Заява № 4148/13, подана Вітою Володимирівною Тихоновою проти України, та 382 інші заяви (див. перелік у таблиці в додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява, Перелік від 17.11.2016
Документ 974_b64, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2016

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 4148/13,
подана Вітою Володимирівною Тихоновою проти України,
та 382 інші заяви (див. перелік у таблиці в додатку)

Автентичний переклад

17 листопада 2016 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджієв (<...>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<...>),
Карло Ранцоні (<...>), судді,
а також Хасан Бакірчі (<...>), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені в таблиці в додатку,
з огляду на декларації щодо вилучення Судом заяв з реєстру справ, подані Урядом держави-відповідача,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6 і статтею 13 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо невиконання чи тривалого виконання рішень національних судів у їхніх справах було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ПРАВО

1. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

У різні дати Уряд повідомив Суд про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушуються цими заявами. Уряд також запропонував Суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції.

Декларації передбачали таке:

«Уряд визнає надмірну тривалість виконання рішень національних судів, зазначених у додатку до цієї декларації.

Уряд готовий виконати рішення національних судів, зазначених у додатку, які ще підлягають виконанню, а також сплатити кожному заявнику 1000 євро.

Сума в розмірі 1000 євро є відшкодуванням будь-якої матеріальної та моральної шкоди, а також судових та інших витрат, буде конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу. Держава виплатить вищезазначені кошти і виконає рішення національних судів, які ще підлягають виконанню, протягом трьох місяців з дати повідомлення про ухвалення Судом рішення відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У випадку несплати цих сум і невиконання рішень національних судів протягом зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню за період з моменту спливу тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Ці виплати та виконання зазначених рішень національних судів становитимуть остаточне вирішення цих справ.

Таким чином, Уряд просить Суд вилучити заяви з реєстру справ. Уряд пропонує, щоб Суд прийняв цю декларацію як «будь-яку іншу підставу» вилучення заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції».

Суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.

Суд зазначає, що підпункт «с» пункту 1 статті 37 Конвенції дозволяє йому вилучити заяву з реєстру справ, якщо:

«на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є виправданим».

Таким чином, Суд може вилучити заяви відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої декларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявники бажають продовження розгляду їх справ (див. принципи, що випливають з практики Суду, зокрема рішення у справі «Тахсін-Аджар проти Туреччини» (Tahsin Acar v. Turkey) [ВП], заява № 26307/95, пп. 75-77, ECHR 2003-VI).

Суд встановив чітку та вичерпну практику з приводу скарг щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів (див., наприклад, «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04, від 15 жовтня 2009 року, «Цибулько та інші проти України» (Tsibulko and Others v. Ukraine) [Комітет], заява № 65656/11 та 249 інших заяв, від 20 червня 2013 року).

З огляду на характер визнань, які містяться в декларації Уряду, а також запропоновані суми відшкодування, які є співмірними з сумами, що присуджуються у подібних справах, Суд вважає, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим (підпункт «с» пункту 1 статті 37 Конвенції).

У світлі вищевикладених міркувань Суд переконаний, що повага до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї, не вимагає продовження розгляду заяви (пункт 1 статті 37 in fine).

Насамкінець, Суд зазначає, що якщо Уряд не дотримається умов односторонньої декларації, заяву може бути поновлено у реєстрі справ відповідно до пункту 2 статті 37 Конвенції (ухвала у справі «Йосіповіч проти Сербії» (Josipovic v. Serbia), заява № 18369/07, від 4 березня 2008 року).

2. Враховуючи вищевикладене, доцільним видається виключити справи зі скаргами щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів з реєстру справ.

Деякі заявники також подавали скарги за іншими статтями Конвенції. Суд вважає, що, з урахуванням всіх матеріалів, які знаходяться у його розпорядженні, та належності оскаржуваних питань до його компетенції, ці скарги не розкривають будь-яких ознак порушення прав і свобод., викладених у Конвенції або у протоколах до неї.

Із зазначеного випливає, що ця частина заяв є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об’єднати заяви.

Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача щодо невиконання або тривалого виконання рішень національних судів та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань.

Вирішує вилучити цю частину заяв з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції.

Оголошує решту заяв неприйнятними.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 грудня 2016 року.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заявників, які подали скарги за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції
та статтею 1 Протоколу № 1
(невиконання або несвоєчасне виконання рішень національних судів)

№ заяви, дата подання

П. І. Б. заявника, дата народження (якщо відома), місце проживання, громадянство

Відомості про остаточне рішення національного суду

Стан виконавчого провадження за інформацією, наданою Урядом

1

4148/13
14/12/2012

Віта Володимирівна
ТИХОНОВА
20/03/1973
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 27/10/2010

Не виконано

2

4179/13
14/12/2012

Ельвіра Федорівна
ВАСЬКІВСЬКА
14/03/1956
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 21/10/2010

Не виконано

3

15988/13
20/02/2013

Сергій Володимирович
НАКЛИЦЬКИЙ
23/02/1971
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/04/2009

Виконано

4

16058/13
22/02/2013

Віктор Миколайович
МАРОЧКО
19/10/1964
Куйбишеве
Україна

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 30/06/2011, змінена постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20/11/2012

Не виконано

5

16079/13
13/02/2013

Ганна Дмитрівна
АНДРІЇВ
25/05/1938
Пнів
Україна

Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 03/09/2009

Не виконано

6

16644/13
01/02/2013

Любов Петрівна
НОСАЧ
01/01/1961
Тараща
Україна

Рішення Таращанського районного суду Київської області від 17/05/2010

Не виконано

7

18580/13
26/02/2013

Людмила Андріївна
ОСИПЕНКО
23/09/1960
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 30/12/2010, змінена Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13/09/2012

Не виконано

8

18776/13
05/03/2013

Олександр Миколайович
РЕДЧИЦЬ
16/01/1980
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/06/2009

Не виконано

9

19487/13
09/03/2013

Наталя Петрівна
ХМЕЛЬОВСЬКА
01/10/1970
Гладковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/06/2010

Не виконано

10

19569/13
11/03/2013

Іван Олександрович
БАБАК
13/02/1928
Шепетівка
Україна

Постанова Хмельницького міськрайонного суду від 22/09/2011

Не виконано

11

19988/13
12/03/2013

Світлана Іванівна
ЗАГОРОДНА
16/11/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/10/2009

Не виконано

12

20042/13
12/03/2013

Костянтин Йосипович
БУРМЕЛЬ
08/08/1952
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 23/09/2010

Не виконано

13

20090/13
12/03/2013

Оксана Михайлівна
КОБИЛИНСЬКА
15/06/1978
Покалів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/01/2010

Не виконано

14

20091/13
12/03/2013

Галина Іванівна
ДЕМЧУК
13/05/1974
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/01/2010

Виконано

15

20252/13
12/03/2013

Лідія Олександрівна
БУРМЕЛЬ
18/03/1953
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/11/2010

Не виконано

16

20780/13
07/03/2013

Володимир Юрійович
СІКАН
21/08/1968
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 01/04/2009

Не виконано

17

20834/13
07/03/2013

Леонід Михайлович
РУДИЧЕНКО
27/03/1961
Запоріжжя
Україна

Постанова Зарічного районного суду міста Суми від 13/09/2011

Не виконано

18

21389/13
28/01/2013

Анатолій Іванович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
26/01/1964
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/05/2009

Виконано

19

21676/13
18/03/2013

Олександр Григорович
БІЛАН
25/06/1955
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 22/02/2011

Не виконано

20

21948/13
16/03/2013

Микола Васильович
РУДНИЦЬКИЙ
18/05/1974
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/08/2009

Виконано

21

21968/13
21/03/2013

Ірина Йосипівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
03/02/1957
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/10/2009

Виконано

22

22028/13
21/03/2013

Василь Іванович СОДОЛІНСЬКИЙ
13/01/1951
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/10/2009

Виконано

23

23027/13
26/03/2013

Сергій Іванович
МОЖАРІВСЬКИЙ
03/01/1981
Возничі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2010

Не виконано

24

23300/13
21/03/2013

Валентина Миколаївна
ІВАШКО
17/11/1970
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010

Не виконано

25

23326/13
22/03/2013

Сергій Адамович
ІВАШКО
18/11/1969
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/02/2010

Не виконано

26

23408/13
15/02/2013

Станіслав Дмитрович
БАЄРБАШ
22/03/1942
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 01/02/2011

Не виконано

27

23476/13
27/03/2013

Надія Петрівна
ГРИНЕВИЧ
12/11/1951
Гладковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/11/2009

Не виконано

28

23769/13
27/03/2013

Анатолій Адамович
СМИК
27/03/1957
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/10/2009

Виконано

29

23969/13
29/03/2013

Богдан Миколайович
ПЕРЕПІЧКА
30/03/1937
Монастирчани
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 08/12/2011

Не виконано

30

24545/13
02/04/2013

Таїса Іванівна
КЛИШНЕВИЧ
11/06/1971
Овруч
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2010

Не виконано

31

24572/13
30/03/2013

Олександр Борисович
ШЕРОВ
09/12/1982
Житомир
Україна

Постанова Корольовського районного суду міста Житомира від 17/11/2009

Не виконано

32

24597/13
02/04/2013

Любов Володимирівна
ГОРБ
20/02/1951
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 03/02/2009

Не виконано

33

24773/13
04/04/2013

Іван Васильович
БАЛАНЧУК
03/03/1953
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/03/2010

Не виконано

34

24779/13
04/04/2013

Лідія Дмитрівна
БАЛАНЧУК
07/05/1957
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/03/2010

Не виконано

35

24785/13
04/04/2013

Сергій Степанович
БАРИЛЬЧУК
01/05/1956
Житомир
Україна

Постанова Корольовського районного суду міста Житомира від 02/03/2011

Не виконано

36

25182/13
25/03/2013

Олена Володимирівна
МЕЛЬНИЧУК
20/11/1978
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2009

Не виконано

37

25432/13
25/03/2013

Михайло Михайлович
ДУРАН
24/04/1953
Київ
Україна

Постанова Дніпровського районного суду міста Києва від 10/02/2011

Не виконано

38

25437/13
21/03/2013

Марія Василівна
БЕРЧАК
19/10/1940
Пнів
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 15/03/2011

Не виконано

39

25611/13
06/04/2013

Любов Володимирівна
КЛИМЧУК
10/08/1963
Красилівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/08/2009

Не виконано

40

25705/13
28/03/2013

Михайло Васильович
ДЕМИДЕНКО
25/09/1980
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03/06/2009

Виконано

41

25843/13
12/04/2013

Ольга Адамівна
КРАВЕЦЬ
13/09/1959
Прибитки
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 07/10/2010

Не виконано

42

25856/13
29/03/2013

Марина Миколаївна
МАКСИМЮК
04/11/1944
Битків
Україна

Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 21/09/2009

Не виконано

43

26129/13
21/03/2013

Ірина Яківна
БУДНИК
31/07/1960
Прилуки
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/06/2009

Не виконано

44

26135/13
26/03/2013

Олександр Сергійович
МАКСИМОВ
11/12/1944
Житомир
Україна

Постанова Корольовського районного суду міста Житомира від 16/06/2011

Не виконано

45

26676/13
12/04/2013

Лідія Василівна
СИНЬООКА
27/06/1956
Канів
Україна

Постанова Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 17/06/2008

Не виконано

46

26706/13
09/04/2013

Володимир Юхимович
ЧИЧЕБА
05/01/1949
Стугівщина
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/03/2010

Не виконано

47

26771/13
13/04/2013

Ніна Олексіївна
КОГУТА
30/10/1950
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/04/2009

Не виконано

48

27181/13
02/04/2013

Олена Федорівна
МУДРЕВСЬКА
08/01/1965
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2010

Виконано

49

27415/13
04/04/2013

Тетяна Миколаївна
ЛЕВКІВСЬКА
15/03/1963
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/08/2009

Не виконано

50

27503/13
17/04/2013

Наталія Василівна
КУДРИНСЬКА
21/05/1967
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/10/2010

Виконано

51

27739/13
13/04/2013

Олексій Васильович
ГАВРИЛОВСЬКИЙ
03/04/1946
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/02/2009

Не виконано

52

27955/13
16/04/2013

Володимир Ілліч
КУДРИНСЬКИЙ
16/03/1964
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 22/11/2010

Виконано

53

27959/13
04/04/2013

Василь Іванович
ПАЄНТКО
30/01/1965
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/07/2010

Виконано

54

28126/13
16/04/2013

Лариса Григорівна
ГЕРМАНЧУК
08/04/1977
Верпа
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/03/2009

Виконано

55

28289/13
20/04/2013

Ніна Куприянівна
ХАЛІМОНЧУК
26/01/1948
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/06/2009

Не виконано

56

29053/13
18/04/2013

Іван Михайлович
МОШКІВСЬКИЙ
24/12/1934
Веселівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/07/2009

Не виконано

57

29356/13
16/04/2013

Надія Василівна
ЛЕВКІВСЬКА
09/04/1973
Лукишки
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/10/2009

Виконано

58

29612/13
16/04/2013

Марія Ільківна
САВЧУК
01/07/1938
Пнів
Україна

Постанова Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від 28/04/2011

Не виконано

59

31488/13
29/04/2013

Олена Олександрівна
ШВАБ
13/01/1970
Корчівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/05/2009

Не виконано

60

31517/13
30/04/2013

Віра Олександрівна
НІКОЛАЄВА
02/07/1946
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/04/2010

Не виконано

61

31903/13
26/04/2013

Петро Іванович
ВОЙТЕНКО
13/07/1963
Воропаїв
Україна

Постанова Вишгородського районного суду Київської області від 02/12/2008

Не виконано

62

31918/13
08/05/2013

Володимир Володимирович
СКРИПНИК
09/02/1966
Прибитки
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/12/2009

Не виконано

63

32185/13
30/04/2013

Борис Васильович
НЕСТЕРЕНКО
12/03/1967
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2009 зі змінами, внесеними Постановою Овруцького районного суду Житомирської області від 15.05.2009

Не виконано

64

32297/13
07/05/2013

Марія Василівна
ЮРЧАК
01/01/1965
Острий
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/07/2009

Не виконано

65

32518/13
26/04/2013

Роман Михайлович
ФІЛІПЧУК
17/11/1961
Хмельницький
Україна

Постанова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28/11/2011

Не виконано

66

32529/13
13/05/2013

Ольга Федорівна
СТОЛЯРСЬКА
21/03/1961
Коломия
Україна

Рішення Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 28/05/2004

Не виконано

67

32816/13
04/05/2013

Анатолій Якович
ЗАКУСИЛО
08/01/1954
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/04/2009

Не виконано

68

32819/13
04/05/2013

Віталій Олександрович
ДОВБАШ
03/01/1963
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/11/2009

Не виконано

69

33208/13
10/04/2013

Василь Миколайович
ГОРДІЄНКО
15/06/1951
Недригайлів
Україна

Постанова Недригайлівського районного суду Сумської області від 25/06/2011

Не виконано

70

34691/13
10/05/2013

Віктор Вікторович
ПРИЛУЦЬКИЙ
03/06/1969
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду міста Житомира від 02/12/2010

Не виконано

71

34745/13
23/05/2013

Світлана Василівна
ТОРГОНСЬКА
17/09/1973
Красилівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/01/2010

Не виконано

72

35626/13
27/05/2013

Андрій Іванович
КОЛЕСНИК
29/12/1963
Черняхів
Україна

Постанова Черняхівського районного суду Житомирської області від 22/03/2011

Не виконано

73

36068/13
28/05/2013

Любов Миколаївна
ЛЕЙЧЕНКО
13/06/1934
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду міста Житомира від 25/07/2011

Не виконано

74

36312/13
24/05/2013

Оксана Василівна
РАДКЕВИЧ
03/08/1983
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/06/2009

Не виконано

75

36501/13
24/05/2013

Василь Григорович
ДРОЗД
30/11/1961
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03/06/2009

Не виконано

76

36534/13
24/05/2013

Оксана Віталіївна
ПУЗІЙ
10/01/1973
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/05/2009

Не виконано

77

36538/13
24/05/2013

Сергій Васильович
ПУЗІЙ
29/04/1970
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/10/2009

Не виконано

78

36553/13
24/05/2013

Оксана Миколаївна
ХРОМЕЦЬ
21/05/1978
Задорожок
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2009

Не виконано

79

36714/13
24/05/2013

Валентина Іванівна
АЛЕКСЕЙЧУК
11/05/1968
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/09/2010

Не виконано

80

37483/13
01/06/2013

Марія Миколаївна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
10/04/1949
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 08/11/2010

Не виконано

81

37492/13
01/06/2013

Тетяна Іванівна
МЕЛЬНИК
29/06/1966
Овруч
Україна

Овруцький районний суд Житомирської області, 22/10/2009

Не виконано

82

38139/13
05/06/2013

Анна Михайлівна
БОЙКО
09/06/1928
Побережжя
Україна

Постанова Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 15/02/2012

Не виконано

83

38551/13
30/05/2013

Сергій Юрійович
ЦИБУЛІН
13/09/1968
Коломия
Україна

Постанова Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 17/04/2007

Виконано

84

38800/13
04/06/2013

Лідія Миколаївна
ЗАЛІЗКО
10/10/1954
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/05/2009

Не виконано

85

39471/13
07/06/2013

Ольга Володимирівна
ГРИМАШЕВИЧ
04/04/1969
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/05/2009

Не виконано

86

39624/13
08/06/2013

Володимир Миколайович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
15/10/1976
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/05/2009

Не виконано

87

39666/13
11/06/2013

Надія Мартинівна
ДРОЗДА
04/05/1950
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/09/2009

Не виконано

88

39822/13
06/06/2013

Наталія Олександрівна
КАРАЩУК
14/10/1976
Задорожок
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/06/2010

Не виконано

89

39994/13
25/04/2013

Михайло Степанович
КОВАЛЬЧУК
04/01/1947
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 31/03/2010

Не виконано

90

40981/13
08/06/2013

Раїса Анатоліївна
КОЗАЧЕНКО
15/08/1973
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 11/11/2010

Не виконано

91

41370/13
23/04/2013

Дмитро Йосипович
МАКОВЕЦЬКИЙ
13/12/1939
Волохів Яр
Україна

Постанова Чугуївського міського суду Харківської області від 21/06/2011

Не виконано

92

41376/13
15/06/2013

Єва Миколаївна
ЛЕВКІВСЬКА
16/04/1966
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 07/05/2009

Не виконано

93

41403/13
14/06/2013

Іван Іванович
ЛЕВКІВСЬКИЙ
29/04/1978
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/09/2010

Не виконано

94

41699/13
13/06/2013

Людмила Миколаївна
АНДРУСЕНКО
02/02/1973
Радчиці
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/09/2009

Не виконано

95

41788/13
17/06/2013

Микола Тимофійович
ХРАМЦОВ
21/04/1952
Харків
Україна

Рішення Фрунзенського районного суду міста Харкова від 08/09/2010, змінене ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 17/06/2011

Не виконано

96

41972/13
14/06/2013

Ольга Іванівна
ДРОЗД
25/10/1959
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2010

Не виконано

97

41973/13
12/06/2013

Ольга Іванівна
ДРОЗД
25/10/1959
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/11/2009

Не виконано

98

42036/13
15/06/2013

Ніна Дмитрівна
ЗАЛІЗКО
18/11/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2009

Не виконано

99

42038/13
13/06/2013

Ніна Дмитрівна
ЗАЛІЗКО
18/11/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/03/2010

Не виконано

100

42040/13
15/06/2013

Ніна Дмитрівна
ЗАЛІЗКО
18/11/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/05/2009

Не виконано

101

42383/13
18/06/2013

Ірина Володимирівна
ТОЛКАЧ
10/02/1968
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2010

Не виконано

102

43105/13
26/06/2013

Іраїда Борисівна
ШАБАЛДІНА
11/07/1952
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/07/2009

Не виконано

103

44547/13
02/07/2013

Павло Опанасович
ВОРОБЕЙ
16/04/1955
Левковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/08/2009

Виконано

104

45658/13
10/07/2013

Людмила Іванівна
КУДАЦЬКА
28/10/1934
Київ
Україна

1. Ухвала Дніпровського районного суду міста Києва від 21/10/2011
2. Постанова Дніпровського районного суду міста Києва від 07/07/2010, змінена постановою Апеляційного суду міста Києва від 05/07/2011

Не виконано

105

47667/13
15/07/2013

Сергій Олександрович
НЕЧИПОРЕНКО
01/01/1949
Лісовичі
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 07/04/2008

Не виконано

106

47835/13
19/07/2013

Петро Петрович
МАРТИНЦІВ
17/05/1964
Діброва
Україна

Постанова Монастириського районного суду Тернопільської області від 12/07/2011

Не виконано

107

48245/13
19/07/2013

Валентина Іванівна
КАЛИНЧУК
25/01/1952
Поліське
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 01/08/2011, змінена постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 29/08/2012

Не виконано

108

49113/13
23/07/2013

Наталія Василівна
ГЕРАСЬКЕВИЧ
19/06/1958
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/02/2009

Не виконано

109

49644/13
05/06/2013

Антоніна Олександрівна
ГЕГЕЛЬСЬКА
31/05/1951
Дніпропетровськ
Україна

1. Постанова Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 06/08/2010;
2. Постанова Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 12/05/2011

Не виконано

110

50154/13
27/07/2013

Григорій Володимирович
БУРДЕНЮК
05/04/1944
Харків
Україна

Постанова Фрунзенського районного суду міста Харкова від 25/04/2011

Не виконано

111

50490/13
26/07/2013

Володимир Іванович
РИЖЕНКО
10/12/1956
Верхова
Україна

Постанова Вінницького апеляційного адміністративного суду від 11/10/2011

Не виконано

112

50836/13
01/08/2013

Володимир Олексійович
ЧЕКУНОВ
14/05/1937
Харків
Україна

Постанова Московського районного суду міста Харкова від 26/04/2011

Не виконано

113

51092/13
03/08/2013

Микола Тарасович
ШКУРАТ
14/08/1954
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/03/2010

Не виконано

114

51523/13
30/07/2013

Оксана Миколаївна
ОЛЕКСІЄНКО
04/07/1983
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/04/2009

Не виконано

115

51677/13
26/07/2013

Іван Іванович
ОМЕЛЬЧУК
02/07/1968
Можари
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/04/2009

Не виконано

116

51774/13
06/08/2013

Степан Петрович
ПУГАЙЧУК
02/07/1970
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/11/2009

Не виконано

117

51776/13
06/08/2013

Тетяна Миколаївна
ПУГАЙЧУК
28/10/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/06/2009

Не виконано

118

51949/13
06/08/2013

Валентина Миколаївна
ЧЕХМІЗОВА
19/07/1949
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/02/2009

Не виконано

119

52242/13
30/07/2013

Анатолій Іванович
ДОВЖЕНКО
21/10/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/03/2009

Не виконано

120

52956/13
10/08/2013

Тамара Григорівна
МОРОЗ
04/02/1952
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/07/2010

Не виконано

121

53599/13
10/08/2013

Сергій Петрович
ГУЗ
21/08/1963
Антоновичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/07/2009

Не виконано

122

53832/13
09/08/2013

Олександр Васильович
КЛИМОВИЧ
24/08/1966
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/07/2009

Не виконано

123

54114/13
08/08/2013

Валентина Петрівна
ЛУГИНЕЦЬ
30/03/1969
Базарівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/04/2009

Не виконано

124

55439/13
21/08/2013

Ірина Олександрівна
ЩИПСЬКА
13/05/1986
Шоломківська Слобода
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/10/2009

Не виконано

125

55761/13
27/08/2013

Ольга Мартинівна
ЯРЧЕНКО
01/01/1929
Раківщина
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/10/2011

Не виконано

126

55928/13
20/08/2013

Алла Іванівна
СТАРОДУМОВА
01/01/1952
Тараща
Україна

Рішення Таращанського районного суду Київської області від 17/09/2010

Не виконано

127

56947/13
23/08/2013

Дмитро Васильович
ДИМНИЧ
10/02/1944
Вербовець
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 26/09/2012

Не виконано

128

58042/13
04/09/2013

Іван Васильович
ЗАВАЛЬСЬКИЙ
05/03/1940
Побережжя
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 11/04/2012

Не виконано

129

59105/13
31/07/2013

Надія Богданівна
ПУГАЧ
04/07/1960
Бурштин
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 22/02/2010

Не виконано

130

59724/13
10/09/2013

Микола Володимирович
ГЕРАСИМЧУК
27/04/1977
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/06/2009

Не виконано

131

59974/13
10/09/2013

Іван Костянтинович
СУЛИМА
09/05/1947
Болехів
Україна

Постанова Болехівського міського суду Івано-Франківської області від 15/07/2011, змінена постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 08/12/2011 та постановою Вищого адміністративного суду від 04/09/2012

Не виконано

132

59976/13
17/09/2013

Оксана Петрівна
КОВАЛЬЧУК
08/09/1973
Гладковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/03/2011

Не виконано

133

60058/13
13/09/2013

Любов Василівна
БУЧИНСЬКА
02/08/1957
Помонята
Україна

1. Постанова Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 17/03/2009, скасована Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 04/08/2009
2. Постанова Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 01/12/2010

Не виконано

134

60687/13
19/09/2013

Павло Федорович
ЗЕЛІНСЬКИЙ
24/11/1956
Чернігів
Україна

1. Постанова Новозаводського районного суду міста Чернігова від 09/08/2011
2. Постанова Новозаводського районного суду міста Чернігова від 01/06/2011

Не виконано

135

61477/13
13/09/2013

Віра Василівна
ДЕМЕШКО
12/02/1962
Біла Церква
Україна

Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17/05/2011

Не виконано

136

61657/13
20/09/2013

Надія Іллівна
КОРКОШКО
01/05/1956
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 06/12/2010

Не виконано

137

61867/13
12/09/2013

Валентина Миколаївна
ДЕНИСЕНКО
28/03/1965
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 17/02/2011

Не виконано

138

62907/13
25/09/2013

Анатолій Васильович
ГЛАДИШКО
01/09/1938
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2009

Не виконано

139

63056/13
20/09/2013

Марія Макарівна
САРНАВСЬКА
12/09/1953
Житомир
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/11/2010

Не виконано

140

63324/13
26/09/2013

Леонід Павлович
СТАШКЕВИЧ
03/01/1949
Сташки
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/07/2009

Не виконано

141

63729/13
30/09/2013

Олександр Іванович
ГОРБЕНКО
04/06/1965
Балабине
Україна

Постанова Запорізького районного суду Запорізької області від 25/03/2011

Не виконано

142

64895/13
26/09/2013

Домна Іллівна
ДОВБЕНЧУК
07/04/1939
Старі Крути
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 31/01/2012

Не виконано

143

65304/13
07/10/2013

Марина Павлівна
ПУТЯТІНА
14/03/1984
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03/03/2010

Не виконано

144

65434/13
07/10/2013

Олександр Юрійович
ПУТЯТІН
26/03/1981
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/11/2009

Не виконано

145

65467/13
06/10/2013

Йосип Францович
МОСТОВИЧ
05/12/1945
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/11/2010

Не виконано

146

65469/13
06/10/2013

Зінаїда Улянівна
МОСТОВИЧ
01/01/1950
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/09/2009

Не виконано

147

66116/13
10/10/2013

Віктор Володимирович ПУСТОВОЙТ
23/03/1961
Канів
Україна

Постанова Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 04/07/2011

Не виконано

148

66197/13
11/10/2013

Григорій Тимофійович
ШМАЮН
19/01/1959
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/03/2009

Виконано

149

66339/13
10/10/2013

Вільям Андрійович
ГОРБАНЬ
07/10/1934
Запоріжжя
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 01/08/2012

Не виконано

150

66910/13
15/10/2013

Олександр Сергійович
АНТИПЕНКО
30/01/1954
Харків
Україна

Постанова Московського районного суду міста Харкова від 25/05/2011

Не виконано

151

66983/13
16/10/2013

Михайло Миколайович
ІЛЮК
14/11/1938
Вербовець
Україна

Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 20/09/2011

Не виконано

152

68738/13
24/10/2013

Микола Федорович
МИЛАШЕВСЬКИЙ
31/10/1951
Острів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/08/2011

Не виконано

153

68989/13
23/10/2013

Борис Семенович
НАЗАРЕНКО
27/07/1937
Запоріжжя
Україна

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 01/12/2010, змінена ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 11/10/2011

Не виконано

154

69137/13
25/10/2013

Іван Станіславович
КРЕТ
27/04/1926
Галич
Україна

Постанова Галицького районного суду Івано-Франківської області від 28/12/2009

Не виконано

155

69378/13
23/10/2013

Парасковія Іванівна
ВОЛОЩУК
01/05/1945
Вербовець
Україна

Постанова Косівського районного суду Івано-Франківської області від 18/08/2009, частково змінена Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 01/11/2011

Не виконано

156

69554/13
18/10/2013

Володимир Іванович
ГАПОН
20/01/1932
Таранівка
Україна

Рішення Зміївського районного суду Харківської області від 03/09/2010

Не виконано

157

69689/13
29/10/2013

Тетяна Миколаївна
КОВАЛЬЧУК
30/09/1976
Гладковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 08/10/2009

Не виконано

158

69974/13
28/10/2013

Андрій Анатолійович
МАНОЙКІН
23/03/1966
Кіровоград
Україна

Постанова Кіровського районного суду міста Кіровограда від 26/04/2011

Не виконано

159

70107/13
17/10/2013

Марія Митрофанівна
ТЬОТКА
01/05/1941
Запоріжжя
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 08/02/2013

Не виконано

160

70695/13
30/10/2013

Михайло Іванович
САВЧУК
06/01/1955
Норинськ
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03/12/2009

Виконано

161

70759/13
04/11/2013

Наталія Володимирівна
КОВАЛЬЧУК
04/11/1962
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2009

Не виконано

162

70809/13
05/11/2013

Володимир Іванович
МЕЛЬНИЧЕНКО
05/12/1941
Радчиці
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/11/2010

Виконано

163

70833/13
05/11/2013

Сергій Андрійович
КОВАЛЬЧУК
04/07/1973
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/04/2010

Виконано

164

71064/13
30/10/2013

Володимир Васильович
АЙЗЕЛЬ
24/09/1954
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/11/2009

Виконано

165

71863/13
08/11/2013

Тетяна Петрівна
МУХІНА
15/04/1954
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 24/04/2009

Не виконано

166

71945/13
01/11/2013

Світлана Петрівна
ШМАЮН
08/06/1960
Словечно
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/05/2009

Виконано

167

71951/13
04/11/2013

Борис Григорович
БУЧИНСЬКИЙ
24/03/1955
Івано-Франківськ
Україна

Судовий наказ Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 01/06/2007

Не виконано

168

72145/13
09/11/2013

Віктор Олексійович
ЗАВАДСЬКИЙ
16/04/1971
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/08/2009

Не виконано

169

72180/13
12/11/2013

Ольга Корніївна
КОБИЛИНСЬКА
04/05/1960
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/06/2009

Не виконано

170

72211/13
12/11/2013

Наталія Яківна
КАРАЧУН
11/02/1956
Кирдани
Україна

1. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 23/02/2009
2. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/08/2009
3. Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 28/09/2010
4. Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/02/2010

Не виконано

171

72552/13
11/11/2013

Микола Михайлович
ПІСКЛОВ
18/03/1961
Жовтневе
Україна

Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 27/08/2010

Не виконано

172

72570/13
13/11/2013

Іван Миколайович
КАЛЬНИК
07/08/1975
Тхорин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 13/10/2009

Не виконано

173

72706/13
13/11/2013

Володимир Володимирович
БИЧКІВСЬКИЙ
13/06/1971
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 08/05/2009

Не виконано

174

72770/13
15/11/2013

Галина Василівна
ЛАШНЕВСЬКА
12/02/1939
Корсунь-Шевченківський
Україна

Постанова Каніського міськрайонного суду Черкаської області від 30/05/2011

Не виконано

175

72812/13
11/11/2013

Валерій Олексійович
ГЛАДЧЕНКО
16/04/1957
Охтирка
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 13/02/2012

Не виконано

176

72823/13
11/11/2013

Василь Андрійович
ЛЕЙБА
12/01/1956
Розсоші
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 12/11/2012

Не виконано

177

72836/13
11/11/2013

Іван Васильович
ШТУГЛІНЕЦЬ
22/07/1953
Вишневе
Україна

Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 18/01/2012

Не виконано

178

72925/13
11/11/2013

Микола Стасьович
ГАЛИЦЬКИЙ
11/01/1948
Велика Фосня
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2009

Не виконано

179

73347/13
16/11/2013

Тетяна Василівна
МОШКОВСЬКА
08/01/1961
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/03/2009

Не виконано

180

73434/13
12/11/2013

Катерина Петрівна
ХИЛЬКО
31/05/1962
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/08/2009

Виконано

181

73931/13
15/11/2013

Валерій Вікторович
КІСЛАНЬ
10/11/1960
Токмак
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 07/06/2011

Не виконано

182

73956/13
15/11/2013

Анатолій Іванович
МЕДІН
05/07/1945
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 12/02/2008

Не виконано

183

75229/13
14/10/2013

Антоніна Андріївна
КРАВЦОВА
21/03/1960
Райгородок
Україна

Рішення Слов'янського районного суду Донецької області від 20/10/1997

Не виконано

184

75586/13
18/11/2013

Михайло Іванович
САВЧУК
06/01/1955
Норинськ
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 20/01/2010

Виконано

185

76270/13
22/11/2013

Ганна Олександрівна
ЄВТУШЕНКО
01/06/1951
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/10/2009

Не виконано

186

76667/13
26/11/2013

Віктор Іванович
КИРЮШЕНКО
01/01/1952
Балаклея
Україна

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 21/06/2011

Не виконано

187

77192/13
11/11/2013

Наталія Анатоліївна
СОБОТЮК
(рішення на користь Алєксєєнко Наталії Анатоліївни)
17/12/1978
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2009

Не виконано

188

77526/13
29/11/2013

Василь Григорович
КОБИЛИНСЬКИЙ
21/05/1951
Житомир
Україна

Постанова Богунського районного суду міста Житомира від 24/10/2011

Не виконано

189

78100/13
05/12/2013

Володимир Миколайович
ЧУШКО
01/08/1958
Ленінка
Україна

Рішення Красноградського районного суду Харківської області від 21/05/2010

Не виконано

190

78142/13
26/11/2013

Геннадій Васильович
МАСЛОВ
31/05/1965
Красноград
Україна

Постанова Красноградського районного суду Харківської області від 09/10/2009, змінена постановою Апеляційного суду Харківської області від 16/11/2011

Не виконано

191

79251/13
20/11/2013

Валентина Піонієвна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
01/03/1970
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 03/12/2010

Виконано

192

79855/13
10/12/2013

Галина Василівна
ПАРХОМЕНКО
30/08/1967
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/08/2009

Не виконано

193

80028/13
12/12/2013

Оксана Петрівна
ПІНЧУК
30/07/1979
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/09/2009

Не виконано

194

80163/13
12/12/2013

Валерій Вікторович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
05/08/1978
Покалів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 03/06/2009

Не виконано

195

80180/13
05/12/2013

Віктор Олексійович
ХОЛОДИЛО
05/10/1959
Чернівці
Україна

1. Постанова Садгірського районного суду міста Чернівців від 11/03/2011
2. Постанова Садгірського районного суду міста Чернівців від 25/03/2011

Не виконано

196

80225/13
28/11/2013

Юрій Олександрович
ДОРОШ
02/06/1958
Тальне
Україна

Постанова Тальнівського районного суду Черкаської області від 22/07/2011

Не виконано

197

80343/13
09/12/2013

Надія Якимівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
19/05/1947
Лучанки
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/08/2009

Виконано

198

80388/13
10/12/2013

Олексій Вікторович
САРНАВСЬКИЙ
29/12/1981
Острів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/10/2009

Не виконано

199

77/14
09/12/2013

Марина Володимирівна
БАРАНОВСЬКА
26/02/1971
Заськи
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/11/2009

Виконано

200

237/14
10/12/2013

Володимир Григорович
ПОГРЕБНЯК
22/01/1955
Мелітополь
Україна

Постанова Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 21/11/2006

Не виконано

201

239/14
10/12/2013

Володимир Магомедович
АБДУМАНАТОВ
14/01/1958
Мелітополь
Україна

Постанова Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 21/12/2006

Не виконано

202

635/14
03/12/2013

Тамара Михайлівна
ЧАБАНЕНКО
05/06/1956
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 16/10/2007

Не виконано

203

1320/14
25/12/2013

Василь Володимирович
ОХРІМЧУК
28/10/1960
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/04/2009

Не виконано

204

1322/14
25/12/2013

Ірина Василівна
ОХРІМЧУК
01/04/1967
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/04/2009

Не виконано

205

1427/14
23/12/2013

Людмила Володимирівна
СЛЮСАРЕНКО
15/09/1943
Маріуполь
Україна

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 13/12/2010

Не виконано

206

1672/14
19/12/2013

Марія Петрівна
ЗАРІЦЬКА
19/07/1927
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 21/12/2010

Не виконано

207

1684/14
16/12/2013

Анатолій Іванович
ЧУБ
14/04/1952
Запоріжжя
Україна

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 20/06/2011

Не виконано

208

2007/14
16/12/2013

Раїса Іванівна
ФІЛІМОНЕНКОВА
02/01/1951
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 09/08/2011

Не виконано

209

2011/14
16/12/2013

Валентина Олександрівна
БІРЮКОВА
14/03/1932
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 20/06/2011

Не виконано

210

2059/14
16/12/2013

Володимир Олександрович
МІХНО
03/03/1959
Запоріжжя
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15/11/2012

Не виконано

211

2135/14
05/12/2013

Віталій Анатолійович
ВОРОБЕЙ
14/11/1972
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/09/2009

Не виконано

212

2719/14
05/12/2013

Олена Маркіянівна
ПОТЕРЯЙКО
15/08/1942
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 20/09/2010

Не виконано

213

2802/14
05/12/2013

Олексій Васильович
ГОРЮК
Чернівці
Україна

1. Постанова Першотравневого районного суду міста Чернівців від 20/01/2011, змінена Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 22/02/2012
2. Постанова Першотравневого районного суду міста Чернівців від 26/04/2011

Не виконано

214

3436/14
17/12/2013

Сергій Матвійович
КЛИМЕНКО
22/10/1951
Словечне
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/08/2009

Не виконано

215

4301/14
20/12/2013

Микола Іванович
ЛЕЩЕНКО
24/02/1955
Запоріжжя
Україна

Рішення Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 06/09/2010

Не виконано

216

4402/14
26/12/2013

Єлизавета Павлівна
СТАХУРА
29/07/1941
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 19/04/2012

Не виконано

217

4407/14
26/12/2013

Микола Йосипович
КРАСОВ
05/12/1941
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 26/05/2011

Не виконано

218

4411/14
26/12/2013

Валентин Володимирович
ЛАВРЕНТЬЄВ
27/09/1958
Запоріжжя
Україна

Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 13/06/2012

Не виконано

219

4420/14
26/12/2013

Валерій Єгорович
СНУРНІЦИН
02/07/1951
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 31/10/2011

Не виконано

220

5338/14
08/02/2014

Тамара Миколаївна
ШМУЙЛО
20/12/1965
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/05/2010

Виконано

221

6259/14
20/12/2013

Ярослав Миколайович
ЛЕЩЕНКО
08/06/1986
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 16/02/2011

Не виконано

222

6281/14
27/12/2013

Марія Адамівна
ПРОХОРОВА
06/01/1973
Листвин
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/09/2009

Не виконано

223

6383/14
30/12/2013

Сергій Федорович
ЯРОШЕНКО
01/01/1959
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 10/06/2011

Не виконано

224

6934/14
20/12/2013

Олена Олексіївна
РАДЧЕНКО
07/01/1970
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 15/07/2010

Не виконано

225

7091/14
26/12/2013

Тамара Олександрівна
ГОЛОВАЧ
22/03/1961
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 17/01/2012

Не виконано

226

7100/14
20/12/2013

Тамара Олександрівна
ГОЛОВАЧ
22/03/1961
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 29/12/2010, змінена ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 02/03/2012

Не виконано

227

7119/14
06/12/2013

Терентій Семенович
ГЕРАСИМОВ
24/04/1954
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/12/2011

Не виконано

228

7135/14
26/12/2013

Вячеслав Олександрович
ДЄНЄЖКІН
24/11/1957
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 20/07/2011

Не виконано

229

7964/14
15/01/2014

Тамара Костянтинівна
ДЕМУХ
22/10/1944
Димер
Україна

Постанова Вишгородського районного суду Київської області від 28/04/2011

Не виконано

230

8060/14
30/12/2013

Тарас Миколайович
РАДУЧИЧ
17/01/1966
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 01/12/2010

Не виконано

231

8204/14
13/01/2014

Тамара Миколаївна
КОВАЛЬЧУК
30/09/1972
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/10/2010

Виконано

232

8215/14
13/01/2014

Тамара Миколаївна
КОВАЛЬЧУК
30/09/1972
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/05/2009

Виконано

233

8429/14
10/01/2014

Любов Тихонівна
САВІНОВА
03/11/1938
Дніпропетровськ
Україна

Постанова Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 04/02/2011

Не виконано

234

8471/14
07/12/2013

Любов Петрівна
БОЖОК
09/02/1962
Хлупляни
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/12/2010

Не виконано

235

8479/14
11/01/2014

Галина Адамівна
ГРИМАШЕВИЧ
15/04/1974
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/02/2010

Виконано

236

8731/14
27/12/2013

Тетяна Миколаївна
ПУГАЙЧУК
02/04/1958
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/01/2010

Не виконано

237

8743/14
18/01/2014

Тетяна Анатоліївна
БОНДАР
18/01/1965
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/06/2009

Не виконано

238

8815/14
15/01/2014

Тамара Василівна
ВОЙТОВИЧ
25/04/1972
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/05/2009

Не виконано

239

9245/14
20/01/2014

Євген Володимирович
ШАПКІН
17/07/1976
Заріччя
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 05/11/2009

Не виконано

240

9394/14
30/12/2013

Ніна Павлівна
КРИЧКОВСЬКА
16/03/1954
Тульчин
Україна

Постанова Тульчинського районного суду Вінницької області від 20/07/2011

Не виконано

241

9411/14
12/01/2014

Тетяна Іллівна
МАНЗУЛЯ
01/01/1977
Поліське
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 17/04/2009

Не виконано

242

10003/14
27/12/2013

Іван Васильович
ТРОХИМЧУК
07/07/1979
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 15/12/2010

Не виконано

243

10405/14
25/12/2013

Валентина Федорівна
ЛУПАЇНА
05/09/1970
Сирниця
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/10/2009

Не виконано

244

10467/14
06/01/2014

Василь Лукич
КОСТЕНКО
06/12/1955
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 13/12/2007

Не виконано

245

10649/14
24/01/2014

Тетяна Леонідівна
ЦЮПАК
23/05/1973
Мала Фосня
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/04/2009

Не виконано

246

11098/14
20/01/2014

Микола Іванович
ІВАШКО
13/05/1961
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/02/2009

Не виконано

247

11112/14
22/01/2014

Олександр Миколайович
ВОЗНЮК
08/11/1974
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 25/10/2011

Не виконано

248

11562/14
25/01/2014

Євгенія Іванівна
ЛАВНИК
01/09/1941
Корчівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/09/2011

Не виконано

249

11571/14
25/01/2014

Іван Йосипович
ЛАВНИК
01/09/1941
Корчівка
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/07/2011

Не виконано

250

11628/14
17/12/2013

Валентина Василівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
20/05/1980
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 30/01/2010

Не виконано

251

14160/14
10/12/2013

Олексій Вікторович
САРНАВСЬКИЙ
29/12/1981
Острів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/03/2010

Не виконано

252

14240/14
31/12/2013

Марія Федотівна
ДЕМЕШКО
Біла Церква
Україна

Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 28/02/2011

Не виконано

253

14290/14
30/12/2013

Олександр Іванович
ГОНЧАРЕНКО
30/08/1946
Запоріжжя
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16/02/2012

Не виконано

254

14344/14
10/02/2014

Леонід Дмитрович
РУЛЬ
11/08/1951
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 26/05/2009

Не виконано

255

14348/14
10/02/2014

Леонід Дмитрович
РУЛЬ
11/08/1951
Кирдани
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 30/06/2009

Не виконано

256

14389/14
04/02/2014

Микола Іванович
ЮРЧЕНКО
18/05/1939
Гостомель
Україна

Постанова Ірпінського міського суду Київської області від 30/11/2011

Не виконано

257

14446/14
31/12/2013

Надія Францівна
ГРИЩЕНКО
14/05/1940
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 22/03/2010

Не виконано

258

15353/14
07/02/2014

Дмитро Федорович
ІЩУК
08/12/1941
Шпиків
Україна

Постанова Тульчинського районного суду Вінницької області від 15/11/2011

Не виконано

259

15916/14
25/01/2014

Федір Павлович
ХИЛЬКО
09/05/1964
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 20/08/2009

Не виконано

260

16108/14
10/02/2014

Інна Прокофіївна
ОЛІЙНИК
03/05/1941
Запоріжжя
Україна

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 05/05/2011

Не виконано

261

16213/14
12/02/2014

Раїса Казимирівна
МЕЛЬНИЧУК
17/09/1936
Гостомель
Україна

Постанова Ірпінського міського суду Київської області від 29/10/2010

Не виконано

262

16256/14
25/12/2013

Олег Анатолійович
Д'ЯЧКОВ
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 17/01/2012

Не виконано

263

16259/14
25/12/2013

Володимир Васильович
МАТВІЄНКО
Жовтневе
Україна

Постанова Вільнянського районного суду Запорізької області від 21/07/2011

Не виконано

264

16263/14
25/12/2013

Тетяна Іванівна
ЛІПАТОВА
15/06/1955
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 17/01/2012

Не виконано

265

16282/14
25/12/2013

Петро Петрович
ВАЛЬЧУК
30/01/1963
Запоріжжя
Україна

Постанова Заводського районного суду міста Запоріжжя від 30/09/2011

Не виконано

266

16293/14
25/12/2013

Геннадій Миколайович
ЄРЬОМЕНКО
06/01/1963
Червоне Озеро
Україна

Постанова Куйбишевського районного суду Запорізької області від 16/09/2011

Не виконано

267

16296/14
25/12/2013

Костянтин Вікторович
БРАГІН
Запоріжжя
Україна

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 20/09/2011

Не виконано

268

16315/14
14/02/2014

Василь Федорович
ТИТАРЕНКО
24/05/1941
Харків
Україна

1. Постанова Фрунзенського районного суду міста Харкова від 29/08/2011
2. Рішення Фрунзенського районного суду міста Харкова від 02/08/2010

Не виконано

269

16427/14
13/02/2014

Олександр Миколайович
ЧИГРИН
14/02/1964
Смирнове
Україна

Постанова Куйбишевського районного суду Запорізької області від 14/09/2011

Не виконано

270

16468/14
19/02/2014

Яків Іванович
ДОМОСЛАВСЬКИЙ
17/03/1931
Коптівщина
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 22/04/2009

Не виконано

271

16571/14
25/12/2013

Микола Тимофійович
ОПЕЦЬКО
01/01/1947
Люцерна
Україна

Постанова Вільнянського районного суду Запорізької області від 18/07/2011

Не виконано

272

16654/14
14/02/2014

Надія Андріївна
ОНУШКО
30/06/1959
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2012

Не виконано

273

16716/14
17/02/2014

Ольга Яківна
ДОМОСЛАВСЬКА
21/02/1933
Коптівщина
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 23/04/2009

Не виконано

274

16792/14
25/12/2013

Афія Іванівна
МІНАЗЕТДІНОВА
30/03/1955
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 02/11/2010

Не виконано

275

16803/14
25/12/2013

Галина Іванівна
ЖАВОРОНКОВА
28/02/1945
Запоріжжя
Україна

Комунарський районний суд міста Запоріжжя, 23/09/2010

Не виконано

276

17200/14
18/02/2014

Анатолій Петрович
КАРАЩУК
25/03/1975
Бігунь
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/04/2009

Не виконано

277

17474/14
27/12/2013

Килина Степанівна
ВОЛКАНОВА
17/05/1932
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 02/06/2011, зі змінами, внесеними постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 08/02/2013

Не виконано

278

17519/14
15/02/2014

Людмила Петрівна
НЕВМЕРЖИЦЬКА
07/02/1972
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/05/2009

Не виконано

279

17522/14
15/02/2014

Леонід Михайлович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
05/02/1961
Піщаниця
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 29/09/2009

Не виконано

280

17756/14
26/12/2013

Сергій Аркадійович
ХАРЧЕНКО
Запоріжжя
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 25/02/2013

Не виконано

281

17782/14
20/02/2014

Олена Леонідівна
БОГУШ
26/11/1982
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/03/2009

Не виконано

282

17827/14
26/12/2013

Парасковія Михайлівна
ІВАНОВА
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 10/08/2011

Не виконано

283

17828/14
26/12/2013

Людмила Михайлівна
БАРАШ
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 13/09/2011 (скасована 09/07/2013)

Скасовано

284

18991/14
22/02/2014

Василь Кузьмич
ПРИМАК
23/05/1972
Нові Велідники
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/04/2009

Не виконано

285

19191/14
27/12/2013

Володимир Миколайович
ТКАЧ
Запоріжжя
Україна

Комунарський районний суд міста Запоріжжя, 17/11/2011

Не виконано

286

19358/14
26/12/2013

Борис Григорович
СОПІН
Запоріжжя
Україна

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 20/06/2011

Не виконано

287

19375/14
26/12/2013

Микола Григорович
ШОСТАК
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 13/09/2011

Не виконано

288

19485/14
22/02/2014

Юрій Сергійович
ЗАЄЦЬ
06/04/1961
Дубовий Гай
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 21/07/2009

Не виконано

289

19512/14
22/02/2014

Микола Степанович
ТИЧЕНОК
08/03/1942
Гладковичі
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/07/2012

Не виконано

290

19700/14
26/12/2013

Валентина Олександрівна
БІРЮКОВА
14/03/1932
Запоріжжя
Україна

Постанова Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 11/07/2011

Не виконано

291

20957/14
28/02/2014

Тетяна Анатоліївна
КАРПЛЮК
24/02/1968
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 19/08/2011

Не виконано

292

21045/14
28/02/2014

Віктор Григорович
БИСТРІЧЕНКО
09/09/1958
Харків
Україна

Постанова Московського районного суду міста Харкова від 06/04/2010, змінена рішенням Апеляційного суду Харківської області від 03/09/2010

Не виконано

293

22330/14
01/03/2014

Ганна Степанівна
РИЩЕНКО
24/07/1959
Тульчин
Україна

Постанова Тульчинського районного суду Вінницької області від 19/10/2011

Не виконано

294

22532/14
20/02/2014

Єлизавета Костянтинівна
ЖУК
01/01/1939
Київ
Україна

Постанова Печерського районного суду міста Києва від 27/01/2010

Не виконано

295

22687/14
11/03/2014

Петро Олексійович
ТЕРНОВСЬКИЙ
30/09/1940
Гостомель
Україна

Постанова Ірпінського міського суду Київської області від 13/12/2011

Не виконано

296

23281/14
10/03/2014

Микола Матвійович
ДЖУХ
10/10/1947
Київ
Україна

Постанова Оболонського районного суду міста Києва від 31/08/2009

Не виконано

297

24122/14
16/03/2014

Галина Миколаївна
ВИСОЦЬКА
31/08/1969
Клочеве
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 03/02/2010

Не виконано

298

24197/14
14/03/2014

Тарас Петрович
КИШЕНЮК
26/12/1982
Помонята
Україна

Постанова Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 10/12/2010

Не виконано

299

24269/14
27/01/2014

Микола Петрович
ЖУРАВЕЛЬ
05/02/1963
Прилуки
Україна

Постанова Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 25/10/2011

Не виконано

300

24534/14
18/03/2014

Сергій Анатолійович
БЕЛІЦЬКИЙ
19/07/1975
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 06/04/2009

Не виконано

301

24814/14
19/03/2014

Валентина Федорівна
НІКОЛАШИНА
09/03/1938
Харків
Україна

Рішення Московського районного суду міста Харкова від 25/08/2010

Не виконано

302

28166/14
16/06/2014

Олександр Григорович
ПРИДОРОЖКО
25/07/1965
Ківшовата
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 11/03/2011, змінена постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 16/01/2012

Не виконано

303

28260/14
27/06/2014

Ганна Гаврилівна
ЗОРЯ
01/01/1923
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 26/04/2011

Не виконано

304

28378/14
18/06/2014

Микола Віталійович
БІЛОУС
25/06/1978
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 17/03/2011

Не виконано

305

28395/14
02/07/2014

Микола Григорович
ШКЛЯРЕНКО
01/01/1951
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 01/12/2010

Не виконано

306

30587/14
08/04/2014

Іван Андрійович
СТОЦЬКИЙ
20/03/1945
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/05/2012

Не виконано

307

31858/14
08/07/2014

Людмила Яківна
РУДЕНКО
26/03/1944
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 02/02/2011

Не виконано

308

32227/14
16/07/2014

Раїса Ісаївна
ХОМЕНКО
01/12/1946
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 17/01/2011

Не виконано

309

32481/14
08/07/2014

Микола Петрович
КОВТУН
01/01/1973
Ківшовата
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 10/03/2011

Не виконано

310

32779/14
16/07/2014

Катерина Дмитрівна
ШПИЛЬОВА
13/09/1946
Веселий Кут
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 08/02/2011

Не виконано

311

32961/14
12/08/2014

Валентина Петрівна
КИМЛИЧЕНКО
27/09/1965
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 09/03/2011

Не виконано

312

33644/14
10/09/2014

Віктор Миколайович
ГРИЦЕНКО
28/09/1961
Запоріжжя
Україна

Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24/03/2014

Не виконано

313

33673/14
01/10/2014

Ольга Володимирівна
СМІРНОВА
01/10/1956
Ківшовата
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 24/01/2011, змінена постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22/06/2011

Не виконано

314

35429/14
16/06/2014

Алла Михайлівна
КУЦОВОЛ
13/06/1967
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 27/01/2009

Не виконано

315

38648/14
11/09/2014

Ніна Іовівна
КОСОДРИГА
10/06/1946
Лісовичі
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 01/08/2008

Не виконано

316

38667/14
01/10/2014

Федір Степанович
СТУКАЛО
15/10/1951
Тараща
Україна

Таращанський районний суд Київської області, 05/05/2008

Не виконано

317

39288/14
18/09/2014

Надія Михайлівна
НОВОСІЛЬСЬКА
10/02/1936
Салиха
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 21/12/2010

Не виконано

318

39289/14
18/09/2014

Василь Федорович
НОВОСІЛЬСЬКИЙ
16/10/1935
Салиха
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 02/03/2010

Не виконано

319

40800/14
15/07/2014

Раїса Миколаївна
РАДКЕВИЧ
06/03/1951
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 16/06/2011

Не виконано

320

40876/14
16/10/2014

Тамара Никифорівна
ОЛІЙНИК
04/11/1959
Лука
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 19/07/2011

Не виконано

321

41246/14
09/07/2014

Вячеслав Вікторович
СОЛОМАТОВ
27/06/1951
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 21/03/2011

Не виконано

322

42715/14
10/07/2014

Надія Яківна
ФІЛОНЕНКО
12/12/1942
Круті Горби
Україна

1. Постанова Таращанського районного суду Київської області від 29/12/2010;
2. Постанова Таращанського районного суду Київської області від 17/02/2011

Не виконано

323

42772/14
14/07/2014

Віра Корніївна
КУТОВА
08/12/1934
Круті Горби
Україна

1. Постанова Таращанського районного суду Київської області від 31/12/2010;
2. Постанова Таращанського районного суду Київської області від 31/12/2010

Не виконано

324

43002/14
08/07/2014

Михайло Костянтинович
ОЛЯНІЦЬКИЙ
11/11/1931
Велика Березянка
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 18/04/2008

Не виконано

325

44814/14
11/07/2014

Валентина Олександрівна
ВЕЛИЧКО
17/09/1946
Тараща
Україна

Постанова Таращанського районного суду Київської області від 16/05/2011

Не виконано

326

45059/14
05/06/2014

Віктор Михайлович
СТРУК
19/02/1949
Можари
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 18/03/2009

Виконано

327

47716/14
20/06/2014

Людмила Володимирівна
КАРЕЛОВА
12/12/1949
Енергодар
Україна

Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області від 09/09/2011

Не виконано

328

48334/14
26/06/2014

Ігор Євгенович
ФЕДОРЕНКО
26/07/1971
Словечно
Україна

Заочне рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 27/05/2010

Не виконано

329

48674/14
27/06/2014

Марія Йосипівна
ІЛЬНИЦЬКА
22/01/1956
Заводське
Україна

Рішення Чортківського районного суду Тернопільської області від 17/09/2010, змінене Постановою Апеляційного суду Тернопільської області від 30/06/2011

Не виконано

330

49000/14
12/06/2014

Василь Дорофійович
КОМІСАР
17/09/1946
Клебань
Україна

Постанова Тульчинського районного суду Вінницької області від 12/10/2011

Не виконано

331

50520/14
01/07/2014

Ніна Францівна
ДМИТРУК
20/10/1958
Тульчин
Україна

Постанова Тульчинського районного суду Вінницької області від 12/08/2011

Не виконано

332

51200/14
04/07/2014

Роман Миколайович
ВАЛІНКЕВИЧ
02/11/1970
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 28/07/2010

Не виконано

333

51326/14
13/08/2014

Валерій Миколайович
ДОРОШЕНКО
16/07/1951
Таганча
Україна

1. Постанова Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 11/10/2011
2. Постанова Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 29/09/2011

Не виконано

334

51528/14
09/07/2014

Галина Олександрівна
ЛОПАТЮК
03/11/1957
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 29/03/2011

Не виконано

335

53675/14
21/07/2014

Ольга Георгіївна
ЖИГАДЛО
09/05/1953
Овруч
Україна

Рішення Овруцького районного суду Житомирської області від 09/09/2010

Не виконано

336

54543/14
23/07/2014

Тамара Володимирівна
ТАРАНЕНКО
16/04/1981
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 09/07/2009

Не виконано

337

55050/14
07/10/2014

Олександр Петрович
ШКАБУРА
28/09/1959
Овруч
Україна

Ухвала Овруцького районного суду Житомирської області від 07/06/2013

Не виконано

338

56177/14
01/08/2014

Анатолій Борисович
УСКОВ
20/02/1942
Запоріжжя
Україна

Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області від 08/06/2011

Не виконано

339

58416/14
14/08/2014

Олександр Миколайович
КУЗНЄЦОВ
04/07/1950
Енергодар
Україна

Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області від 01/07/2011

Не виконано

340

60130/14
27/08/2014

Віктор Олександрович
ПРОДАНЧУК
07/02/1954
Одеса
Україна

Постанова Малиновського районного суду міста Одеси від 02/03/2011, змінена постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 05/03/2013

Не виконано

341

60342/14
28/08/2014

Оксана Миколаївна
БУДІШЕВСЬКА
23/10/1978
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 19/02/2010

Не виконано

342

60345/14
28/08/2014

Микола Вікторович
БУДІШЕВСЬКИЙ
04/02/1976
Першотравневе
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/12/2009

Не виконано

343

61793/14
12/05/2014

Ольга Адамівна
ДЕМЕЦЬ
29/07/1961
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 12/02/2010

Не виконано

344

62114/14
04/11/2014

Любов Матвіївна
ФЕДОРЕНКО
08/07/1954
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 29/09/2011

Не виконано

345

62116/14
09/09/2014

Микола Григорович
ПРЯНІКОВ
01/10/1939
Михайлівка
Україна

Постанова Вільнянського районного суду Запорізької області від 16/07/2012, частково змінена Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 06/06/2013

Не виконано

346

62713/14
06/09/2014

Віктор Олександрович
БИВАЛІН
02/08/1951
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 28/07/2011

Не виконано

347

62919/14
06/09/2014

Василь Васильович
ЛІТВІШКО
06/12/1935
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 04/08/2011

Не виконано

348

63139/14
13/09/2014

Луїза Іванівна
СОБОТЮК
03/02/1965
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 02/04/2009

Не виконано

349

63341/14
06/09/2014

Василь Миколайович
ДАВИДЮК
29/06/1947
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 17/01/2012

Не виконано

350

63373/14
08/09/2014

Світлана Павлівна
БІЛОКОБИЛЬСЬКА
08/05/1940
Харків
Україна

Рішення Жовтневого районного суду міста Харкова від 28/07/2010

Не виконано

351

63374/14
11/09/2014

Валентина Миколаївна
ПЕШКО
09/06/1965
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 14/05/2009

Не виконано

352

65213/14
19/09/2014

Ольга Володимирівна
ПЕТРЕНКО
20/11/1939
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 21/06/2011

Не виконано

353

65214/14
19/09/2014

Тетяна Петрівна
ЛАВРІЄНКО
19/09/1953
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 22/06/2011

Не виконано

354

65230/14
19/09/2014

Георгій Васильович
СОРОКА
09/08/1947
Дніпрорудне
Україна

Постанова Василівського районного суду Запорізької області від 26/09/2011

Не виконано

355

65247/14
24/09/2014

Марія Михайлівна
БОРОНІНА
02/01/1956
Івано-Франківськ
Україна

Постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 14/09/2011

Не виконано

356

65302/14
19/09/2014

Володимир Іванович
ЕДЕЛЬШТЕЙН
15/03/1957
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 17/01/2012

Не виконано

357

65372/14
22/09/2014

Марія Григорівна
БОБ
10/03/1944
Тульчин
Україна

Постанова Тульчинського районного суду Вінницької області від 09/08/2011

Не виконано

358

65642/14
20/08/2014

Ольга Євгенівна
СМІЩЕНКО
22/10/1969
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 27/05/2009

Не виконано

359

66043/14
01/10/2014

В'ячеслав Михайлович
ЛИХОДЕЙ
28/07/1941
Біла Церква
Україна

Постанова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11/07/2011

Не виконано

360

67220/14
28/08/2014

Афія Іванівна
МІНАЗЕТДІНОВА
30/03/1955
Запоріжжя
Україна

Постанова Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 19/05/2011

Не виконано

361

68190/14
10/10/2014

Ольга Володимирівна
КОСИНСЬКА
10/12/1943
Бердянськ
Україна

Постанова Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 26/10/2010, змінена постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 07/06/2011

Не виконано

362

68656/14
16/10/2014

Олексій Борисович
ЧУБАР
12/11/1971
Вільнянськ
Україна

Постанова Вільнянського районного суду Запорізької області від 14/07/2011

Не виконано

363

68973/14
17/10/2014

Галина Михайлівна
ДУБОК
03/03/1967
Дубовий Гай
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 15/07/2009

Не виконано

364

69456/14
16/10/2014

Наталія Наімівна
КОПАЧ
12/02/1966
Житомир
Україна

Постанова Корольовського районного суду міста Житомира від 07/02/2011

Виконано

365

69548/14
18/10/2014

Марина Володимирівна
СПЕРИСЕНКО
14/02/1968
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 18/12/2012

Не виконано

366

70534/14
07/10/2014

Геннадій Григорович
ДАВИДЕНКО
24/03/1937
Енергодар
Україна

Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області від 09/06/2011, частково скасована ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19/04/2013

Не виконано

367

70552/14
23/10/2014

Алла Володимирівна
ГАВРИЛОВСЬКА
13/11/1967
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 04/07/2011

Не виконано

368

73044/14
05/11/2014

Лариса Олегівна
ПЕРВОМАЙСЬКА
08/02/1960
Київ
Україна

Постанова Дніпровського районного суду міста Києва від 16/12/2011

Не виконано

369

73063/14
10/11/2014

Наталія Миколаївна
ПАРШОВЕЦЬ
15/06/1969
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 12/02/2010

Не виконано

370

73603/14
11/11/2014

Ніна Іванівна
ЯХНО
01/04/1947
Енергодар
Україна

Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області від 14/07/2011

Не виконано

371

74068/14
04/11/2014

Марія Миколаївна
МОЖАРОВСЬКА
31/01/1968
Овруч
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 12/05/2009

Не виконано

372

74521/14
19/11/2014

Парасковія Андріївна
КОВАЛЬЧУК
15/05/1942
Гладковичі
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 20/03/2009

Не виконано

373

76176/14
28/11/2014

Олександр Васильович
ПРИМАК
21/04/1971
Покалів
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 11/07/2012

Не виконано

374

76361/14
29/11/2014

Валентина Олександрівна
СОСНЮК
01/12/1939
Коптівщина
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 16/05/2011

Не виконано

375

78393/14
06/12/2014

Віталій Миколайович
ЛАВРИНОВИЧ
20/03/1975
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 10/06/2009

Не виконано

376

78482/14
09/12/2014

Валентин Іванович
НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
21/09/1973
Овруч
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 22/09/2009

Не виконано

377

78554/14
11/12/2014

Валентина Григорівна
НЕПОДОБНА
24/11/1966
Житомир
Україна

Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 18/12/2012

Не виконано

378

78607/14
05/12/2014

Іван Нікіфорович
ВОЛІЧЕНКО
06/02/1928
Запоріжжя
Україна

Постанова Заводського районного суду міста Запоріжжя від 04/04/2011

Не виконано

379

78632/14
08/12/2014

Микола Олександрович
МАРКІН
22/11/1948
Енергодар
Україна

Постанова Енергодарського міського суду Запорізької області від 17/06/2011

Не виконано

380

78634/14
08/12/2014

Петро Андрійович
КОМІСАР
06/04/1959
Дмитрівка
Україна

Постанова Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 06/04/2011

Не виконано

381

1360/15
20/12/2014

Олена Іванівна
КРИВОЛАПЧУК
02/01/1949
Прибитки
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 28/09/2011

Не виконано

382

1444/15
18/12/2014

Наталія Михайлівна
МОРОЧЕНЕЦЬ
12/07/1978
Підруддя
Україна

Постанова Овруцького районного суду Житомирської області від 18/04/2011

Не виконано

383

2538/15
31/12/2014

Любов Михайлівна
СЕДЛЯР
15/10/1952
Коростень
Україна

Постанова Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 21/06/2011

Не виконано
вгору