Питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2010962
Документ 962-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2010 р. N 962
Київ
Питання використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду
( 2154-17 ) в сумі 30 млн. гривень шляхом зменшення обсягу
видатків за напрямом, передбаченим пунктом 4 частини першої статті
74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( 2154-17 ), і збільшення обсягу видатків за напрямом,
передбаченим пунктом 11 частини першої статті 74 зазначеного
Закону ( 2154-17 ), спрямувавши їх на реконструкцію Палацу спорту
"Дружба" в м. Донецьку.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 962
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 додатка 2 до Державної цільової соціальної
програми "Хокей України", затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1194 ( 1194-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2818; 2010 р., N 67,
ст. 2423):
у графі "найменування показника" слова "кількість нових
спортивних споруд" замінити словами "кількість нових та
реконструйованих спортивних споруд";
у графі "найменування заходу":
слова "проектування та будівництво спортивних споруд із
штучним льодом" замінити словами і цифрами "проектування та
будівництво спортивних споруд із штучним льодом, у тому числі
реконструкція в м. Донецьку Палацу спорту "Дружба", просп. Ілліча,
93а";
слова "будівництво та підключення інженерних мереж" замінити
словами "проектування, будівництво та підключення інженерних
мереж".
2. У додатках 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 39, ст. 1297, N 75, ст. 2664):
1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
"7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування|---------------------------------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------| |державні |65636,78 |3083,46 |3118,46 |23673,38|28828,52|6932,96 | |кошти | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------| |у тому | | | | | | | |числі: | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------| |державний |34710,49 |3083,46 |3118,46 |9384,22 |12191,39|6932,96 | |бюджет | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------| |державна |30926,29 | | |14289,16|16637,13| | |підтримка | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------| |місцеві |5997,9 |506,56 |581,94 |1514,2 |2834,77 |560,43 | |бюджети | | | | | | | |------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------| |інші джерела|71327,35 |6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16 | |------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------| |Усього |142962,03 |10461,42|13668,31|48990,91|59989,84|9851,55";| -------------------------------------------------------------------------
2) у додатку 2:
у пункті 7:
позицію "будівництво та забезпечення розвитку метрополітену у
містах:" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"Найменування заходу |Головний розпорядник |Джерела |Прогнозовані обсяги фінансування, млн. гривень | | |бюджетних коштів, |фінансування |------------------------------------------------------| | |інвестор | |усього | у тому числі за роками | | | | | |--------------------------------------------| | | | | |2008 |2009 | 2010 |2011 |2012 | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |будівництво та | | | | | | | | | |забезпечення розвитку| | | | | | | | | |метрополітену у | | | | | | | | | |містах: | | | | | | | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Києві |Національне агентство |державний |400 | | |400 | | | | | |бюджет | | | | | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Донецьку | -"- | -"- |470 | | |470 | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Харкові | -"- | -"- |250 | | |250 | | | |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Усього | -"- | -"- |1120 | | |1120"; | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 7" викласти в такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"Разом за | | | | | | | | | | |9379,53 |375,34 |404,36 |3536,05 |3828,39 |1235,34 | |завданням 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | |державний |5368,63 |45,04 |79,9 |2529,89 |1942,36 |771,44 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцевий |3867,3 |330,3 |324,46 |979,86 |1768,73 |463,9"; | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші |143,6 | | |26,3 |117,3 | | | | | | | | | | | | |джерела | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |"Усього за | | | | | | | | | | |142962,03|10461,42|13668,31|48990,91|59989,84|9851,55 | | Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| |у тому числі | | | | | | | | | |державні кошти |65636,78 |3083,46 |3118,46 |23673,38|28828,52|6932,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | | | | | | | |зокрема: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | | | | | | | |державний |34710,49 |3083,46 |3118,46 |9384,22 |12191,39|6932,96 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | | | | | | | |державна |30926,29 | | |14289,16|16637,13| | | | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | | | |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | | | | | | | |місцеві бюджети|5997,9 |506,56 |581,94 |1514,2 |2834,77 |560,43 | | |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | | | | | | | |інші джерела |71327,35 |6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16".| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010
р. N 412 ( 412-2010-п ) "Питання використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з штучним
льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей
України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1411, N 67,
ст. 2423, N 72, ст. 2579):
1) у пункті 2 постанови ( 412-2010-п ) цифри "150000"
замінити цифрами "101389,3";
2) у Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного
фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом
відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей
України", затвердженому зазначеною постановою ( 412-2010-п ):
у пункті 1 слова "будівництва спортивних споруд" замінити
словами "будівництва та реконструкції спортивних споруд";
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Одержувач бюджетних коштів визначається головним
розпорядником.";
абзац перший пункту 3 після слів "з штучним льодом" доповнити
словами "та реконструкції Палацу спорту "Дружба" в м. Донецьку".
4. У підпункті 7 пункту 3 Порядку використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду для здійснення інвестицій в
інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери,
капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові
загальнодержавні заходи, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 472 ( 472-2010-п )
(Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1527, N 50, ст.
1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944, N 58, ст. 2006, N 65, ст.
2276, ст. 2277, N 67, ст. 2423, N 70, ст. 2528, N 74, ст. 2616),
цифри "71389,3" замінити цифрами "101389,3".вгору