Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання
МОН України; Наказ, Опис від 04.02.201497