Документ 988_007, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011


            А.10. Інші обов'язки 
Продавець зобов'язаний на прохання за рахунок і на ризик
покупця надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару і для його транзитного перевезення
через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення будь-якого додаткового
страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності щодо
імпорту товару та його транзитного перевезення через будь-яку
країну.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4, та одержати товар від
перевізника в названому місці.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі
статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення періоду, встановленого для поставки,
але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за
договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як
товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний з урахуванням положень статті А.3 "а",
сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення
його поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його
перевезення до прибуття в узгоджене місце призначення, за винятком
витрат і зборів, які відповідно до договору перевезення
покладаються на продавця; - витрати щодо розвантаження товару, за винятком витрат і
зборів, які відповідно до договору перевезення покладаються на
продавця; - всі додаткові витрати внаслідок неподання покупцем
повідомлення щодо товару у відповідності з статтею Б.7, від
настання узгодженої дати чи дати закінчення періоду, встановленого
для відправлення товару, але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі мита, податки й інші
збори, а також витрати на виконання митних процедур, що підлягають
сплаті при імпорті товару та його транзитному перевезенні через
будь-яку країну, якщо вони не покладаються на продавця у складі
витрат за договором перевезення.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час відправлення
товару та/або місце призначення, він зобов'язаний дати продавцю
достатнє повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ у
відповідності із статтею А.8, якщо він відповідає умовам договору
купівлі-продажу.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею. Покупець зобов'язаний забезпечити продавця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення будь-якого додаткового
страхування.
DAF DELIVERED AT FRONTIER (... named place) ПОСТАВКА ДО КОРДОНУ (... назва місця поставки)
Термін "поставка до кордону" означає, що продавець виконав
свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що пройшов митне
очищення для експорту, але ще не для імпорту, наданий у
розпорядження покупця нерозвантаженим на прибулому транспортному
засобі в названому місці та пункті на кордоні, але перед митним
кордоном суміжної країни. Під терміном "кордон" може розумітися
будь-який кордон, включаючи кордон країни експорту. Тому сторонам
надзвичайно важливо завжди точно визначати відповідний кордон
шляхом зазначення у терміні конкретного місця та пункту. Однак, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки
щодо розвантаження товару з прибулого транспортного засобу та всі
ризики й витрати такого розвантаження, це має бути чітко
обумовлено шляхом включення відповідного застереження до договору
купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду
транспорту, за умови, що товар доставляється до сухопутної межі.
Якщо поставка буде мати місце в порту призначення, на борту судна
або на причалі (набережній), слід застосовувати терміни DES або
DEQ.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи
інший документ, необхідний для надання товару у розпорядження
покупця. Продавець зобов'язаний виконати, де це належить, усі митні
формальності, необхідні для експорту товару до названого місця
поставки на кордоні та для його транзитного перевезення через
будь-яку країну.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. i) Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару до пункту, якщо він названий, у місці поставки
на кордоні. Якщо такого пункту у названому місці поставки на
кордоні не узгоджено або не визначено практикою поставок,
продавець може вибрати пункт у межах названого місця поставки,
який найбільш задовольняє його цілям. ii) Проте, на прохання покупця, на його ризик і за його
рахунок продавець може укласти на звичайних умовах договір
перевезення з умовою продовження транспортування товару поза
назване місце на кордоні до кінцевого пункту призначення в країні
імпорту, названого покупцем. Продавець може також відмовитися від
укладання такого договору. В такому випадку він зобов'язаний
своєчасно сповістити покупця про це. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця
нерозвантаженим на прибулому транспортному засобі в названому
місці поставки на кордоні, у встановлену дату або в межах
узгодженого періоду.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести
всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
те, що товар відправлений у зазначене місце на кордоні, а також
будь-яке інше повідомлення, якого потребує покупець для отримання
можливості вжити заходів, звичайно необхідних для одержання
поставки товару.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
i) Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю
звичайний документ або інший доказ поставки товару в назване місце
на кордоні у відповідності з статтею А.3 "а" i). ii) Продавець зобов'язаний, у випадку домовленості сторін
щодо продовження транспортування товару через кордон у
відповідності зі статтею А.3 "а" ii), надати покупцю на прохання,
за рахунок і на ризик останнього звичайно одержуваний у країні
відправлення наскрізний транспортний документ на перевезення
товару на звичайних умовах від пункту відправлення в країні
експорту до зазначеного покупцем кінцевого місця призначення в
країні імпорту. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару (за винятком випадків, коли існує домовленість
або звичай відповідної галузі торгівлі щодо поставки товару з
такими ж характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),
необхідне для доставки товару до кордону та його подальшого
транспортування. Пакування здійснюється в тій мірі, в якій
обставини (наприклад, засоби перевезення, місце призначення) були
повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу.
Упаковка повинна містити належне маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару і, в разі необхідності, для його
транзитного перевезення через будь-яку країну. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію чи інший офіційний дозвіл, або
інші документи, і виконати, де це належить, усі митні
формальності, необхідні для імпорту товару та його наступного
транспортування.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі
статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення будь-якого періоду, узгодженого для
поставки, - але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення
його поставки у відповідності зі статтею А.4, включаючи витрати з
його розвантаження, необхідні для прийняття поставки товару з
прибулого транспортного засобу в названому місці поставки на
кордоні; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем
обов'язку прийняти поставку, здійснену у відповідності з статтею
А.4, або дати повідомлення у відповідності з статтею Б.7, за
умови, що товар був індивідуалізований за договором, тобто явно
відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом
цього договору; - у випадках, де це належить, - усі витрати виконання митних
процедур, а також усі мита, податки й інші збори, що підлягають
сплаті при імпорті товару та його подальшому транспортуванні.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках
погодженого періоду та/або пункт прийняття поставки в межах
названого місця, він зобов'язаний дати продавцю достатнє
повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти транспортний документ та/або
інші докази поставки у відповідності із статтею А.8.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею. У разі потреби, у відповідності зі статтею А.3 "а" ii),
покупець зобов'язаний надати продавцю на прохання останнього, але
за рахунок і на ризик покупця, валютний дозвіл, інші дозволи і
документи або їх засвідчені копії, або адресу кінцевого пункту
призначення товару в країні імпорту для одержання наскрізного
транспортного документа або будь-якого іншого документа,
передбаченого статтею А.8 ii).
DES DELIVERED EX SHIP (... named port of destination) ПОСТАВКА З СУДНА (... назва порту призначення)
Термін "поставка з судна" означає, що продавець виконав свої
обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного
очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на борту
судна в названому порту призначення. Продавець несе всі витрати та
ризики, пов'язані з доставкою товару до названого порту
призначення до розвантаження. Якщо сторони бажають покласти на
продавця витрати й ризики розвантаження товару, слід застосовувати
термін DEQ. Цей термін може застосовуватися виключно у випадках доставки
товару морським або внутрішнім водним транспортом, чи то в
змішаних перевезеннях, коли товар прибуває в порт призначення на
судні.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи
інші документи, і виконати, де це належить, усі митні
формальності, необхідні для експорту товару та його транзитного
перевезення через будь-яку країну.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару до пункту, якщо він названий, у названому порту
призначення. Якщо такого пункту не узгоджено або не визначено
практикою поставок, продавець може вибрати пункт у названому порту
призначення, який найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця
на борту судна в пункті розвантаження, зазначеному у статті А.3
"а" у названому порту призначення у встановлену дату або в межах
узгодженого періоду, у спосіб, який дозволяє зняття товару з судна
розвантажувальними засобами, що відповідають характеру товару.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б. 6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести
всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
розрахунковий час прибуття призначеного судна у відповідності зі
статтею А.4, а також будь-яке інше повідомлення, якого потребує
покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно
необхідних для одержання поставки товару.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю
делівері-ордер і/або звичайний транспортний документ (наприклад,
оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ
внутрішнього водного або мультимодального транспорту) для надання
покупцю можливості вимагати товар від перевізника в порту
призначення. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару (за винятком випадків, коли в даній галузі
торгівлі звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж
характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),
необхідне для поставки товару. Упаковка повинна містити належне
маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший офіційний дозвільний
документ і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для імпорту товару.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі
статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення періоду, узгодженого для поставки, -
але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за
договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як
товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення
його поставки у відповідності зі статтею А.4, включаючи витрати з
його розвантаження, необхідні для прийняття поставки товару з
судна; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем
обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження
у відповідності з статтею А.4, або дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - усі витрати виконання митних
процедур, а також мита, податки й інші збори, що підлягають сплаті
при імпорті товару.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках
узгодженого терміну та/або пункт прийняття поставки в межах
названого порту призначення, він зобов'язаний дати продавцю
достатнє повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти делівері-ордер або
транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
DEQ DELIVERED EX QUAY (... named port of destination) ПОСТАВКА З ПРИЧАЛУ (... назва порту призначення)
Термін "поставка з причалу" означає, що продавець виконав
свої обов'язки щодо поставки, коли товар, що не пройшов митного
очищення для імпорту, наданий у розпорядження покупця на причалі
(набережній) у названому порту призначення. Продавець несе всі
витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до названого порту
призначення та розвантаженням товару на причал (набережну). Термін
DEQ покладає на покупця обов'язок здійснити митне очищення товару
для імпорту та сплату всіх податків, мит і інших зборів і витрат,
якими супроводжується імпорт товару. ЦЕ ПРАВИЛО СТАНОВИТЬ ВІДХІД ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВЕРСІЙ
"ІНКОТЕРМС", ЯКІ ПОКЛАДАЛИ ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО МИТНОГО ОЧИЩЕННЯ ТОВАРУ
ДЛЯ ІМПОРТУ НА ПРОДАВЦЯ. Якщо сторони бажають включити у зобов'язання продавця сплату
всіх або частини витрат, що підлягають сплаті при імпорті товару,
сторони повинні включити чітке застереження про це у договір
купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися виключно у випадках доставки
товару морським або внутрішнім водним транспортом чи то в змішаних
перевезеннях, коли товар вивантажується з судна на причал
(набережну) в порту призначення. Однак, якщо сторони бажають
покласти на продавця витрати й ризики, пов'язані з переміщенням
товару з причалу до іншого місця (складу, терміналу, транспортної
станції і т. ін.) у порту або за межами порту, слід застосовувати
термін DDU або DDP.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи
інші документи, і виконати, де це належить, усі митні
формальності, необхідні для експорту товару та його транзитного
перевезення через будь-яку країну.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару до названого причалу (набережної) в названому
порту призначення. Якщо конкретного причалу (набережної) не
узгоджено або не визначено практикою поставок, продавець може
вибрати причал (набережну) в названому порту призначення, що
найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця
на причалі (набережній), зазначеному у статті А.3 "а" в узгоджену
дату або в межах узгодженого періоду.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести
всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його доставки на
причал (набережну) у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту
здійснення його поставки.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
розрахунковий час прибуття призначеного судна у відповідності зі
статтею А.4, а також будь-яке інше повідомлення, якого потребує
покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно
необхідних для одержання поставки товару.
А.8. Транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю
делівері-ордер і/або звичайний транспортний документ (наприклад,
оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ
внутрішнього водного або мультимодального транспорту) для надання
покупцю можливості прийняти поставку товару та забрати його з
причалу (набережної). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару (за винятком випадків, коли в даній галузі
торгівлі звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж
характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),
необхідне для поставки товару. Упаковка повинна містити належне
маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію, офіційний дозвіл чи інші
документи і виконати, де це належить, усі митні формальності,
необхідні для імпорту товару.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі
статтею А.4. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення періоду, узгодженого для поставки, -
але за умови, що товар був належним чином індивідуалізований за
договором, тобто явно відокремлений або іншим чином визначений як
товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення
його поставки у відповідності зі статтею А.4, включаючи вартість
будь-яких дій щодо товару у порту для наступного транспортування
або розміщення товару на складі або терміналі; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем
обов'язку прийняти поставку товару, наданого в його розпорядження
у відповідності з статтею А.4, або дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору; - у випадках, де це належить, - витрати виконання митних
процедур, а також мита, податки й інші збори, що підлягають сплаті
при імпорті товару та необхідні для його подальшого
транспортування.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках
узгодженого терміну та/або пункт прийняття поставки в межах
названого порту призначення, він зобов'язаний дати продавцю
достатнє повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти делівері-ордер або
транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
DDU DELIVERED DUTY UNPAID (... named place of destination) ПОСТАВКА БЕЗ СПЛАТИ МИТА (... назва місця призначення)
Термін "поставка без сплати мита" означає, що продавець
здійснює поставку покупцю товару без проведення його митного
очищення для імпорту та без розвантаження з будь-якого прибулого
транспортного засобу в названому місці призначення. Продавець несе
всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою товару до цього
місця, за винятком (у відповідних випадках) будь-яких "мит" (під
словом "мито" тут розуміється відповідальність за виконання та
ризики виконання дій з проходження митних процедур, а також оплата
витрат митного очищення, податків, митних і інших зборів) на
імпорт до країни призначення. Обов'язки щодо такого "мита"
покладаються на покупця, так само як будь-які витрати і ризики, що
виникнуть у зв'язку з тим, що він не здійснить своєчасно митного
очищення товару для імпорту. Проте, якщо сторони бажають покласти на продавця обов'язки
щодо проходження ввізних митних процедур і несення витрат і
ризиків, пов'язаних із цим, або сплати деяких витрат, якими
супроводжується імпорт товару, сторони повинні включити чітке
застереження про це у договір купівлі-продажу. Цей термін може застосовуватися незалежно від
використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати
місце на борту судна або на причалі (набережній) в порту
призначення, слід застосовувати термін DES або DEQ.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну ліцензію, інший офіційний дозвіл чи
інші документи, і виконати, де це належить, усі митні
формальності, необхідні для експорту товару та його транзитного
перевезення через будь-яку країну.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару до названого місця призначення. Якщо конкретної
точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок,
продавець може вибрати точку в межах названого місця призначення,
яка найбільш задовольняє його цілям. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати нерозвантажений товар у
розпорядження покупця або іншої особи, названої покупцем, на
будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці
призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для
поставки.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести
всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних митних
процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають
сплаті при експорті товару та які потребуються для його
транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
відправлення товару, а також будь-яке інше повідомлення, якого
потребує покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно
необхідних для одержання поставки товару.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Продавець зобов'язаний, за власний рахунок, надати покупцю
делівері-ордер і/або звичайний транспортний документ (наприклад,
оборотний коносамент, необоротну морську накладну, документ
перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряну, залізничну
чи автотранспортну накладну, або транспортні документи змішаного
перевезення), яких може потребувати покупець для прийняття
поставки товару у відповідності зі статтями А.4/Б.4. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про
використання засобів електронного обміну даними, згаданий вище
документ може бути замінено еквівалентним електронним
повідомленням (EDI-повідомленням).
А.9. Перевірка - упаковка - маркування
Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з діями щодо
перевірки товару (такими як перевірка якості, розмірів, ваги,
кількості), необхідними для здійснення поставки товару у
відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за власний рахунок забезпечити
пакування товару (за винятком випадків, коли в даній галузі
торгівлі звичайно прийнятою є поставка товару з такими ж
характеристиками, що обумовлені договором, без упаковки),
необхідне для поставки товару. Упаковка повинна містити належне
маркування.
А.10. Інші обов'язки
Продавець зобов'язаний, на прохання, за рахунок і на ризик
покупця, надати йому всіляке сприяння в одержанні будь-яких
документів чи еквівалентних їм електронних повідомлень (інших, ніж
зазначені в статті А.8), що видаються чи передаються у країні
відправлення та/або походження товару, яких може потребувати
покупець для імпорту товару. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця, на його вимогу,
інформацією, необхідною для оформлення страхування.
Б. Обов'язки покупця
Б.1. Сплата ціни
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару у відповідності з
договором купівлі-продажу.
Б.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Покупець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку імпортну ліцензію чи інший офіційний дозвіл, або
інші документи, і виконати, де це належить, усі митні
формальності, необхідні для імпорту товару.
Б.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.4. Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, як тільки її
здійснено у відповідності з статтею А.4.
Б.5. Перехід ризиків
Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження
товару з моменту здійснення його поставки у відповідності зі
статтею А.4. У випадку невиконання своїх зобов'язань згідно статті Б.2,
покупець повинен нести всі додаткові ризики втрати чи пошкодження
товару, цим спричинені. У випадку невиконання свого зобов'язання дати повідомлення у
відповідності з статтею Б.7, покупець повинен нести всі ризики
втрати чи пошкодження товару від настання погодженої сторонами
дати чи від дати закінчення будь-якого періоду, узгодженого для
поставки, - але за умови, що товар був належним чином
індивідуалізований за договором, тобто явно відокремлений або
іншим чином визначений як товар, що є предметом цього договору.
Б.6. Розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити: - всі витрати, пов'язані з товаром, із моменту здійснення
його поставки у відповідності зі статтею А.4; - всі додаткові витрати внаслідок невиконання покупцем своїх
обов'язків у відповідності зі статтею Б.2, або ненадання
повідомлення у відповідності зі статтею Б.7, за умови, що товар
був належним чином індивідуалізований за договором, тобто явно
відокремлений або іншим чином визначений як товар, що є предметом
цього договору; - у випадках, де це належить, - усі витрати виконання митних
процедур, а також мита, податки й інші збори, що підлягають сплаті
при імпорті товару.
Б.7. Повідомлення продавцю
У випадку, якщо покупець вправі визначати час у рамках
узгодженого терміну та/або пункт прийняття поставки в межах
названого місця, він зобов'язаний дати продавцю достатнє
повідомлення про них.
Б.8. Докази поставки, транспортні документи або
еквівалентні електронні повідомлення
Покупець зобов'язаний прийняти належний делівері-ордер або
транспортний документ у відповідності зі статтею А.8.
Б.9. Огляд товару
Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким
передвідвантажувальним оглядом товару, за винятком випадків, коли
такий огляд вимагається державними органами країни експорту.
Б.10. Інші обов'язки
Покупець зобов'язаний сплатити всі витрати та збори,
пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних
повідомлень, згаданих у статті А.10, а також відшкодувати витрати,
понесені продавцем у зв'язку з наданням покупцю допомоги у
відповідності із згаданою статтею.
DDP DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination) ПОСТАВКА ЗІ СПЛАТОЮ МИТА (... назва місця призначення)
Термін "поставка зі сплатою мита" означає, що продавець
здійснює поставку покупцю товару, який пройшов митне очищення для
імпорту, без розвантаження з будь-якого прибулого транспортного
засобу в названому місці призначення. Продавець несе всі витрати
та ризики, пов'язані з доставкою товару до цього місця, включаючи
(у відповідних випадках) будь-які "мита" (під словом "мито" тут
розуміється відповідальність за виконання та ризики виконання дій
з проходження митних процедур, а також оплата витрат митного
очищення, податків, митних і інших зборів) на імпорт до країни
призначення. Якщо термін EXW покладає на продавця мінімальний обсяг
обов'язків, термін DDP передбачає максимальний обсяг обов'язків
продавця. Цей термін не повинен застосовуватися, якщо продавець прямо
чи побічно не в змозі одержати імпортну ліцензію. Проте, якщо сторони бажають виключити із зобов'язань продавця
сплату деяких витрат, що підлягають сплаті при імпорті товару
(таких, як податок на додану вартість - ПДВ), це повинно бути
чітко визначене у відповідному застереженні в договорі
купівлі-продажу. Якщо сторони бажають покласти на покупця всі ризики і витрати
щодо імпорту товару, слід застосовувати термін DDU. Цей термін може застосовуватися незалежно від
використовуваного виду транспорту, але якщо поставка повинна мати
місце на борту судна або на причалі (набережній) в порту
призначення, слід застосовувати терміни DES або DEQ.
А. Обов'язки продавця
А.1. Надання товару у відповідності з договором
Продавець зобов'язаний надати товар із комерційним
рахунком-фактурою або еквівалентним йому електронним
повідомленням, у відповідності з умовами договору купівлі-продажу,
а також будь-які інші докази відповідності, які можуть вимагатися
за договором.
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності
Продавець зобов'язаний одержати на власний ризик і за власний
рахунок будь-яку експортну та імпортну ліцензію, інший офіційний
дозвіл чи інші документи, і виконати, де це належить, усі митні
формальності, необхідні для експорту товару, його транзитного
перевезення через будь-яку країну, та імпорту.
А.3. Договори перевезення та страхування
а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний за власний рахунок укласти договір
перевезення товару до названого місця призначення. Якщо конкретної
точки поставки не узгоджено або не визначено практикою поставок,
продавець може вибрати точку в межах названого місця призначення,
яка найбільш задовольняє його цілям. Б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка
Продавець зобов'язаний надати нерозвантажений товар у
розпорядження покупця або іншої особи, призначеної покупцем, на
будь-якому прибулому транспортному засобі, у названому місці
призначення, в узгоджену дату або в межах періоду, узгодженого для
поставки.
А.5. Перехід ризиків
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.5,
нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту
здійснення його поставки у відповідності з статтею А.4.
А.6. Розподіл витрат
Продавець зобов'язаний, з урахуванням положень статті Б.6: - додатково до витрат, що випливають із статті А.3 "а", нести
всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту здійснення його
поставки у відповідності з статтею А.4; - сплатити, коли це належить, витрати експортних та імпортних
митних процедур, а також усі мита, податки та інші збори, що
підлягають сплаті при експорті та імпорті товару та які
потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку
країну до моменту здійснення його поставки у відповідності з
статтею А.4.
А.7. Повідомлення покупцю
Продавець зобов'язаний дати покупцю достатнє повідомлення про
відправлення товару, а також будь-яке інше повідомлення, якого
потребує покупець для отримання можливості вжити заходів, звичайно
необхідних для одержання поставки товару.вгору