Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при [...]
Мінрегіон України; Наказ, Норми, Перелік [...] від 25.12.2013603
Документ z0151-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.03.2015, підстава z0227-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  24
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2013  № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 151/24928

Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 16 від 06.02.2015}

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, та пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 р. № 633, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, що додаються.

2. Департаменту житлової політики (Мартинчук С.О.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Міністр

Г.П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок,
заступник Голови
Федерації профспілок України

Виконавчий директор
Асоціації міст України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату







С.М. Кондрюк


М.В. Пітцик



М.Ю. Бродський



В.М. Коломієць




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.12.2013  № 603


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 151/24928

НОРМИ
часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми призначені для розрахунку чисельності та раціонального завантаження робітників, які зайняті утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, закріплення за ними конкретних об'єктів (дільниць), планування матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

1.2. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання, які є виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - суб’єкти господарювання), органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1.3. Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях наведені в додатках 1 та 2 до цих Норм. Періодичність надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення наведена в додатку 3 до цих Норм.

Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях може бути змінено залежно від місцевих природно-кліматичних умов органами місцевого самоврядування.

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1.4. Наведені в Нормах терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішньобудинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди, системи протипожежного захисту, включаючи стояки холодної та гарячої води, водовідведення та опалення, які розташовані в межах житлових і нежитлових приміщень;

газони комбіновані - газони з кущами та деревами у кількості більш ніж 150 штук на гектар;

{Абзац третій пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

газони суцільного типу - газони без кущів та дерев (або з кущами та деревами у кількості не більше ніж 150 штук на гектар);

норма обслуговування - сукупність об'єктів (систем) будинків, споруд, прибудинкових територій, що обслуговуються, їх кількісної характеристики (яку вимірюють у натуральних одиницях - довжина, площа, об'єм, маса, штучні одиниці), переліку робіт з визначенням періодичності їх повторювання (за необхідності), які повинні бути виконані робітником або групою робітників відповідної кваліфікації протягом одиниці робочого часу за певних умов їх проведення;

норма часу та матеріально-технічних ресурсів - сукупність назви роботи, одиниці вимірювання роботи, складу роботи, витрат праці робітників на виконання роботи (із зазначенням професій та середнього розряду роботи), переліків використовуваних машин та механізмів з наведенням часу їх використання і матеріалів, які витрачаються, з наведенням натуральних показників витрат;

технічний огляд - захід, що полягає у візуальному огляді або огляді за допомогою технічних пристроїв інженерних систем або конструкцій будівлі (споруди), який проводять у строки, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами, організаційно-методичними та експлуатаційними документами, з метою визначення їх технічного стану.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про житлово-комунальні послуги", Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Правилах утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.

II. Норми часу та матеріально-технічних ресурсів при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд, прибудинкових територій

{Назва розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

2.1. До загальних вимог норм часу та матеріально-технічних ресурсів при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій застосовують розробку норм часу для робітників (витрат праці) та матеріально-технічних ресурсів (далі - НЧМ).

2.2. НЧМ складаються з технічних розрахунків, фотохронометражних спостережень та результатів аналізу організації праці і заходів щодо її удосконалення.

2.3. НЧМ повинні містити назви робіт, їх склад та одиниці вимірювання, норми часу робітників (людино-години) відповідної професії та середній розряд робітників, норми часу експлуатації машин та механізмів (за наявності), що застосовуються під час проведення робіт (машино-години), і переліки та норми витрат матеріалів (натуральні одиниці виміру), що витрачаються під час проведення робіт, на одиницю обсягу робіт, вказаних у НЧМ. Норми витрат матеріалів, наприклад "дрантя", наведено з урахуванням їх обертальності.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

2.4. НЧМ на виконання робіт з близьким складом робіт та технологією виконання або на виконання робіт з одним об’єктом (конструктивним елементом будинку чи споруди, певним об’єктом внутрішньобудинкової системи, прибудинкової території тощо) поєднані у таблицях, які містять НЧМ.

2.5. У складі робіт до НЧМ, який розміщено перед таблицями, наводять вид виконуваних робіт, перед яким вказують номери НЧМ, до яких належить цей вид робіт. Якщо номери НЧМ не вказано, то цей вид робіт виконується відповідно до НЧМ всієї таблиці.

2.6. Якщо НЧМ однієї таблиці мають однакову одиницю вимірювання, то її вказують одну на всю таблицю НЧМ. Якщо НЧМ однієї таблиці мають різні одиниці вимірювання, то їх вказують окремо з наведенням кодів відповідних НЧМ.

Код НЧМ складається з трьох чисел, відокремлених одне від одного тире, де перше число "1" вказує на належність до НЧМ, друге число позначає порядковий номер таблиці у цьому розділі, третє число позначає порядковий номер норми у цій таблиці.

Числові дані, надані "до", слід вважати включно, надані "понад" - виключно.

Витрати матеріалів, кількість яких вказано "За проектом", визначають згідно з описом робіт.

Витрати ресурсів, пов’язані зі зносом немеханізованого інструменту, інвентарю, спецодягу тощо, у НЧМ не враховані. Приблизний перелік прибирального інвентарю і засобів прибирання, які видаються двірнику, наведено у додатку 4 до цих Норм. Приблизний перелік спецодягу, який видається двірнику, наведено у додатку 5 до цих Норм. Суб’єкт господарювання має право розширити або зменшити приблизний перелік і кількість інвентарю і засобів прибирання, а також спецодягу.

{Абзац п'ятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Назви професій в НЧМ вказані згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі - ДК 003). ДК 003 містить коди класифікатора професій (далі - код КП). Склад робіт, який наведено в НЧМ, відповідає кваліфікаційним характеристикам, наведеним у відповідних випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.7. Коди професій відповідають ДК 003, за винятком випадків, коли декілька суміжних професій мають в ДК 003 єдиний код, але при складанні НЧМ доцільно їх розділити з метою урахування існуючої різниці в тарифікації. У таких випадках коди ДК 003 уточнено з додаванням крапки та цифри наприкінці. Наприклад, оскільки прибирання прибудинкової території можуть виконувати як робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, так і двірники, то замість коду 9162 за ДК 003 (двірники та подібні до них чорнороби) надано такі коди:

9162.1 - робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

9162.2 - двірники.

Шифри ресурсів та середнього розряду робіт в НЧМ наведено таким чином:

на витрати праці - цифра 1, крапка та код професії за ДК 003;

на середній розряд робіт - цифра 2, крапка та код професії за ДК 003;

на машини і механізми - шифр згідно з діючими державними ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів;

на матеріали - шифр згідно з номерами позицій матеріалів, виробів та конструкцій, що надані центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

НЧМ встановлені з урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби, на пересування у процесі роботи у межах зони обслуговування.

У складі робіт НЧМ наведено найбільш характерні операції. Витрати ресурсів на дрібні операції, що є невід’ємною частиною технологічного процесу, але не наведені у складі робіт НЧМ, додатковій оплаті не підлягають.

2.8. У складі робіт передбачено витрати ресурсів на такі загальні роботи:

підготовчо-заключні роботи (отримання наряду-завдання та виробничого інструктажу, отримання матеріалів, інструменту та необхідного обладнання, здавання наряду-завдання, повернення інструменту та обладнання після закінчення робіт тощо);

обслуговування робочого місця (підготовка робочого місця перед початком роботи, у тому числі підготовка, що передбачена правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, прибирання робочого місця після закінчення зміни);

прибирання побутових відходів, що утворилися під час виконання робіт;

переміщення матеріалів, обладнання, інструменту, машин та механізмів (за наявності) у межах будинку, споруди та прибудинкової території.

2.9. Витрати ресурсів на пересування або перевезення робітників від місця їх розташування та на транспортування матеріалів від складу до житлового будинку та від одного житлового будинку до іншого в НЧМ не враховані; за необхідності їх встановлюють додатково з урахуванням раціональних маршрутних схем і способів транспортування. Маршрутні схеми затверджує керівник організації.

На пересування від одного об’єкта до іншого до норм витрат праці застосовуються поправні коефіцієнти: до 500 м - коефіцієнт 1,05; від 500 м до 1000 м - коефіцієнт 1,1; від 1000 м до 1500 м - коефіцієнт 1,15; понад 1500 м - коефіцієнт 1,2.

{Пункт 2.9 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

2.10. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, визначаються суб’єктами господарювання виходячи з норм часу на виконання відповідних робіт, їх обсягів та періодичності виконання.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

ІІІ. Умови розрахунку норм праці

3.1. НЧМ на ручне прибирання територій встановлені диференційовано для територій з удосконаленим покриттям (заасфальтовані, брущаті), із неудосконаленим покриттям (щебеневі, булижні) і для територій без покриття залежно від класу цих територій. Території класифіковано за інтенсивністю пішохідного руху:

І клас - до 50 люд.-год.;

ІІ клас - вище 51 люд.-год. до 100 люд.-год.;

ІІІ клас - вище 101 люд.-год.

Інтенсивність пішохідного руху визначають на смузі тротуару шириною 0,75 м за піковим навантаженням вранці та ввечері з урахуванням руху пішоходів в обох напрямках;

3.2. НЧМ на обслуговування сміттєпроводів встановлені диференційовано залежно від розташування сміттєприймальних камер, типів сміттєзбиральних ємностей і засобів їх прибирання. НЧМ розроблені на роботи, що виконуються на найбільш поширених типах сміттєпроводів (холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром від 150х200 мм до 200х200 мм), а також на сміттєприймальники переносні металеві місткістю 40-100 л, контейнери місткістю 300-800 л, бункери місткістю 400-600 л.

3.3. У разі виконання робіт у приміщеннях, висота яких до 1,8 м, до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1.

3.4. У НЧМ не враховуються витрати на придбання або виготовлення прокладок, хомутів, сальників та дерев'яних пробок. Витрати на їх виготовлення або придбання визначаються додатково.

3.5. Витрати ресурсів на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які не охоплені НЧМ, визначаються відповідно до діючих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, а за їх відсутності в зазначених нормах - за державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами.

Суб’єкти господарювання можуть розробляти власні норми на роботи, які не охоплені НЧМ, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами, для використання при наданні послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Такі норми не повинні погіршувати якість виконання відповідних робіт.

{Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

3.6. Якщо робітники суб’єкта господарювання виконують роботи, що відповідають кваліфікаційним характеристикам суміжних професій, відповідні НЧМ застосовуються без зміни норм витрат часу та матеріально-технічних ресурсів. Наприклад, роботи з прибирання прибудинкової території, поливання дворів, клумб, газонів, для яких в НЧМ вказана професія "двірник", може виконувати "робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями" першого розряду.

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

ІV. Застосування норм часу

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

4.1. Норми часу на виконання робіт з очищення території від снігу та льоду установлюються відповідно до НЧМ, наведених у таблицях 1-20 цього розділу.

4.2. Основні вимоги до застосування НЧМ при виконанні робіт з очищення території від снігу та льоду:

НЧМ 1-2-1 - 1-2-9, 1-4-1 - 1-4-3, що наведені у таблицях 2, 4 цього розділу, передбачено зсування снігу на відстань до 5 метрів. При застосуванні цих НЧМ на більшу відстань до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною понад 2 см визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-9, 1-2-1 - 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною до 10 см визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-9, 1-2-1 - 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною понад 10 см визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-9, 1-2-1 - 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,2;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу зі сходів, розташованих на прибудинковій території, при підйомах на височину визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-3, 1-2-1 - 1-2-3, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу товщиною понад 2 см визначають за НЧМ 1-8-1 - 1-8-3, що наведені в таблиці 8 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на очищення території від полою товщиною шару понад 2 см визначають за НЧМ 1-9-1 - 1-9-3, що наведені в таблиці 9 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

НЧМ 1-16-3, 1-16-4, 1-17-2, що наведені в таблицях 16, 17 цього розділу, передбачено навантаження снігу та відколу на транспортний засіб або ємність при висоті бортів транспортного засобу або висоті стінок ємності до 1,6 метра. У разі більшої висоти бортів або стінок до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,2;

у випадку, коли навантаження, передбачене НЧМ 1-16-1 - 1-16-4, 1-17-1 - 1-17-2, що наведені в таблицях 16, 17 цього розділу, виконують на транспортні засоби, витрати ресурсів на їх експлуатацію потрібно визначати додатково;

витрати ресурсів на посипання території спеціальними сумішами визначають за НЧМ 1-20-1 - 1-20-3, що наведені в таблиці 20 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1; пісок (шифр ресурсу 1421-10634) замінюють на вищезгадану суміш, норму витрат якої приймають за проектом.

4.3. НЧМ на виконання робіт з очищення території від снігу та льоду.

Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2 см.

Склад робіт:

1-1-1 - 1-1-9: підмітання снігу, згрібання снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 1

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Територія з удосконаленим покриттям

1-1-1

9162.2

I

0,18

1-1-2

9162.2

II

0,22

1-1-3

9162.2

III

0,25

Територія з неудосконаленим покриттям

1-1-4

9162.2

I

0,22

1-1-5

9162.2

II

0,27

1-1-6

9162.2

III

0,32

Територія без покриття

1-1-7

9162.2

I

0,27

1-1-8

9162.2

II

0,32

1-1-9

9162.2

III

0,38

Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см.

Склад робіт:

1-2-1 - 1-2-9: зсування снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 2

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Територія з удосконаленим покриттям

1-2-1

9162.2

I

0,7

1-2-2

9162.2

II

0,9

1-2-3

9162.2

III

1,1

Територія з неудосконаленим покриттям

1-2-4

9162.2

I

0,9

1-2-5

9162.2

II

1,1

1-2-6

9162.2

III

1,35

Територія без покриття

1-2-7

9162.2

I

0,8

1-2-8

9162.2

II

1,0

1-2-9

9162.2

III

1,2

Очищення від снігу, який щойно випав.

Склад робіт:

1-3-1, 1-3-2: очищення від снігу; зсування снігу у вали або докупи на відстань до 15 метрів.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 3

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

Східці

1-3-1

9162.2

3,6

Відмостки і майданчики

1-3-2

9162.2

0,8

Очищення ділянок території від снігу при виконанні зимових механізованих робіт з прибирання.

Склад робіт:

1-4-1 - 1-4-3: очищення вручну ділянок, які неможливо прибрати машиною; зсування снігу і відколів на смугу механізованого прибирання.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 4

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-4-1

9162.2

I

0,2

1-4-2

9162.2

II

0,3

1-4-3

9162.2

III

0,38

Складання снігу у вали або купи після механізованого прибирання.

Склад робіт:

1-5-1: складання снігу у вали або купи.

Одиниця вимірювання: 10 куб.м.

Таблиця 5

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-5-1

9162.2

1,5

Підмітання снігу, який щойно випав, після обробки сумішшю піску з хлоридами.

Склад робіт:

1-6-1 - 1-6-3: підмітання снігу товщиною шару до 2 см; згрібання снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 6

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Територія з удосконаленим покриттям

1-6-1

9162.2

III

0,72

Територія з неудосконаленим покриттям

1-6-2

9162.2

III

0,93

Територія без покриття

1-6-3

9162.2

III

1,10

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу та льоду після обробки реагентами.

Склад робіт:

1-7-1 - 1-7-3: очищення територій від ущільненого снігу скребком; згрібання снігу у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 7

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-7-1

9162.2

I

0,29

1-7-2

9162.2

II

0,36

1-7-3

9162.2

III

0,42

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу.

Склад робіт:

1-8-1 - 1-8-3: очищення територій від ущільненого снігу скребком; згрібання снігу у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 8

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-8-1

9162.2

I

0,26

1-8-2

9162.2

II

0,32

1-8-3

9162.2

III

0,4

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  24
наступна сторінка »