Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему [...]
НКЦПФР; Рішення, Порядок від 07.03.2017148