Документ z0783-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.05.2018, підстава - z0503-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.07.2005  № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за № 783/11063

ПОРЯДОК
відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів

{Дію Порядку призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 539 від 20.10.2005 № 348 від 31.05.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 440 від 04.07.2006
№ 42 від 30.01.2007
№ 525 від 17.09.2008
№ 351 від 22.05.2009
№ 777 від 11.11.2011
№ 845 від 29.10.2012
№ 203 від 15.03.2013
№ 494 від 07.08.2015
№ 99 від 17.02.2016
№ 65 від 15.01.2018
№ 735 від 18.04.2018}

{У тексті Порядку слова "та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 525 від 17.09.2008}

1. З аптек, їх структурних підрозділів та аптечних складів (баз) може здійснюватися відпуск лікарських засобів, лише зареєстрованих в Україні в установленому порядку, крім лікарських засобів, що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані в установленому порядку, за наявності завіреної постачальником відповідно до законодавства копії сертифіката якості виробника, який зберігається у суб'єкта господарської діяльності.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006}

На вимогу споживача копія сертифіката якості на лікарський засіб, що видається виробником, повинна бути надана в термін не більше ніж одна доба.

2. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптек, аптечних пунктів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

3. Рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами медичних працівників з аптек та аптечних пунктів.

Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків забороняється.

4. Лікарські засоби, виготовлені суб'єктом господарювання в умовах аптеки, відпускаються в роздріб через його аптеки, аптечні пункти.

5. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах або лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, за рецептами медичних працівників (далі-Рецепти) може здійснюватися з аптек та аптечних пунктів у встановленому порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 351 від 22.05.2009}

{Пункт 6 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

6. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, та/або який містить несумісні лікарські засоби та/або помилки у дозі лікарського засобу, вважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп «Рецепт недійсний» і його повертають хворому. Про недійсність електронного рецепта суб’єкт господарювання, медичний працівник якого виписав рецепт, повідомляється засобами електронного зв’язку або у відповідній інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі.

{Пункт в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 777 від 11.11.2011, № 735 від 18.04.2018}

7. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки з аптек та аптечних складів (баз), які мають ліцензії на види діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 203 від 15.03.2013}

8. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у п. 1.22 Правил.

Усі інші лікарські засоби відпускаються з аптек у вказаній в Рецепті кількості.

При необхідності допускається порушення вторинної промислової упаковки для відпуску меншої кількості лікарського засобу.

Порушення первинної упаковки лікарського засобу не дозволяється.

9. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринарних лікарів лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку.

10. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я, лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, та ті, за якими ліки відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, залишаються і зберігаються в аптеці.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 351 від 22.05.2009, № 845 від 29.10.2012}

11. На Рецептах, крім перелічених у п. 11 цього Порядку, при відпуску за ними лікарських засобів, проставляється штамп "Відпущено" і повертаються хворому.

Відпуск лікарських засобів за Рецептами із штампом "Відпущено" заборонено.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп "Відпущено" і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем.

Про відпуск лікарських засобів за електронними рецептами, а також у разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лікарського засобу уповноважені особи суб’єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу, вносять інформацію щодо повної або часткової кількості відпущеного лікарського засобу до інформаційної (інформаційно-телекомунікаційної) системи, яка засвідчується електронним цифровим підписом, та повідомляють суб’єкта господарювання, медичний працівник якого виписав Рецепт (в тому числі за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування).

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 735 від 18.04.2018}

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006}

12. При відпуску виготовлених в умовах аптеки лікарських засобів, що містять отруйні, наркотичні (психотропні) лікарські засоби, хворим замість Рецепта видається сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом на ній "Сигнатура" (додаток).

13. Калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунктів без рецепта, тільки у розфасованому у споживчу упаковку вигляді, 3-5 грам на один відпуск, за наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

{Абзац перший пункту в редакції Наказу МОЗ № 440 від 04.07.2006}

Відпуск калію перманганату у кількості, більшій за зазначену, забороняється.

{Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

Відпуск хворим інших прекурсорів, віднесених до таких відповідно до законодавства, забороняється.

14. Лікарський засіб «Налоксон» (як антагоніст опіатних рецепторів) відпускається без рецепта з аптек та аптечних пунктів у кількості 2 мг на один відпуск.

Відпуск Налоксона без рецепта у кількості більшій, ніж зазначена, забороняється.

{Порядок доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 65 від 15.01.2018}

15. Термін зберігання Рецептів в аптеках:

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

15.1. Рецепти на відпущені лікарські засоби, що виписані на спеціальних рецептурних бланках ф-3 зберігаються в аптеках протягом п'яти років (не враховуючи поточного року).

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 351 від 22.05.2009, № 845 від 29.10.2012}

15.2. Рецепти (ф-1) на лікарські засоби, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, та на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, зберігаються в аптеках, а електронні рецепти - в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі протягом трьох років (не враховуючи поточного року).

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 845 від 29.10.2012, № 735 від 18.04.2018}

15.3. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (за винятком лікарських засобів, виписаних на спеціальних рецептурних бланках ф-3, зберігаються в аптеках протягом одного року (не враховуючи поточного року).

{Підпункт 14.4 пункту 14 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

15.4. По закінченні терміну зберігання всі Рецепти підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

{Підпункт пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають, про що розмістити оголошення в залі обслуговування.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006}

17. В аптеках та їх структурних підрозділах забороняється реклама рецептурних лікарських засобів.

У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та відкритих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби, що відпускаються без Рецепта, та ті, що відпускаються за Рецептом з обов'язковою позначкою "Відпуск за рецептом лікаря".

18. У разі відсутності лікарського засобу, виписаного медичним працівником, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.

19. Функціональні харчові продукти (біологічно-активні добавки) та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (використання) повинні бути розміщені в торговельному залі на окремому стенді, стелажі, відділі тощо, з обов'язковим зазначенням про те, що вони є спеціальними харчовими продуктами та не зареєстровані як лікарські засоби в установленому порядку.

{Порядок доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 42 від 30.01.2007}

Заступник голови
Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення
Ю.В. Підпружников


Додаток
до Порядку відпуску лікарських засобів
і виробів медичного призначення
з аптек та їх структурних підрозділів

СИГНАТУРА

___________________________
(назва населеного пункту)

Розмір 80 х 148 мм

Аптека № _______ Рецепт № _________________

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого _________________________________________
____________________________________________________________________________

Rp:

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря ______________________________________________
____________________________________________________________________________

Приготував __________________________________________________________________

Перевірив ___________________________________________________________________

Відпустив ___________________________________________________________________

Дата _______________________________ Ціна ____________________________________

Для повторного відпуску ліків необхідний новий рецепт лікаря.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 42 від 30.01.2007}

Заступник голови
Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення
Ю.В. Підпружниковвгору