Документ z0915-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.05.2013, підстава - z0742-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2002 N 102/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2002 р.
за N 915/7203
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 883/5 ( z0742-13 ) від 15.05.2013 }
Про затвердження Порядку проведення державної
реєстрації нормативно-правових актів
у Міністерстві юстиції України
та включення їх до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції
N 34/5 ( z0381-05 ) від 12.04.2005 )
З метою забезпечення виконання Указів Президента України від
03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади", від 27.06.96 N 468 ( 468/96 ) "Про Єдиний державний реєстр
нормативних актів", від 13.12.96 N 1207 ( 1207/96 ) "Про
опублікування актів законодавства України в інформаційному
бюлетені "Офіційний вісник України"", постанов Кабінету Міністрів
України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади", від 23.04.2001
N 376 ( 376-2001-п ) "Про затвердження Порядку ведення Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним"
та на виконання пункту 6 постанови колегії Міністерства юстиції
України від 14.06.2002 N 5 "Про діяльність Міністерства юстиції
України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції щодо забезпечення
районними управліннями юстиції виконання Указу Президента України
від 3 жовтня 1992 року N 493" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення державної реєстрації
нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та
включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мін'юсту від
26.11.97 N 74/5 ( z0573-97 ) "Про затвердження Порядку проведення
державної реєстрації відомчих нормативних актів та включення їх до
Єдиного державного реєстру нормативних актів у Міністерстві
юстиції України", зареєстрований у Мін'юсті 04.12.97 за
N 573/2377, від 03.09.2001 N 50/5 ( z0784-01 ) "Про внесення змін
до нормативно-правових актів Міністерства юстиції України",
зареєстрований у Мін'юсті 04.09.2001 за N 784/5975, та від
11.10.2001 N 56/5 ( z0895-01 ) "Про внесення змін до
нормативно-правових актів Міністерства юстиції України",
зареєстрований у Мін'юсті 23.10.2001 за N 895/6086.
3. Департаменту державної реєстрації нормативних актів
(Бутрименко В.В.) та Департаменту господарського забезпечення
(Збанацька М.І.) забезпечити доведення цього наказу до відома
територіальних управлінь юстиції, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, органів, акти яких підлягають державній
реєстрації відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Горбунову Л.М.
Міністр О.В.Лавринович

( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 34/5 ( z0381-05 ) від 12.04.2005 )вгору