Заява № 11632/13, подана Миколою Антоновичем Кобилинським проти України, та 316 інших заяв (список див. [...]
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява, Перелік від 16.06.2016
Документ 974_b57, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2016
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 11632/13,
подана Миколою Антоновичем Кобилинським проти України,
та 316 інших заяв
(список див. у додатку)

Автентичний переклад

16 червня 2016 року Європейський суд з прав людини (п'ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджієв (<…>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<…>),
Карло Ранцоні (<…>), судді,
а також Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені в таблиці у додатку,
з огляду на декларації щодо вилучення Судом заяв з реєстру справ, подані Урядом держави-відповідача, та відповіді заявників на ці декларації,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРИ

Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо невиконання чи тривалого виконання рішень національних судів у їхніх справах було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

У різні дати Уряд надав Суду декларації з метою врегулювання питань, порушених цими скаргами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяви з реєстру справ.

Декларації передбачали таке:

«Уряд визнає надмірну тривалість виконання рішень національних судів, зазначених у додатку до цієї односторонньої декларації.

Уряд готовий виконати рішення національних судів, зазначені у додатку, які досі підлягають виконанню, а також сплатити кожному заявнику 1000 євро.

Сума у розмірі 1000 євро є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також судових та інших витрат, буде конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу. Держава виплатить вищезазначену суму відшкодування та виконає рішення національних судів, які досі підлягають виконанню, протягом трьох місяців з дати повідомлення про ухвалення Судом рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У випадку несплати цих сум та невиконання рішень національних судів протягом зазначеного тримісячного строку Уряд зобов'язується сплатити пеню за період з моменту спливу тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Ця виплата та виконання зазначених рішень національних судів становитимуть остаточне вирішення цих справ.».

Таким чином, Уряд просить Суд вилучити заяви з реєстру справ. Уряд пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як «будь-яку іншу підставу» вилучення заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції.

Заявники повідомили Суд про свою згоду з умовами декларацій.

ПРАВО

Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

Суд доходить висновку, що після згоди заявників з умовами поданої Урядом декларації справи мають розглядатися як дружнє врегулювання спору.

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд погоджується, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяв.

Враховуючи вищезазначене, доцільним видається виключити справи зі скаргами щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів з реєстру справ.

Деякі заявники також подавали скарги за іншими статтями Конвенції. Суд вважає, що з урахуванням всіх матеріалів, які знаходяться у його розпорядженні, та належності оскаржуваних питань до його компетенції ці скарги не розкривають будь-яких ознак порушення прав і свобод, викладених у Конвенції або у протоколах до неї.

З зазначеного випливає, що ця частина заяв є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об'єднати заяви.

Вирішує вилучити заяви зі скаргами щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Оголошує решту заяв неприйнятними.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 липня 2016 року.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ


Додаток

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження, місце проживання, громадянство

Остаточні рішення національних судів

Стан виконавчого провадження відповідно до інформації, наданої Урядом

1

11632/13
22/01/2013

Микола Антонович
КОБИЛИНСЬКИЙ
01/03/1957
Дубовий Гай
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14.12.2009

Не виконано

2

15724/13
22/02/2013

Антон Борисович
ЯРОВИЙ
06/03/1986
Стеблів
Україна

Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 16.08.2011

Не виконано

3

17308/13
20/02/2013

Іван Миколайович
БІЛОУС
05/02/1934
Ланчин
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 10.05.2011

Не виконано

4

17320/13
08/12/2012

Володимир Павлович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
16/03/1938
Овруч
Україна

Постанова Апеляційного суду Житомирської області від 12.12.2011

Не виконано

5

17658/13
02/03/2013

Віктор Тимофійович
КУЧКОВ
17/03/1957
Харків
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.01.2012

Не виконано

6

18571/13
25/06/2012

Валерій Миколайович
ТИЩЕНКО
02/09/1953
Підруддя
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 27.05.2010

Не виконано

7

18722/13
07/03/2013

Олена Михайлівна
ЦАЛКО
16/07/1960
Підруддя
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.11.2009

Не виконано

8

19479/13
06/03/2013

Павло Васильович
ШКРЕБТІЙ
14/10/1955
Корсунь-Шевченківський
Україна

1. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 27.04.2011
2. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 31.05.2012

Не виконано

9

20348/13
12/03/2013

Володимир Петрович
ДОРОШЕНКО
16/01/1956
Стеблів
Україна

Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 10.10.2011

Не виконано

10

20841/13
06/03/2013

Іван Андрійович
МИХАЙЛЮК
11/02/1939
Пасічна
Україна

1. Ухвала Львівського адміністративного апеляційного суду від 16.06.2011
2. Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 14.09.2009

Не виконано

11

20917/13
15/03/2013

Світлана Іванівна
РАФАЛЬСЬКА
28/04/1964
Верпа
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21.07.2009

Не виконано

12

20956/13
15/03/2013

Микола Степанович
РАФАЛЬСЬКИЙ
10/01/1959
Верпа
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21.07.2009

Не виконано

13

22217/13
20/03/2013

Параска Василівна
КОСТЮК
23/05/1939
Білі Ослави
Україна

Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 19.05.2009

Не виконано

14

24174/13
25/03/2013

Марія Михайлівна
ВІНТОНЯК
21/11/1942
Пасічна
Україна

Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 30.09.2009

Не виконано

15

24178/13
25/03/2013

Надія Іванівна
ВІНТОНЯК
10/09/1938
Пасічна
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 05.04.2011

Не виконано

16

24798/13
01/04/2013

Людмила Олегівна
СОІЧ
03/01/1937
Харків
Україна

Рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 02.09.2010

Не виконано

17

25248/13
09/04/2013

Роман Олексійович
ОСАДЮК
17/06/1944
Тлумач
Україна

1. Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2011
2. Постанова Тлумацького міського суду Івано-Франківської області від 15.06.2009

Не виконано

18

25671/13
09/04/2013

Юрій Онуфрієвич
ПИСКЛИНЕЦЬ
09/08/1942
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08.01.2010

Не виконано

19

25837/13
09/04/2013

Сергій Олексійович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
25/04/1972
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 04.11.2010

Виконано

20

26508/13
01/04/2013

Михайло Миколайович
АНДРЕЙЧУК
07/01/1943
Верхній Майдан
Україна

Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 18.12.2009

Не виконано

21

26683/13
12/04/2013

Іван Петрович
ПОЛІЩУК
17/07/1952
Монастирище
Україна

1. Постанова Монастирищенського районного суду Черкаської області від 24.06.2011
2. Постанова Монастирищенського районного суду Черкаської області від 26.07.2011

Не виконано

22

26899/13
02/04/2013

Олена Федорівна
МУДРЕВСЬКА
08/01/1965
Словечно
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 29.12.2010

Не виконано

23

27065/13
12/04/2013

Олександр Іванович
МУДРЕВСЬКИЙ
28/07/1964
Словечно
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30.01.2009

Не виконано

24

27436/13
04/04/2013

Валентин Вікторович
МОЖАРОВСЬКИЙ
17/08/1976
Малий Кобилин
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 29.05.2010

Не виконано

25

27532/13
15/04/2013

Віктор Миколайович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
20/04/1967
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.10.2009

Не виконано

26

27576/13
15/04/2013

Анатолій Іванович
СОДОЛИНСЬКИЙ
05/03/1945
Усове
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.04.2009

Не виконано

27

29276/13
15/04/2013

Сергій Анатолійович
ЛАВНІК
13/06/1980
Підруддя
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.03.2010

Не виконано

28

29286/13
18/04/2013

Юрій Михайлович
БЛУДОВ
30/04/1956
Васищево
Україна

Постанова Харківського районного суду Харківської області від 31.05.2011

Не виконано

29

29422/13
14/04/2013

Галина Броніславівна
ЮХИМОВИЧ
20/12/1946
Житомир
Україна

Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 05.04.2011

Не виконано

30

29432/13
21/04/2013

Іван Васильович
СТАШКЕВИЧ
23/10/1964
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.04.2010

Виконано

31

30609/13
23/04/2013

Любов Миколаївна
ПІДДУБНА
01/05/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21.05.2010

Не виконано

32

31493/13
29/04/2013

Володимир Васильович
БЄЛКОВ
20/10/1968
Корчівка
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 06.09.2010

Не виконано

33

31501/13
29/04/2013

Марія Олександрівна
МУЛІВАНЦЕВА
04/11/1947
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 03.02.2009

Не виконано

34

32785/13
03/05/2013

Михайло Михайлович
ДАНЮК
27/01/1960
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 01.07.2011

Не виконано

35

32843/13
30/04/2013

Ніна Миколаївна
САВЧУК
14/10/1949
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29.09.2009

Виконано

36

32846/13
30/04/2013

Володимир Опанасович
САВЧУК
14/02/1949
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29.09.2009

Виконано

37

33624/13
14/05/2013

Любов Дмитрівна
КИСЕЛЬЧУК
10/08/1972
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.06.2009

Не виконано

38

33931/13
13/05/2013

Іван Миколайович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
10/10/1943
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16.03.2009

Не виконано

39

34967/13
23/05/2013

Олександр Михайлович
ЯКУХНО
02/10/1968
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.01.2010

Не виконано

40

36272/13
21/05/2013

Тетяна Володимирівна
24/10/1975
Овруч
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14.01.2010
2. Ухвала Овруцького районного суду Житомирської області від 26.04.2013

Не виконано

41

36496/13
24/05/2013

Тетяна Петрівна
ДРОЗД
27/05/1962
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29.09.2009

Не виконано

42

36583/13
24/05/2013

Анатолій Олександрович
ІВАШКО
24/07/1983
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12.10.2009

Не виконано

43

36725/13
23/05/2013

Любов Адамівна
ІВАШКО
20/05/1959
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12.10.2009

Не виконано

44

37222/13
23/05/2013

Володимир Васильович
КРИШТА
02/01/1946
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 03.03.2011

Не виконано

45

38356/13
05/06/2013

Ніна Федорівна
АНДРОСОВИЧ
26/08/1977
Селезівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.08.2009

Не виконано

46

38885/13
03/06/2013

Олександр Васильович
КУЛІШ
06/10/1986
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10.11.2009

Не виконано

47

38890/13
03/06/2013

Галина Тарасівна
КУЛІШ
13/07/1963
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29.09.2009

Не виконано

48

38976/13
08/06/2013

Петро Федорович
МАКАРЧУК
27/06/1951
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22.05.2009

Не виконано

49

39182/13
03/06/2013

Володимир Корнійович
МЕЛЬНИЧЕНКО
23/01/1956
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11.06.2009

Не виконано

50

39479/13
07/06/2013

Наталія Олександрівна
КАРАЩУК
14/10/1976
Задорожок
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.05.2009

Не виконано

51

39634/13
07/06/2013

Тетяна Володимирівна
НЕДАШКІВСЬКА
19/04/1974
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 17.10.2008

Не виконано

52

39637/13
07/06/2013

Наталія Вікторівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
02/11/1979
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29.06.2009

Не виконано

53

40199/13
12/06/2013

Марія Ігнатівна
ЖОЛУДЬ
10/07/1923
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06.07.2009

Виконано

54

41399/13
14/06/2013

Лідія Олексіївна
ДМИТРЕНКО
26/07/1958
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29.07.2009

Не виконано

55

41431/13
14/06/2013

Анатолій Григорович
ПАВЛУШКО
02/07/1955
Городець
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.06.2009

Не виконано

56

41616/13
14/06/2013

Катерина Степанівна
ГРИЩУК
05/07/1967
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.09.2009

Не виконано

57

42614/13
05/06/2013

Юрій Йосипович
ТАЛЬКО
12/08/1965
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 08.07.2011

Не виконано

58

44543/13
02/07/2013

Антон Костянтинович
САВИЦЬКИЙ
10/03/1941
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 29.07.2011

Не виконано

59

44569/13
02/07/2013

Валентин Миколайович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
03/12/1969
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17.04.2009

Не виконано

60

49025/13
23/07/2013

Микола Павлович
РЯБУХА
Харків
Україна

Постанова Харківського районного суду Харківської області від 09.03.2011

Не виконано

61

49606/13
09/07/2013

Ольга Василівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
06/05/1951
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09.12.2009

Не виконано

62

50926/13
31/07/2013

Василь Михайлович
ХРУС
08/09/1944
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.02.2010

Не виконано

63

51032/13
29/07/2013

Олена Іванівна
ЩЕРБАЧ
24/09/1968
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09.09.2009

Не виконано

64

51217/13
31/07/2013

Галина Сергіївна
ХРУС
08/08/1950
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.02.2010

Не виконано

65

51301/13
31/07/2013

Микола Лаврентійович
КАЛАТАН
02/02/1940
Пнів
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 09.06.2011

Не виконано

66

52186/13
06/08/2013

Андрій Васильович
КОВТУНОВИЧ
26/11/1979
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12.10.2009

Не виконано

67

52308/13
02/08/2013

Тетяна Михайлівна
ГОРНА
09/02/1952
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.05.2010

Не виконано

68

52325/13
05/08/2013

Андрій Васильович
КОВТУНОВИЧ
26/11/1979
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 03.12.2010

Не виконано

69

52385/13
26/07/2013

Ольга Петрівна
КУДРА
24/01/1957
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20.10.2009

Не виконано

70

52953/13
09/08/2013

Володимир Степанович
ЛЕСЕЧКО
15/10/1962
Приазовське
Україна

Рішення Приазовського місцевого суду Запорізької області від 18.02.2002

Не виконано

71

53675/13
08/08/2013

Лідія Михайлівна
ЛУГИНЕЦЬ
26/08/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02.04.2009

Виконано

72

53681/13
08/08/2013

Галина Петрівна
БАРАНОВСЬКА
30/05/1940
Гошів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.01.2010

Не виконано

73

53887/13
13/08/2013

Симон Йосипович
ФІЗДЕЛЬ
22/07/1927
Харків
Україна

Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова від 18.10.2011

Не виконано

74

54265/13
09/08/2013

Наталія Дмитрівна
МОЖАРОВСЬКА
10/10/1962
Дівошин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28.01.2010

Не виконано

75

54308/13
19/08/2013

Валерій Сергійович
МЕЛЕШКО
16/07/1951
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.07.2009

Не виконано

76

54357/13
09/08/2013

Леонід Миколайович
КАРАЩУК
05/10/1961
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01.10.2009

Не виконано

77

54680/13
17/08/2013

Микола Степанович
БУХЛИЦЬКИЙ
08/03/1950
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.11.2009

Не виконано

78

55368/13
22/08/2013

Андрій Андрійович
НЕСТЕРЧУК
23/01/1975
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17.04.2009

Не виконано

79

55431/13
19/08/2013

Валерій Сергійович
МЕЛЕШКО
16/07/1951
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.02.2010

Не виконано

80

55510/13
20/08/2013

Ольга Василівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
14/01/1952
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.03.2010

Не виконано

81

55511/13
21/08/2013

Тетяна Іванівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
26/08/1975
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08.10.2009

Не виконано

82

55538/13
21/08/2013

Галина Григорівна
НЕДАШКІВСЬКА
23/08/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20.10.2009

Не виконано

83

55547/13
13/08/2013

Марк Євгенович
БОСІН
23/05/1940
Харків
Україна

Рішення Московського районного суду м. Харкова від 11.06.2010

Не виконано

84

55730/13
23/08/2013

Вікторія Йосипівна
ЗАЛЕВСЬКА
23/06/1974
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 30.04.2010

Не виконано

85

55818/13
14/08/2013

Микола Миколайович
ПОЛІЩУК
09/05/1946
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 21.06.2011

Не виконано

86

55867/13
19/08/2013

Любов Федорівна
МІНЄЄВА
01/01/1942
Кролевець
Україна

1. Постанова Апеляційного суду Сумської області від 08.11.2011
2. Постанова Кролевецького районного суду Сумської області від 27.01.2010

Не виконано

87

56942/13
02/09/2013

Зоя Сергіївна АКСЬОНОВА
16/05/1957
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19.02.2010

Виконано

88

57343/13
27/08/2013

Сергій Володимирович
МІЩЕНКОВ
14/08/1984
Острів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24.02.2009

Виконано

89

59008/13
30/08/2013

Володимир Миколайович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
10/09/1980
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.07.2009

Не виконано

90

59168/13
30/07/2013

Любов Іванівна
МОЙСЕЄНКО
24/06/1937
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20.10.2009

Не виконано

91

59288/13
16/09/2013

Василь Іванович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
06/08/1961
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.04.2009

Не виконано

92

59547/13
10/09/2013

Юрій Володимирович
ВАСИЛЕНКО
03/11/1972
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 17.11.2009

Не виконано

93

60157/13
17/09/2013

Наталія Миколаївна
СЕМЕНЧУК
02/08/1976
Яцковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26.11.2009

Не виконано

94

60477/13
18/09/2013

Наталія Леонтіївна
ЯКУХНО
05/08/1973
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 23.08.2010

Не виконано

95

60493/13
14/09/2013

Володимир Миколайович
БОЙКО
22/04/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13.04.2009

Не виконано

96

60497/13
13/09/2013

Тетяна Володимирівна
БОЙКО
16/10/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13.04.2009

Не виконано

97

62501/13
24/09/2013

Іван Іванович
ГОНЧАР
10/08/1956
Нетеребка
Україна

1. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 28.09.2011
2. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 01.09.2011
3. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 04.05.2011

Не виконано

98

62708/13
20/09/2013

Валерій Миколайович
ЧИЧИРКО
10/01/1958
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.04.2009

Не виконано

99

62840/13
16/09/2013

Ксенія Вікторівна
СЕМЕНЧУК
05/04/1977
Підруддя
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18.03.2009

Виконано

100

62842/13
16/09/2013

Ксенія Вікторівна
СЕМЕНЧУК
05/04/1977
Підруддя
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 18.10.2010

Виконано

101

63292/13
19/09/2013

Володимир Іванович
ДОНСЬКИЙ
17/04/1964
Красноград
Україна

1. Постанова Красноградського районного суду від 16.08.2011
2. Ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 24.11.2011

Не виконано

102

63534/13
27/09/2013

Віталій Васильович
СОДОЛІНСЬКИЙ
22/09/1976
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11.05.2009

Не виконано

103

63844/13
25/09/2013

Олена Вікторівна
РЕДЧИЦЬ
01/05/1977
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 28.10.2010

Не виконано

104

64603/13
28/09/2013

Олександр Михайлович
ЄРЬОМЕНКО
28/04/1949
Шестакове
Україна

Постанова Вовчанського районного суду Харківської області від 19.04.2011

Не виконано

105

64754/13
02/10/2013

Сергій Миколайович
СУГАК
23/03/1956
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01.03.2010

Не виконано

106

65882/13
04/10/2013

Людмила Андріївна
УСАЧОВА
29/06/1939
Харків
Україна

1. Постанова Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15.05.2010
2. Постанова Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24.05.2011
3. Постанова Фрунзенського районного суду м. Харкова від 01.08.2011

Не виконано

107

65893/13
19/08/2013

Людмила Євгенівна
СОЙМІНА
18/10/1965
Харків
Україна

1. Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова від 26.10.2010
2. Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова від 24.11.2009

Не виконано

108

66072/13
28/09/2013

Наталія Леонтіївна
ЯКУХНО
05/08/1973
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.03.2009

Не виконано

109

66461/13
15/10/2013

Наталія Василівна
КАЛЕНСЬКА
02/12/1978
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 06.04.2011

Не виконано

110

66703/13
10/10/2013

Наталія Петрівна
КУНИЧИК
23/02/1965
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13.07.2009

Не виконано

111

68081/13
17/10/2013

Лідія Володимирівна
КОБИЛИНСЬКА
13/02/1951
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05.03.2009

Не виконано

112

68196/13
21/10/2013

Валерій Іванович
ПАНУХНИК
07/01/1964
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18.03.2009

Не виконано

113

68199/13
21/10/2013

Ольга Федорівна
ПАНУХНИК
02/01/1965
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03.03.2009

Не виконано

114

68279/13
21/10/2013

Віктор Олександрович
ОЛЕХНОВИЧ
02/06/1966
Городець
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 21.01.2009

Не виконано

115

68427/13
21/10/2013

Олександр Петрович
МАЦЕГОРОВ
12/06/1964
Залінійне
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 08.07.2011

Не виконано

116

68428/13
17/10/2013

Андрій Юрійович
РОСТОВ
04/07/1977
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.03.2009

Не виконано

117

68644/13
25/10/2013

Олег Васильович
КРУТЕНЬ
08/03/1979
Корчівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.05.2009

Не виконано

118

68682/13
21/10/2013

Тетяна Миколаївна
КАРАЩУК
20/06/1982
Антоновичі
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 17.08.2010

Не виконано

119

68837/13
25/10/2013

Тетяна Володимирівна
КРУТЕНЬ
25/02/1980
Корчівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24.06.2009

Не виконано

120

68920/13
24/10/2013

Наталія Павлівна
ЗАЇКА
11/05/1979
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12.10.2009

Не виконано

121

69146/13
25/10/2013

Михайло Олександрович
КНИШЕВИЧ
23/10/1961
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10.06.2009

Не виконано

122

69334/13
23/10/2013

Ніна Федорівна
МОТІНОВА
25/08/1946
Петрівське
Україна

1. Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 03.08.2010
2. Ухвала Балаклійського районного суду Харківської області від 07.10.2011

Не виконано

123

69339/13
23/10/2013

Ніна Іванівна
АЛЬТОВСЬКА
16/08/1955
Петрівське
Україна

1. Постанова Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2011
2. Ухвала Балаклійського районного суду Харківської області від 30.11.2011
3. Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 05.10.2010
4. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 20.12.2011

Не виконано

124

69408/13
22/10/2013

Сергій Валерійович
ПАНУХНИК
29/05/1986
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06.07.2009

Не виконано

125

69793/13
25/10/2013

Наталія Миколаївна
КОНЧАКІВСЬКА
26/01/1983
Кирдани
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 17.08.2010

Не виконано

126

69812/13
24/10/2013

Віра Михайлівна
АГАФОНОВА
24/08/1950
Балаклія
Україна

Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 05.01.2011

Не виконано

127

69951/13
11/09/2013

Іван Семенович
ЩЕБЛИКІН
12/07/1938
Харків
Україна

Рішення Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.09.2010

Не виконано

128

70033/13
01/11/2013

Іван Дмитрович
ХОМИЧ
12/03/1968
Полохачів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06.05.2009

Не виконано

129

70034/13
01/11/2013

Іван Дмитрович
ХОМИЧ
12/03/1968
Полохачів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18.02.2010

Не виконано

130

70093/13
29/10/2013

Олександр Вікторович
ВЕЛІЄВ
25/03/1974
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.05.2009

Не виконано

131

70374/13
01/11/2013

Олена Миколаївна
ЛЕВКІВСЬКА
10/06/1976
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 08.10.2010

Не виконано

132

70421/13
30/10/2013

Віктор Миколайович
КОРОЛЬОВ
11/05/1957
Балаклія
Україна

1. Ухвала Балаклійського районного суду Харківської області від 29.08.2009
2. Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 30.05.2011
3. Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 04.08.2010

Не виконано

133

70449/13
25/10/2013

Олександр Миколайович
СЛОМІНЦЕВ
20/01/1964
Харків
Україна

Постанова Московського районного суду м. Харкова від 19.08.2011

Не виконано

134

70631/13
28/10/2013

Анатолій Іванович
ЧАГОВЕЦЬ
27/06/1948
Андріївка
Україна

1. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 04.10.2011
2. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 18.04.2011

Не виконано

135

70745/13
05/11/2013

Тамара Григорівна
ХЛУПЯНЕЦЬ
30/11/1969
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 27.09.2010

Не виконано

136

70764/13
04/11/2013

Микола Михайлович
БАРАНІВСЬКИЙ
03/06/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.09.2009

Не виконано

137

70768/13
24/10/2013

Іраіда Борисівна
ШАБАЛДІНА
11/07/1952
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 31.05.2011

Не виконано

138

71057/13
31/10/2013

Валентина Іванівна
ШВАБ
17/10/1955
Овруч
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 12.04.2011

Не виконано

139

71117/13
05/11/2013

Олександр Петрович
ДАНЬКО
25/02/1947
Наталине
Україна

Рішення Красноградського районного суду Харківської області від 25.06.2010

Не виконано

140

71273/13
29/10/2013

Олександр Іванович
ГОЛУБ
31/08/1954
Зміїв
Україна

1. Постанова Зміївського районного суду від 10.12.2009
2. Рішення Апеляційного суду Харківської області від 16.08.2010

Не виконано

141

71553/13
30/10/2013

Петро Петрович
КОНЧАКІВСЬКИЙ
24/09/1958
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.10.2009

Не виконано

142

71614/13
06/11/2013

Марія Іванівна
РАДУЧИЧ
20/01/1982
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.02.2010

Виконано

143

71803/13
04/11/2013

Валерій Данилович
ПАНЧЕНКО
28/07/1952
Балаклія
Україна

1. Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 25.08.2010
2. Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 20.06.2011

Не виконано

144

71985/13
07/11/2013

Ольга Миколаївна
РЕЗНІЧЕНКО
08/03/1953
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 20.05.2011

Не виконано

145

72172/13
19/08/2013

Валерій Іванович
СОЙМІН
14/04/1953
Харків
Україна

1. Постанова Комінтернівського районного суду Харківської області від 23.09.2009
2. Постанова Комінтернівського районного суду Харківської області від 30.12.2010

Не виконано

146

72544/13
11/11/2013

Василь Миколайович
СВИНЧУК
10/01/1958
Шевелівка
Україна

Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 26.06.2011

Не виконано

147

72567/13
09/11/2013

Олексій Олександрович
КОНОНОВ
24/06/1937
Шебелинка
Україна

1. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 29.09.2011
2. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 25.03.2011

Не виконано

148

73547/13
19/11/2013

Валентин Вікторович
КУЧИНСЬКИЙ
06/02/1983
Піщанка
Україна

Постанова Красноградського районного суду Харківської області від 16.08.2011

Не виконано

149

73645/13
14/11/2013

Олексій Миколайович
ЛАКИДА
23/05/1976
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 26.05.2010

Виконано

150

74035/13
13/11/2013

Андрій Миронович
ПЕДОРЕНКО
27/08/1947
Шендерівка
Україна

1. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 28.07.2011
2. Ухвала Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 19.04.2012
3. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 14.06.2011
4. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 29.06.2011
5. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 28.02.2011

Не виконано

151

74040/13
16/11/2013

Світлана Василівна
ШВАБ
22/05/1967
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08.04.2010

Виконано

152

74171/13
13/11/2013

Анатолій Олексійович
ВАСИЛЬЄВ
27/01/1953
Високий
Україна

1. Постанова Харківського районного суду Харківської області від 21.04.2011
2. Ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.06.2012

Не виконано

153

74419/13
12/11/2013

Валентина Володимирівна
РЕДЧИЦЬ
03/02/1967
Редчиці
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18.01.2010
2. Ухвала Овруцького районного суду Житомирської області від 07.03.2013

Не виконано

154

75002/13
18/11/2013

Галина Костянтинівна
БЕРЕЗОВСЬКА
10/12/1961
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.09.2009

Виконано

155

75908/13
20/11/2013

Сергій Григорович
ДУБИНА
13/05/1963
Балаклія
Україна

1. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 06/07/2011
2. Постанова Апеляційного суду Харківської області від 16.01.2012

Не виконано

156

75918/13
26/11/2013

Олександр Миколайович
РОМАНЕНКО
19/09/1962
Балаклія
Україна

1. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 11.10.2011
2. Постанова Апеляційного суду Харківської області від 10.01.2012

Не виконано

157

75973/13
26/11/2013

Сергій Григорович
МОРОЗ
17/07/1959
Жовтневе
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 02.12.2011

Не виконано

158

76000/13
20/11/2013

Сергій Петрович
МАЛИХІН
26/02/1959
Харків
Україна

Постанова Московського районного суду м. Харкова від 06.06.2011

Не виконано

159

76294/13
22/11/2013

Володимир Васильович
ОЛЄЙНИК
16/04/1959
Пісочин
Україна

Постанова Харківського районного суду Харківської області від 10.04.2012

Не виконано

160

76342/13
17/10/2013

Тетяна Петрівна
БУХЛИЦЬКА
21/07/1981
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20.05.2010

Не виконано

161

76544/13
29/11/2013

Ірина Василівна
БАРАНІВСЬКА
09/10/1972
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10.02.2010

Не виконано

162

77116/13
27/11/2013

Андрій Якович НІМИЧ
20/06/1955
Хухра
Україна

1. Рішення Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 07.09.2010
2. Постанова Апеляційного суду Сумської області від 22.01.2013

Не виконано

163

77478/13
26/10/2013

Василь Савелійович
ТАРАНЕНКО
16/01/1952
Корсунь-Шевченківський
Україна

1. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 10.10.2011
2. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 20.06.2011
3. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 11.04.2011
4. Постанова Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 08.11.2010

Не виконано

164

77855/13
25/11/2013

Сергій Іванович
ЛІСНЯК
18/03/1955
Балаклія
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 07.03.2012

Не виконано

165

77923/13
02/12/2013

Іван Павлович
ПОНОМАР
03/06/1951
Городище
Україна

1. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2013
2. Постанова Городищенського районного суду Черкаської області від 14.12.2011
3. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 11.02.2013
4. Постанова Городищенського районного суду Черкаської області від 01.08.2011

Не виконано

166

78010/13
06/12/2013

Галина Михайлівна
ФІРОВА
03/04/1977
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.03.2010

Не виконано

167

78109/13
06/12/2013

Світлана Василівна
ЛУК'ЯНЧУК
06/12/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24.02.2010

Не виконано

168

78308/13
07/11/2013

Михайло Григорович
ТАРНАВСЬКИЙ
03/01/1949
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду м. Житомира від 17.06.2011

Не виконано

169

78860/13
06/12/2013

Валентина Іванівна
ЛЕВКІВСЬКА
01/04/1980
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.02.2009

Не виконано

170

78861/13
06/12/2013

Михайло Йосипович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
07/11/1951
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.06.2010

Не виконано

171

79258/13
19/11/2013

Віктор Петрович
ВОЛИНЧУК
03/03/1973
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.07.2009

Не виконано

172

79296/13
03/12/2013

Анатолій Михайлович
СОСНІН
05/11/1958
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26.01.2010

Не виконано

173

79444/13
19/11/2013

Микола Іванович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
17/05/1939
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.04.2009

Не виконано

174

79838/13
11/12/2013

Надія Григорівна
ДУБ
27/03/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02.11.2009

Виконано

175

79856/13
11/12/2013

Іван Анатолійович
РУДНІЦЬКИЙ
07/12/1983
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01.02.2010

Виконано

176

79923/13
11/12/2013

Тамара Іванівна
РУДНІЦЬКА
08/11/1959
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.01.2010

Виконано

177

79993/13
11/12/2013

Іван Миколайович
КАРАЩУК
08/10/1986
Тхорин
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 24.11.2010

Не виконано

178

80006/13
12/12/2013

Людмила Григорівна
КОВАЛЬЧУК
30/06/1967
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.10.2009

Не виконано

179

80121/13
09/12/2013

Іван Андрійович
ЗУБРЕЙЧУК
01/07/1942
Шоломки
Україна

Постанова Овруцького районного суду
Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14.04.2009

Не виконано

180

80405/13
10/12/2013

Наталія Матвіївна
ХОМЕНКО
17/02/1968
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.02.2010

Не виконано

181

80435/13
13/12/2013

Єлизавета Михайлівна
КОСТЮЧЕНКО
16/03/1937
Овруч
Україна

1. Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 06.08.2010
2. Постанова Апеляційного суду Житомирської області від 23.12.2011

Не виконано

182

80594/13
09/12/2013

Сергій Володимирович
НИКОНЧУК
22/05/1976
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05.08.2009

Не виконано

183

80610/13
10/12/2013

Олег Анатолійович
ОЛЕКСІЄНКО
25/03/1979
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 10.03.2009

Не виконано

184

80650/13
12/12/2013

Олена Вікторівна
МАТИСКІНА
21/10/1956
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03.07.2009

Не виконано

185

80824/13
12/12/2013

Неллі Миколаївна
ЗОЛОТАРЬОВА
03/06/1937
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 11.04.2011

Не виконано

186

80828/13
12/12/2013

Анатолій Петрович
ЗОЛОТАРЬОВ
04/12/1936
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 31.03.2011

Не виконано

187

1049/14
06/12/2013

Микола Федорович
БОЙКО
02/01/1947
Токмак
Україна

1. Ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 10.08.2011
2. Рішення Токмацького районного суду Запорізької області від 12.08.2010

Не виконано

188

1323/14
25/12/2013

Галина Іванівна
ДЕМЯНЧУК
04/04/1973
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08.01.2010

Не виконано

189

1389/14
19/12/2013

Іван Васильович
ТУГУШЕВ
30/05/1934
Балаклія
Україна

Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 16.06.2010

Не виконано

190

2063/14
25/12/2013

Галина Іванівна
ДЕМЯНЧУК
04/04/1973
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20.05.2010

Не виконано

191

2067/14
15/12/2013

Олена Антонівна
ЛЕВКІВСЬКА
11/09/1935
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02.12.2009

Не виконано

192

2131/14
04/12/2013

Олексій Павлович
КУЛІШ
02/11/1950
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.03.2010

Виконано

193

2134/14
04/12/2013

Олексій Павлович
КУЛІШ
02/11/1950
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13.07.2010

Виконано

194

2251/14
23/12/2013

Наталія Петрівна
ГРИЩУК
21/02/1978
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 10.11.2010

Не виконано

195

2360/14
18/12/2013

Любов Ярославівна
МЕЛЬНИК
04/08/1979
Івано-Франківськ
Україна

1. Судовий наказ Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 22.05.2007
2. Судовий наказ Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14.04.2008

Не виконано

196

2543/14
30/12/2013

Григорій Устинович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
20/09/1949
Верпа
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13.03.2009

Не виконано

197

2577/14
16/12/2013

Галина В'ячеславівна
ПАРИМОНЧИК
27/12/1952
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22.09.2009

Виконано

198

2746/14
21/12/2013

Василь Васильович
ПАВЛЕНКО
11/09/1980
Городець
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.03.2009

Не виконано

199

2957/14
29/11/2013

Олександр Петрович
ДАНЬКО
25/02/1947
Наталине
Україна

Рішення Красноградського районного суду Харківської області від 17.05.2010

Не виконано

200

3220/14
11/12/2013

Анатолій Едмундович
РУДНІЦЬКИЙ
06/11/1956
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.01.2010

Виконано

201

3565/14
17/12/2013

Микола Іванович
КОБИЛИНСЬКИЙ
05/07/1948
Малий Кобилин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18.03.2010

Не виконано

202

3607/14
20/12/2013

Любов Леонідівна
ПАВЛУЩЕНКО
11/07/1972
Овруч
Українка

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05.02.2010

Не виконано

203

3629/14
17/12/2013

Євгеній Миколайович
ХОМЕНКО
28/04/1966
Овруч
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.02.2009
2. Ухвала Овруцького районного суду Житомирської області від 03.04.2013

Не виконано

204

3633/14
26/12/2013

Галина Дмитрівна
ЧИЧИРКО
08/08/1952
Підруддя
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11.12.2009

Не виконано

205

3649/14
24/12/2013

Юрій Іванович
КОБИЛИНСЬКИЙ
06/05/1966
Гаєвичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19.05.2010

Не виконано

206

3655/14
18/12/2013

Віктор Володимирович
ЖЕРЕВЧУК
23/04/1964
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08.04.2009

Виконано

207

4170/14
19/12/2013

Тетяна Василівна
КОРЧЕВСЬКА
09/06/1975
Заськи
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06.07.2009

Виконано

208

4336/14
09/12/2013

Микола Костянтинович
ПЕШКО
28/07/1935
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 20.03.2009

Не виконано

209

4538/14
16/12/2013

Наталія Іванівна
КОВТУН
29/01/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18.03.2009

Не виконано

210

4796/14
13/12/2013

Сергій Григорович
КОРЯГІН
29/03/1940
Запоріжжя
Україна

Постанова Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 23.09.2011

Не виконано

211

5110/14
24/12/2013

Галина Григорівна
АМПІЛОГОВА
01/04/1969
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22.02.2010

Не виконано

212

5403/14
30/12/2013

Віктор Іванович
СІЛЬЧЕНКО
27/11/1981
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 04.06.2009

Виконано

213

5506/14
15/01/2014

Олександр Миколайович
ШВАБ
25/02/1976
Овруч
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24.06.2009
2. Ухвала Овруцького районного суду Житомирської області від 13.07.2009

Не виконано

214

5523/14
15/01/2014

Сергій Костянтинович
ЯЦЬКО
23/09/1965
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16.04.2009

Не виконано

215

5529/14
15/01/2014

Роза Улянівна
ЯЦЬКО
18/11/1938
Нижня Рудня
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28.09.2009

Не виконано

216

5534/14
15/01/2014

Костянтин Миколайович
ЯЦЬКО
18/07/1939
Нижня Рудня
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28.09.2009

Не виконано

217

5537/14
15/01/2014

Анна Петрівна
ЖДАНОВА
20/10/1942
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 11.03.2011

Не виконано

218

5591/14
23/12/2013

Валентина Іванівна
ЛЕВКІВСЬКА
01/04/1980
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.04.2010

Виконано

219

5592/14
30/12/2013

Михайло Йосипович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
07/11/1951
Можари
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 05.10.2010

Не виконано

220

5751/14
03/12/2013

Тетяна Миколаївна
ПУГАЙЧУК
02/04/1958
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.10.2009

Не виконано

221

5862/14
27/11/2013

Володимир Миколайович
БОЙКО
22/04/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.01.2010

Не виконано

222

5869/14
27/11/2013

Тетяна Володимирівна
БОЙКО
16/10/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.03.2010

Не виконано

223

5886/14
24/12/2013

Ігор Валентинович
АМПІЛОГОВ
15/07/1970
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22.02.2010

Не виконано

224

6284/14
27/12/2013

Марія Михайлівна
ШМАЮН
13/02/1947
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17.06.2009

Не виконано

225

6287/14
27/12/2013

Микола Євгенович
ПРОХОРОВ
18/07/1969
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22.07.2009

Не виконано

226

6759/14
26/12/2013

Микола Михайлович
АРТЕМЧУК
01/01/1960
Велика Хайча
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03.08.2009

Не виконано

227

6812/14
26/12/2013

Микола Павлович
ХИЛЬКО
15/06/1960
Заськи
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16.06.2009

Не виконано

228

6936/14
16/12/2013

Марія Миколаївна
КОСТЮК
28/09/1948
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01.04.2009

Виконано

229

7489/14
02/12/2013

Ніна Адамівна
ВАЩУК
10/11/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20.05.2010

Виконано

230

7593/14
13/12/2013

Петро Михайлович
ДМИТРЕНКО
26/09/1968
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04.06.2009

Не виконано

231

7602/14
17/12/2013

Олена Володимирівна
ДМИТРЕНКО
02/11/1972
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05.11.2009

Не виконано

232

8165/14
13/01/2014

Олексій Миколайович
КАРПЕЦЬ
31/03/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17.04.2009

Не виконано

233

8356/14
15/01/2014

Феофанія Іванівна
ТИЧЕНОК
10/08/1941
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.05.2009

Не виконано

234

8450/14
14/01/2014

Світлана Петрівна
КОРЧЕМНА
06/03/1976
Дубовий Гай
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 27.09.2010

Не виконано

235

8762/14
17/01/2014

Марія Іванівна ГУНДА
22/02/1944
Битків
Україна

Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 22.06.2011

Не виконано

236

8809/14
30/12/2013

Валентина Іванівна
МИХАЛЬЧЕНКО
30/12/2013
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.04.2009

Не виконано

237

8828/14
09/01/2014

Юрій Володимирович
КАРТАШОВ
03/03/1977
Гладковичі
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 24.03.2009

Не виконано

238

8887/14
17/01/2014

Тамара Петрівна
ШКАРІВСЬКА
07/07/1950
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 11.02.2011

Не виконано

239

9221/14
20/01/2014

Ніна Олександрівна
МИКОЛАЙЧУК
25/01/1956
Раківщина
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30.09.2009

Не виконано

240

9282/14
20/01/2014

Василь Миколайович
МОШКІВСЬКИЙ
27/10/1967
Гуничі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.05.2009

Не виконано

241

9299/14
20/01/2014

Тетяна Миколаївна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
17/01/1975
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.06.2010

Не виконано

242

9358/14
20/01/2014

Сергій Андрійович
ОМЕЛЬЧУК
29/11/1969
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22.07.2009

Не виконано

243

9365/14
20/01/2014

Олена Петрівна
ГУЗ
03/11/1974
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12.05.2010

Виконано

244

9408/14
20/01/2014

Ірина Іванівна
МОШКІВСЬКА
09/12/1976
Раківщина
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.06.2009

Не виконано

245

10403/14
24/12/2013

Валентина Василівна
НЕЛЕП
01/09/1959
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25.02.2010

Не виконано

246

10709/14
28/12/2013

Валентина Петрівна
ЗАРОВНА
17/07/1957
Андріївка
Україна

Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 14.04.2009

Не виконано

247

10711/14
23/01/2014

Тетяна Володимирівна
ЛАЗАРЧУК
05/05/1976
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 28.05.2010

Не виконано

248

11102/14
21/01/2014

Ганна Іллівна
РИБІНСЬКА
16/02/1945
Овруч
Україна

Постанова Апеляційного суду Житомирської області від 16.02.2011

Не виконано

249

11462/14
30/12/2013

Інна Євгенівна
КУДЕЛЬСЬКА
28/10/1990
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14.04.2011

Не виконано

250

12727/14
30/01/2014

Микола Іванович
ЛІТВІЩЕНКО
02/01/1947
Івано-Франківськ
Україна

1. Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 13.02.2013
2. Постанова Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 23.02.2011

Не виконано

251

13184/14
30/12/2013

Віктор Ілліч
СЕМИДОЦЬКИЙ
14/07/1946
Балаклія
Україна

Постанова Апеляційного суду Харківської області від 08.06.2011
Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 26.08.2010

Не виконано

252

13696/14
24/01/2014

Тетяна Василівна
РАДУЧИЧ
13/08/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.09.2009

Не виконано

253

14109/14
26/12/2013

Дмитро Миколайович
БОЙКО
29/04/1980
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14.07.2009

Не виконано

254

14543/14
28/11/2013

Ірина Михайлівна
ВЕРБИЦЬКА
04/08/1988
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 26.05.2010

Виконано

255

15701/14
07/02/2014

Галина Данилівна
МЕЛЬНИЧЕНКО
18/05/1944
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.10.2011

Не виконано

256

15705/14
12/02/2014

Володимир Гаврилович
МЕЛЬНИЧЕНКО
23/05/1941
Первотравневе
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.10.2011
2. Ухвала Житомирського апеляційного адміністративного суду від 24.01.2013

Не виконано

257

16675/14
17/02/2014

Ігор Володимирович
ЗЬОЛКО
04/10/1969
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01.07.2009

Не виконано

258

17185/14
18/02/2014

Микола Васильович
КІЗІЧЕНКО
18/12/1953
Красноград
Україна

Постанова Красноградського районного суду Харківської області від 03.02.2011

Не виконано

259

17733/14
18/02/2014

Лідія Миколаївна
МОГИЛЕВЕЦЬ
05/10/1957
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11.03.2010

Не виконано

260

17735/14
18/02/2014

Лідія Миколаївна
МОГИЛЕВЕЦЬ
05/10/1957
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 01.12.2010

Виконано

261

18194/14
21/02/2014

Ольга Іванівна
ТКАЧЕНКО
14/07/1949
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 12.11.2010

Не виконано

262

18240/14
20/02/2014

Наталія Олександрівна
ХОДАКІВСЬКА
18/01/1963
Коростень
Україна

1. Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 24.12.2012
2. Постанова Житомирського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2013

Не виконано

263

18993/14
25/02/2014

Олександр Миколайович
МАЛИЙ
02/01/1958
Харків
Україна

1. Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.05.2010
2. Постанова Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.06.2009

Не виконано

264

19263/14
21/02/2014

Любов Миколаївна
ХОЗЯЇНОВА
23/12/1946
Балаклія
Україна

1. Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 09.12.2011
2. Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 21.09.2011

Не виконано

265

19476/14
27/02/2014

Наталія Іванівна
БАЦАН
24/09/1981
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11.03.2010

Не виконано

266

20141/14
03/03/2014

Галина Василівна
ХОДАКІВСЬКА
27/10/1939
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 12.03.2011

Не виконано

267

20227/14
27/02/2014

Світлана Василівна
СТЕПАНЧУК
30/12/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01.09.2009

Виконано

268

20333/14
03/03/2014

Любов Миколаївна
МОРОЗ
15/02/1950
Велика Фосня
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23.09.2011
2. Ухвала Житомирського апеляційного адміністративного суду від 04.02.2013

Не виконано

269

21445/14
07/03/2014

Людмила Василівна
ЗАЄЦЬ
12/07/1958
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 20.09.2010

Не виконано

270

22024/14
12/03/2014

Ганна Володимирівна
КОНДРАТЧУК
27/10/1972
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 05.02.2009

Не виконано

271

22487/14
07/03/2014

Віктор Миколайович
ДУДНИК
05/08/1959
Балаклія
Україна

Постанова Балаклійського районного суду Харківської області від 20.04.2010

Не виконано

272

24135/14
20/03/2014

Володимир Іванович
НАГОРСЬКИЙ
24/08/1956
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09.06.2009

Виконано

273

24787/14
19/03/2014

Світлана Данилівна
САЗОНОВА
11/10/1940
Харків
Україна

1. Постанова Московського районного суду м. Харкова від 30.03.2011
2. Ухвала Харківського адміністративного апеляційного суду від 12.09.2012

Не виконано

274

27484/14
06/05/2014

Людмила Григорівна
КОВТУН
20/07/1960
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 02.02.2011

Не виконано

275

30856/14
11/04/2014

Валентина Іванівна
МІЩЕНКОВА
05/01/1956
Остів
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07.11.2011
2. Ухвала Житомирського апеляційного адміністративного суду 13.02.2013

Не виконано

276

30890/14
11/04/2014

Володимир Михайлович
МІЩЕНКОВ
31/07/1953
Остів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21.02.2011

Не виконано

277

30901/14
10/04/2014

Людмила Іванівна
ГРИЦЕНКО
30/08/1957
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29.04.2009

Не виконано

278

33293/14
28/05/2014

Петро Панасович
ДОНЧЕНКО
29/06/1942
Ківшовата
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 16.02.2011

Не виконано

279

48792/14
01/08/2014

Альона Леонідівна
СТРУСЕВИЧ
19/10/1986
Тараща
Україна

1. Постанова Таращанського районного суду Київської області від 15.01.2009
2. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 20.04.2010

Не виконано

280

48855/14
01/07/2014

Марія Яківна
БРИЖУК
02/05/1926
Кирдани
Україна

1. Постанова Таращанського районного суду Київської області від 21.02.2011
2. Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 26.12.2011

Не виконано

281

49339/14
01/07/2014

Марина Григорівна
ЩАПОВА
08/05/1957
Івано-Франківськ
Україна

Постанова Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 23.02.2011

Не виконано

282

51209/14
02/07/2014

Людмила Володимирівна
ГОЛОВАЧЕНКО
15/10/1972
Заріччя
Українка

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02.11.2009

Не виконано

283

52820/14
16/07/2014

Надія Григорівна
КИТОВА
18/08/1948
Мамеч
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24.04.2012
2. Ухвала Овруцького районного суду Житомирської області від 10.10.2013

Не виконано

284

52899/14
16/07/2014

Надія Григорівна
КИТОВА
18/08/1948
Мамеч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.02.2009

Не виконано

285

52950/14
21/07/2014

Павло Юрійович
ПАЙЦУН
13/07/1978
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 07.07.2009

Не виконано

286

53580/14
18/07/2014

Марія Іванівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
08/03/1956
Овруч
Україна

Заочне Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 12.07.2010

Не виконано

287

56999/14
08/08/2014

Любов Григорівна
ВОЛОШИН
20/02/1960
Кирдани
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 01.07.2011

Не виконано

288

57169/14
08/08/2014

Світлана Миколаївна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
25/07/1972
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 09.12.2009

Не виконано

289

57467/14
15/09/2014

Ганна Григорівна
ШЕКЕРА
18/04/1930
Чернин
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 12.05.2008

Не виконано

290

59809/14
19/08/2014

Віталій Васильович
МОЖАР
16/02/1968
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 20.05.2009

Не виконано

291

60166/14
26/08/2014

Володимир Петрович
ДЯЧЕНКО
03/11/1952
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14.10.2009

Не виконано

292

61035/14
20/08/2014

Парасковія Купріянівна
ДРОЗД
01/01/1934
Можари
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 26.02.2009

Не виконано

293

61330/14
16/08/2014

Леонід Семенович
КНЕВЕЦЬ
29/07/1948
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06.05.2011

Не виконано

294

61491/14
20/08/2014

Іван Миколайович
КАРАЩУК
08/10/1986
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27.04.2010

Не виконано

295

61674/14
03/09/2014

Ганна Григорівна
ПАТЕНКО
20/09/1953
Заски
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20.02.2010

Не виконано

296

63324/14
11/09/2014

Вікторія Володимирівна
ШАТИЛО
18/10/1977
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 08.12.2010

Не виконано

297

63917/14
15/09/2014

Степан Миколайович
МАКСИМЮК
16/09/1950
Пнів
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 01.08.2013

Не виконано

298

65250/14
26/09/2014

Ніна Іванівна
КОВТУН
15/06/1962
Черевки
Україна

Постанова Апеляційного суду Житомирської області від 03.05.2012

Не виконано

299

66510/14
29/09/2014

Олена Андріївна
ЛИТВИНЕНКО
01/03/1964
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 01.10.2010

Виконано

300

67998/14
10/10/2014

Анатолій Олександрович
БУМАР
17/08/1980
Бігун
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13.03.2009

Не виконано

301

69007/14
17/10/2014

Інна Миколаївна
ГРИЩЕНКО
01/09/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26.03.2009

Не виконано

302

69128/14
18/10/2014

Олександр В'ячеславович
КРАЄВСЬКИЙ
20/05/1979
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 26.04.2010

Не виконано

303

69213/14
21/10/2014

Галина Іванівна
НЕСТЕРЧУК
02/06/1950
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01.10.2012

Не виконано

304

71035/14
28/10/2014

Галина Іванівна
НЕСТЕРЧУК
02/06/1950
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06.06.2011

Не виконано

305

71692/14
11/12/2014

Микола Степанович
ЗУБРЕЙЧУК
20/07/1964
Новоселиці
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 30.01.2009

Не виконано

306

73798/14
14/11/2014

Валентина Андріївна
МІЛКІНА
23/05/1939
Житомир
Україна

Постанова Апеляційного суду Житомирської області від 29.11.2011

Не виконано

307

74063/14
17/11/2014

Олександр Васильович
СЛУЧАК
25/01/1957
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14.09.2009

Не виконано

308

74477/14
20/11/2014

Ольга Павлівна
ОКСЕНЧУК
07/12/1948
Красилівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15.02.2010

Не виконано

309

74493/14
19/11/2014

Зіновія Степанівна
ВИШИВАНЮК
03/10/1937
Делятин
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 19.05.2011

Не виконано

310

74714/14
21/11/2014

Дмитро Федорович
БІДОЧА
01/01/1900
Дихтинець
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 08.11.2011

Не виконано

311

76245/14
27/11/2014

Микола Миколайович
КОБИЛИНСЬКИЙ
05/04/1955
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10.06.2009

Не виконано

312

77950/14
02/12/2014

Лідія Ярославівна
КУРИЛЮК
29/08/1960
Стецева
Україна

Постанова Снятинського районного суду Івано-Франківської області від 30.10.2010

Не виконано

313

78380/14
08/12/2014

Юрій Іванович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
30/04/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08.07.2009

Не виконано

314

78454/14
06/12/2014

Олександра Йосипівна
ВІВЧАРИК
16/09/1958
Стецева
Україна

Рішення Снятинського районного суду Івано-Франківської області від 14.09.2010

Не виконано

315

78524/14
08/12/2014

Анатолій Васильович
ГРИБ
31/08/1965
Бігун
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08.04.2009

Не виконано

316

78603/14
05/12/2014

Олена Антонівна
СЕВЕРИН
29/06/1929
Стецева
Україна

Рішення Снятинського районного суду Івано-Франківської області від 06.09.2010

Не виконано

317

2533/15
26/12/2014

Аліна Володимирівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
05/06/1991
Овруч
Україна

1. Постанова Корольовського районного суду м. Житомира від 03.11.2011
2. Ухвала Житомирського апеляційного адміністративного суду від 30.08.2012
3. Ухвала Корольовського районного суду м. Житомира від 19.11.2013
4. Ухвала Корольовського районного суду м. Житомира від 26.12.2013

Не виконано

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »