторингу виконання своїх рішень та іншої інформації про свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади), проведення роз'яснювальної роботи щодо цілей, змісту та механізму реалізації державної політики.

2. Кабінет Міністрів з питань, що належать до його компетенції, забезпечує надання об'єднанням громадян інформації, необхідної для досягнення їх цілей і виконання відповідних завдань.

3. Акти Кабінету Міністрів України підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

{§ 154 доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 344 від 27.05.2015}

4. Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України оприлюднюються на офіційних веб-сайтах розробників у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

{§ 154 доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 344 від 27.05.2015}

§ 155. Консультації

Кабінет Міністрів забезпечує проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики за процедурами, визначеними § 42 цього Регламенту.

§ 156. Розгляд пропозицій (звернень)

1. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян, адресовані Кабінетові Міністрів, Прем'єр-міністрові, Першому віце-прем'єр-міністрові, віце-прем’єр-міністрам, Державному секретареві Кабінету Міністрів, міністру, який не очолює міністерство, з питань, вирішення яких належить до повноважень Кабінету Міністрів, розглядаються за процедурою, визначеною пунктами 6 і 7 § 12 цього Регламенту.

{Пункт 1 § 156 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

2. Про результати розгляду пропозицій (звернень) об'єднанням громадян повідомляє у місячний строк Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, Державний секретар Кабінету Міністрів, міністр, який не очолює міністерство, або уповноважена ними посадова особа.

{Пункт 2 § 156 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

3. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян, що стосуються питання, вирішення якого не належить до повноважень Кабінету Міністрів, Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає протягом п'яти днів за належністю відповідному органу чи посадовій особі для надання у місячний строк відповіді, про що повідомляється об'єднанням громадян.

§ 157. Задоволення запиту на інформацію

Задоволення запиту на інформацію, що перебуває у володінні Кабінету Міністрів, здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Глава 3. Розгляд звернень громадян

§ 158. Процедура розгляду звернень

1. Звернення громадян, адресовані Кабінетові Міністрів, Прем'єр-міністрові, Першому віце-прем'єр-міністрові, віце-прем’єр-міністрам, Державному секретареві Кабінету Міністрів, міністру, який не очолює міністерство, розглядаються відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та в порядку, встановленому цим Регламентом.

{Пункт 1 § 158 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

2. Секретаріат Кабінету Міністрів опрацьовує звернення громадян та готує пропозиції для розгляду Прем'єр-міністром, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами, Державним секретарем Кабінету Міністрів, міністром, який не очолює міністерство, для прийняття рішення щодо порушеного питання.

{Пункт 2 § 158 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

3. Відповіді за результатами розгляду звернень громадян надають Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, Державний секретар Кабінету Міністрів, міністр, який не очолює міністерство, та відповідно до компетенції керівники органів виконавчої влади, інші уповноваженні посадові особи.

{Пункт 3 § 158 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

4. Якщо вирішення питання, порушеного у зверненні, не належить до повноважень Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, Державного секретаря Кабінету Міністрів, міністра, який не очолює міністерство, Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає звернення протягом п'яти днів за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється авторові.

{Пункт 4 § 158 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 477 від 27.08.2014}

5. Електронні петиції, адресовані Кабінетові Міністрів, розглядаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

{§ 158 доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ № 48 від 03.02.2016}

§ 159. Особистий прийом громадян

1. Прем'єр-міністр проводить особистий прийом громадян в установленому ним порядку.

2. Члени Кабінету Міністрів (крім Прем'єр-міністра) проводять особистий прийом громадян у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 924 "Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 78, ст. 2757).

__________
Примітка.Обчислення строків, визначених у цьому Регламенті, здійснюється в календарних днях, якщо не міститься посилання на робочі дні.

{Регламент в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011}Додаток 1
(до пункту 3 § 35)

ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері
європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
проекту ___________________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено
_______________________________________________
(найменування органу виконавчої влади)

1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)

Визначається належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС).

Зазначається сфера або сфери правового регулювання, джерела права Європейського Союзу (acquis ЄС), що регулюють правовідносини, аналогічні тим, що планується врегулювати проектом акта.

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародно-правові)

Визначається наявність та джерела міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції щодо предмета правового регулювання проекту акта (Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, інші міжнародні договори України у сфері європейської інтеграції), а також строки впровадження відповідних зобов’язань.

У разі коли між Україною та ЄС було досягнуто міжнародні домовленості з предмета, що регулюється проектом акта, наводяться посилання та зміст відповідних домовленостей (спільні заяви, декларації, меморандуми, що не мають сили міжнародного договору, домовленості за результатами засідань двосторонніх органів тощо).

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції

Якщо проект акта розроблено відповідно до програмних документів у сфері європейської інтеграції Президента України та/або Кабінету Міністрів, робиться посилання на відповідні статті, частини або пункти таких документів.

4. Порівняльно-правовий аналіз

Наводиться інформація про відповідність положень проекту акта відповідним положенням права Європейського Союзу (acquis ЄС) та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Інформація наводиться відповідно до однієї з форм, наведених нижче, залежно від змісту положень проекту акта та пріоритетів або строків виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері європейської інтеграції:

крім випадків, зазначених в абзаці п’ятому цього розділу, інформація наводиться у порівняльній таблиці за такою формою:

Порядковий номер

Положення проекту акта

Відповідні положення джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС)

Оцінка відповідності праву Європейського Союзу (acquis ЄС) (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано)

Відповідні положення джерел міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції

Оцінка відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням (відповідає, не суперечить, частково враховує, не відповідає, не врегульовано)

у разі, коли предмет правового регулювання проекту акта регулюється актом/актами законодавства ЄС, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, і до завершення строку такої імплементації відповідно до зазначеної Угоди та/або відповідно до організаційно-розпорядчих актів Кабінету Міністрів з моменту початку розроблення проекту акта залишилося не більше двох років, - головний розробник готує таблицю відповідності з постатейним аналізом відповідності законодавства України відповідному акту законодавства ЄС (для кожного акта окремо у разі впровадження кількох актів законодавства ЄС) за такою формою:

Порядковий номер

Положення акта законодавства ЄС та\або інших джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС) (положення наводяться постатейно)

Міжнародно-правові зобов’язання у сфері європейської інтеграції (наводяться норми, що стосуються положень, наведених у колонці 2)

Оцінка відповідності (дається оцінка відповідності законодавства України положенням, наведеним у колонках 2 і 3 (відповідає, не суперечить, частково відповідає, не відповідає, не врегульовано), наводяться норми законодавства України з посиланням на акти законодавства, що регулюють відповідний предмет і у яких впроваджено відповідні положення)

Необхідні подальші заходи для належного наближення законодавства (необхідні проекти законів, підзаконних актів, методичних настанов тощо)

1

2

3

4

5

5. Очікувані результати

Відображаються результати економічного, соціального та політичного аналізу реалізації акта, а також у разі потреби обґрунтування обраних шляхів впровадження відповідних положень акта законодавства ЄС. Наводяться результати проведеної оцінки регуляторного впливу (або здійснюється посилання на таку оцінку).

6. Узагальнений висновок

Наводиться узагальнена інформація про відповідність проекту акта зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

У разі коли проект акта не відповідає зобов’язанням у сфері європейської інтеграції (крім міжнародно-правових), програмним документам Кабінету Міністрів або праву Європейського Союзу (acquis ЄС), обґрунтовується необхідність його прийняття та строк дії акта.

_______________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)


_____________________
(ім’я та прізвище)

____ __________ 20__ р.

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011, № 160 від 24.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 2
(до пункту 3 § 36)

ДОВІДКА
щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проекту
________________________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено ________________________________________________.
(найменування органу виконавчої влади)

1. Належність проекту до сфери, правовідносини в якій регулюються Конвенцією

Зазначається, чи містяться у проекті акта норми, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією.

2. Положення Конвенції, яких стосується проект акта

Зазначаються статті Конвенції, а також права та свободи, яких стосується проект.

3. Висновок розробника щодо відповідності проекту акта положенням Конвенції з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини

Зазначається, чи відповідає проект акта положенням Конвенції, наведеним у розділі 2.

__________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)


______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 3
(до пункту 1 § 49)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2015 р. № 91)

На бланку листа органу виконавчої влади

Кабінет Міністрів України

_____________________________________________________________ подає на
(найменування органу виконавчої влади)

розгляд Кабінету Міністрів проект _______________________________________
_____________________________________________________________________
(назва акта)
_____________________________________________________________________,

підготовлений _________________________________________________________
(підстава та розділ порядку денного засідання Кабінету Міністрів
_____________________________________________________________________________
(виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів; оборона, безпека,
_____________________________________________________________________________
правопорядок; нормотворча, організаційна діяльність Кабінету Міністрів
_____________________________________________________________________________.
з інших питань), до якого пропонується включити проект акта)

Додаток:

1. Проект акта на _____ арк.

2. Пояснювальна записка на _____ арк.

3. Довідка про погодження на _____ арк.

4. Протокол узгодження позицій на _____ арк.*

5. Висновок Мін'юсту на _____ арк.*

6. Порівняльна таблиця на _____ арк.*

7. Інформаційно-довідкові матеріали на _____ арк.*

8. Проект акта та матеріали до нього в електронній формі.

__________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)


______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

__________
* У разі потреби.

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011, № 91 від 11.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 4
(до пункту 1 § 50)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту _______________________________
(назва проекту акта)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зазначається підстава розроблення проекту акта (на виконання акта законодавства, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується акт, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання проблеми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти з прийняттям акта, та механізм його реалізації, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту акта та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту акта зазначається, чи передбачає реалізація акта внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність, а також наводяться завдання щодо розроблення нових правових актів (або зазначається, що реалізація акта не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів).

У разі коли проект акта стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту акта, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо. Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект акта інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо заінтересованим органом є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідного міністра, зазначається, чи погоджено позицію такого органу міністром.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, пов'язану з їх урегулюванням (стисло повідомляється про вжиті розробником заходи, що спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з керівників органів виконавчої влади брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект акта стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, зазначається, чи враховують положення проекту потреби регіонів, його вплив на регіональний розвиток.

Якщо проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті акта.

6-1. Запобігання дискримінації

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації. Наводиться інформація про проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Відображаються результати проведення консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект акта стосується прав інвалідів, відображаються результати його обговорення з всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками.

Якщо проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю, про це зазначається окремо.

8-1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Якщо проект нормативно-правового акта стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, наводиться інформація про надсилання такого проекту акта на розгляд Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а також про ступінь відображення у ньому рекомендацій, наданих зазначеним органом.

9. Позиція соціальних партнерів

Якщо проект акта стосується соціально-трудової сфери, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, якщо проект акта стосується прав інвалідів‚ - всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

10. Оцінка регуляторного впливу

Якщо проект є регуляторним актом, наводиться обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Зазначається про наявність або відсутність впливу реалізації акта на ринок праці. Відображаються показники впливу реалізації акта на ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо).

11. Прогноз результатів

Наводиться прогнозна оцінка результатів реалізації акта, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється її ефективність, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні виражатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

__________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади)


______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 712 від 08.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1057 від 16.09.2009; в редакції Постанови КМ № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 659 від 25.07.2012, № 1065 від 21.11.2012, № 61 від 30.01.2013, № 438 від 10.09.2014, № 501 від 08.08.2016, № 608 від 18.08.2017, № 865 від 15.11.2017}Додаток 5
(до пункту 1 § 50)

ДОВІДКА
про погодження проекту акта
_____________________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено _________________________________________________.
(найменування органу виконавчої влади)

1. Проект акта погоджено без зауважень

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

2. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

3. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано частково

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

4. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які не враховано

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

5. Заінтересовані органи виконавчої влади, які відповідно до § 39 цього Регламенту вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

____________________________________
(найменування органу)

_________________________________
(дата надходження проекту
до органу виконавчої влади,
вхідний номер)

6. Позиція заінтересованих органів, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних міністрів, узгоджена з такими міністрами:

____________________________________
(прізвище та ініціали)

_________________________________
(посада)

7. Висновок Мін'юсту ____________________________________________________.
(зазначається дата проведення правової експертизи
та її результати - із зауваженнями чи без зауважень)

Протокол узгодження позицій додається.

___________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади,
що є головним розробником)


____________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

__________
Примітка. Пункти 2-7 включаються до довідки у разі потреби.

{Додаток 5 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 55 від 23.01.2012, № 608 від 18.08.2017}Додаток 6
(до пункту 1 § 50)

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ
щодо проекту _____________________________________
(назва проекту акта)

1. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту акта

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) розробником

2. Враховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту акта, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування органу виконавчої влади, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

____________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади,
що є головним розробником)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 6 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 7
(до пункту 1 § 50)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту ______________________________________
(назва проекту акта)

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

____________________________________
(посада керівника структурного підрозділу
органу виконавчої влади)


_______________________
(ім'я та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

{Додаток 7 в редакції Постанов КМ № 712 від 08.07.2009, № 1156 від 09.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 608 від 18.08.2017}Додаток 8
(до § 53)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до проекту _________________________
(назва акта)
та матеріалів до нього

Проект акта внесено ________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади,
__________________________________________________________________________.
дата та вхідний номер реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів)

1. Фахова експертиза

Проблема

Стисло викладається проблема, на розв'язання якої спрямований проект акта.

Оцінка ефективності

Наводяться результати оцінки ефективності проекту акта, зокрема зазначається:

чи потребує розв'язання проблеми втручання Кабінету Міністрів;

чи є дієві шляхи і механізм розв'язання проблеми;

чи реально виконати акт, який пропонується прийняти.

Крім того, зазначаються:

можливі ускладнення та ризики в процесі виконання акта;

можливі негативні наслідки.

Наводяться результати оцінки інших аспектів проекту, зокрема щодо відповідності Програмі діяльності Кабінету Міністрів, державним цільовим програмам, а також складеного головним розробником прогнозу наслідків прийняття акта.

Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться результати оцінки достатності наданих головним розробником розрахунків матеріально-технічних і фінансових ресурсів та економічного обґрунтування, визначається їх повнота та реалістичність.

Оцінка регуляторного впливу

Зазначається, чи має проект акта регуляторний характер та оцінюється його регуляторний вплив.

Узгодження

Наводяться результати експертної оцінки повноти узгодження проекту акта (зазначається, чи усіма заінтересованими органами погоджено проект, а також чи узгоджуються його положення із зауваженнями (пропозиціями) заінтересованих органів, які вважаються врахованими).

Якщо проект акта подано з неврегульованими розбіжностями, експерт оцінює обґрунтованість позицій розробника та заінтересованого органу. В разі потреби висновки можуть викладатися у довідці щодо врегулювання розбіжностей, яка додається до експертного висновку.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7
« попередня сторінканаступна сторінка »