Документ z0784-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.05.2018, підстава - z0504-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.07.2005  № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2005 р.
за № 784/11064

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків

{Дію Інструкції призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 539 від 20.10.2005
№ 348 від 31.05.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 525 від 17.09.2008
№ 494 від 07.08.2015
№ 99 від 17.02.2016
№ 735 від 18.04.2018}

{У тексті Інструкції слова "та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 525 від 17.09.2008}

{У заголовку, тексті Інструкції та додатках до неї слова "та вимог-замовлень", "та вимог (замовлень)", "та (або) вимог-замовлень" виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

1. Заклади охорони здоров'я та фізичні особи - підприємці, що провадять господарську діяльність з медичної практики, отримують рецептурні бланки № 1 (ф-1) через структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно (в тому числі шляхом запровадження електронного рецепта), а  спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) - через аптечні склади (бази), аптеки або структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 735 від 18.04.2018}

2. Спеціальні бланки ф-3 відпускаються лише суб'єктам господарювання, лікарі яких мають право виписувати на таких бланках наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

3. Рецептурні бланки повинні зберігатися:

-бланки ф-1 - у замкнених шафах,

-бланки ф-3 - у замкнених вогнетривких сейфах.

4. Наказом суб'єкта господарювання призначається особа, яка забезпечує зберігання, облік, видачу рецептурних бланків, та/або визначається процедура уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі. Облік спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) ведеться у спеціальних журналах (книгах) обліку за формою згідно з чинним законодавством.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 735 від 18.04.2018}

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал - прошнурований, завірений підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

5. Медичні працівники, які виписують лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках ф-3, є відповідальними за схоронність цих бланків.

6. Запас спеціальних рецептурних бланків ф-3 на поточні потреби в лікувально-профілактичних закладах не повинен перевищувати одномісячної потреби в них.

7. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертаються до місця їх отримання.

8. Один раз на квартал постійно діюча інвентаризаційна комісія лікувально-профілактичного закладу перевіряє наявність бланків Рецептів у відповідальної особи і відповідність їх кількості даним, зазначеним у книзі обліку.

У разі невідповідності книжкового залишку і фактичної наявності особа, яка відповідає за отримання, зберігання і видачу рецептурних бланків, несе відповідальність у встановленому порядку.

9. Органи охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій зобов'язані регулярно контролювати лікувально-профілактичні заклади щодо забезпечення схоронності рецептурних бланків.

10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні) лікарські засоби матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини, за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний місяць до їх знищення.

{Інструкцію доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

11. Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) на наркотичні (психотропні) лікарські засоби вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу, зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

12. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-1, крім зазначених у пункті 11 цієї Інструкції, вони підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником закладу. Комісія складає відповідний акт знищення, що затверджується керівником закладу.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

13. Зберігання електронних рецептів у суб’єктів господарювання, які виписують рецепти, та в аптеках здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації.

{Інструкцію доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 735 від 18.04.2018}

Заступник голови
Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення
Ю.В. ПідпружниковДодаток 1
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків
(пункт 10)

РЕЄСТР
рецептів (ф-3), за якими відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини

{Інструкцію доповнено додатком 1 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}


Додаток 2
до Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків
(пункт 11)

АКТ
знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я наркотичні засоби, психотропні речовини

{Інструкцію доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}вгору