Проект «Міський громадський транспорт України» Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним [...]
Україна, Європейськ. інвестиційний банк; Угода, Міжнародний документ, Проект [...] від 11.11.2016
Документ 971_022-16, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 12.04.2017, підстава 2009-19
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

Fl № 85.103

Serapis № 2015-0503

ПРОЕКТ «МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ»

Фінансова угода

між

УКРАЇНОЮ

та

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

Київ, 11 листопада 2016 року

{Угоду ратифіковано Законом № 2009-VIII від 12.04.2017}

Зміст

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

СТАТТЯ 1

1.01 Сума кредиту

1.02 Процедура вибірки

1.03 Валюта вибірки

1.04 Умови вибірки

1.05 Відстрочення вибірки

1.06 Анулювання та призупинення

1.07. Анулювання після закінчення дії Кредиту

1.08 Комісія

1.09 Суми, що належать до сплати згідно зі Статтею 1

1.10 Виділення коштів

1.11 Процедура перерозподілу коштів

СТАТТЯ 2

2.01 Сума позики

2.02 Валюта погашень, відсотків та інших комісійних винагород

2.03 Підтвердження Банком

СТАТТЯ 3

3.01 Відсоткова ставка

3.02 Відсотки на заборговані суми

3.03 Випадок дестабілізації ринку

СТАТТЯ 4

4.01 Звичайне погашення

4.02 Добровільне дострокове погашення

4.03 Обов'язкове дострокове погашення

4.04 Загальні умови

СТАТТЯ 5

5.01 Правило розрахунку днів

5.02 Час та місце платежу

5.03 Відсутність зарахування зустрічних вимог позичальником

5.04 Порушення системи платежів

5.05 Застосування отриманих сум

СТАТТЯ 6

6.01 Використання Позики

6.02 Виконання Проекту

6.03 Збільшена вартість Проекту

6.04 Процедура закупівель

6.05 Продовження зобов'язань за Проектом

6.06 Дотримання законодавства

6.07 Чесність

6.08 Загальні заяви та гарантії

СТАТТЯ 7

7.01 Принцип рівних умов

7.02 Додаткове забезпечення

7.03 Включення положень

СТАТТЯ 8

8.01 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів

8.02 Інформація стосовно Позичальника

8.03 Візити Банку, право доступу та розслідування

8.04 Мова

СТАТТЯ 9

9.01 Податки, мита і збори

9.02 Інші платежі

9.03 Збільшені витрати, відшкодування та взаємозалік

СТАТТЯ 10

10.01 Право вимагати погашення

10.02 Інші права за законом

10.03 Компенсація

10.04 Збереження права

СТАТТЯ 11

11.01 Законодавство, що застосовується

11.02 Юрисдикція

11.03 Підтвердження сум, що підлягають сплаті

11.04 Цілісність Угоди

11.05 Недійсність

11.06 Зміни

11.07 Примірники

СТАТТЯ 12

12.01 Повідомлення іншій Стороні

12.02 Форма повідомлення

12.03 Зміни, пов'язані зі сторонами

12.04 Набуття чинності цією Угодою

12.05 Преамбула, додатки та доповнення

ДОДАТОК A

ДОДАТОК B

ДОДАТОК C

ДОПОВНЕННЯ І

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:


УКРАЇНОЮ,

("Позичальник")

з одного боку, та


ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ
БАНКОМ, який знаходиться за адресою:
98-100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg,
L-2950 Luxembourg, і який представлений
паном Вазілем Гудаком, віце-президентом,

Банк»)

з іншого боку (та спільно іменовані «Сторони»).

ОСКІЛЬКИ:

(1) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами Європейського Союзу, («Рішення»), та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, якою запроваджується таке рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, покриває деякі платежі, які не отримані Банком та які належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, що були укладені із, серед іншого, Позичальником («Гарантія ЄС»). На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче).

(2) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р.

(3) 14 червня 2005 року Україна та Банк підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком» та яка регулює діяльність Банку на території Україні (далі - «Рамкова угода», в яку час від часу можуть вноситися зміни, яка може бути відмінена і замінена). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною впродовж усього терміну дії Угоди (як визначено нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кошти позики, які будуть надані згідно цієї Угоди, підпадають під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди.

(4) Позичальник заявив, що заходи (які окремо іменуються "Підпроектом", а усі разом - "Проектом" або «Підпроектами») здійснюються з метою розвитку інфраструктури міського пасажирського транспорту, зокрема відновлення систем міського громадського транспорту в містах України, які знаходяться під контролем уряду Позичальника, і головним чином спрямовані на інвестиції, пов'язані з заміною або відновленням рухомого складу пасажирського транспорту, який належить міським громадам, та покращенням інфраструктури, яка може мати принципове значення для підтримки модернізації рухомого складу, більш детальна інформація про які міститься у технічному описі в Додатку A ("Технічний опис"). Реалізацією підпроектів будуть займатися міські ради та/або компанії чи підприємства громадського пасажирського транспорту, які належать міським громадам (кожна з яких окремо іменується "Кінцевий бенефіціар", а всі разом "Кінцеві бенефіціари").

(5) Загальна вартість Проекту відповідно до розрахунків Банку складає 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро). Позичальник заявив про намір фінансувати Проект у розмірі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) за рахунок коштів позики Банку, а решту суми у розмірі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) за рахунок позик, що будуть надані іншими міжнародними фінансовими установами, Інвестиційних Грантів та інших фінансових ресурсів, які є в наявності в Кінцевих Бенефіціарів, що у будь-якому випадку не передбачатиме звернення по допомогу до Банку.

(6) 3 метою фінансування Проекту Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит у розмірі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) із власних ресурсів Банку згідно з мандатом на зовнішнє кредитування в період з 2014 по 2020 рік відповідно до Рішення («Мандат»).

(7) Позичальник, в особі Міністерства фінансів України («Міністерство фінансів»), у співпраці з Міністерством інфраструктури України («Міністерство інфраструктури») та, у разі необхідності, з відповідною міською радою надає Кредит (як визначено нижче) кожному Кінцевому бенефіціару відповідно до угоди про передачу коштів позики («Угода про передачу коштів позики»), сторонами якої, зокрема, будуть Міністерство фінансів України, Міністерство Інфраструктури, відповідний Кінцевий бенефіціар та, у відповідних випадках, міська рада.

(8) Позичальник, в особі Міністерства інфраструктури, здійснюватиме загальний нагляд та відповідатиме за реалізацію Проекту, в тому числі за створення групи з управління та підтримки проекту («ГУПП») у складі Міністерства Інфраструктури, та забезпечить створення груп впровадження проекту («ГВП») у складі кожного Кінцевого бенефіціара.

(9) Банк, зважаючи на те, що фінансування Проекту входить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи положення та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення про задоволення прохання Позичальника щодо надання йому кредиту у розмірі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди («Угода»).

(10) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов'язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, реструктуризацію якої провів чи наразі проводить Позичальник відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. («Боргова операція»).

(11) 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів України («Лист Мінфіну») стосовно зовнішніх боргових зобов'язань України, включених до Боргової операції, затвердженою постановою № 318-р Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року, що підтверджує, що такі боргові зобов'язання не включають боргових зобов'язань перед Банком. Позичальник підтверджує, що викладене у Листі Мінфіну залишається вірним і правдивим у повному обсязі, посилаючись на закони та нормативно-правові акти України, що відповідним чином застосовуються для регулювання питань, пов'язаних з Борговою операцією або будь-якою іншою реструктуризацією боргу, і що жодні закони та постанови України, які регулюють імплементацію Боргової операції чи будь-якої іншої подібної реструктуризації боргу, не завдали чи не завдадуть шкоди будь-яким борговим зобов'язанням Позичальника перед Банком.

(12) Статутом Банку передбачено, що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціональніше в інтересах Європейського Союзу; і, відповідно, умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними з відповідними принципами Європейського Союзу.

(13) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, пов'язаних із проектами, які він фінансує, у тому числі порушень прав людини. У зв'язку з цим Банк запровадив свою Політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед її акціонерами та мешканцями Європейського Союзу загалом.

(14) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до діючого законодавства Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв'язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних.

(15) Укладаючи цю Угоду, кожна Сторона визнає, що Банк зобов'язаний дотримуватись Списків санкцій (як це визначено нижче), а також те, що Банк, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти для або в інтересах Суб'єкту санкцій (як це визначено нижче).

ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

(a) Тлумачення

У цій Угоді:

(i) посилання на статті, Преамбулу, додатки та доповнення є відповідними посиланнями на статті, Преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше;

(ii) посилання на будь-який закон, якщо у прямій формі не встановлено інше, означають закон Позичальника та є посиланнями на цей закон, який може час від часу змінюватися або знов набувати чинності;

(iii) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означає посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватись, оновлюватись, доповнюватись, подовжуватись або подаватися у новій редакції;

(iv) посилання на будь-який «суб'єкт» включає будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, державну корпорацію чи відомство або будь-яке об'єднання, траст, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); та

(v) якщо інше не вимагається контекстом, слова, що вказують однину, включають множину і навпаки, а посилання на одну стать включає посилання на інші статі.

(b) Визначення

У цій Угоді:

«Кінцевий термін отримання відправлення» для повідомлення означає:

(a) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у Робочий день, або

(b) 11:00 за люксембурзьким часом наступного дня, який є Робочим днем, якщо повідомлення надійшло після 14:00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день чи в день, який не є Робочим днем.

«Прийнятий Транш» означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення.

«Розподіл коштів» означає використання коштів Позики на фінансування Підпроектів, які відповідають критеріям.

«Порядок розподілу коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10.

«Заявка на розподіл коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A.

«Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення (пільгу), подачу, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

«Робочий день» означає день (інший, ніж субота чи неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі.

«Подія законодавчої зміни» має значення, надане йому у пункті 4.03A(3) Статті 4.

«Угода» має значення, надане їй у пункті (9) Преамбули.

«Кредит» має значення, надане йому у пункті 1.01 Статті 1.

«Дата набуття чинності» має значення, надане цьому терміну у Статті 12.04.

«Боргова операція» має значення, надане цьому терміну у пункті 10 Преамбули.

«Рішення» має значення, надане йому у пункті (1) Преамбули.

«Компенсація за відстрочку» означає компенсацію, що розраховується для відстроченої або призупиненої суми вибірки коштів як процент (якщо більше нуля), на який:

(a) процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби ця сума була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки перевищує

(b) відповідну міжбанківську ставку (1-місячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів). Якщо значення цього проценту виявляється від'ємним, він вважається нульовим.

Така компенсація нараховується від Запланованої дати вибірки до Фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди.

«Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

«Кінцевий термін Акцепту вибірки» означає дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній.

«Дата вибірки» означає дату виконання Банком фактичної вибірки Траншу.

«Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого по суті відповідає зразку, викладеному у Додатку C.1.

«Подія дестабілізації» означає:

(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; та/або

(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:

(i) виконувати свої платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою; або

(ii) підтримувати зв'язок з іншими сторонами,

і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (а) або (б) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.

«ОВНС» має значення, надане цьому терміну в пункті (ii) Статті 1.10A.

«Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань» означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті.

«Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає опубліковану на веб-сайті Банку заяву, в якій визначені стандарти, які Банк застосовує до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін.

«Країна, яка задовольняє критеріям» означає будь-яку країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський парламент і Рада прийняли рішення відповідно до пункту 4(1) Статті 4 Рішення.

«Середовище» означає (настільки, наскільки це впливає на здоров'я та добробут людей) наступне:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт, та

(c) культурна спадщина, антропогенне середовище,

а також охоплює без обмежень професійну та колективну гігієну праці і техніку безпеки.

«Обґрунтування за результатами Оцінки впливу на навколишнє і соціальне середовище» означає обґрунтування як результат проведення оцінки впливу на навколишнє і соціальне середовище для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних з Підпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та / або усунення будь-яких наслідків. Такий документ має пройти громадські слухання з прямими і непрямими учасниками проекту.

«Екологічні та соціальні стандарти» означають:

(a) Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до Підпроектів, Позичальника або будь-якого іншого Кінцевого бенефіціара;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) Екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Обґрунтування за результатами Оцінки впливу на навколишнє і соціальне середовище.

«Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до будь-якого екологічного або соціального законодавства у зв'язку із будівництвом або функціонуванням Підпроекту.

«Скарга стосовно порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках будь-якого екологічного або соціального законодавства.

«Екологічне законодавство» означає:

(a) закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України, або так, як визначено Банком, до дати підписання цієї Угоди;

(b) закони та нормативно-правові акти України; та

(c) відповідні міжнародні угоди,

основною метою яких є збереження, захист або покращення навколишнього середовища.

«Гарантія ЄС» має значення, надане їй у пункті (1) Преамбули.

«EURIBOR» має значення, надане йому в Додатку B.

«Є» та «євро» означають законну валюту країн-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її в якості своєї валюти згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну.

«Випадок невиконання зобов'язань» означає будь-які обставини, події або інциденти, зазначені у пункті 10.01 Статті 10.

«Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому у пункті 7.01 Статті 7.

«Остання дата надання кредиту» означає дату через 60 місяців після Дати набуття чинності або будь-яку пізнішу дату, яка підлягає письмовому погодженню сторонами, за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується або має бути виплачений.

«Кінцевий бенефіціар» та «Кінцеві бенефіціари» мають значення, надане цим термінам у пункті (4) Преамбули.

«Фінансування тероризму» означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

«Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до принципів, які застосовуються у відповідний момент та визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, які деноміновані у валюті Траншу та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків.

«Транш із фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка.

«Плаваюча ставка» означає плаваючу відсоткову ставку з фіксованим Спредом, тобто річну процентну ставку, яку Банк визначає для кожного наступного Базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред.

«Базисний період плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу.

«Транш із плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

«Рамкова угода» має значення, надане їй у пункті (3) Преамбули.

«Посібник з питань закупівель» означає опублікований на веб-сайті ЄІБ посібник із закупівлі, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються Банком, про організацію дій для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для Підпроекту.

«МОП» означає Міжнародну організацію праці.

«Стандарти МОП» означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або іншим чином застосовується в Україні і є обов'язковою для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

«Випадок дострокового погашення з компенсацією» означає випадок дострокового погашення, який відрізняється від того, що зазначено в пунктах 4.03A(2), 4.03A(4)(а) або 4.03A(4)(c) Статті 4.

«Інвестиційний грант» означає будь-який грант, наданий Позичальнику або у певних випадках Кінцевому бенефіціару, з боку третьої особи-донора, з метою фінансування Проекту (або будь-якої його частини).

«Позика» означає загальну суму Траншів, що надаються Банком у відповідний момент за цією Угодою.

«Угода про передачу коштів позики» має значення, надане їй у пункті (7) Преамбули.

«Мандат» має значення, надане йому в пункті (6) Преамбули.

«Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з таких обставин:

(a) на обґрунтовану думку Банку, мають місце події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;

(b) на думку Банку, відсутні кошти в його загальних джерелах фінансування для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення та / або за графіком сплати такого Траншу; та

(c) для Траншу, відносно якого відсоток сплачується або буде сплачуватися за Плаваючою ставкою:

(i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує діючу Відповідну міжбанківську ставку; або

(ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для встановлення діючої Відповідної міжбанківської ставки у відповідній валюті такого Траншу або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначеннями, які містяться в Додатку B.

«Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, суттєвим чином погіршує:

(a) спроможність Позичальника виконувати свої фінансові чи інші зобов'язання за цією Угодою; або

(b) (фінансовий або інший) стан або перспективи Позичальника.

«Дата погашення» означає останню дату погашення Траншу, зазначену відповідно до пункту 4.01 A(b) Статті 4.

«Міністерство фінансів» має значення, присвоєне цьому терміну в пункті (7) Преамбули.

«Міністерство інфраструктури» має значення, присвоєне цьому терміну в пункті (7) Преамбули.

«Лист Мінфіну» має значення, присвоєне цьому терміну в пункті (11) Преамбули.

«Відмивання грошей» означає:

(a) присвоєння чи передачу власності, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності з метою приховування або маскування незаконного джерела власності або допомогу будь-якій особі, причетній до такої діяльності для уникнення правових наслідків від таких дій;

(b) приховування чи маскування справжнього характеру, джерела, знаходження, розташування, руху, прав щодо власності або володінням такою власністю, знаючи, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності;

(c) набуття, володіння або використання власності, знаючи при отриманні, що така власність набута кримінальним шляхом або шляхом участі в такій діяльності; або

(d) участь, об'єднання для здійснення, спроби здійснити, а також допомога, пособництво, сприяння та консультування щодо здійснення будь-яких дій, які вказані в вищезазначених пунктах.

«Дата платежу» означає: кожне 20 травня та 20 листопада до Дати погашення, а також Дату погашення, за виключенням випадку, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, це означає:

(a) для Траншу із фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування відсотків, що підлягають сплаті відповідно до пункті 3.01 Статті 3, та

(b) для Траншу із плаваючою ставкою - наступний день, якщо такий день існує, календарного місяця, на який припадає Відповідний робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках із відповідним коригуванням відсотків, що підлягають сплаті відповідно до пункту 3.01 Статті 3.

«ГВП» має значення, надане їй в пункті (8) Преамбули.

«ГУПП» має значення, надане йому у пункті (8) Преамбули.

«ППП» означає посібник з процедур програми у значенні, присвоєному цьому терміну Статтею 1.04A(f), який може змінюватися відповідно до попередньої письмової згоди Банку.

«Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із пунктом 4.02A Статті 4.

«Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

«Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану у пункті 4.03A Статті 4.

«Компенсація за дострокове погашення» означає по відношенню до будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку ЄІБ повідомляє Позичальнику як поточну вартість (станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між:

(a) відсотками, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; та

(b) відсотками, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (15 базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу.

«Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до пункту 4.02C Статті 4

«Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника в Банк стосовно дострокового погашення всієї Позики або її частини відповідно до пункту 4.02A Статті 4.

«Проект» має значення, присвоєне йому у (4) Преамбули.

«Угода про реалізацію проекту» має значення, надане йому у пункті 1.04C(a)(v) Статті 1.

«Заборонена поведінка» означає будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.

«Заборонена практика» означає будь-яке:

(a) Примушення, що означає обмеження можливостей чи завдання шкоди, а також погрози завдання шкоди, прямо або опосередковано, по відношенню до будь-якої сторони або власності з метою неналежного впливу на дії сторони;

(b) Змову, що означає домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, в тому числі неналежного впливу на дії іншої сторони;

(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, одержання або вимагання у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони;

(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержання фінансової чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання, або;

(e) Перешкоджання, що означає в рамках розслідування Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв'язку з цією Позикою або Проектом, (а) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування підтверджуючих матеріалів для розслідування, та / або погрожування, переслідування або приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошенню фактів, пов'язаних з розслідуванням, або проведенню розслідування, або (b) дії, направлені на суттєве перешкоджання здійснення визначених в Угоді прав аудиту або доступу до інформації.

«Ставка перерозподілу» означає Фіксовану ставку, яка є дійсною на день розрахунку компенсації для позик із фіксованою ставкою, які деноміновані в тій самій валюті й мають ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення. У випадках, коли період є коротшим за 48 місяців, буде використовуватись найбільш відповідна еквіваленту ставка грошового ринку, а саме Відповідна міжбанківська ставка мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів) для періодів до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що припадають в межах від 12 до 48 місяців, в залежності від ситуації буде застосовуватись пункт запропонованої ціни за курсом своп, опублікованим Reuters для відповідної валюти та визначеним Банком на момент розрахунку.

«Регламент № 1370/2007» означає Регламент (ЄК) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 жовтня 2007 року щодо пасажирських перевезень громадським залізничним та автомобільним транспортом.

«Відповідний робочий день» означає день, коли введена в дію 19 листопада 2007 року Транс-європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу, (TARGET2), є відкритою для врегулювання платежів в євро.

«Відповідна міжбанківська ставка» означає EURIBOR.

«Суб'єкти санкцій» означають будь-яку фізичну особу чи організацію, вказані в одному чи декількох Списках санкцій.

«Списки санкцій» означає:

(a) будь-які економічні, фінансові чи промислові обмежувальні заходи та ембарго на торгівлю зброєю, накладені Європейським Союзом відповідно до Розділу 2 Частини V Угоди про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування ЄС, включаючи ті, які доступні на офіційних веб-сайтах ЄС, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій сторінці, прийнятій на заміну; або

(b) будь-які економічні, фінансові чи торгові обмежувальні заходи та ембарго, накладені Радою безпеки ООН відповідно Статті 41 Статуту ООН, які доступні на офіційному веб-сайті ООН: http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій сторінці, прийнятій на заміну.

«Запланована дата вибірки» означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу згідно із пунктом 1.02B Статті 1.

«Директива СЕО» означає Директиву щодо стратегічної екологічної оцінки, тобто Директиву 2001/42/ЕС Європейського Парламенту від 27 червня 2001 року, яка може час від часу змінюватися, доповнюватися та оновлюватися.

«Забезпечення» означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов'язання будь-якого суб'єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічну дію.

«Соціальне законодавство» означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенцію або угоду Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаними і ратифікованими або іншим чином застосовуються в Україні і є обов'язковими для виконання нею.

«Соціальні питання» означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та забезпечення реалізації прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та / або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

«Спред» означає фіксований спред стосовно Відповідної міжбанківської ставки (негативний чи позитивний), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки.

«Керівний комітет» має значення, надане цьому терміну в пункті 1.04A(e) Статті 1.

«Підпроект» та «Підпроекти» має значення, надане йому у пункті (4) Преамбули.

«Технічний опис» має значення, надане йому у пункті (4) Преамбули.

«Транш» означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за пунктом 1.02B Статті 1.

Стаття 1
Кредит та вибірка

1.01 Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) для фінансування Проекту («Кредит»).

1.02 Процедура вибірки

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит 15 (п'ятнадцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу, окрім невикористаної суми Кредиту, становить мінімум 5 мільйонів євро (п'ять мільйони євро).

Протягом календарного місяця Банк відправляє Позичальнику не більше однієї Пропозиції вибірки, а протягом календарного року їх кількість не повинна перевищувати шести. За один календарний місяць відбувається не більше однієї вибірки Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

1.02B Пропозиція вибірки

На запит Позичальника, за умови, що жодна з обставин, згаданих у пункті 1.06B Статті 1 не виникла та не продовжується, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній термін отримання Позичальником Пропозиції вибірки становить 10 (десять) днів до Останньої дати використання Кредиту. У Пропозиції вибірки повинні бути зазначені:

(a) сума Траншу;

(b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та на Останню дату використання Кредиту або до цієї дати;

(c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути:

(i) Траншем із фіксованою ставкою, або

(ii) Траншем із плаваючою ставкою,

У кожному з випадків відповідає положенням пункту 3.01 Статті 3;

(d) періодичність сплати відсотків по Траншу відповідно до положень пункту 3.01 Статті 3;

(e) перша Дата платежу по Траншу;

(f) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень пункту 4.01 Статті 4;

(g) першу та останню дату погашення основної суми Траншу;

(h) для Траншу із фіксованою ставкою - фіксовану відсоткову ставку та для Траншу із плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати погашення, а також

(i) Кінцевий термін акцепту вибірки.

1.02C Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. До Акцепту вибірки додаються:

(a) код IBAN (або належний формат відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунка, на який повинно бути здійснено вибірку Траншу відповідно до пункту 1.02D Статті 1, а також

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки, і зразок підпису такої особи або таких осіб або заява Позичальника про те, що не відбулося жодних змін щодо повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) на підписання Акцепту вибірки за цією Угодою.

Якщо Пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до нього, Банк надає Позичальнику Прийнятий транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки, а також умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не є належним чином прийнятою згідно з її умовами в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до нього.

1.02D Рахунок вибірки

Вибірка здійснюється на рахунок Позичальника у євро («Рахунок для одержання коштів у євро»), відкритий та підтримуваний Позичальником в акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України (АТ Укрексімбанк)», Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») або у будь-якому іншому банку, який у відповідний момент погоджено Банком у письмовій формі, який є прийнятний для Банку та про який Позичальник повідомив Банк у письмовій формі не пізніше, ніж за десять (10) днів до Запланованої дати вибірки (із кодом IBAN або з іншим відповідним форматом, відповідно до місцевої банківської практики).

Для реалізації Проекту Позичальник може відкривати рахунки у будь-якій валюті (разом із Рахунком для одержання коштів у євро - «Рахунки для одержання коштів»), про що Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Кожен Рахунок для одержання коштів має бути рахунком Позичальника, створеним для цілей цього Проекту та відокремленим від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку для одержання коштів у євро, можуть бути перераховані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник визнає, що платежі на Рахунок для одержання коштів у євро є вибірками за цією Угодою.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок для одержання коштів в євро.

Позичальник гарантує, що жоден із законів Позичальника (включаючи будь-які нормативні акти Національного Банку України) щодо валютного контролю чи конвертованості не будуть застосовуватися до коштів Позики, включаючи без обмеження платежі з будь-якого Рахунку для одержання коштів підрядникам, призначеними у встановленому порядку для виконання Проекту чи Підпроекту.

1.03 Валюта вибірки

Банк виплачує кожний Транш у євро.

1.04 Умови вибірки

1.04A Перший транш

Вибірка першого Траншу згідно із пунктом 1.02 Статті 1 здійснюється за умови отримання Банком у день або до настання такого дня, який наступає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, наступних документів або підтверджень, які по формі та за змістом задовольняють Банк:

(a) юридичного висновку, наданого Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладання цієї Угоди Позичальником, її чинності, забезпечення законної сили та обов'язкового характеру цієї Угоди. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що засвідчують повноваження Позичальника на укладання цієї Угоди; підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб ця Угода набрала чинності відповідно до законодавства України, а також свідченням належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законів України, що застосовуються, а також підтвердженням правового, чинного, обов'язкового та здійсненного характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України (відповідальний орган - Міністерство Юстиції);

(b) підтвердження відсутності потреби у жодних погодженнях відповідно до законів та нормативних актів у сфері валютного законодавства та регулювання України для того, щоб Позичальник міг отримувати вибірки коштів, як зазначається в Угоді, здійснювати погашення вибраних Траншів відповідно до умов цієї Угоди, а також сплачувати проценти та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, у тому числі, відкривати та вести рахунки, які Позичальник повідомляє Банку для надання вибірок за Кредитом (відповідальний орган - Міністерство фінансів);

(c) підтвердження того, що реалізація Боргової операції не матиме негативного впливу на права Сторін цієї Угоди і що всі положення, викладені Позичальником у Листі Мінфіну, залишаються незмінними і вірними за всіма статтями на підставі посилання на закони та нормативно-правові акти України, що відповідним чином застосовуються для регулювання питань, пов'язаних з Борговою операцією (відповідальна установа - Міністерство фінансів);

(d) підтвердження того, що ГУПП:

(i) є повноцінно функціонуючим у складі Міністерства інфраструктури (включаючи представників інших відповідних міністерств України) підрозділом, що відповідає вимогам Банку, з достатнім забезпеченням кадрами з належними навичками, колом завдань, повноваженнями та технічною підтримкою для прийняття відповідальності за запити на виділення коштів, моніторинг, реалізацію і звітність про хід виконання робіт щодо Проекту; та

(ii) взяла на себе відповідальність за запити на виділення коштів, моніторинг, реалізацію і звітність про хід виконання робіт, що пов'язані з фінансуванням за цією Угодою;

(e) підтвердження того, що Керівний комітет («Керівний комітет»), створений відповідним чином на засадах, які є прийнятними для Банку, зокрема:

(i) має повноваження на:

(A) ухвалення стратегічних рекомендацій;

(B) підтримку пропозицій щодо Підпроектів на етапі скринінгу;

(C) представлення Підпроектів для підписання Угоди про передачу коштів позики і, якщо необхідно, Угоди про реалізацію проекту ; та

(D) сприяння та оцінку роботи ГУПП та ходу робіт в рамках Проекту; та

(ii) складається з представників, серед іншого, Міністерства Інфраструктури, Міністерства фінансів та/або інших організацій, погоджених Сторонами; та

(f) підтвердження того, що:

(i) Керівний комітет розглянув та схвалив посібник з процедур програми («ППП»), який, серед іншого:

(A) визначає критерії відповідності Підпроектів для фінансування у рамках цієї Угоди;

(B) описує технічну підтримку, яка відповідає критеріям фінансування у рамках цієї угоди і

(C) визначає роль та повноваження Керівного комітету, ГУПП та ГВП; та

(ii) і що ППП, зміст та форма якого відповідають вимогам Банку, був затверджений Міністерством інфраструктури.

1 04B Другий та подальші транші

Вибірка кожного Траншу відповідно до пункту 1.02 Статті 1 після першого Траншу обумовлена отриманням Банком на дату, яка припадає на 7 (сьомий) Робочий день до Запланованої дати вибірки, або раніше цієї дати підтверджень, зміст та форма яких відповідають вимогам Банку, про те, що принаймні 60% (шістдесят відсотків) коштів всіх попередньо вибраних Траншів були виплачені Кінцевим бенефіціарам згідно з відповідними Угодами про передачу коштів позики і були використані на статті витрат, які відповідають критеріям прийнятності, відповідних Підпроектів.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »