Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України
МОН України; Наказ від 13.05.2014587
Документ z0561-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.08.2015, підстава z0775-15
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2014  № 587


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2014 р.
за № 561/25338

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 642 від 17.06.2015}

Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання» (із змінами) та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України, що додаються.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Гевко А.Є.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Юридичному департаменту (Кравченко О.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І.Р.

Міністр

С.М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
13.05.2014  № 587


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2014 р.
за № 561/25338

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства освіти і науки України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 642 від 17.06.2015}

3. У розділі XVII Технічних описів документів про освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060:

назву після слів «про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

пункт 1 після слів «Додаток до диплома про вищу освіту» доповнити словами «європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

пункт 2 після слів «ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» доповнити словами «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА (DIPLOMA SUPPLEMENT)»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Елементи захисту сторінок додатка:

гільйошна антисканерна сітка перемінної геометрії, створена спеціальними системами, товщина ліній не більше 160 мкм;

мікротекст висотою літер не більше 500 мкм.».

4. Технічні описи документів про освіту та вчені звання, що виготовляються поліграфічним способом, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2014 року № 97, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 283/25060, після розділу XVII доповнити новим розділом XVIIІ такого змісту:

«XVIІI. Технічний опис додатка до диплома про вищу освіту, що виготовляється поліграфічним способом

1. Бланк «Додаток до диплома про вищу освіту» (далі - бланк) виготовляється на аркуші паперу формату 297 х 210 мм (±0,5 мм) з використанням захисних матеріалів, графічних та захисних зображень, з текстовою інформацією з обох боків.

2. Текстова інформація бланка з лицьового та зворотного боків розміщена відповідно до зразка, затвердженого в установленому законодавством порядку, та нанесена на бланк чорною фарбою способом офсетного друку.

3. Основні технічні характеристики паперу, що використовується для виготовлення бланка:

маса 1 м-2 - 80 г;

товщина - 90 ± 6 мкм;

склад - 100 % деревна целюлоза;

власна флуоресценція - не більше 3 %;

білість - не менше 80 %;

наявність захисних волокон (видимих певного кольору при денному світлі, які світяться при дії ультрафіолетових променів);

наявність хімічного захисту (з реакцією на певні хімічні сполуки);

наявність двотонового водяного знака.

Двотоновий водяний знак відповідно до затвердженого зразка є аксонометричною проекцією прямокутного паралелепіпеда, у якому проекції зовнішніх площин, що його утворюють, мають різні ступені прозорості паперу.

4. Лицьовий бік бланка надруковано 4 фарбами способом офсетного друку та 1 фарбою способом високого друку:

рамка блакитного кольору шириною 10 мм;

дві псевдорельєфні сітки блакитного та гірчично-блакитного кольорів товщиною ліній не більше 50 мкм, остання із сіток друкується із застосуванням ірисового друку;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм в рамці і в тексті;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів;

на правій стороні бланка внизу розміщені серія, що складається з двох літер та виконана способом офсетного друку фарбою чорного кольору, яка реагує на дію певних хімічних реактивів, та шестизначна нумерація, виконана способом високого друку фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях і стає невидимою при дії інфрачервоних променів.

5. Зворотний бік надруковано 4 фарбами способом офсетного друку:

рамка блакитного кольору шириною 5 мм;

дві псевдорельєфні сітки товщиною ліній не більше 50 мкм світло-зеленого та блакитного кольорів, остання із сіток надрукована блакитною фарбою, яка набуває зеленого свічення в ультрафіолетових променях;

невидиме зображення фарбою, яка набуває блакитного свічення в ультрафіолетових променях;

позитивний мікротекст висотою літер не більше 200 мкм у тексті;

текстова інформація та лінії мікротексту, створені написом слова «УКРАЇНА», яке повторюється, надруковані фарбами чорного кольору із переходом у визначеному місці, одна з них набуває оранжевого свічення в ультрафіолетових променях, друга реагує на дію певних хімічних реактивів.».

У зв’язку з цим розділи XVIІI - XXVI вважати розділами XIX - XXVIІ відповідно.

Директор департаменту
вищої освіти


Ю.М. Коровайченко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...