Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс"
Міжнародна Торгова Палата; Правила від 01.01.199023
Документ v0a23697-90, поточна редакція — Прийняття від 01.01.1990
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

             ПРАВОВИЙ КУР'ЄР 
П Р А В И Л А
N 23 від 01.01.90
м.Київ

Міжнародні правила по тлумаченню
термінів "Інкотермс"
(редакція 1990 р.*)
( Редакцію правил 2000 року див. у ( 988_007 )

_________________________________
* Надруковано у газеті "Урядовий кур'єр" на виконання Указу
Президента України "Про застосування Міжнародних правил
інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 року
( 567/94 ) (текст Указу опубліковано у випуску N 18-19 (72-73)
"ПК")

EXW Франко-завод (місце зазначене)
"Франко-завод" означає, що зобов'язання продавця щодо
поставки вважається виконаним після того, як він надав покупцеві
товар на своєму підприємстві (тобто на заводі, фабриці, складі і
т.д.). Зокрема, продавець не відповідає за вантаження товарів та
надані покупцем транспортні засоби або за очистку товарів від мита
на експорт (якщо не домовлено про інше). Покупець несе всі витрати
і ризики у зв'язку з перевезенням товарів з підприємств продавця
до місця призначення. Таким чином, це правило передбачає
мінімальні зобов'язання для продавця. Його не слід
використивувати, якщо покупець не може прямо або посередньо
виконати експортні формальності. За таких обставин слід
використовувати термін PCA.
А. Продавець зобов'язаний
А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити товар у відповідності з умовами договору
купівлі-продажу з наданням торгового рахунку-фактури або
еквівалентного йому електронного повідомлення, а також будь-якого
іншого свідоцтва відповідності, яке може бути потрібним за
договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. На прохання покупця посприяти уповні останньому на його ризик
і за його рахунок в одержанні експортної ліцензії або іншого
дозволу державних органів, потрібних для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Надати товар у розпорядження покупця в зазначений у договорі
термін у пункті поставки у тому місці, яке визначене у договорі,
або, якщо такий пункт чи строк не визначені, то в місці й у час,
які не є звичними для доставки таких товарів. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положень пункту Б.5 нести всі ризики загибелі
або пошкодження товару до моменту, коли товар наданий у
розпорядження покупця відповідно до пункту А.4. А.6. Поділ витрат. Згідно з положеннями пункту Б.6 нести всі витрати по товару
до моменту, коли товар наданий у розпорядження покупця відповідно
до пункту А.4. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, коли і де товар буде
наданий у розпорядження покупця. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Немає зобов'язань. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,
перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідною
для поставки товару в розпорядження покупця. Забезпечити за свій рахунок упакування, за винятком випадків,
коли у даній галузі торгівлі товар, який є предметом договору,
звичайно прийнято відправляти без упаковки, що потрібна для
перевезення товару тою мірою, якою обставини, що стосуються
перевезення (наприклад, вид транспорту, місце призначення), були
повідомлені продавцеві до укладення договору купівлі-продажу.
Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця посприяти уповні останньому на його ризик
і за його рахунок в одержанні документів або еквівалентних
електронних повідомлень, які видаються у країні поставки або
передані в цю країну й(або) країні походження товару, що можуть
бути потрібними покупцю для вивозу й(або) ввозу товару, а в
окремому випадку для транзитного перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на прохання останнього, потрібну інформацію
з приводу одержання страховки.
Б. Покупець зобов'язаний
Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну
та імпортну ліцензію або дозвіл державних органів і виконати всі
митні формальності по вивозу й ввозу товарів, а в окремому випадку
- для транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару, як тільки останній буде наданий у
розпорядження покупця відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,
коли він наданий у розпорядження покупця відповідно до пункту А.4.
У випадку, якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до
пункту Б.7, нести всі ризики загибелі або пошкодження товару,
починаючи з погодженої дати або дати закінчення будь-якого строку,
вказаного для прийняття поставки, але за умови, що товар був
належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений
або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного
договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він наданий у
розпорядження покупця відповідно до пункту А.4. Сплачувати всі
додаткові витрати, викликані неспроможністю прийняти поставку
товару після того, як товар відданий в його розпорядження, або
дати відповідне повідомлення згідно з пунктом Б.7, але за умови,
що товар був належним чином придбаний за договором, тобто виразно
відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом
даного договору. Нести витрати по сплаті всіх мит, податків та інших офіційних
зборів, а також витрати по виконанню митних формальностей,
оплачуваних під час вивозу і ввозу товару, а в окремому випадку -
для транзитного перевезення через треті країни. Відшкодувати всі витрати і збори, що їх зазнав продавець при
наданні допомоги згідно з пунктом А.2. Б.7. Повідомлення продавця. У випадках, коли покупець має право визначити час у межах
установленого строку й(або) місце прийняття поставки, - завчасно
повідомити продавця. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Дати продавцю відповідне свідоцтво про поставку. Б.9. Перевірка товарів. Нести всі витрати, якщо не застережене інше, по
передвідвантажувальній перевірці (включаючи перевірку, яку вимагає
влада країни експорту). Б.10. Інші зобов'язання. Нести всі витрати і збори, що виникли при одержанні
документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у
пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав
продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.
FCA Франко-перевізник (місце зазначене)
"Франко-перевізник" означає, що зобов'язання продавця щодо
поставки вважається виконаним після передачі товару, очищеного від
мита на експорт, під відповідальність перевізника, названого
покупцем, у погодженому місці або пункті. Якщо покупець не вказав
точного пункту, то продавець може вибрати у межах домовленого
місця або зони пункт, де перевізник візьме товар під свою
відповідальність. Якщо згідно з торговим звичаєм потрібна допомога
продавця щодо укладення договору з перевізником (наприклад, у
випадку використання залізничного або повітряного транспорту), то
продавець може діяти на ризик і рахунок покупця. Цю умову можна використовувати для будь-якого виду
транспорту, в тому числі й комбінованого. Під превізником розуміють будь-яку особу, яка за договором
перевезення зобов'язується виконати або забезпечити виконання
перевезення залізницею чи автомобільним шляхом, морем, повітрям,
внутрішніми (судноплавними) шляхами, або сполучаючи ці способи.
Якщо покупець дає вказівку продавцеві поставити вантаж якійсь
особі, наприклад, експедиційному агентству, яке не є перевізником,
то продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання по
поставці товару з моменту, коли він опиниться на зберіганні в цієї
особи. "Місце навантаження (розвантаження)" означає залізничну
станцію, товарну станцію, контейнерний термінал або двір,
багатоцільовий вантажний термінал або будь-який інший приймальний
пункт. "Контейнер" включає в себе будь-яке устаткування,
використовуване для об'єднання вантажу, наприклад, усі типи
контейнерів й(або) баржі, незалежно від того, прийняті вони МОС
(Міжнародною організацією по стандартизації) чи ні, трейлери,
кузови, устаткування типу "ро-ро", рефрижератори, і ця умова
стосується усіх видів транспорту.
А. Продавець зобов'язаний
А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне
йому електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а
також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути
потрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну
ліцензію або інший офіційний дозвіл державних органів і виконати
всі митні формальності, потрібні для вивезення товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. Проте на прохання покупця або у випадку,
якщо це є торговим звичаєм і покупець не дасть своєчасно
протилежної вказівки, продавець може укласти договір перевезення
на звичайних умовах, на ризик і на рахунок покупця. Продавець може
відмовитися укласти цей договір, про що він повинен негайно
повідомити продавця. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар на зберігання перевізнику чи іншій особі
(наприклад, експедиційному агентству), обраному покупцем чи
продавцем відповідно до пункту А.3а в зазначеному місці або пункті
(наприклад, транспортний термінал або інший приймальний пункт) у
день чи в межах терміну, визначеного для поставки, і погодженим
або звичайним у такому пункті способом. Якщо конкретний пункт
поставки не був погоджений і є кілька можливих пунктів, то
продавець може обрати такий з них, який його найбільше
задовольняє. За відсутності точних вказівок покупця продавець може
поставити товар перевізнику таким способом, який може бути
потрібним при використанні цього виду транспорту даного
перевізника і кількості й(або) походження товару. Поставка перевізнику вважається завершеною: а) При перевезенні залізничним транспортом - якщо кількість
товару є достатньою для повного завантаження вагона (або
контейнера, що перевозиться залізницею), то продавець зобов'язаний
завантажити вагон чи контейнер належним чином. Поставка вважається
завершеною, коли завантажений вагон чи контейнер приймається
залізницею або якоюсь особою, що діє від її імені. Якщо вагон чи контейнер повністю не завантажується товаром,
то поставка вважається завершеною, коли продавець вручив товар на
залізничному приймальному пункті або завантажив його в
ітранспортний засіб, наданий залізницею. б) При перевезенні автомобільним транспортом - якщо
завантаження відбувається на підприємстві продавця, поставка
вважається завершеною, коли товар навантажений на транспортний
засіб, наданий покупцем. Якщо товар доставляється на підприємство
перевізника, то поставка вважається завершеною після передачі
товару перевізнику або іншій особі, що діє від його імені. в) При перевезенні внутрішнім водним шляхом, коли
навантаження здійснюється на підприємстві продавця, поставка
вважається завершеною після навантаження товару на судно, надане
покупцем. Якщо товар поставляється на підприємство перевізника, то
поставка вважається завершеною після передачі товару перевізнику,
який здійснбє транспортування внутрішнім водним шляхом, або іншій
особі, що діє від його імені. г) При перевезенні морським транспортом, якщо товару
достатньо для повного контейнерного завантаження (FCI), поставка
вважається завершеною, коли завантажений контейнер прийнятий
морським перевізником. Після поставки контейнера оператору
транспортного термінала, що діє від імені перевізника, товар
вважається прийнятим після того, як контейнер потрапив на
підприємство цього термінала. Якщо товару недостатньо для повного навантаження контейнера
(ICI) або його не треба перевозити в контейнерах, то продавець
повинен поставити товар на транспортний термінал. Поставка
вважається завершеною після передачі товару морському перевізнику
або іншій особі, що діє від його імені. д) При перевезенні повітряним транспортом поставка вважається
завершеною, коли товар передано повітряному перевізнику або іншій
особі, що діє від його імені. е) У випадку, якщо вид транспорту не вказаний, поставка
вважається завершеною, коли товар передано перевізнику або іншій
особі, що діє від його імені. ж) У випадку комбінованого перевезення поставка вважається
завершеною, коли товар передано, як вказано в пунктах а) і е),
залежно від обставин. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або
пошкодження товару до моменту, коли товар буде поставлений
відповідно до пункту А.4. А.6. Поділ ризиків. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до моменту, коли товар буде
поставлений перевізнику згідно з пунктом А.4; - сплатити витрати, пов'язані з митними формальностями, а
також усі мита, податки та інші офіційні збори, які сплачуються
при вивозі товару. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар поставлений на
зберігання перевізникові. Якщо перевізник неспроможний прийняти
товар під свою відповідальність у погоджений термін, то продавець
повинен повідомити про це покупця. А.8. Доказ доставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Якщо це загальноприйнято, надати покупцю за рахунок продавця
звичайний документ, що доводить поставку товарів згідно з пунктом
А.4. Якщо ж цей документ не є транспортним документом, то слід
уповні посприяти покупцеві на його прохання, на його ризик і за
його рахунок в отриманні транспортного документа для договору
перевезення (наприклад, транспортна накладна, що передається;
морський подорожній лист, що не передається; документ для
транспортування внутрішнім водним шляхом; повітряний подорожній
лист; залізничну транспортну накладну; автомобільну транспортну
накладну або комплексний транспортний документ). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати
електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний документ
може бути замінений еквівалентним EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,
перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), потрібною
для поставки товару перевізникові. Забезпечити за свій рахунок
упакування, за винятком випадків, коли у даній галузі торгівлі
товар, який є предметом договору, звичайно прийнято відправляти
без упаковки, що потрібна для перевезення товару тою мірою, якою
обставини, що стосуються перевезення (наприклад, вид транспорту,
місце призначення), були повідомлені продавцю до укладення
договору купівлі-продажу. Упаковка повинна мати відповідне
маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця уповні посприяти йому на його ризик і за
його рахунок в отриманні документів або еквівалентних електронних
повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), що видаються в країні
поставки або передані в цю країну й(або) в країну походження
товару, які можуть бути потрібними покупцю для ввозу товару, а в
окремому випадку - для транзитного перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію з
приводу одержання страховки.
Б. Покупець зобов'язаний
Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну
ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні
формальності по ввозу товару, а в окремому випадку - для
транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. За свій рахунок укласти договір перевезення товару із
зазначеного місця, за винятком випадків, передбачених у пункті
А.3а. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,
коли він був поставлений згідно з пунктом А.4. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до
пункту Б.7 або якщо названий ним перевізник неспроможний прийняти
товари під свою відповідальність, то він повинен нести всі ризики
загибелі або пошкодження товару, починаючи з погодженої дати або
дня закінчення терміну, обумовленого для поставки, але за умови,
що товар належним чином був придбаний за договором, тобто виразно
відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом
даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він був
поставлений відповідно до пункту А.4. Нести всі додаткові витрати, викликані нездатністю назвати
перевізника, або якщо названий покупцем перевізник не може взяти
товар під свою відповідальність у погоджений час, або якщо йому не
вдалося надати відповідне повідомлення згідно з пунктом Б.7, але
за умови, що товар був належним чином придбаний за договором,
тобто виразно відокремлений або іншим способом позначений як
товар, що є предметом даного договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також
нести витрати по виконанню митних формальностей, сплачуваних при
ввозі товару, а в окремому випадку для транзитного перевезення
через треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. Завчасно повідомити продавця про найменування перевізника, а
в окремому випадку - вказати вид транспорту, а також дату або
термін поставки йому товару і залежно від обставин пункт, куди
товар має бути поставлений перевізникові. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Прийняти доказ поставки згідно з пунктом А.8. Б.9. Перевірка товарів. Нести, якщо не застережене інше, витрати по
передвідвантажувальній перевірці, крім перевірки, затребуваної
властями країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, що виникли при одержанні
документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у
пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, що зазнав
продавець при наданні допомоги згідно з цим пунктом, а також при
укладанні договору перевезення відповідно до пункту А.3а. Дати продавцеві відповідні вказівки, якщо згідно з пунктом
А.3а потрібна допомога продавця в укладанні договору перевезення.
FAS Франко вздовж борту судна
(порт доставки зазначений)
"Франко вздовж борту судна" означає, що продавець вважається
виконуючим свої обов'язки по поставці, коли товар розміщено вздовж
борту судна на набережній або на ліхтерах в указаному порту
поставки. З цього моменту всі витрати і ризики загибелі або
пошкодження товару має нести покупець. Термін FA вимагає, щоб покупець очистив товар від мита для
його експорту. Цю умову не слід використовувати в тому разі, якщо
покупець не може прямо чи посередньо виконати експортні
формальності. Умови можна використовувати лише для морського або річкового
транспорту.
А. Продавець зобов'язаний
А.1. Поставка тоавару відповідно до договору. Поставити товар з наданням торгового рахунку-фактури або
еквівалентного йому електронного повідомлення згідно з договором
купівлі-продажу, а також будь-якого іншого свідоцтва
відповідності, яке може бути потрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. На прохання покупця уповні посприяти йому на його ризик і за
його рахунок в одержанні будь-якої експортної ліцензії або іншого
дозволу державних органів, потрібного для ввезення товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товари вздовж борту вказаного судна у названому
покупцем місці навантаження, в указаному порту відвантаження в
установлену дату або термін і способом, прийнятим у даному порту. А.5. Перехід ризиків. Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або
пошкодження товару до моменту, коли він поставлений відповідно до
пункту А.4. А.6. Поділ витрат. Згідно з пунктом Б.6 нести всі витрати по товару до моменту,
коли він поставлений відповідно до пункту А.4. А.7. Повідомлення покупця. Негайно повідомити покупця про те, що товар поставлений
вздовж борту вказаного судна. А.8. Доказ доставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. За рахунок продавця надати покупцю звичайний документ на
доказ доставки товарів відповідно до пункту А.4. Якщо ж цей
документ не є транспортним документом, то слід покупцеві на його
прохання уповні посприяти на його ризик і за його рахунок в
одержанні транспортного документа (наприклад, транспортної
накладної, що передається; морського дорожнього листа, що не
передається, або документа для транспортування внутрішнім водним
шляхом). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати
електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний
транспортний документ може бути замінений еквівалентним
повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, викликані перевіркою товару (наприклад,
перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), потрібною
для поставки товару в розпорядження покупця. Забезпечити за свій рахунок упакування, за винятком випадків,
коли у даній галузі торгівлі товар, який є предметом договору,
звичайно прийнято відправляти без упаковки, що потрібна для
перевезення товару тою мірою, якою обставини, що стосуються
перевезення (наприклад, вид транспорту, місце призначення), були
повідомлені покупцеві до укладення договору купівлі-продажу.
Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші обставини. На прохання покупця сприяти останньому на його ризик і за
його рахунок в одержанні документів або електронних повідомлень
(крім згаданих у пункті А.8), що видаються в країні поставки або
передані в цю країну й(або) в країну походження товару, які можуть
бути потрібними покупцю для вивозу й(або) ввозу товару й при
необхідності для транзитного перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію з
приводу одержання страховки.
Б. Покупець зобов'язаний
Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну
та імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати
всі митні формальності по експорту та імпорту товарів, а в
окремому випадку - для транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Укласти за свій рахунок договір перевезення товару з
погодженого порту відвантаження. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту,
коли він був поставлений відповідно до пункту А.4. Якщо покупець не може виконати свої зобов'язання відповідно
до пункту Б.2, то він повинен нести всі додаткові ризики загибелі
або пошкодження товару, що виникли внаслідок цього. Якщо він не
може надати повідомлення відповідно до пункту Б.7, або якщо
назване ним судно не прийде вчасно або не зможе прийняти товари,
або припинить приймання вантажу раніше обумовленого часу, то він
повинен нести всі ризики загибелі або пошкодження товару,
починаючи з погодженої дати або дати закінчення обумовленого
терміну поставки, але за умови, що товар був належним чином
придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим
способом позначений як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він був
поставлений відповідно до пункту А.4. Виплачувати всі додаткові витрати, що виникли внаслідок того,
що вказане покупцем судно не прибуде вчасно, або не буде в змозі
прийняти товар, або припинить прийняття вантажу до настання
встановленої дати, або якщо покупець не зміг виконати зобов'язання
відповідно до пункту Б.2, або дати відповідне повідомлення згідно
з пунктом Б.7, але за умови, що товар був належним чином придбаний
за договором, тобто виразно відокремлений, відкладений або іншим
способом позначений як товар, що є предметом даного договору.
Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також нести
витрати по виконанню митних формальностей, сплачуваних при вивозі
й ввозі товару, а в окремому випадку - для транзитного перевезення
через треті країни. Нести витрати по сплаті всіх витрат і зборів, що зазнав
продавець при наданні допомоги згідно з пунктом А.2. Б.7. Повідомлення продавця. Завчасно повідомити продавця про назву судна, місце
навантаження і потрібний час поставки. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Прийняти доказ поставки відповідно до пункту А.8. Б.9. Перевірка товарів. Нести всі витрати, якщо не застережене інше, по
передвідвантажувальній перевірці (включаючи перевірку, затребувану
властями країни експорту). Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі видатки і збори, пов'язані з одержанням
документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у
пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, що їх зазнав
продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.
FOB Франко-борт
(порт відвантаження зазначений)
"Франко-борт" означає, що зобов'язання щодо поставки
вважається виконаним після того, як товар передано через поручні
судна в погодженому порту відвантаження. Це означає, що покупець
повинен нести всі витрати і ризики загибелі або пошкодження товару
від цього моменту. Умова FOB вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від
мита на експорт. Цю умову можна використовувати тільки для морського і
внутрішнього водного транспорту. В тих випадках, коли борт судна
не служить практичній меті, нвприклад у випадку перевезення типу
"ро-ро" або в контейнерах, прийнятнішим є термін FCA.
А. Продавець зобов'язаний
А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити згідно з умовами договору купівлі-продажу товар і
торговий рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне
повідомлення, а також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке
може бути потрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну
ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні
формальності, потрібні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар на борт судна, вказаного покупцем, у
погодженому порту відвантаження в установлену дату або термін,
способом, прийнятим у даному порту. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положення пункту Б.5 нести всі ризики загибелі
або пошкодження товару до моменту, коли він перейде через борт
суднап в погодженому порту відвантаження. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до моменту, коли він перейде
через борт судна в погодженому порту відвантаження; - витрати, пов'язані з митними формальностями, потрібними для
вивозу, а також усі мита, податки на інші офіційні збори, які
виплачуються при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про поставку товару на борт. А.8. Доказ доставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. За рахунок продавця надати покупцю звичайний документ, який є
доказом поставки відповідно до пункту А.4. Якщо ж цей документ не є транспортним, то слід, на прохання
покупця, на його ризик і за його рахунок, уповні посприяти для
одержання транспортного документа для договору перевезення
(наприклад, транспортну накладну, що передається; морський
дорожній лист, що не передається; документ для транспортування
внутрішнім водним шляхом або комплексний транспортний документ). Якщо продавець і покупець погодилися використовувати
електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний документ
може бути замінений еквівалентним повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (наприклад,
перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідною
для поставки товару в розпорядження покупця. Забезпечити за свій рахунок упакування, за винятком випадків,
коли у даній галузі торгівлі товар, який є предметом договору,
звичайно прийнято відправляти без упаковки, що потрібна для
перевезення товару тою мірою, якою обставини, що стосуються
перевезення (наприклад, вид транспорту, місце призначення), були
повідомлені продавцю до укладення договору купівлі-продажу.
Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інше маркування. На прохання покупця, на його ризик і за його рахунок, уповні
посприяти йому в одержанні документів або еквівалентних
електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), виданих у
країні відвантаження або переданих у цю країну й(або) країну
походження товару, які можуть бути потрібними покупцю для ввозу
товару й за необхідності - для транзитного перевезення через треті
країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію
щодо одержання страховки.
Б. Покупець зобов'язаний
Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну
ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні
формальності по ввозу товарів, а в окремому випадку - для їх
транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. За свій рахунок укласти договір перевезення товару з
погодженого порту відвантаження. Б.4. Прийняття поставки. Прйняти поставку товару відповідно до пункту А.4. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі витрати загибелі або пошкодження товару від моменту
фактичного переходу через поручні судна в погодженому порту
відвантаження. Якщо покупець не може надати повідомлення
відповідно до пункту Б.7, або якщо назване ним судно не прийде
вчасно, або не зможе прийняти товари, або припинить приймання
вантажу раніше обумовленого терміну, то він повинен нести всі
ризики загибелі або пошкодження товару, починаючи із встановленої
дати або дати закінчення обумовленого терміну поставки, але за
умови, що товар був придбаний належним чином за договором, тобто
виразно відокремлений або іншим чином позначений як такий, що є
предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Нести всі витрати по товару з моменту, коли він перейшов
через поручні судна в погодженому порту відвантаження. Сплачувати всі додаткові витрати, викликані тим, що вказане
покупцем судно не прибуло вчасно, або якщо воно не може прийняти
товари, або якщо покупець не зміг надати відповідне повідомлення
згідно з пунктом Б.7, але за умови, що товар був придбаний
належним чином за договором, тобто виразно відокремлений або іншим
способом позначений як товар, що є предметом даного договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також
витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі
товарів, а в окремому випадку для їх транзитного перевезення через
треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. Завчасно повідомити продавця про назву судна, пункт
навантаження і потрібний час поставки. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Прийняти доказ поставки відповідно до пункту А.8. Б.9. Перевірка товарів. Сплатити, якщо не застережено інше, витрати по
передвідвантажувальній перевірці, за винятком тих випадків, коли
цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі видатки і збори, що виникли при одержанні
документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у
пункті А.10, і відшкодувати всі видатки і збори, що зазнав
продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.
CFR Вартість і фрахт
(порт призначення зазначений)
"Вартість і фрахт" означає, що продавець зобов'язаний
сплатити витрати і фрахт, необхідні для поставки товару в
погоджений порт призначення, однак ризик загибелі або пошкодження
товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, викликаних
подіями, що відбулися після поставки товару на борт судна,
переходить з продавця на покупця в момент переходу товару через
поручні судна в порту відвантаження. Термін CFR вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від
мита на експорт. Цю вимогу можна використовувати лише для морського й
внутрішнього водного транспорту. В тих випадках, коли борт судна
не служить практичній меті, наприклад, у випадку перевезення типу
"ро-ро" або в контейнерах, прийнятнішим є термін CPT.
А. Продавець зобов'язаний
А.1. Поставка товару відповідно до договору. Поставити товари і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне
йому електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а
також будб-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути
потрібне за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну
ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні
формальності, потрібні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. За свій рахунок укласти на звичайних умовах договір
перевезення товару до погодженого порту призначення за звичайно
прийнятим напрямом на морському судні (або, якщо це зручно, на
річковому судні) такого типу, який звичайно використовується для
перевезення товарів, аналогічних вказаному в договорі
купівлі-продажу. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. А.4. Поставка. Поставити товар на борт судна в порту відвантаження в
установлену дату або термін. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положень пункту Б.5 нести всі ризики загибелі
або пошкодження товару до моменту, коли він перейде через поручні
судна в порту відвантаження. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до моменту, коли він
поставлений згідно з пунктом А.4, а також витрати по фрахту й всі
інші витрати, викликані пунктом А.3, в тому числі вартість
навантаження товарів на борт і будь-які збори по розвантаженню в
порту розвантаження, які можуть стягатися судноплавними лініями
при укладанні договору перевезення; - нести витрати, пов'язані з митними формальностями,
потрібними для вивозу, а також усі мита, податки та інші офіційні
збори, якм виплачуються при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар поставлений на
борт судна, а також надати будь-яке інше повідомлення, необхідне
для того, щоб дати можливість покупцю вжити заходів, які звичайно
потрібні для прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Якщо не застережене інше, то за свій рахунок надати покупцю
без затримки звичайний транспортний документ для пред'явлення в
погодженому порту призначення. Цей документ (наприклад,
транспортна накладна, що передається; морський дорожній лист, що
не передається; документ для транспортування внутрішнім водним
шляхом) має охоплювати товар за договором, бути датованим у межах
погодженого для відвантаження періоду, дозволяти покупцеві
зажадати товар у перевізника у місці призначення і, якщо не
застережене інше, дозволяти покупцеві продавати товар у дорозі
шляхом передачі документа наступному покупцеві (транспортна
накладна, що передається) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ виданий у кількох
примірниках, то покупцю мають бути передані всі примірники. Якщо
транспортний документ містить посилання на чартер-партію, то
продавець повинен також надати примірник останнього документа. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати
електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний
транспортний документ може бути замінений еквівалентним
повідомленням EOI. А.9. Перевірка, упаковка, маркування. Нести витрати, які пов'язані з перевіркою товару (наприклад,
перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), необхідні
для того, щоб поставити товар відповідно до пункту А.4. За свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків,
коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти товар,
що є предметом договору, без упаковки), що потрібна для
перевезення товару. Упаковка повинна мати відповідне маркування. А.10. Інші зобов'язання. На прохання покупця посприяти йому уповні на його ризик і за
його рахунок в одержанні документів або еквівалентних електронних
повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), які видаються у країні
відвантаження або передані в цю країну й(або) в країні походження
товару, що можуть бути потрібними покупцю для ввозу товару, а в
окремому випадку - для їхнього перевезення через треті країни. Надати покупцеві, на його прохання, потрібну інформацію з
приводу одержання страховки.
Б. Покупець зобов'язаний
Б.1. Сплата ціни. Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу. Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну
ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні
формальності по ввозу товару, а в окремому випадку - для
транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договір перевезення. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття поставки. Прийняти поставку товару згідно з пунктом А.4 й одержати їх
від перевізника у вказаному порту призначення. Б.5. Перехід ризиків. Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту
фактичного переходу через поручні судна в порту відвантаження. Якщо покупець не може надати повідомлення відповідно до
пункту Б.7, то він має нести всі ризики загибелі або пошкодження
товару, починаючи з погодженої дати або дати закінчення
застереженого терміну, призначеного для відвантаження, але за
умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто
чітко відокремлений або іншим чином позничений як товар, що є
предметом даного договору. Б.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту А.3 нести витрати по товару з
моменту, коли він поставлений згідно з пунктом А.4 і, якщо такі
витрати і збори не були стягнуті судноплавними лініями при
укладанні договору перевезення, нести всі видатки і збори по
товару, що перебувають у дорозі, до його прибуття в порт
призначення, а також витрати по розвантаженню, включаючи збори за
користування ліхтерами і перевезення у межах порту. Якщо покупець
не зможе надати повідомлення відповідно до пункту Б.7, то він має
нести викликані цим додаткові витрати за товар, починаючи з
погодженої дати або дати настання застереженого строку,
призначеного для відвантаження, але за умови, що товар був
належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений
або іншим чином позначений як такий, що є предметом даного
договору. Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також
видатки по виконанню митних формальностей, які стягуються при
ввезенні товару і в разі потреби - для їхнього транзитного
перевезення через треті країни. Б.7. Повідомлення продавця. У випадку, якщо покупець має право визначати час
відвантаження товару й(або) порт призначення, він повинен завчасно
повідомити про це продавця. Б.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. Прийняти транспортний документ відповідно до пункту А.8, якщо
він відповідає договору. Б.9. Перевірка товару. Сплатити, якщо не застережене інше, витрати по
передвідвантажувальній перевірці, за винятком тих випадків, коли
цього вимагають власті країни експорту. Б.10. Інші зобов'язання. Сплатити всі витрати і збори, пов'язані з одержанням
документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у
пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнав
продавець при наданні допомоги відповідно до цього пункту.
CIF Вартість, страхування і фрахт
(...порт призначення зазначений)
"Вартість, страхування і фрахт" означає, що продавець має
такі ж зобов'язання, як у випадку CFP, але з тим додатком, що він
повинен забезпечити морське страхування для усунення ризиків
загибелі або пошкодження товару при перевезенні. Продавець
укладає договір страхування і сплачує страховий внесок. Покупець повинен мати на увазі, що відповідно з умовою CIF
продавець повинен лише одержати страховку на мінімальне покриття. Умова CIF вимагає, щоб продавець здійснив очистку товару від
мита на експорт. Умови можна використовувати тільки для морського і
внутрішнього водного транспорту. В тих випадках, коли борт судна
не служить практичній меті, (наприклад, при перевезенні типу
"ро-ро" або в контейнерах), більш прийнятним є термін CIP.
А. Продавець зобов'язаний
А.1. Поставка товару згідно з договором. Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне
електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу, а
також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути
птрібним за договором. А.2. Ліцензії, дозволи і формальності. Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну
ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні
формальності, потрібні для вивозу товару. А.3. Договір перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Укласти на звичайних умовах і за свій рахунок договір
перевезення товару до погодженого порту призначення за звичайно
прийнятим напрямом на морському судні (або, якщо це зручно, на
річковому судні) такого типу, який використовується звичайно для
перевезення товарів, аналогічних товару, вказаному в договорі
купівлі-продажу. б) Договір страхування. За свій рахунок одержати страхування карго, як зазначено в
договорі, щоб покупець або будь-яка інша особа, що має
зацікавленість у товарі, що підлягає страхуванню, мали право
затребувати безпосередньо від страхового товариства і надати
покупцеві страховий поліс або інше свідоцтво обсягу страхової
відповідальності. Страхування має бути проведене у страхувальників або в
страхових компаніях, що мають добру репутацію, і (за неможливості
дійти згоди про протилежне) відповідати мінімальному покриттю
"Застережень про страхування вантажів Об'єднання лондонських
страхувачів" або будь-якому іншому подібному збірнику умов.
Тривалість страхового покриття повинна відповідати пунктам Б.5 і
Б.4. На вимогу покупця продавець повинен забезпечити страхування
за рахунок покупця на випадок війни, срайків, заколотів і масових
порушень громадського порядку. Мінімальне страхування має
покривати зазначену в договорі ціну плюс 10% (тобто 110%) і
повинно бути обумовлене у валюті договору. А.4. Поставки. Поставити товар на борт судна в порту відвантаження в
погоджений день або строк. А.5. Перехід ризиків. Відповідно до положень пункту Б.5 нести всі ризики загибелі
або пошкодження товару до того моменту, коли він перейде через
поручні судна в порту відвантаження. А.6. Поділ витрат. Відповідно до положень пункту Б.6: - нести всі витрати по товару до того часу, поки він не буде
доставлений згідно з пунктом А.4, а також витрати по фрахту й всі
інші витрати, викликані пунктом А.3, в тому числі вартість
навантаження товару на борт і будь-які збори по розвантаженню в
порту розвантаження, які можуть стягуватися судноплавними лініями
при укладанні договору перевезення; - сплатити всі витрати, пов'язані з митними формальностями,
потрібними для вивозу, а також усі мита, податки та інші офіційні
збори, виплачувані при вивозі. А.7. Повідомлення покупця. Завчасно повідомити покупця про те, що товар поставлений на
борт судна, а також надати будь-яке інше повідомлення, необхідне
для того, щоб дати можливість покупцю вжити заходів, які звичайно
потрібні для прийняття товару. А.8. Доказ поставки - транспортний документ або еквівалентне
електронне повідомлення. За свій рахунок, якщо не застережене інше, надати покупцю без
затримки звичайний транспортний документ для погодженого порту
призначення. Цей документ (наприклад, транспортна накладна, що
передається; морський дорожній лист, що не передається; або
документ для транспортування внутрішнім водним шляхом) повинен
охоплювати товар за договором, бути датований у межах строку,
погодженого для відвантаження, дозволяти покупцю зажадати товар у
перевізника в місці призначення й, якщо не застережене інше,
дозволяти покупцю продавати товар у дорозі шляхом передачі
документа наступному покупцю (транспортна накладна, що
передається) або шляхом повідомлення перевізника. Якщо такий транспортний документ виданий у кількох
примірниках, то покупцю повинні бути подані всі примірники. Якщо
транспортний документ містить у собі посилання на чартер-партію,
то продавець повинен також надати примірник останнього документа. Якщо продавець і покупець погодилися використовувати
електронний зв'язок у відносинах між собою, то документ,
зазначений у попередніх абзацах, може бути заміненим еквівалентним
повідомленням EOI.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »