Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду
Національний банк; Постанова, Положення від 08.08.2001334
Документ z0749-01, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2001
 

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 334 від 08.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 серпня 2001 р.
за N 749/5940

Про затвердження Положення про порядок
формування та використання банками резервного фонду

Відповідно до статті 36 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок формування та
використання банками резервного фонду (додається). 2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 3. Генеральному департаменту банківського нагляду
(Андрущенко П.В.) довести цю постанову після державної реєстрації
до відома самостійних структурних підрозділів Національного банку
України, Головних управлінь Національного банку України в
Автономній Республиці Крим та по м.Києву і Київській області,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків для керівництва та використання в роботі. 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
08.08.2001 N 334
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2001 р.
за N 749/5940

Положення про порядок формування та використання банками
резервного фонду
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 36 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) і регулює
порядок формування та використання банками резервного фонду. 1.2. На покриття непередбачених збитків за всіма статтями
активів та позабалансовими зобов'язаннями банки зобов'язані
формувати резервний фонд відповідно до цього Положення та статуту
банку. 1.3. Джерелом формування резервного фонду є відрахування з
прибутку банків, що направляються до фонду в порядку,
передбаченому чинним законодавством, цим Положенням та статутом
банку.
2. Порядок формування та використання резервного фонду
2.1. Відрахування до резервного фонду здійснюються з чистого
прибутку звітного року, що залишається у розпорядженні банку після
сплати податків та інших обов'язкових платежів (далі - чистий
прибуток звітного року). 2.2. Відрахування до резервного фонду від чистого прибутку
звітного року здійснюються після затвердження загальними зборами
учасників банку річного бухгалтерського звіту та прийняття рішення
щодо розподілу прибутку. 2.3. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду
визначається статутом банку та має бути не менше 5 відсотків від
чистого прибутку банку до досягнення ним 25 відсотків
регулятивного капіталу, але в розмірі не менше ніж 25 відсотків
зареєстрованого статутного капіталу банку. 2.4. Якщо діяльність банку може створювати загрозу інтересам
вкладників та інших кредиторів банку, то Національний банк України
має право вимагати від банку збільшення розміру резервного фонду
та щорічних відрахувань до нього. Якщо внаслідок діяльності банку розмір регулятивного капіталу
зменшився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного капіталу, то
щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10
відсотків чистого прибутку банку до досягнення ними розміру 35
відсотків від статутного капіталу банку. 2.5. Кошти резервного фонду обліковуються банками на
балансовому рахунку 5021. Відповідність формування резервного
фонду вимогам чинного законодавства має підтверджуватися
незалежною аудиторською організацією, що здійснює перевірки
банків. 2.6. Резервний фонд банку може бути використаний тільки на
покриття збитків банку за результатами звітного року згідно з
рішенням спостережної ради банку та в порядку, що встановлений
загальними зборами його учасників.
Начальник Управління методології К.Є.Раєвський
Директор Генерального департаменту
банківського нагляду П.В.Андрущенко
Директор Юридичного департаменту В.В.Пасічник

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...