Заява № 12511/13, подана Валентиною Петрівною Лінцевич проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява від 25.11.2014
Документ 974_a30, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2014
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 12511/13,
подана Валентиною Петрівною Лінцевич проти України

Офіційний переклад

25 листопада 2014 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,
Ганна Юдківська (<...>),
Андре Потоцький (<...>), судді,
a також Стівен Філліпс (<...>), Секретар секції,

беручи до уваги зазначену заяву, подану 9 лютого 2013 року,
з огляду на декларацію, подану Урядом держави-відповідача 3 квітня 2014 року, щодо вилучення Судом заяви з реєстру справ та відповідь заявниці на цю декларацію,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Заявниця, пані Валентина Петрівна Лінцевич, є громадянкою України, народилася в 1951 році та проживає у м. Києві.

Уряд України (далі - Уряд) представляв його Уповноважений.

Заявниця скаржилась за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість цивільного провадження, в якому вона була стороною.

Про заяву було повідомлено Уряд.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання листом від 3 квітня 2014 року Уряд повідомив Суд про односторонню декларацію з метою врегулювання питання, яке порушувалось цією заявою. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції.

Декларація передбачала таке:

«Уряд України визнає порушення прав заявниці, а саме надмірну тривалість розгляду її справи в національних судах.

Уряд України пропонує виплатити пані Валентині Петрівні Лінцевич 3240 (три тисячі двісті сорок) євро, що є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди та компенсацією судових витрат, а також додатково будь-який податок, який може стягуватись з заявниці.

Ця сума буде конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачена протягом трьох місяців з дати повідомлення про ухвалення Судом рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню, що дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти. Виплата становитиме остаточне вирішення справи».

24 червня 2014 року Суд отримав повідомлення від заявниці про її згоду з умовами декларації.

ПРАВО

Суд вважає, що після згоди заявниці з умовами поданої Урядом декларації справа має розглядатися як дружнє врегулювання спору між сторонами.

У зв’язку з цим Суд бере до уваги факт досягнення дружнього врегулювання сторонами. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяви.

Враховуючи вищевикладене, справу має бути вилучено з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Секретар

Стівен ФІЛЛІПС

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНО

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...