Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які [...]
МОЗ України; Наказ, Критерії від 28.12.2015905
Документ z0379-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2015
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2015  № 905


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 379/28509

Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації

Відповідно до пункту 416 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1141-р «Про схвалення розроблених Міністерством охорони здоров'я планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити критерії, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації, для подання звітів до мережі держав - членів Співтовариства згідно з Рішенням № 2119/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що додається.

2. Департаменту громадського здоров’я забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук УкраїниА.М. Сердюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.12.2015  № 905


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 379/28509

КРИТЕРІЇ,
за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації

І. Загальні положення

1. Ці критерії встановлюють визначення випадків інфекційних захворювань для подання звітів до мережі Європейського Союзу (далі - ЄС).

2. Клінічні, епідеміологічні та лабораторні критерії застосовуються для приведення до єдиного формату звітності про випадки інфекційних та паразитарних захворювань і порівняння даних в мережі ЄС.

3. Клінічні критерії включають основні ознаки хвороби, які окремо або у комбінації відповідають явній або схожій клінічній картині захворювання. Клінічні критерії дають загальний опис хвороби і не обов'язково вказують на всі ознаки, необхідні для індивідуального клінічного діагнозу.

4. Якщо конкретно не вказано, звіт подається лише стосовно захворювань з наявними симптомами, разом з тим безсимптомні форми захворювань (носії збудників інфекційних хвороб) також беруться до уваги у випадку, якщо інфекція має клінічний або епідеміологічний аспект.

5. Лабораторні критерії застосовуються у вигляді переліку лабораторних методів, які використовують для підтвердження діагнозу. Одного з перерахованих досліджень достатньо, щоб підтвердити випадок. У разі необхідності комбінації методів для лабораторного підтвердження це зазначається. Тип зразка біологічного матеріалу, що має бути зібраний для лабораторних досліджень, визначають тільки тоді, коли певні типи зразка вважають відповідними для підтвердження діагнозу.

6. Епідеміологічні критерії вважаються дотриманими, якщо може бути встановлений епідеміологічний зв'язок.

Епідеміологічний зв'язок протягом інкубаційного періоду визначається як:

передача від людини до людини: будь-яка людина, яка мала контакт з людиною з лабораторно підтвердженим випадком захворювання або з носієм збудника таким чином, що мала можливість заразитися;

передача від тварини до людини: людина, яка мала контакт з твариною з лабораторно підтвердженим зараженням/колонізацією таким чином, що мала можливість заразитися;

наявність спільного джерела: людина, на яку вплинуло таке саме спільне джерело або фактор передачі інфекції, що і на людину з підтвердженим випадком захворювання;

наявність впливу забрудненої їжі/питної води: особа, яка споживала їжу або питну воду з лабораторно підтвердженим забрудненням, або особа, яка споживала потенційно забруднені продукти тваринного походження з лабораторно підтвердженою інфекцією/колонізацією;

наявність впливу навколишнього середовища: особа, яка мала контакт із забрудненим природним джерелом, що було лабораторно підтверджено;

наявність лабораторної небезпеки: людина, що працює в лабораторії, де є потенціал для небезпечного впливу.

Особа може вважатися епідеміологічно пов'язаною з підтвердженим випадком, якщо хоча б один випадок у ланцюгу передачі був лабораторно підтверджений.

У випадку спалаху інфекційного захворювання із фекально-оральним або повітряно-краплинним шляхом передачі ланцюг передачі не обов’язково має бути встановлений для того, щоб вважати випадок епідеміологічно пов’язаним.

7. Передача інфекційних та паразитарних захворювань може відбуватися такими шляхами:

повітряним (вдихання людиною мікробного аерозолю, розсіяного в повітрі, потрапляння мікробного аерозолю від інфікованої людини на слизові оболонки здорової людини при чханні, кашлі, плюванні, співі або розмові);

контактним (прямий контакт з інфікованою людиною (фекально-оральний, повітряно-краплинний шляхи, шкірний або статевий контакт), або твариною (наприклад укуси, дотик), або непрямий контакт з інфікованим матеріалом чи предметами (контаміновані матеріали, біологічні рідини, кров));

вертикальним (від матері до дитини, часто в період внутрішньоутробного розвитку або в результаті випадкового обміну рідинами організму зазвичай протягом перинатального періоду);

трансмісивним (через укуси комах) (передача збудника від інфікованих комарів, кліщів, мух, бліх, вошей та інших комах);

аліментарним (споживання потенційно забруднених продуктів харчування та питної води).

8. Застосовується триступенева система визначення випадку захворювання: можливий, ймовірний і підтверджений.

9. Можливий випадок - випадок з клінічними критеріями, без епідеміологічних чи лабораторних доказів захворювання. Визначення можливого випадку має високу чутливість і низьку специфічність. Це дозволяє брати до уваги більшість випадків хвороби, але при цьому в таку категорію можуть бути включені і деякі хибно позитивні випадки.

10. Ймовірний випадок - випадок з клінічними критеріями і епідеміологічним зв'язком. Лабораторні тести для ймовірних випадків вказані тільки для деяких захворювань.

11. Підтверджені випадки мають бути лабораторно підтверджені та можуть відповідати або не відповідати клінічним критеріям. Визначення підтвердженого випадку дуже специфічне і менш чутливе, тому більша частина виявлених підтверджених випадків буде вірною, хоча деякі випадки й не будуть враховані.

12. Клінічні критерії деяких захворювань не згадуються тому, що перебіг багатьох гострих випадків відбувається безсимптомно (наприклад гепатит А, В та С, кампілобактеріоз, сальмонельоз), хоча ці випадки можуть бути важливими з точки зору охорони здоров'я на національному рівні.

13. Підтверджені випадки потрапляють в одну з трьох підкатегорій:

1) лабораторно підтверджений випадок із клінічними критеріями (випадок відповідає лабораторним критеріям для підтвердженого випадку, клінічні критерії включені у визначення випадку);

2) лабораторно підтверджений випадок із невідомими клінічними критеріями (випадок відповідає лабораторним критеріям для підтвердженого випадку, але немає інформації про клінічні критерії (наприклад тільки результати лабораторного дослідження));

3) лабораторно підтверджений випадок без клінічних критеріїв (випадок відповідає лабораторним критеріям для підтвердженого випадку, але не відповідає клінічним критеріям визначення випадку або є безсимптомним).

ІІ. Критерії визначення випадків інфекційних захворювань

1. Синдром набутого імунодефіциту та ВІЛ-інфекція

Клінічні критерії (СНІД)

Будь-яка особа, яка має будь-який з клінічних симптомів, зазначених в Європейському визначенні випадку СНІДу:

дорослі та підлітки 15 років;

діти < 15 років.

Лабораторні критерії (ВІЛ-інфекція)

Дорослі, підлітки та діти віком 18 місяців

Принаймні один з таких трьох:

позитивний результат на антитіла до ВІЛ у скринінг-тесті або комбінованому скринінг-тесті (антитіла до ВІЛ та наявність антигену р24 до ВІЛ), підтверджений більш специфічним тестом на антитіла (наприклад Вестерн-блот);

позитивний результат на 2 ІФА тестах, підтверджений позитивним результатом подальшого тестування ІФА;

позитивні результати на двох окремих зразках, принаймні один з таких трьох:

виявлення нуклеїнових кислот ВІЛ (РНК, ДНК);

виявлення ВІЛ-антигену p24 у ВІЛ-тесті, в тому числі у реакції нейтралізації;

виділення ВІЛ.

Діти віком < 18 місяців

Позитивні результати на двох окремих зразках (окрім кордової крові), принаймні один із таких трьох:

виділення ВІЛ;

виявлення нуклеїнових кислот ВІЛ (РНК, ДНК);

виявлення ВІЛ-антигену p24 у ВІЛ-тесті, в тому числі у реакції нейтралізації у дітей віком 1 місяця.

Епідеміологічні критерії не застосовуються.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не застосовується

Б. Ймовірний випадок

Не застосовується

В. Підтверджений випадок

ВІЛ-інфекція
Будь-яка особа, що відповідає лабораторним критеріям для ВІЛ-інфекції
СНІД
Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям для СНІДу та лабораторним критеріям для ВІЛ-інфекції

2. Сибірка (Bacillus anthracis)

Клінічні критерії

Будь-яка людина, яка має одну із таких клінічних форм:

1) шкірна сибірка

Принаймні один із таких двох:

папульозний або везикульозний висип;

вдавлений чорний струп з навколишнім набряком;

2) шлунково-кишкова сибірка

Гарячка та принаймні один із таких двох:

сильний біль у животі;

пронос;

3) легенева сибірка

Гарячка та принаймні один із таких двох:

гостра дихальна недостатність;

при рентгенологічному дослідженні визначається розширення у медіастинальній області;

4) менінгеальна/менінгоенцефалітична сибірка

Гарячка та принаймні один із таких трьох:

конвульсії;

втрата свідомості;

менінгеальні ознаки;

сибіркова септицемія.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу:

виділення Bacillus anthracis із клінічного матеріалу;

виявлення нуклеїнової кислоти Bacillus anthracis в клінічному матеріалі.

Позитивний результат назального мазка без клінічних симптомів не сприяє підтвердженню діагнозу випадку.

Епідеміологічні критерії

Принаймні один з таких трьох епідеміологічних зв’язків:

передача від тварини до людини;

вплив спільного джерела;

контакт із забрудненими продуктами харчування/питною водою.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не застосовується

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка людина, що відповідає клінічним критеріям, і є епідеміологічний зв'язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка людина, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

3. Пташиний грип А/Н5 АБО А/Н5N1 у людей

Клінічні критерії

Будь-яка людина з одним із таких двох клінічних симптомів:

гарячка та ознаки і симптоми гострої респіраторної інфекції;

смерть від гострого респіраторного захворювання нез'ясованої етіології.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу

Принаймні один із таких трьох:

виділення вірусу грипу А/Н5N1 з клінічного матеріалу;

виявлення нуклеїнової кислоти вірусу грипу А/Н5 у клінічному матеріалі;

виявлення специфічних антитіл до вірусу грипу A/H5 в парних сироватках (збільшення титру в чотири рази або більше).

Епідеміологічні критерії

Принаймні один із таких чотирьох:

передача від людини до людини, що були в тісному контакті (в межах одного метра), про що було повідомлене як про ймовірний або підтверджений випадок;

лабораторна небезпека: де є потенційний ризик грипу A/H5N1;

тісний контакт (в межах одного метра) з тваринами з підтвердженою інфекцією A/H5N1 (наприклад кішка або свині), окрім домашніх або диких птахів;

проживання або відвідання району, де на цей час вірогідна наявність грипу A/H5N1 або підтверджено це-1 і принаймні одне з таких двох:

перебування в тісному контакті (в межах одного метра) з хворими або мертвими домашніми птахами або дикими птахами-2 у постраждалих районах;

перебування в будинку або на фермі, де були зареєстровані хворі або мертві домашні птахи в постраждалих районах в місяці, що передував захворюванню.

__________
-1 Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин - МЕБ - і Європейська комісія (SANCO) системи повідомлення про хвороби тварин (ADNS) за адресами: http://www.oie.int/eng/en_index.htm та http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#.
-2 Не стосується зовні здорових птахів, що були вбиті, наприклад на полюванні.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям, і є епідеміологічний зв’язок

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка людина з позитивним результатом тесту на грип A/H5N1 або A/H5, виконаного у лабораторії, яка не є Національною референс-лабораторією, що бере участь в мережі референс-лабораторій ВООЗ з грипу людини

В. Випадок, підтверджений на національному рівні

Будь-яка особа із позитивним результатом тесту на грип A/H5 або A/H5N1, виконаного Національною референс-лабораторією, яка бере участь у мережі референс-лабораторій ВООЗ з грипу людини

Г. Випадок, підтверджений ВООЗ

Будь-яка людина, щодо якої є лабораторне підтвердження центру, що співпрацює з ВООЗ по H5

4. Ботулізм (Clostridium botulinum)

Клінічні критерії

Будь-яка особа принаймні з однією із таких клінічних форм:

1) харчовий і рановий ботулізм

Принаймні один із таких двох критеріїв:

двобічні порушення з боку черепних нервів (наприклад диплопія, нечіткість зору, дисфагія, бульбарна недостатність);

периферійні симетричні парези;

2) ботулізм немовлят

Будь-яке немовля принаймні з одним із таких шести клінічних симптомів:

запор;

млявість;

поганий апетит;

птоз;

дисфагія;

загальна м’язова слабкість.

Цей варіант ботулізму зазвичай зустрічається у немовлят (до 12-ти місяців), але може виникнути також у дітей старше 12-ти місяців, а іноді і у дорослих зі змінами шлунково-кишкової анатомії і мікрофлори.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу

Принаймні один із таких двох:

виділення С. botulinum при ботулізмі немовлят з випорожнень, при рановому ботулізмі - з рани. Виділення С. botulinum з випорожнень у дорослих не є підставою для діагностики харчового ботулізму;

виявлення ботулінічного токсину в клінічному матеріалі.

Епідеміологічні критерії

Принаймні один з таких двох епідеміологічних зв’язків:

вплив загального джерела (наприклад продукти харчування, повторне використання голок або інших пристроїв);

вживання контамінованої їжі/питної води.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв'язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

5. Бруцельоз (Brucella spp.)

Клінічні критерії

Будь-яка людина з гарячкою та принаймні з одним із таких семи клінічних симптомів:

потовиділення (рясне, смердюче, особливо нічне);

озноб;

артралгія;

слабкість;

депресія;

головний біль;

анорексія.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу

Принаймні один із таких двох:

виділення Brucella spp. із клінічного матеріалу;

виявлення специфічних антитіл проти Brucella spp. (комплексна серологічна діагностика: пластинчата реакція аглютинації Хаддлсона, об’ємна реакція аглютинації Райта, РНГА, ІФА).

Епідеміологічні критерії

Принаймні один із таких чотирьох епідеміологічних зв’язків:

контакт із забрудненими продуктами харчування /питною водою;

контакт із продуктами від заражених тварин (молоко або молочні продукти);

передача від тварини до людини (забруднення виділеннями або органами, наприклад виділення з піхви, плацента);

вплив спільного джерела.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

6. Кампілобактеріоз (Campylobacter spp.)

Клінічні критерії

Будь-яка людина принаймні з одним із таких трьох клінічних симптомів:

пронос;

біль у животі;

гарячка.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу

Виділення Campylobacter spp. із випорожнень та крові.

Необхідно проводити диференціацію Campylobacter spp. За відсутності можливості проведення диференціації на місці виділені культури направляють до ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в установленому порядку.

Епідеміологічні критерії

Як мінімум один із п’яти епідеміологічних зв’язків:

передача від тварини до людини;

передача від людини до людини;

наявність спільного джерела інфекції;

вживання контамінованих харчових продуктів/води;

вплив зовнішнього середовища.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

7. Хламідійна інфекція (Chlamydia trachomatis), у тому числі венерична лімфогранульома (далі - ЛГВ)

Клінічні критерії

Будь-яка людина принаймні з однією із таких клінічних форм:

1) хламідійна інфекція не ЛГВ

Принаймні один із таких шести:

уретрит;

епідидиміт;

гострий сальпінгіт;

гострий ендометрит;

цервіцит;

проктит.

У новонароджених принаймні один із таких двох критеріїв:

кон’юнктивіт;

пневмонія.

2) ЛГВ

Принаймні один із таких п’яти:

уретрит;

виразка статевих органів;

пахова лімфаденопатія;

цервіцит;

проктит.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу:

1) хламідійна інфекція не ЛГВ

Принаймні один із таких трьох:

виділення Chlamydia trachomatis зі зразків з аногенітальної зони чи з кон’юнктиви;

виявлення Chlamydia trachomatis у клінічному матеріалі в реакції прямої флуоресценції;

виявлення нуклеїнової кислоти Chlamydia trachomatis у клінічному матеріалі;

2) ЛГВ

Принаймні один із таких двох:

виділення Chlamydia trachomatis зі зразків з аногенітальної зони чи з кон’юнктиви;

виявлення нуклеїнової кислоти Chlamydia trachomatis у клінічному матеріалі та ідентифікація серовару (генотипу) L1, L2 або L3.

Епідеміологічні критерії

Епідеміологічний зв'язок - передача від людини до людини (статевий контакт або вертикальна передача).

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає лабораторним критеріям

8. Холера (Vibrio cholerae)

Клінічні критерії

Будь-яка людина принаймні з одним із таких двох симптомів:

пронос;

блювання.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу:

виділення Vibrio cholerae із клінічного зразка;

виявлення антигену O1 або O139 в ізоляті;

виявлення холерного ентеротоксину або гена холерного ентеротоксину в ізоляті.

Епідеміологічні критерії

Принаймні один із таких чотирьох епідеміологічних зв’язків:

наявність загального джерела інфекції;

передача від людини до людини;

вживання контамінованих харчових продуктів/води;

вплив зовнішнього середовища.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

9. Криптоспоридіоз (Cryptosporidium spp.)

Клінічні критерії

Принаймні один із таких двох:

пронос;

біль у животі.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу

Принаймні один із таких чотирьох:

виявлення ооцист Cryptosporidium у випорожненнях;

виявлення Cryptosporidium у вмісті кишечника або зразках біопсії тонкого кишечника;

виявлення нуклеїнової кислоти Cryptosporidium у випорожненнях;

виявлення антигену Cryptosporidium у випорожненнях.

Епідеміологічні критерії

Принаймні один із таких епідеміологічних зв’язків:

передача від людини до людини;

наявність спільного джерела;

вживання контамінованих харчових продуктів/питної води;

вплив зовнішнього середовища.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

10. Дифтерія (Corynebacterium diphtheriae)

Клінічні критерії

Будь-яка людина принаймні з однією із таких клінічних форм:

1) класична респіраторна дифтерія (Classic Respiratory Diphtheria)

Захворювання верхніх дихальних шляхів з ларингітом, або назофарингітом, або тонзилітом та плівчасте нашарування, що щільно прилягає, або псевдоплівчасте нашарування;

2) легка респіраторна дифтерія (Mild Respiratorу Diphtheria)

Захворювання верхніх дихальних шляхів з ларингітом, або назофарингітом, або тонзилітом без плівчастого нашарування, що щільно прилягає, або псевдоплівчастого нашарування;

шкірна дифтерія;

пошкодження шкіри;

дифтерія іншої локалізації;

пошкодження кон’юнктиви або слизових оболонок.

Лабораторні критерії

Виділення токсин-продукуючих штамів Corynebacterium diphtheriae з клінічного матеріалу.

Епідеміологічні критерії

Передача від людини до людини.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Будь-яка людина з клінічними критеріями класичної респіраторної дифтерії

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка людина з клінічними критеріями дифтерії (класичної респіраторної дифтерії, легкої респіраторної дифтерії, шкірної дифтерії, дифтерії інших локалізацій) з епідеміологічним зв’язком передачі від людини до людини

В. Підтверджений випадок

Будь-яка людина з лабораторними критеріями та наявністю однієї з клінічних форм

11. Ехінококоз (Echinococcus spp.)

Клінічні критерії

Не використовуються для спостережень.

Діагностичні критерії

Принаймні один із таких п'яти:

утворення гістопатологічно або паразитологічно схоже на Echinococcus multilocularis або granulosus (наприклад пряма візуалізація сколексу в рідині кісти);

виявлення патогномонічної макроскопічної морфології кіст(и) Echinoccocus granulosus в хірургічних зразках;

типові органні ушкодження, виявлені методами комп'ютерної томографії, ехо(соно)графії, MРТ та підтверджені серологічними тестами;

виявлення специфічних антитіл до Echinoccocus spp. високочутливим серологічним тестом та підтвердження серологічним тестом високої специфічності;

виявлення нуклеїнової кислоти Echinoccocus multiloculari або granulosus в клінічному зразку.

Епідеміологічні критерії

Не визначаються.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Не визначається

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає діагностичним критеріям

12. Лямбліоз (G. lamblia)

Клінічні критерії

Будь-яка людина принаймні з одним із таких чотирьох симптомів:

пронос;

біль у животі;

здуття живота;

ознаки мальабсорбції (наприклад стеаторея, втрата ваги).

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу

Принаймні один із таких двох:

виявлення цист або трофозоїтів G. lamblia у випорожненнях, дуоденальному вмісті або матеріалах біопсії тонкої кишки;

виявлення антигенів G. lamblia у випорожненнях.

Епідеміологічні критерії

Принаймні один із таких чотирьох епідеміологічних зв’язків:

вживання контамінованих харчових продуктів/води;

передача від людини до людини;

наявність спільного джерела;

вплив зовнішнього середовища.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

13. Гонорея (Neisseria gonorrhoeae)

Клінічні критерії

Принаймні один із таких восьми:

уретрит;

гострий сальпінгіт;

запальні захворювання органів тазу;

цервіцит;

епідидиміт;

проктит;

фарингіт;

артрит

або

будь-яка новонароджена дитина з кон'юнктивітом.

Лабораторні критерії

Принаймні один з таких чотирьох:

виділення Neisseria gonorrhoeae з клінічного зразка;

виявлення нуклеїнової кислоти Neisseria gonorrhoeae в клінічному зразку;

виявлення Neisseria gonorrhoeae тестами без використання ампліфікації нуклеїнових кислот;

мікроскопічне виявлення в уретральному мазку у чоловіків грамнегативних диплококів, розташованих внутрішньоклітинно.

Епідеміологічні критерії

Передача від людини до людини (сексуальний контакт або вертикальна передача).

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає лабораторним критеріям

14. Гемофільна інвазивна інфекція (H. influenzae)

Клінічні критерії

Не використовуються для спостережень.

Лабораторні критерії для встановлення діагнозу

Принаймні один із таких двох:

виділення H. influenzae у зазвичай стерильному матеріалі;

визначення нуклеїнової кислоти H. influenzae у зазвичай стерильному матеріалі.

За можливості необхідно проводити типування збудника.

Епідеміологічні критерії

Не визначаються.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Не визначається

В. Підтверджений випадок

Випадок, що відповідає лабораторним критеріям

15. Гепатит А (Hepatitis A virus)

Клінічні критерії

Будь-яка людина з дискретною появою симптомів (наприклад втома, біль в животі, втрата апетиту, періодичні нудота і блювання) та принаймні один з таких трьох:

підвищення температури;

жовтяниця;

підвищення активності сироваткових амінотрансфераз.

Лабораторні критерії

Принаймні один з таких трьох:

виявлення нуклеїнової кислоти вірусу гепатиту А в сироватці крові або випорожненнях;

виявлення антитіл до вірусу гепатиту А;

виявлення антигену вірусу гепатиту у випорожненнях.

Епідеміологічні критерії

Принаймні один з таких чотирьох:

передача від людини до людини;

наявність спільного джерела;

вживання контамінованих харчових продуктів/води;

вплив навколишнього середовища.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним критеріям і має епідеміологічний зв’язок

В. Підтверджений випадок

Будь-яка особа, що відповідає клінічним і лабораторним критеріям

16. Гепатит В (Hepatitis B virus)

Клінічні критерії

Не використовуються для спостережень.

Лабораторні критерії

Позитивний результат одного чи більше тестів або комбінацій тестів:

anti-HBc IgM;

HBsAg;

HBeAg;

HBV-ДНК/DNA.

Лабораторні результати повинні інтерпретуватися відповідно до вакцинального статусу.

Епідеміологічні критерії

Передача від людини до людини (в тому числі сексуальні контакти, вертикальна передача або з кров’ю).

Не є суттєвими для спостережень.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Не визначається

В. Підтверджений випадок

Будь-яка людина, що відповідає лабораторним критеріям

17. Гепатит С (Hepatitis C virus)

Клінічні критерії

Не використовуються для спостережень.

Лабораторні критерії

Принаймні один з таких двох:

виявлення нуклеїнової кислоти вірусу гепатиту С в сироватці крові (HCV RNA);

виявлення серцевинного антигену вірусу гепатиту С (HCV-core);

специфічні антитіла до вірусу гепатиту С, виявлені у підтвердному тесті (наприклад в імуноблотінгу) в осіб старше від 18 місяців за відсутності ознак сталого інфікування.

Класифікація випадку

А. Можливий випадок

Не визначається

Б. Ймовірний випадок

Не визначається

В. Підтверджений випадок

Будь-яка людина, що відповідає лабораторним критеріям

18. Грип (Influenza virus)

Клінічні критерії

Будь-яка особа принаймні з однією з таких клінічних форм:

1) грипоподібні захворювання (ГПЗ)

Раптова поява симптомів та

принаймні один з таких чотирьох системних симптомів:

гарячка;

нездужання;

головний біль;

міалгія та

принаймні один із таких трьох симптомів респіраторних захворювань:

кашель;

біль у горлі;

задишка;

2) гостра респіраторна інфекція (ГРІ)

Раптова поява симптомів та принаймні один із таких чотирьох респіраторних симптомів:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »