Заява № 3817/10, подана Василем Володимировичем Шпичкою проти України, та 5 інших заяв (див. таблицю у [...]
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява, Перелік від 16.06.2016
Документ 974_b47, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2016
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 3817/10,
подана Василем Володимировичем Шпичкою проти України,
та 5 інших заяв (див. таблицю у додатку)

Автентичний переклад

16 червня 2016 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджієв (<…>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<…>),
Карло Ранцоні (<…>), судді,
а також Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені в таблиці у додатку,
беручи до уваги зауваження, надані Урядом держави-відповідача,
з огляду на декларації про прийняття умов дружнього врегулювання у справах,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Перелік заявників наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити їм суми, вказані в таблиці, що додається. Ці суми будуть конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачені протягом тримісячного строку віддати отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цих сум упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку.

Виплата зазначених сум становитиме остаточне вирішення справ.

ПРАВО

Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи вищевикладене, справи за скаргами на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві будь-яких ефективних засобів юридичного захисту мають бути вилучені з реєстру справ.

Другий заявник за заявою № 29527/10 і заявник за заявою № 49548/10 також скаржилися за іншими статтями Конвенції.

Суд розглянув заяви та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, зазначеним у статтях 34 і 35 Конвенції, та не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.

Отже, ця частина заяв має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об’єднати заяви.

Вирішує вилучити з реєстру справ Суду справи за скаргами на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві будь-яких ефективних засобів юридичного захисту відповідно до статті 39 Конвенції.

Оголошує заяву № 29527/10 в частині скарг п. Голікова та решту скарг у заяві № 49548/10 неприйнятними.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 липня 2016 року.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ


Додаток

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Суми, присуджені заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

3817/10
14/01/2010

Василь Володимирович
ШПИЧКА
27/10/1955

22/12/2015

2.1/03/2016

3 600

2

27588/10
30/04/2010

Олександр Петрович
БУГА
01/06/1942

05/04/2016

08/04/2016

6 200

3

29527/10
15/05/2010

Таїсія Миколаївна
БОНДАРЕНКО
05/11/1948

Олександр Іванович
ГОЛІКОВ
06/12/1962

05/04/2016

02/09/2015

900
(тільки першому заявнику)

4

49548/10
12/07/2010

Микола Григорович
ШИЛО
01/03/1947

05/04/2016

11/08/2015

1 200

5

10299/13
29/01/2013

Ольга Анатоліївна
ЛАДНОВА
29/03/1960

05/04/2016

17/09/2015

4 200

6

56514/13
29/08/2013

Ганна Василівна
МІХТУНЕЦЬ
11/03/1951

05/04/2016

22/10/2015

1 800

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...