Документ z0228-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2016  № 23


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2016 р.
за № 228/28358

Про внесення змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13 жовтня 2009 року № 540, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2009 року за № 1023/17039, що додаються.

2. Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Салата С.М.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Коломієць С.Л.

В.о. Міністра

С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

Міністр охорони здоров'я УкраїниК. ЛяпінаЯ.В. Краснопольський

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства екології
та природних ресурсів України
22.01.2016  № 23


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2016 р.
за № 228/28358

ЗМІНИ
до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику

1. У розділі ІІ:

1) підпункт 2.1.2 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, що наведені в таблиці 1, дійсні по 31.12.2017. З 01.01.2018 вміст суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, у відхідних газах не повинен перевищувати значень, викладених у пункті 3.1.»;

2) пункт 2.4 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Поточні технологічні нормативи допустимих викидів оксиду вуглецю, що наведені у таблиці 4 розділу ІІ, дійсні по 31.12.2017. З 01.01.2018 технологічні нормативи допустимих викидів оксиду вуглецю не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.4 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів».

2. Розділ IV виключити.

Начальник
Управління екологічного
моніторингу, аудиту
та атмосферного повітря
С.М. Салатавгору