Статут Міжнародної Організації Праці
Міжнародна організація праці; Статут, Декларація, Міжнародний документ від 28.06.1919