Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів
МКТ України; Наказ, Положення від 07.02.20072
Документ z0126-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.06.2017, підстава z0622-17
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.02.2007 N 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2007 р.
за N 126/13393
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури
N 335 ( z0622-17 ) від 19.04.2017 }
Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс бібліотечних інтернет-сайтів

Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п ), та з метою проведення
Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс
бібліотечних інтернет-сайтів (додається).
2. Відділу аналізу і прогнозування діяльності бібліотек
(І.О. Шевченко) забезпечити державну реєстрацію наказу в
Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Г. Бенч.
Міністр Ю.П.Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури і туризму України
07.02.2007 N 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2007 р.
за N 126/13393

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс
бібліотечних інтернет-сайтів

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів
(далі - Конкурс) заснований Міністерством культури і туризму
України і проводиться у межах відзначення Всеукраїнського дня
бібліотек.
1.2. Мета Конкурсу: - ініціювання бібліотечними працівниками новацій, спрямованих
на впровадження актуальних форм і методів
бібліотечно-інформаційного обслуговування різних груп
користувачів; - використання сучасних інформаційних технологій та
інформаційних ресурсів; - підвищення фахового рівня персоналу бібліотек, здійснення
наукових досліджень, партнерських програм тощо.
2. Умови конкурсу
2.1. Конкурс проводиться щорічно у вересні місяці в
місті Києві. Терміни проведення Конкурсу затверджуються наказом
Міністерства культури і туризму України про проведення Конкурсу.
2.2. Організатором Конкурсу є Міністерство культури і туризму
України. До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть
залучатися представники творчих спілок відповідного профілю,
громадських організацій, підприємств, установ та організацій за їх
згодою.
2.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється
оргкомітет і журі Конкурсу.
2.4. Склад оргкомітету і журі Конкурсу затверджується щорічно
наказом Міністерства культури і туризму України. До оргкомітету і
журі Конкурсу включаються провідні фахівці бібліотечної справи.
2.5. Оргкомітет Конкурсу працює на громадських засадах та
самостійно визначає порядок своєї роботи.
2.6. Оргкомітет: 2.6.1 доводить до відома учасників інформацію про термін та
умови проведення Конкурсу; 2.6.2 затверджує форми заявок на участь у Конкурсі та перелік
документів, необхідних для участі; 2.6.3 затверджує перелік учасників Конкурсу за результатами
попереднього розгляду поданих заявок, документів; 2.6.4 здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань з
журі та учасниками Конкурсу; 2.6.5 виконує інші функції, необхідні для організації та
проведення Конкурсу.
2.7. Міністерство культури формує журі у складі 9 осіб з
числа висококваліфікованих фахівців бібліотечної справи та членів
професійних громадських об'єднань; 2.7.1 журі є тимчасово діючим робочим органом, завданням
якого є перегляд, оцінювання виконаних під час Конкурсу робіт та
визначення переможців у відповідній номінації; 2.7.2 журі самостійно визначає порядок своєї роботи, його
рішення є остаточним і не підлягає зміні.
2.8. Заявки про участь у Конкурсі надсилаються до оргкомітету
не пізніше як за 1 місяць до проведення Конкурсу.
2.9. Інформація про Конкурс та його підсумки оприлюднюється
на сайті Міністерства культури і туризму України.
2.10. Матеріали Конкурсу зберігаються у відділі аналізу і
прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму
України.
3. Учасники конкурсу
3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути бібліотеки усіх форм
власності та підпорядкування.
4. Фінансове забезпечення конкурсу
4.1. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в
установленому порядку можуть залучатися благодійні внески,
спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені
законодавством України.
4.2. Підприємства, організації та установи незалежно від
форми власності та організаційно-правової форми (у тому числі
благодійні фонди, громадські організації, творчі спілки тощо) за
погодженням з Міністерством культури і туризму України можуть
установлювати за власний рахунок спеціальні призи, нагороди та
премії для переможців та учасників Конкурсу.
Заступник директора Департаменту
мистецтв і регіональної
політики - начальник відділу
аналізу та прогнозування
діяльності бібліотек І.О.Шевченко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...