Документ z1008-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.08.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.08.2011 N 2035/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2011 р.
за N 1008/19746

Про внесення змін до Порядку подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації

Відповідно до статей 15, 23 та 24 Закону України "Про
центральні органи виконавчої влади" ( 3166-17 ) та наказу
Міністерства юстиції України від 6 липня 2011 року N 1805/5
( z0826-11 ) "Про затвердження форми висновку юридичної служби
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його
територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за
результатами проведення юридичної експертизи проекту
нормативно-правового акта", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 7 липня 2011 року за N 826/19564, Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку подання нормативно-правових актів на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення
їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5 ( z0381-05 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року
за N 381/10661 (із змінами), такі зміни: 1.1. У підпункті "а" пункту 3.12 розділу III: слова "за наявності додається висновок антикорупційної
експертизи проекту нормативно-правового акта" виключити; третє речення викласти в такій редакції: "До неї долучається
завірена в установленому законодавством порядку копія висновку
юридичної служби суб'єкта нормотворення, складеного за
результатами проведеної юридичної експертизи проекту
нормативно-правового акта, за формою, затвердженою наказом
Міністерства юстиції України від 6 липня 2011 року N 1805/5
( z0826-11 ) "Про затвердження форми висновку юридичної служби
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його
територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за
результатами проведення юридичної експертизи проекту
нормативно-правового акта", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 7 липня 2011 року за N 826/19564;".
1.2. Пункт 5.4 розділу V викласти в новій редакції: "5.4. Нормативно-правові акти, які занесені до Державного
реєстру, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування,
якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх
офіційного опублікування".
2. Управлінню державної реєстрації нормативно-правових актів
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності Железняк Н.А.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавриновичвгору