Документ 995_100, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.11.1998, підстава 995_943

              Конвенція 
Міжнародного союзу електрозв'язку

( Конвенцію ратифіковано Законом N 116/94-ВР від 15.07.94 )

( Поправочні документи до Конвенції додатково див.
( 995_939 ) від 14.10.1994
( 995_943 ) від 06.11.1998 )

Глава I
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЮЗУ
Розділ 1
Стаття 1. Повноважна Конференція
1 1. (1) Повноважна конференція скликається відповідно до
положень статті 8 Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку
( 995_099 ) (далі іменованого "Статут").
2 (2) Місце і точні дати проведення Повноважної конференції
встановлюються по можливості попередньою Повноважною конференцією;
у противному разі вони визначаються Радою за домовленістю з
більшістю членів Союзу.
3 2. (1) Місце і точні дати проведення чергової Повноважної
конференції чи одне з них можуть бути змінені;
4 a) коли принаймні одна четверта частина Членів Союзу в
індивідуальному порядку запропонувала таку зміну Генеральному
секретарю; або
5 b) за пропозицією Ради.
6 (2) Будь-яка така зміна вимагає згоди більшості Членів
Союзу.
Стаття 2. Вибори і зв'язані з ними питання
- Рада
7 1. За винятком випадків, коли місця звільняються відповідно
до умов, описаних в пп. 10-12 нижче, Члени Союзу, обрані до Ради,
виконують свої обов'язки доти, поки не буде обраний новий склад
Ради. Вони можуть бути переобрані.
8 2. (1) Якщо в період між двома Повноважними конференціями
місце в Раді стає вакантним, воно по праву переходить до Члена
Союзу з того ж району, який одержав на попередніх виборах
найбільшу кількість голосів, але не був обраний.
9 (2) Якщо з якої-небудь причини вакантне місце не може
заповнитися відповідно до п. 8 вище, голова Ради має просити інших
членів Союзу цього району виставити свої кандидатури протягом
місяця після дати оголошення про це. В кінці цього періоду голова
Ради просить Членів Союзу обрати нового Члена. Обрання
здійснюється таємним голосуванням шляхом листування. Вимагається
та ж більшість, що й зазначена вище. Новий Член зберігає свою
посаду до обрання нової Ради наступною компетентною Повноважною
конференцією.
10 3. Місце в Раді вважається вакантним:
11 a) якщо Член Ради не був представлений на двох послідовних
звичайних сесіях Ради;
12 b) якщо Член Ради відмовляється від членства в Раді.
- Службовці, що обираються
13 1. Генеральний секретар, заступник Генерального секретаря
і директора Бюро приступають до виконання своїх обов'язків у
термін, встановлений Повноважною конференцією під час їх обрання.
Вони звичайно виконують свої обов'язки до дати, встановленої
наступною Повноважною конференцією, і можуть бути переобрані лише
один раз.
14 2. Якщо посада Генерального секретаря стає вакантною, то
заступник Генерального секретаря заміщає його до дати,
встановленої наступною Повноважною конференцією. Якщо в цих умовах
заступник Генерального секретаря займає посаду Генерального
секретаря, пост заступника Генерального секретаря вважається
вакантним з цієї ж дати і застосовуються положення п. 15 нижче.
15 3. Якщо посада заступника Генерального секретаря стає
вакантною більш ніж за 180 днів до дати скликання чергової
Повноважної конференції, Рада призначає його наступника на період
повноважень, що залишився.
16 4. Якщо посади Генерального секретаря і заступника
Генерального секретаря стають вакантними водночас, то службовець,
що обирається, який займає свій пост найдовший строк серед всіх
службовців, що обираються, виконує функції Генерального секретаря
протягом періоду, що не перевищує 90 днів. Рада призначає
Генерального секретаря, а якщо посади звільняються більш ніж за
180 днів до дати скликання чергової Повноважної конференції, вона
призначає також і заступника Генерального секретаря. Призначений
таким чином Радою службовець виконує свої обов'язки протягом
періоду повноважень його попередника, що залишився.
17 5. Якщо пост директора раптово стає вакантним, то
Генеральний секретар робить необхідні кроки для забезпечення того,
щоб обов'язки директора виконувались до того, як Рада призначить
нового директора на своїй наступній звичайній сесії після
відкриття такої вакансії. Призначений таким чином директор виконує
свої обов'язки до дати, встановленої наступною Повноважною
конференцією.
18 6. За умови додержання відповідних положень статті 27
Статуту ( 995_099 ), Рада провадить призначення на будь-яку
вакантну посаду Генерального секретаря чи заступника Генерального
секретаря у випадках, зазначених в належних положеннях цієї статті
на одній з звичайних сесій, якщо вона проводиться протягом 90 днів
від дня відкриття вакансії, або на сесії, яка скликається головою
в терміни, установлені в цих положеннях.
19 7. Будь-який строк служби на посаді службовця, що
обирається, відповідно до призначення по пп. 14-18 вище не впливає
на можливість обрання чи переобрання на цю посаду.
- Члени Радіорегламентарного комітету
20 1. Члени Радіорегламентарного комітету приступають до
виконання своїх обов'язків у строки, визначені Повноважною
конференцією під час їх обрання, і виконують свої обов'язки до
дати, встановленої наступною Повноважною конференцією; вони можуть
бути переобрані лише один раз.
21 2. Якщо в період між двома Повноважними конференціями член
Комітету подає у відставку або більше не в змозі виконувати свої
обов'язки, Генеральний секретар при консультаціях з директором
Бюро радіозв'язку, звертається до Членів Союзу заінтересованого
району з проханням висунути кандидатів для обрання натомість на
наступній сесії Ради. Проте, якщо вакансія відкривається більше,
ніж за 90 днів до сесії Ради, або після сесії Ради, яка передує
наступній Повноважній конференції, заінтересований Член Союзу
призначає в найкоротший строк і протягом 90 днів наступника, який
також повинен бути громадянином цієї країни і який займає цю
посаду аж до вступу в неї нового члена, обраного Радою, або до
вступу на посаду нових членів Комітету, обраних наступною
Повноважною конференцією, залежно від випадку. Наступник може бути
обраний Радою чи Повноважною конференцією, залежно від випадку.
22 3. Вважається, що член Радіорегламентарного комітету далі
не спроможний виконувати свої обов'язки, після послідовних
відсутностей, що повторюються, на засіданнях Комітету. Після
консультацій з головою Комітету, а також з членами Комітету і
заінтересованим Членом Союзу Генеральний секретар оголошує про
існування вакантної посади і розпочинає дії, зазначені в п. 21
вище.
Стаття 3. Інші конференції
23 1. Відповідно до положень Статуту ( 995_099 ) в період між
двома Повноважними конференціями звичайно скликаються такі
всесвітні конференції Союзу:
24 a) дві всесвітні конференції радіозв'язку;
25 b) одна всесвітня конференція по стандартизації
електрозв'язку;
26 c) одна всесвітня конференція з розвитку електрозв'язку;
27 d) дві асамблеї радіозв'язку, місце і час проведення яких
співпадає з всесвітніми конференціями радіозв'язку.
28 2. У виняткових випадках у період між двома Повноважними
конференціями:
29 - друга всесвітня конференція радіозв'язку може бути
відмінена разом з її відповідною асамблеєю радіозв'язку;
альтернативно може бути відмінена будь-яка з цих конференцій,
навіть якщо буде проведена одна з них;
30 - може бути скликана додаткова конференція по
стандартизації електрозв'язку.
31 3. Ці дії можуть розпочинатися:
32 a) за рішенням Повноважної конференції;
33 b) за рекомендації попередній всесвітній конференції
заінтересованого Сектора за умови схвалення Радою;
34 c) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів
Союзу, які в індивідуальному порядку направляють його Генеральному
секретарю; або
35 (1) за пропозицією Ради.
36 4. Регіональна конференція радіозв'язку скликається:
37 a) за рішенням Повноважної конференції;
38 b) за рекомендацією попередньої всесвітньої або
регіональної конференції за умови схвалення Радою;
39 c) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів
Союзу відповідного району, які в індивідуальному порядку
направляють його Генеральному секретарю;
40 d) за пропозицією Ради.
41 5. (1) Місце і точні дати проведення всесвітньої чи
регіональної конференції або асамблеї радіозв'язку можуть бути
зазначені Повноважною конференцією.
42 (2) При відсутності такого рішення місце і точні дати
проведення всесвітньої конференції або асамблеї радіозв'язку
визначаються Радою після узгодження з більшістю Членів Союзу, а в
разі регіональної конференції - після узгодження з більшістю
Членів Союзу відповідного району; в обох випадках застосовуються
положення п. 47 нижче.
43 6. (1) Місце і точні дати проведення конференції або
асамблеї можуть бути змінені:
44 a) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів
Союзу у випадку всесвітньої конференції чи асамблеї або принаймні
однієї четвертої частини Членів Союзу, які відносяться до
відповідного району, якщо йдеться про регіональну конференцію.
Кожна країна в індивідуальному порядку направляє його Генеральному
секретарю, який передає всі прохання на схвалення Ради; або
45 b) за пропозицією Ради.
46 (2) У випадках, передбачених в пп. 44 і 45 вище,
запропоновані зміни остаточно не стверджуються доти, доки вони не
прийняті більшістю Членів Союзу у випадку всесвітньої конференції
або асамблеї чи більшістю Членів Союзу відповідного району у
випадку регіональної конференції при додержанні положень п. 47
нижче.
47 7. Під час опитів, про які йдеться в пп. 42, 46, 118, 123,
138, 302, 304, 305, 307 і 312 цієї Конвенції, Члени Союзу, які не
відповіли в строк, встановлений Радою, не вважаються учасниками
опитів, і, отже, не враховуються при підрахунках більшості. Якщо
кількість відповідей не перевищує половини опитаних Членів Союзу,
проводиться повторний опит, результат якого є вирішальним
незалежно від кількості поданих голосів.
48 8. (1) Всесвітні конференції по міжнародному
електрозв'язку скликаються за рішенням Повноважної конференції.
49 (2) Положення щодо проведення і прийняття порядку денного
всесвітньої конференції електрозв'язку, відповідно, в рівній мірі
відносяться до всесвітніх конференцій по міжнародному
електрозв'язку.
Розділ 2
Стаття 4. Рада
50 1. (1) Рада складається з сорока трьох Членів Союзу,
обраних Повноважною конференцією.
51 2. (1) Рада проводить щороку звичайну сесію у місці
перебування Союзу.
52 (2) В ході цієї сесії вона може у виключному випадку
прийняти рішення про скликання додаткової сесії.
53 (3) В період між звичайними сесіями вона може бути
скликана, як правило, в місці перебування Союзу головою на
прохання більшості його Членів або за ініціативою голови, у тих
випадках, які застережені в п. 18 цієї Конвенції.
54 3. Рада приймає рішення лише на сесії. У винятковому
порядку на сесії Ради може бути прийняте рішення про врегулювання
будь-якого питання шляхом листування.
55 4. На початку кожної звичайної сесії Рада обирає з числа
представників своїх Членів і з врахуванням принципу ротації між
районами голову і заступника голови. Вони виконують свої обов'язки
до відкриття наступної звичайної сесії і не можуть бути обрані
знову. Під час відсутності голови його заміняє заступник голови.
56 5. Особа, призначена для роботи в Раді Членом цієї Ради,
має бути, по можливості, або службовцем цієї адміністрації
електрозв'язку, або безпосередньо нести відповідальність перед
цією адміністрацією чи від її імені; ця особа повинна мати досвід
роботи в службах електрозв'язку.
57 6. Союз оплачує лише дорожні витрати, добові і витрати по
страхуванню представника кожного Члена Ради, пов'язані з
виконанням ним своїх обов'язків на сесіях Ради.
58 7. Представник кожного Члена Ради має право бути присутнім
як наглядач на всіх засіданнях Секторів Союзу.
59 8. Генеральний секретар виконує обов'язки Секретаря Ради.
60 9. Генеральний секретар, заступник Генерального секретаря
і директора Бюро можуть по праву брати участь у дебатах Ради без
участі у голосуванні. Проте Рада може проводити засідання за
участю лише представників своїх Членів.
61 10. Рада розглядає щороку звіт, підготовлений для Союзу
Генеральним секретарем по рекомендованій стратегічній політиці і
плануванню відповідно до загальних директив Повноважної
конференції і розпочинає відповідні дії.
62 11. В період між двома Повноважними конференціями Рада
контролює питання загального керівництва і управління Союзом;
вона, зокрема:
63 (1) схвалює і переглядає, якщо вважає це за необхідне,
Регламент персоналу і Фінансовий регламент Союзу, а також будь-які
інші регламенти з врахуванням поточної практики Організації
Об'єднаних Націй і спеціалізованих установ, що застосовують
загальну систему окладів, пенсій і допомоги;
64 (2) погоджує, якщо необхідно:
65 a) основну шкалу окладів персоналу професійної і більш
високої категорій, за винятком окладів для службовців, що
обираються, з тим, щоб вона відповідала основній шкалі окладів,
прийнятій Організацією Об'єднаних Націй для відповідних категорій
загальної системи;
66 b) основну шкалу окладів персоналу категорій загальних
служб з тим, щоб погодити їх з окладами, прийнятими в Організації
Об'єднаних Націй і в спеціалізованих установах у місці перебування
Союзу;
67 c) посадові надбавки персоналу професійної і більш високої
категорії, включаючи службовців, що обираються, відповідно до
рішень Організації Об'єднаних Націй, які діють в місці перебування
Союзу;
68 d) надбавки для всього персоналу Союзу відповідно до всіх
змін, прийнятих у загальній системі Організації Об'єднаних Націй;
69 (3) приймає необхідні рішення для забезпечення
справедливого географічного розподілу службовців Союзу і контролює
виконання цих рішень;
70 (4) приймає рішення про пропозиції щодо важливих
структурних змін у Генеральному секретаріаті і Бюро Секторів
Союзу, що відповідають Статуту ( 995_099 ) і цій Конвенції, які
подані Генеральним секретарем після їх розгляду Координаційним
комітетом;
71 (5) розглядає і затверджує довгострокові плани щодо
штатного розкладу і персоналу Союзу, а також програми розвитку
людських ресурсів і дає директиви по штатному розкладу Союзу,
включаючи рівні і структуру, з врахуванням загальних директив,
даних Повноважною конференцією, і відповідних положень статті 27
Статуту ( 995_099 );
72 (6) погоджує, якщо необхідно, внески Союзу і персоналу до
Об'єднаного пенсійного фонду персоналу Організації Об'єднаних
Націй відповідно до Статуту і регламенту Фонду, а також надбавки
на подорожчання вартості життя, гарантовані членам Страхової каси
персоналу Союзу, на основі практики, використовуваної Фондом.
73 (7) розглядає і затверджує дворічний бюджет Союзу і
розглядає попередній бюджет на наступний дворічний період з
врахуванням рішень Повноважної конференції щодо п. 50 Статуту
( 995_099 ) і граничних розмірів витрат, встановлених цією
Конференцією згідно з п. 51 Статуту; здійснює найсуворішу
економію, але з врахуванням зобов'язань Союзу у можливо більш
короткий строк досягти задовільних результатів. Проводячи це в
життя, Рада враховує думку Координаційного комітету, яка міститься
у звіті Генерального секретаря, згаданому в п. 86, а також звіт
про фінансову діяльність, згаданий в п. 101 цієї Конвенції;
74 (8) організує щорічну перевірку рахунків Союзу, що
складаються Генеральним секретарем, і затверджує їх при
необхідності для подання наступній Повноважній Конференції;
75 (9) вживає необхідних заходів для скликання конференції
Союзу і дає відповідні вказівки Генеральному секретаріату і
Секторам Союзу за згодою більшості Членів Союзу, якщо йдеться про
всесвітню конференцію, або більшості Членів Союзу, що відносяться
до відповідного району, якщо йдеться про регіональну конференцію,
щодо технічної та іншої допомоги для підготовки і організації
конференції;
76 (10) приймає рішення по п. 28 цієї Конвенції;
77 (11) ухвалює постанови про виконання будь-яких рішень,
прийнятих конференціями, і які можуть мати фінансові наслідки;
78 (12) в рамках, дозволених Статутом ( 995_099 ), цією
Конвенцією і Адміністративними регламентами, вживає будь-яких
інших заходів, яких він вважає необхідними для належного
функціонування Союзу;
79 (13) за згодою більшості Членів Союзу вживає необхідних
заходів для тимчасового розв'язування питань, не передбачених
Статутом ( 995_099 ), цією Конвенцію, Адміністративними
регламентами і додатками до них, і які не можуть бути відкладені
до врегулювання на наступній компетентній конференції;
80 (14) несе відповідальність за координацію зі всіма
міжнародними організаціями, зазначеними в статтях 49 і 50 Статуту
( 995_099 ) і з цією метою укладає від імені Союзу тимчасові угоди
з міжнародними організаціями, зазначеними в статті 50 Статуту, і з
Організацією Об'єднаних Націй для виконання Угоди між Організацією
Об'єднаних Націй і Міжнародним Союзом електрозв'язку; ці тимчасові
угоди подаються Повноважній конференції відповідно до належних
положень статті 8 Статуту;
81 (15) направляє Членам Союзу в найкоротший строк після
кожної сесії звіт про зроблену роботу Ради, а також всі інші
документи, які вона вважає корисними;
82 (16) подає Повноважній конференції звіт про діяльність
Союзу, проведену після попередньої Повноважної конференції, а
також всі рекомендації, які вона вважає корисними.
Розділ З
Стаття 5. Генеральний секретаріат
83 1. Генеральний секретар:
84 a) несе відповідальність за загальне керівництво ресурсами
Союзу; він може доручати управління частиною цих ресурсів
заступнику Генерального секретаря і директорам Бюро після
необхідних консультацій з Координаційним комітетом;
85 b) координує діяльність Генерального секретаріату і
Секторів Союзу з врахуванням думки Координаційного комітету з
метою забезпечення найбільш ефективного та економного використання
ресурсів Союзу;
86 c) після консультації з Координаційним комітетом і з
врахуванням його думки складає і подає Раді щорічний звіт, в якому
зазначаються зміни у сфері електрозв'язку і містяться рекомендації
по діях, що відносяться до майбутньої політики і стратегії Союзу,
як зазначено в п. 61 цієї Конвенції, разом з їх фінансовими
наслідками;
87 d) організує роботу Генерального секретаріату і призначає
співробітників цього секретаріату відповідно до вказівок
Повноважної конференції і порядку, встановленого Радою;
88 e) вживає адміністративних заходів по роботі Бюро Секторів
Союзу і призначає їх співробітників на основі вибору і пропозицій
директора відповідного Бюро; проте при цьому остаточне рішення про
призначення чи звільнення належить Генеральному секретарю;
89 f) доповідає Раді про всі прийняті Організацією Об'єднаних
Націй та її спеціалізованими установами рішення, які стосуються
умов служби, допомоги і пенсій у загальній системі;
90 g) забезпечує застосування будь-яких регламентів,
прийнятих Радою;
91 h) дає Союзу юридичні консультації;
92 i) керує в адміністративних цілях персоналом Союзу з метою
забезпечення найбільш ефективного використання цього персоналу і
додержання умов наймання, що відповідають загальній системі.
Службовці, призначені для подання безпосередньої допомоги
директорам Бюро, підпорядковуються в адміністративному відношенні
Генеральному секретарю і виконують роботу під безпосереднім
керівництвом відповідальних директорів, але з врахуванням
загальних адміністративних постанов Ради;
93 j) у загальних інтересах Союзу і за погодженням з
директорами відповідних Бюро тимчасово використовує службовців для
інших завдань, залежно від обсягу роботи у штаб-квартирі Союзу;
94 k) за погодженням з директором заінтересованого Бюро
вживає необхідних адміністративних і фінансових заходів по
забезпеченню конференцій і зборів кожного Сектора;
95 l) з врахуванням обов'язків Секторів забезпечує відповідну
роботу секретаріату до і після конференцій Союзу;
96 m) готує рекомендації для першого засідання глав
делегацій, згаданого в п. 342 цієї Конвенції з врахуванням
результатів можливих регіональних консультацій;
97 n) забезпечує при необхідності разом з урядом, що
запрошує, роботу секретаріату на конференціях Союзу, а також
забезпечує разом із заінтересованим директором при необхідності
відповідні послуги по проведенню зборів Союзу, залучаючи для
цього, коли він вважає необхідним, персонал Союзу відповідно до
п. 93 вище. При наявності запиту Генеральний секретар може також
забезпечувати на договірній основі роботу секретаріату на інших
зборах, що мають відношення до електрозв'язку;
98 o) вживає необхідних заходів для своєчасної публікації і
розповсюдження службових документів, інформаційних бюлетенів та
інших документів і звітів, підготовлених Генеральним секретаріатом
і Секторами, які були повідомлені Союзу або публікація яких була
запитана конференціями чи Радою; список документів, що підлягають
опублікуванню, затверджується Радою з врахуванням консультацій з
відповідною конференцією щодо службових та інших документів,
публікація яких запитується конференціями;
99 p) періодично видає журнал, який містить загальну
інформацію і документацію з питань електрозв'язку на основі
наявної у нього інформації, включаючи інформацію, яка надходить у
його розпорядження від інших міжнародних організацій;
100 q) після консультації з Координаційним комітетом і з
метою досягнення найбільшої можливої економії складає і подає Раді
проект дворічного бюджету, що покриває витрати Союзу в межах,
установлених Повноважною конференцією. Цей проект містить
об'єднаний бюджет, включаючи кошториси витрат для трьох секторів,
підготовлений відповідно до бюджетних принципів, запропонованих
Генеральним секретарем, і має два варіанти. Один варіант має
відповідати нульовому зростанню одиниці внесків, інший - зростанню
меншому чи такому, що дорівнює будь-якій межі, встановленій
Повноважною конференцією, після можливого зняття сум з резервного
рахунку. Після схвалення Радою резолюція, що відноситься до
бюджету, направляється для інформації всім Членам Союзу;
101 r) за допомогою Координаційного комітету складає річний
звіт про фінансову діяльність відповідно до фінансового регламенту
і подає його Раді. Сумарний звіт про фінансову діяльність і
рахунки готуються і подаються на наступній Повноважній конференції
для розгляду і остаточного прийняття;
102 s) за допомогою Координаційного комітету складає річний
звіт про роботу Союзу, який після затвердження Радою направляється
всім Членам Союзу;
103 t) виконує всі інші обов'язки секретаріату Союзу;
104 u) виконує будь-які інші обов'язки, які йому доручає
Рада.
105 2. Генеральний секретар чи заступник Генерального
секретаря можуть брати участь з правом дорадчого голосу в роботі
конференцій Союзу; Генеральний секретар чи його представник можуть
брати участь з правом дорадчого голосу у всіх інших зборах Союзу.
Розділ 4
Стаття 6. Координаційний комітет
106 1. (1) Координаційний комітет подає допомогу і поради
Генеральному секретарю з усіх питань, перелічених у відповідних
положеннях статті 26 Статуту ( 995_099 ) і відповідних статтях
цієї Конвенції.
107 (2) Комітет відповідає за забезпечення координації з
усіма міжнародними організаціями, зазначеними у статтях 49 і 50
Статуту ( 995_099 ), з питань представництва Союзу на
конференціях, що провадяться цими організаціями.
108 (3) Комітет розглядає результати діяльності Союзу і подає
допомогу Генеральному секретарю під час підготовки Раді звіту, про
який йдеться в п. 86 цієї Конвенції.
109 2. Комітет має прагнути до одноголосного прийняття
рішень. Якщо голову не підтримує більшість членів Комітету, то у
виняткових випадках він може приймати рішення під свою
відповідальність, якщо він вважає необхідним терміново врегулювати
питання, не чекаючи чергової сесії Ради. У таких випадках він у
найкоротший термін складає у письмовій формі звіт для Членів Ради
по цих питаннях, зазначивши причини, які змусили його прийняти
подібні рішення, і повідомляє думки інших членів Комітету,
викладені у письмовому вигляді. Якщо питання, розглянуті таким
чином, не є терміновими, але проте важливими, вони мають
подаватися на розгляд чергової сесії Ради.
110 3. Комітет скликається головою не рідше одного разу на
місяць; у разі необхідності Комітет може також скликатися на
прохання двох його членів.
111 4. Звіт про роботу Координаційного комітету складається і
передається Членам Ради на їх прохання.
Розділ 5
СЕКТОР РАДІОЗВ'ЯЗКУ
Стаття 7. Всесвітня конференція радіозв'язку
112 1. Відповідно до п. 90 Статуту ( 995_099 ) всесвітня
конференція радіозв'язку скликається для розгляду певних питань
радіозв'язку. На всесвітній конференції радіозв'язку обговорюються
ті питання, які включені до її порядку денного, прийнятого
відповідно до належних положень цієї статті.
113 2. (1) Порядок денний всесвітньої конференції
радіозв'язку може включати:
114 a) частковий, або як виняток, повний перегляд Регламенту
радіозв'язку, згаданого у статті 4 Статуту ( 995_099 );
115 b) будь-яке інше питання всесвітнього характеру, що
входить до компетенції конференції;
116 c) питання щодо вказівок Радіорегламентарному комітету і
Бюро радіозв'язку відносно їхньої діяльності і перевірки їхньої
діяльності;
117 (1) прийняття питань, поставлених на вивчення асамблеї
радіозв'язку, а також питань, які ця асамблея повинна буде
розглянути відносно майбутніх конференцій радіозв'язку.
118 (2) Цей попередній порядок денний встановлюється
заздалегідь за чотири роки, а остаточний порядок денний
встановлюється Радою найкраще за два роки до конференції за
погодженням з більшістю Членів Союзу за умови додержання положень
п. 47 цієї Конвенції.
119 (3) До цього порядку денного включається будь-яке
питання, яке Повноважна конференція ухвалила до нього внести.
120 3. (1) Цей порядок денний може бути змінений:
121 a) на прохання принаймні однієї четвертої частини Членів
Союзу, які направляють його в індивідуальному порядку Генеральному
секретарю, який передає такі прохання на схвалення Ради; або
122 b) за пропозицією Ради.
123 (2) Запропоновані зміни порядку денного всесвітньої
конференції радіозв'язку остаточно не затверджуються доти, доки
вони не прийняті більшістю Членів Союзу за умови додержання
положень п. 47 цієї Конвенції.
124 4. Конференція також:
125 (1) розглядає і затверджує звіт директора Бюро про
діяльність Сектора від часу останньої конференції;
126 (2) рекомендує Раді пункти для включення до порядку
денного майбутньої конференції і висловлює свою точку зору щодо
таких порядків денних на принаймні чотирирічний цикл конференцій
радіозв'язку і оцінює фінансові наслідки;
127 (3) включає до своїх рішень залежно від випадку вказівки
чи доручення Генеральному секретарю і Секторам Союзу.
128 5. Голова і заступники голови асамблеї радіозв'язку або
відповідних дослідних комісій можуть брати участь у відповідній
всесвітній конференції радіозв'язку.
Стаття 8. Асамблеї радіозв'язку
129 1. Асамблея радіозв'язку випускає при необхідності
рекомендації з питань, прийнятих згідно з її власними процедурами,
чи переданих їй Повноважною конференцією, Радою або
Радіорегламентарним комітетом.
130 2. Щодо п. 129 вище асамблея радіозв'язку:
131 (1) розглядає звіти дослідних комісій, що підготовлені
згідно з п. 157 цієї Конвенції, і схвалює, змінює чи відхиляє
проекти рекомендацій, які містяться в цих звітах;
132 (2) маючи на увазі необхідність зведення потреб на
ресурси Союзу до мінімуму, схвалює програму роботи, що випливає з
аналізу існуючих питань і нових питань, і визначає пріоритети,
терміновість, передбачувані фінансові наслідки і терміни
завершення їх вивчення;
133 (3) у світлі затвердженої програми роботи, про яку
йдеться в п. 132 вище, вирішує питання про збереження, розпуск чи
створення дослідних комісій і розподіляє між ними питання, що
підлягають вивченню;
134 (4) максимально систематизує питання, що становлять
інтерес для країн, які розвиваються, для підвищення активності
їхньої участі у цих вивченнях;
135 (5) дає поради з питань, що входять до її компетенції, у
відповідь на запити всесвітньої конференції радіозв'язку;
136 (6) подає, звіт відповідній всесвітній конференції
радіозв'язку про прогрес, якого досягнуто у питаннях порядку
денного майбутньої конференції радіозв'язку.
137 3. Асамблея радіозв'язку проводиться під головуванням
особи, призначеної урядом країни, у якій проводяться збори, або,
якщо збори проводяться у місцеперебуванні Союзу, особою, обраною
самою асамблеєю. Голові допомагають заступники голови, обрані
асамблеєю.
Стаття 9. Регіональні конференції радіозв'язку
138 Порядок денний регіональної конференції радіозв'язку може
стосуватися лише певних питань радіозв'язку регіонального
характеру, включаючи директиви Радіорегламентарному комітету і
Бюро радіозв'язку щодо їхньої діяльності, що стосується цього
району, за умови, що ці директиви не суперечитимуть інтересам
інших районів. На такій конференції можуть обговорюватись лише
питання, передбачені у її порядку денному. Положення, які
містяться в пп. 118-123 цієї Конвенції, застосовні до регіональної
конференції радіозв'язку, але тільки стосовно Членів
заінтересованого району.
Стаття 10. Радіорегламентарний комітет
139 1. Комітет складається з дев'яти членів, обраних
Повноважною конференцією.
140 2. Додатково до своїх функцій, описаних у статті 14
Статуту ( 995_099 ), Комітет також розглядає звіт директора Бюро
радіозв'язку щодо досліджень шкідливих перешкод, здійснених на
прохання однієї чи кількох заінтересованих адміністрацій, і
формулює необхідні рекомендації.
141 3. Члени Комітету повинні брати участь з дорадчим голосом
на конференціях радіозв'язку і асамблеях радіозв'язку. Голова і
заступник голови Комітету або їх призначені представники повинні
брати участь з дорадчим голосом на Повноважних конференціях. У
всіх таких випадках члени Комітету, що мають такі обов'язки, не
можуть брати участь у таких конференціях в статусі членів своїх
національних делегацій.
142 4. Союз оплачує лише дорожні витрати, добові та витрати
по страхуванню членів Комітету, пов'язаних з виконанням лише своїх
обов'язків у Союзі.
143 5. Методи роботи Комітету такі:
144 (1) Члени Комітету обирають з свого числа голову і
заступника голови терміном на один рік. Потім через рік заступник
голови стає головою і обирається новий заступник голови. При
відсутності голови і заступника голови Комітет обирає в цих
обставинах тимчасового голову з свого числа.
145 (2) Комітет звичайно проводить чотири збори в рік у місці
перебування Союзу, на яких мають бути присутні принаймні дві
третини членів, і може здійснювати свою діяльність з використанням
сучасних засобів зв'язку.
146 (3) Комітет має прагнути приймати свої рішення
одноголосно. Якщо це йому не вдається, то рішення матиме силу лише
у випадку, коли за нього проголосувало принаймні дві третини
членів Комітету. Кожний член Комітету має право на один голос;
голосування за дорученням не дозволяється.
147 (4) Комітет може використати такі методи роботи, які він
вважає необхідними відповідно до положень Статуту ( 995_099 ),
цієї Конвенції і Регламенту радіозв'язку. Інформація про такі
методи публікується як частина внутрішнього регламенту Комітету.
Стаття 11. Дослідні комісії по радіозв'язку
148 1. Дослідні комісії по радіозв'язку утворюються асамблеєю
радіозв'язку.
149 2. (1) Дослідні комісії по радіозв'язку вивчають питання
і готують проекти рекомендацій з питань, що передані на їх розгляд
відповідно до положень статті 7 цієї Конвенції. Ці проекти
рекомендацій подаються на схвалення асамблеї радіозв'язку або між
двома такими асамблеями поштою адміністраціям відповідно до
процедур, прийнятих на асамблеї. Рекомендації, схвалені одним чи
другим способом, мають однаковий статус.
150 (2) Вивчення вищезгаданих питань з урахуванням п. 158
нижче, головним чином стосується такого:
151 a) використання радіочастотного спектра в наземному і
космічному радіозв'язку (включаючи орбіту геостаціонарних
супутників);
152 b) характеристики і якість роботи радіосистем;
153 c) робота радіостанцій;
154 d) аспекти радіозв'язку в зв'язку з питаннями біди і
безпеки.
155 (3) Ці вивчення, як правило, не повинні торкатися
економічних питань, але коли вони пов'язані з порівнянням різних
технічних рішень, економічні фактори можуть також враховуватись.
156 3. Дослідні комісії по радіозв'язку також проводять
підготовчі вивчення технічних, експлуатаційних і процедурних
питань, які подаються на розгляд всесвітніх і регіональних
конференцій радіозв'язку, і готують звіти на цю тему відповідно до
програми роботи, прийнятої в цьому відношенні асамблеєю
радіозв'язку чи наступними інструкціями Ради.
157 4. Кожна дослідна комісія готує для асамблеї радіозв'язку
звіт, який показує прогрес у роботі, рекомендації, прийняті
відповідно до процедури консультацій, які містяться в п. 149 або
переглянутих рекомендацій для розгляду на асамблеї.
158 5. Беручи до уваги п. 79 Статуту ( 995_099 ), завдання,
перелічені в пп. 151-154 вище і в п. 193 цієї Конвенції щодо
Сектора стандартизації електрозв'язку, мають постійно
переглядатися Сектором радіозв'язку і Сектором стандартизації
електрозв'язку з метою досягнення загальної згоди щодо змін у
розподілі питань для вивчення. Ці два Сектори тісно
співробітничають і приймають процедури по проведенню таких вивчень
і досягненню таких угод своєчасним і ефективним способом. Якщо
згоди не досягнуто, то питання може бути передане для розв'язання
через Раду на Повноважну конференцію.
159 6. Під час проведення своїх вивчень дослідні комісії по
радіозв'язку приділяють належну увагу вивченню питань і складанню
рекомендацій, які безпосередньо пов'язані із створенням, розвитком
і вдосконаленням електрозв'язку у країнах, що розвиваються, як в
регіональному, так і в міжнародному масштабі. Вони проводять свою
роботу з врахуванням діяльності національних, регіональних та
інших міжнародних організацій, пов'язаної з радіозв'язком, і
співробітничають з ними, маючи на увазі, що Союз має зберегти свою
провідну роль в галузі електрозв'язку.
160 7. З метою спрощення аналізу діяльності Сектора
радіозв'язку слід вживати заходів для заохочення співробітництва і
координації з іншими організаціями, зв'язаними з радіозв'язком, а
також з Сектором стандартизації електрозв'язку і Сектором розвитку
електрозв'язку. Асамблея радіозв'язку визначає специфічні функції,
умови участі і правила застосування таких заходів.
Стаття 12. Бюро радіозв'язку
161 1. Директор Бюро радіозв'язку організує і координує
роботу Сектора радіозв'язку. Функції Бюро доповнюються тими, що
зазначені в положеннях Регламенту радіозв'язку.
162 2. Директор, зокрема,
163 (1) щодо конференцій радіозв'язку:
164 a) координує підготовчу роботу дослідних комісій і Бюро,
повідомляє Членам Союзу результати цієї підготовчої роботи, збирає
їх коментарі і подає на конференцію об'єднаний звіт, який може
включати пропозиції регламентарного характеру;
165 b) по праву бере участь, але з дорадчим голосом, у
дебатах асамблеї радіозв'язку і дослідних комісіях по
радіозв'язку. Директор вживає всіх необхідних заходів по
підготовці конференцій радіозв'язку і зборів Сектора радіозв'язку
при консультації з Генеральним секретаріатом відповідно до п. 94
цієї Конвенції і при необхідності з іншими Секторами Союзу і
належною мірою враховуючи вказівки Ради по проведенню такої
підготовчої роботи;
166 c) подає допомогу країнам, що розвиваються, в ході їх
підготовки до конференцій радіозв'язку.
167 (2) щодо Радіорегламентарного комітету:
168 a) готує і подає проекти внутрішнього регламенту для
схвалення Радіорегламентарним комітетом; вони мають включати,
поряд з іншим, методи розрахунку і дані, необхідні для
застосування положень Регламенту радіозв'язку;
169 b) розповсюджує серед усіх Членів Союзу внутрішній
регламент Комітету і збирає зауваження, представлені
адміністраціями з цього приводу;
170 c) обробляє інформацію, одержану від адміністрацій, в
плані застосування відповідних положень Регламенту радіозв'язку і
регіональних угод і готує її, залежно від випадку, в зручному для
публікації вигляді;
171 d) застосовує внутрішній регламент, схвалений Комітетом,
готує і публікує висновки, обґрунтовані на цьому регламенті, і
подає Комітету будь-який висновок, який затребуваний
адміністрацією і який не може бути виконаний під час використання
цього внутрішнього регламенту;
172 e) провадить регулярний запис і реєстрацію частотних
присвоєнь, зроблених відповідно до належних положень Регламенту
радіозв'язку, і у певних випадках запис і реєстрацію орбітальних
характеристик і приводить у відповідність Міжнародний довідковий
регістр частот; переглядає записи в цьому Регістрі в плані змін чи
винятків, залежно від випадку, тих, які не відбивають дійсне
використання частот, за згодою заінтересованої адміністрації;
173 f) сприяє у розв'язанні випадків шкідливих перешкод на
прохання однієї чи кількох заінтересованих адміністрацій і при
необхідності проводить дослідження і готує для розгляду Комітетом
звіт, що включає проекти рекомендацій для заінтересованих
адміністрацій;
174 g) виконує обов'язки адміністративного секретаря
Комітету;
175 (3) координує роботу дослідних комісій по радіозв'язку і
несе відповідальність за організацію цієї роботи;
176 (4) також здійснює таке:
177 a) проводить вивчання, щоб давати Членам Союзу поради з
метою використання можливо більшого числа радіоканалів у тих
частинах спектра частот, у яких можуть виникати шкідливі
перешкоди, а також з метою справедливого, ефективного та
економного використання орбіти геостаціонарних супутників з
врахуванням потреб Членів Союзу, які потребують допомоги,
особливих потреб країн, що розвиваються, а також незвичайного
географічного розташування деяких країн;
178 b) обмінюється з Членами даними в машиночитаній та іншій
формах, готує і приводить у відповідність будь-які документи і
бази даних Сектора радіозв'язку і вживає з Генеральним секретарем
всіх необхідних заходів для їх публікації на робочих мовах Союзу
відповідно до п. 172 Статуту ( 995_099 );
179 c) підтримує в порядку необхідне діловодство;
180 d) подає всесвітній конференції радіозв'язку звіт про
діяльність Сектора радіозв'язку за період від останньої
конференції; якщо всесвітня конференція радіозв'язку не
планується, такий звіт, що охоплює дворічний період від останньої
конференції, подається Раді і Членам Союзу;
181 e) складає приблизний кошторис витрат Сектора
радіозв'язку і передає його Генеральному секретарю на розгляд
Координаційним комітетом і для внесення до бюджету Союзу.
182 3. Директор добирає технічний та адміністративний
персонал Бюро в рамках бюджету, затвердженого Радою. Призначення
технічного та адміністративного персоналу провадиться Генеральним
секретарем за погодженням з директором. Остаточне рішення про
призначення чи звільнення належить Генеральному секретарю.
183 4. В разі необхідності директор подає технічну допомогу
Сектору розвитку електрозв'язку в рамках Статуту ( 995_099 ) і
цієї Конвенції.
Розділ 6
СЕКТОР СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
Стаття 13. Всесвітня конференція по стандартизації
електрозв'язку
184 1. Відповідно до п. 104 Статуту ( 995_099 ) всесвітня
конференція по стандартизації електрозв'язку скликається для
розгляду певних питань, що відносяться до стандартизації
електрозв'язку.
185 2. Питання, що мають розглядатися на всесвітній
конференції по стандартизації електрозв'язку і по яких мають
випускатися рекомендації, це ті, які прийняті відповідно до її
власних процедур, або ті, які їй передані Повноважною
конференцією, будь-якою іншою конференцією чи Радою.
186 3. Відповідно до п. 104 Статуту ( 995_099 ) конференція:
187 a) розгадає звіти дослідних комісій, підготовлені
відповідно до п. 194 цієї Конвенції, і схвалює, змінює чи відхиляє
проекти рекомендацій, що містяться в цих звітах;
188 b) маючи на увазі необхідність зведення потреб на ресурси
Союзу до мінімуму, схвалює програму роботи, що випливає з аналізу
існуючих питань і нових питань, і визначає пріоритети,
терміновість, передбачувані фінансові наслідки і терміни
завершення їх вивчення;
189 c) у світлі затвердженої програми роботи, про яку йдеться
в п. 188 вище, вирішує питання про збереження, розпуск чи
створення дослідних комісій і розподіляє між ними питання, що
підлягають вивченню;
190 d) у максимальній мірі систематизує питання, що
становлять інтерес для країн, які розвиваються, для підвищення
активності їхньої участі у цих вивченнях;
191 e) розглядає і схвалює звіт директора про діяльність
Сектора від часу останньої конференції.
Стаття 14. Дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку
192 1. (1) Дослідні комісії по стандартизації електрозв'язку
вивчають питання і готують проекти рекомендацій з питань, що
передані їм на розгляд відповідно до положень Статті 13 цієї
Конвенції. Ці проекти рекомендацій подаються на схвалення
всесвітньої конференції по стандартизації електрозв'язку або між
двома такими конференціями поштою адміністраціям відповідно до
процедур, прийнятих на конференції. Рекомендації, схвалені одним
чи другим способом, мають однаковий статус.
193 (2) Дослідні комісії, згідно з п. 195 нижче, вивчають
технічні, експлуатаційні і тарифні питання і готують рекомендації
з цих питань, маючи на увазі стандартизацію електрозв'язку на
всесвітній основі, включаючи рекомендації щодо взаємних з'єднань
радіосистем в мережах електрозв'язку загального користування і
щодо якості, потрібної для цих взаємних з'єднань. Технічні або
експлуатаційні питання, що мають безпосереднє відношення до
радіозв'язку, як зазначено в пп. 151-154 цієї Конвенції,
відносяться до сфери діяльності Сектора радіозв'язку.
194 (3) Кожна дослідна комісія готує для конференції по
стандартизації електрозв'язку звіт, що вказує на прогрес в роботі,
наводить рекомендації, прийняті відповідно до процедури
консультацій, що міститься в п. 192 вище, і будь-які проекти нових
чи переглянутих рекомендацій для розгляду на конференції.
195 2. Беручи до уваги п. 105 Статуту ( 995_099 ), завдання,
перелічені в п. 193 вище і в пп. 151-154 цієї Конвенції щодо
Сектора радіозв'язку, необхідно постійно переглядати Сектором
стандартизації електрозв'язку і Сектором радіозв'язку з метою
досягнення загальної згоди щодо змін у розподілі питань для
вивчення. Ці два Сектори тісно співробітничають і приймають
процедури по проведенню таких вивчень і досягненню таких угод
своєчасно і ефективно. Якщо згода не досягнута, питання може бути
передане для вирішення через Раду на Повноважну конференцію.
196 3. Під час проведення своїх вивчень дослідні комісії по
стандартизації електрозв'язку приділяють належну увагу вивченню
питань і складанню рекомендацій, які безпосередньо пов'язані з
утворенням, розвитком і вдосконаленням електрозв'язку у країнах,
що розвиваються, як в регіональному, так і в міжнародному
масштабі. Вони проводять свою роботу з врахуванням діяльності
національних, регіональних та інших міжнародних організацій по
стандартизації, а також співробітничають з цими організаціями,
маючи на увазі, що Союз має зберігати свою провідну роль в галузі
міжнародної стандартизації електрозв'язку.
197 4. 3 метою спрощення аналізу діяльності Сектора
стандартизації електрозв'язку належить вживати заходів для
заохочення співробітництва і координації з іншими організаціями,
зв'язаними зі стандартизацією електрозв'язку, а також з Сектором
радіозв'язку і Сектором розвитку електрозв'язку. Всесвітня
конференція по стандартизації електрозв'язку визначає специфічні
функції, умови участі і правила застосування таких заходів.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору