Заява № 70744/10, подана Федором Федоровичем Грушковським проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява від 21.06.2016
Документ 974_b37, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2016
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 70744/10,
подана Федором Федоровичем Грушковським
проти України

Автентичний переклад

21 червня 2016 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Андре Потоцький (...), Голова,
Ганна Юдківська (...),
Сіофра О’Лірі (...), судді,
а також Мілан Блашко (...), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяву, подану 20 листопада 2010 року,
з огляду на декларації про прийняття умов дружнього врегулювання у справі,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Заявник, п. Федір Федорович Грушковський, є громадянином України, який народився у 1942 році та проживає у м. Кривий Ріг.

Уряд України (далі - Уряд) представляв його Урядовий Уповноважений.

Заявник скаржився за статтею 1 Першого протоколу на невиплату державою підвищення до пенсії заявника відповідно до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" за період з 2 квітня по 31 грудня 2006 року.

25 січня і 10 лютого 2016 року Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, підписані сторонами спору, відповідно до яких заявник погодився відмовитися від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цій заяві, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити йому 500 (п’ятсот) євро відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також судових та інших витрат, яка буде конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та звільнена від будь-яких податків, що можуть нараховуватись. Ця сума буде виплачена протягом тримісячного строку від дати отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку. Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

ПРАВО

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, справу слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 липня 2016 року.

Заступник Секретаря

Мілан БЛАШКО

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...