Заява № 14714/11, подана Миколою Андрійовичем Кирисиною проти України, та 3 інші заяви (див. таблицю у [...]
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява, Перелік від 16.06.2016
Документ 974_b41, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2016
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 14714/11,
подана Миколою Андрійовичем Кирисиною проти України,
та 3 інші заяви
(див. таблицю у додатку)

Автентичний переклад

16 червня 2016 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджиєв (<…>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<…>),
Карло Ранцоні (<…>), судді,
а також Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені в таблиці у додатку,
з огляду на декларації щодо вилучення Судом заяв з реєстру справ, подані Урядом держави-відповідача,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Перелік заявників наведено в таблиці у додатку.

Компанію-заявника ТОВ «Авіасервіс» представляв її директор, п. Віктор Володимирович Щербатко, який проживає в м. Києві.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ПРАВО

Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд повідомив Суд про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались цими заявами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції.

Уряд визнав надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту. Уряд запропонував виплатити заявникам суми, наведені в таблиці у додатку, та закликав Суд вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Концепції. Ці суми будуть конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачені протягом трьох місяців з дати отримання повідомлення про ухвалення Судом рішення. У випадку несплати цих сум упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку.

Виплата зазначених сум становитиме остаточне вирішення справ.

Суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.

Суд зазначає, що підпункт «с» пункту 1 статті 37 Конвенції дозволяє йому вилучити заяву з реєстру справ, якщо:

«на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є виправданим».

Таким чином, Суд може вилучити заяви відповідно до пункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої декларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявники бажають продовження розгляду їхніх справ (див. принципи, що випливають з практики Суду, зокрема рішення «Тахсін Аджар проти Туреччини» (Tahsin Acar v. Turkey) [ВП], заява № 26307/95, пп. 75-77, ЄСПЛ 2003-VI).

Суд встановив чітку та вичерпну практику з приводу скарг щодо надмірної тривалості цивільних проваджень (див., наприклад, рішення у справах: «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), заява № 41984/98, від 09 листопада 2004 року, та «Єфименко проти України» заява № 55870/00, від 18 липня 2006 року).

З огляду на характер визнань, що містяться в деклараціях Уряду, а також запропоновані суми відшкодувань, які є співмірними з сумами, що присуджуються у подібних справах, Суд вважає що подальший розгляд цих заяв є невиправданим (підпункт «с» пункту 1 статті 37 Конвенції).

У світлі вищевикладених міркувань Суд переконаний, що повага до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї, не вимагає продовження розгляду справ (пункт 1 статті 37 in fine).

Насамкінець, Суд наголошує, що якщо Уряд не дотримається умов односторонніх декларацій, заяви можуть бути поновлені у реєстрі справ відповідно до пункту 2 статті 37 Конвенції (ухвала щодо прийнятності у справі «Йосипович проти Сербії» (<…>), заява № 18369/07, від 4 березня 2008 року).

Враховуючи вищевикладене, заяви слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об’єднати заяви.

Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань.

Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 липня 2016 року.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ


Додаток

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження /
дата реєстрації

П. І. Б. та місцезнаходження представника

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання коментарів заявника за наявності

Суми, присуджені заявнику, в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

14714/11
26/02/2011

Микола Андрійович
КИРИСИНА
23/04/1977


05/02/2016

18/03/2016

1080

2

23900/11
04/04/2011

Михайло Васильович
ТИМКІВ
07/06/1953


24/11/2015

08/03/2016

810

3

36473/13
20/05/2013

Сергій Володимирович
ТРЕЩАЛОВ
17/06/1958


24/11/2015

18/03/2016

1620

4

38386/13
10/06/2013

ТОВ «АВІАСЕРВІС»
19/03/1997

Щербатко
Віктор Володимирович
м. Київ

12/02/2016


810

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті заявників.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...