Документ z0202-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.03.2009 N 416/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2009 р.
за N 202/16218

Про внесення змін до Порядку подання
нормативно-правових актів на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації

Відповідно до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) (із змінами), та з метою
забезпечення належного обліку зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України нормативно-правових актів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади та інших державних органів,
підтримання їх у контрольному стані та здійснення комплектування
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку подання нормативно-правових актів на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення
їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 ( z0381-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року
за N 381/10661 (із змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 5.2 розділу V слова "двох копіях" замінити
словом "копії".
1.2. Абзац перший пункту 6.2 розділу VI викласти у такій
редакції: "6.2. Уповноважена особа суб'єкта нормотворення (у виключних
випадках - виконавець) разом із супровідним листом за підписом
директора Департаменту передає до Управління систематизації
оформлену в установленному порядку паперову копію зареєстрованого
нормативно-правового акта, кожна сторінка якої в правому нижньому
куті зворотного боку завізована редактором та виконавцем,
електронну копію з текстом цього акта, висновок про державну
реєстрацію нормативно-правового акта, пояснювальну записку,
відомості про чинні нормативно-правові акти з питання, що належить
до сфери правового регулювання прийнятого нормативно-правового
акта, інформацію про строки приведення їх у відповідність до
нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію, а
також про нормативно-правові акти, що втрачають чинність у зв'язку
з прийняттям цього акта, відомості про офіційне погодження
нормативно-правового акта із зацікавленими органами (за
наявності), копію рішення Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва про погодження проекту
нормативно-правового акта (за наявності), копію рішення Урядового
комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції
про задоволення скарги щодо відмови в погодженні проекту
нормативно-правового акта (за наявності), довідку щодо
відповідності нормативно-правового акта acquis communautaire,
копію висновку Міністерства юстиції України щодо відповідності
нормативно-правового акта положенням Конвенції ( 995_004 ) та
практиці Європейського суду з прав людини, реєстраційно-контрольну
картку Міністерства юстиції України та супровідний лист поданого
на державну реєстрацію нормативно-правового акта, відомості про
продовження строку проведення державної реєстрації
нормативно-правового акта (за наявності), копію листа Міністерства
юстиції України про повернення зареєстрованого
нормативно-правового акта суб'єкту нормотворення".
2. Департаменту державної реєстрації нормативних актів
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.В.Єфіменка.
Міністр Микола Оніщуквгору