Про затвердження Інструкції зі складання заявок на використання повітряного простору під час планування [...]
Міноборони України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 14.10.2009518/1063
Документ z1086-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.08.2015, підстава z0899-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2009 N 518/1063
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1086/17102

Про затвердження Інструкції зі складання заявок
на використання повітряного простору
під час планування проведення
відповідного виду діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони
N 324/259 ( z0899-15 ) від 09.07.2015 }

На виконання пункту 59 Положення про використання повітряного
простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 березня 2002 року N 401 ( 401-2002-п )
(зі змінами), та з метою впровадження єдиних форматів і порядку
подання заявок та автоматизації процесу планування використання
повітряного простору Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію зі складання заявок на використання
повітряного простору під час планування проведення відповідного
виду діяльності, що додається.
2. Вважати такими, що не застосовуються на території України
з 1 січня 2010 року, "Инструкцию по составлению формализованных
заявок на аэродромные, маршрутные и трассовые полеты воздушных
судов", введену в дію наказом головнокомандувача
Військово-Повітряними Силами від 16 березня 1981 року N 54,
"Инструкцию по составлению формализованных заявок на использование
воздушного пространства СССР при запусках аэростатов
(шаров-зондов), проведении стрельб, пусков ракет, взрывных работ",
введену в дію наказом головнокомандувача Військово-повітряними
силами від 4 грудня 1984 року N 288, та наказ Міністра цивільної
авіації СРСР від 28 квітня 1978 року N 72 "Об утверждении
Инструкции по составлению Плана полета и Предварительного плана
полета (формализованной заявки) на полеты воздушных судов всех
ведомств по внутрисоюзным и международным воздушным трассам и
местным воздушным линиям".
3. Міністерству оборони України забезпечити подання у
встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
оборони України В.В.Іващенко
Перший заступник
Міністра транспорту
та зв'язку України В.В.Шевченко

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони
України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України
14.10.2009 N 518/1063
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1086/17102

ІНСТРУКЦІЯ
зі складання заявок
на використання повітряного простору
під час планування проведення
відповідного виду діяльності

1. Загальні положення
1.1. Інструкція зі складання заявок на використання
повітряного простору під час планування проведення відповідного
виду діяльності (далі - Інструкція) визначає правила формування і
терміни подання заявок на використання повітряного простору
України, а також міжнародного повітряного простору, що перебуває
під відповідальністю України (далі - повітряний простір), під час
планування проведення відповідного виду діяльності.
1.2. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання
органами, що входять до складу підрозділів об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху України
(далі - ОЦВС), юридичними і фізичними особами, які використовують
повітряний простір під час проведення відповідного виду
діяльності.
1.3. Цією Інструкцією передбачена формалізація заявок, що
забезпечує їх автоматичну обробку автоматизованою системою.
1.4. Ця Інструкція визначає форму та порядок складання таких
видів заявок на використання повітряного простору (далі - ВПП): заявка на ВПП під час проведення стрільб, пусків ракет,
вибухових робіт за розкладом та під час проведення запусків
(підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів),
аеростатів; заявка на ВПП під час разового проведення стрільб, пусків
ракет, вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом, під
час проведення стрільб і пусків ракет з метою здійснення активного
впливу на метеорологічні процеси та під час планування
використання тимчасово зарезервованого повітряного простору, у
тому числі під час виконання навчально-тренувальних та
випробувальних польотів у визначених районах, опублікованих у
документах аеронавігаційної інформації України та/або в
інструкціях з виконання польотів (використання повітряного
простору) у районах аеродромів, посадкових майданчиків
(далі - визначений район); заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних та
випробувальних польотів, у тому числі за спеціально встановленими
маршрутами, опублікованими в документах аеронавігаційної
інформації України та/або в інструкціях з виконання польотів
(використання повітряного простору) у районах аеродромів,
посадкових майданчиків (далі - визначений маршрут); заявка на ВПП під час виконання польотів повітряних суден
поза маршрутами ОПР; заявка на ВПП під час виконання авіаційних робіт.
1.5. Визначення термінів та скорочення 1.5.1. Визначення термінів: дозвіл на ВПП - офіційне повідомлення про надання
користувачеві повітряного простору дозволу для провадження
діяльності у порядку, що визначається відповідним підрозділом
органу ОЦВС; експлуатант - юридична або фізична особа, що експлуатує
повітряні судна чи надає послуги в цій галузі; загальний повітряний рух (GAT) - польоти повітряних суден та
інших літальних апаратів, що виконуються згідно з цивільними
правилами та/або стандартами та рекомендованою практикою ІKAO; заявка на ВПП - повідомлення встановленої форми, що надається
користувачем повітряного простору до відповідного підрозділу ОЦВС
для отримання відповідних прав на ВПП; зона обмеження польотів (R-зона) - частина повітряного
простору над сухопутною територією або територіальними водами, де
обмежуються польоти повітряних суден; користувач повітряного простору - юридична або фізична особа,
яка має право провадити діяльність, пов'язану з ВПП; небезпечна зона (D-зона) - частина повітряного простору, в
межах якої у визначені періоди часу може провадитися діяльність,
що є небезпечною для польоту повітряних суден; операційний повітряний рух (OAT) - польоти, на які не
поширюються положення, установлені для загального повітряного
руху, і які виконуються відповідно до правил і процедур,
визначених відповідними уповноваженими органами; орган ОЦВС - відповідний підрозділ, повноваження і діяльність
якого пов'язані з організацією повітряного руху у повітряному
просторі України та у міжнародному повітряному просторі, який
перебуває під відповідальністю України; план польоту (FPL) - установлені відомості про намічений
політ або частини польоту повітряного судна, що надаються
органам ОПР; районний диспетчерський центр (РДЦ) - орган, призначений для
забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих
польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його
контролем; спеціально встановлений маршрут - маршрут, призначений для
виконання польотів повітряних суден з метою вирішення спеціальних
завдань (перельоту бойової авіації, перевірки чергових сил з
протиповітряної оборони Збройних Сил України, проведення навчань
військової авіації, виконання експериментальних польотів, польотів
згідно з міжнародними договорами тощо), а також виконання
навчально-тренувальних польотів, польотів з проведення авіаційних
робіт тощо; тимчасово зарезервований повітряний простір (TSA, TRA) -
частина повітряного простору, в межах якого у визначений час може
провадитися діяльність, що становить загрозу для виконання
польотів авіації або для ВПП в інших цілях. 1.5.2. Скорочення: АНІ - аеронавігаційна інформація; ВПП - використання повітряного простору; ІKAO - Міжнародна організація цивільної авіації; ОПР - обслуговування повітряного руху; ОЦВС - Об'єднана цивільно-військова система організації
повітряного руху України; ПС - повітряне судно; РДЦ - районний диспетчерський центр; РПІ - район польотної інформації; Украероцентр - Український центр планування використання
повітряного простору України та регулювання повітряного руху; ЦДС ЦА - Центральна диспетчерська служба цивільної авіації
(оперативний орган державної авіаційної влади України); AFTN - авіаційна фіксована мережа електрозв'язку (наземна
телеграфна мережа); АІР - збірник аеронавігаційної інформації; D-зона - небезпечна зона; GAT - загальний повітряний рух; FPL - план польоту; ОАТ - операційний повітряний рух; R-зона - зона обмеження польотів; TSA - тимчасово відокремлений район; TRA - тимчасово зарезервований район; UTC - всесвітньо координований час.
2. Загальний порядок складання та подання заявок на ВПП
2.1. Користувачі повітряного простору, зацікавлені у ВПП під
час планування проведення відповідного виду діяльності, повинні
подати заявку на ВПП відповідно до вимог Положення про
використання повітряного простору України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року
N 401 ( 401-2002-п ) (зі змінами) (далі - Положення про
використання повітряного простору України), та цієї Інструкції. Відповідальність за складання та своєчасне подання заявок
на ВПП покладається на користувачів повітряного простору.
2.2. Заявки на ВПП анулюються, якщо вони оформлені з грубими
помилками або надані пізніше встановленого строку, про що
повідомляються відповідні користувачі повітряного простору. До грубих помилок належать невідповідність параметрів
діяльності параметрам, опублікованим у документах АНІ, та
незрозумілість тексту.
2.3. Заявка складається латинськими літерами та подається за
допомогою AFTN, поштового зв'язку, електронної пошти, телефону,
телефаксу тощо. Повідомлення, що передаються мережею AFTN, повинні
складатися з дотриманням формату телеграфних повідомлень.
2.4. Кожний вид заявки складається з дотриманням чітко
встановленої форми. Заявка складається з полів. Кожне поле
складається з двох частин: службове слово, яке є ознакою цього поля; інформаційна частина поля.
2.5. Кожне поле заявки розпочинається з обов'язкового
службового слова, якому передує одне тире ("-") (за винятком видів
заявок, вказаних у пунктах 3 та 6 цієї Інструкції). Символ
тире ("-") є показником початку поля, тому в інших випадках його
застосовувати забороняється. Залежно від типу поля дані інформаційної частини поля мають
один з трьох типів: цифровий (цифри 0-9); буквений (латинські літери A-Z); буквено-цифровий (комбінація перших двох типів). Інші спеціальні символи не застосовуються. Винятком є поле COMMENT (додаткова інформація), де
також можуть застосовуватися спеціальні символи:
пробіл ( ) ? : . , " = + /.
2.6. Нижня та верхня межі зони та/або маршруту повинні
знаходитися в межах, опублікованих у документах АНІ або визначених
інструкцією з виконання польотів (використання повітряного
простору) у районі аеродрому, посадкового майданчика.
2.7. Для надання даних про нижню та верхню межі запланованого
для використання об'єму повітряного простору встановленої зони
та/або маршруту використовуються такі правила групування даних: "F" із наступними трьома десятковими цифрами - для позначення
номера ешелону польоту, наприклад ешелон польоту 330 зазначається
як "F330"; "A" із наступними трьома десятковими цифрами - для позначення
абсолютної висоти в сотнях футів, наприклад висота 10000 футів
зазначається як "A100"; "М" із наступними чотирма десятковими цифрами - для
позначення абсолютної висоти в десятках метрів, наприклад
абсолютна висота 1400 м зазначається як "М0140"; "GND" використовується для позначення нижньої межі, якщо
діяльність виконується від рівня земної поверхні; "UNL" використовується для позначення верхньої межі, якщо
діяльність не обмежена за висотою.
2.8. Форма та порядок складання заявок на проведення
демонстраційних польотів викладені в Положенні про організацію та
виконання демонстраційних польотів, затвердженому наказом
Міністерства транспорту України від 8 квітня 2003 року N 269
( z0479-03 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
12 червня 2003 року за N 479/7800.
2.9. У заявках на ВПП для експлуатантів цивільних ПС у полях
додаткової інформації COMENT або RMK обов'язково вказуються такі
дані: експлуатант або власник (для приватних ПС) ПС, тип ПС,
реєстраційний номер ПС, командир ПС, мінімум КПС, мета польоту,
номер дозволу Генерального штабу Збройних Сил України у разі
виконання польотів у зоні з особливим режимом ВПП України.
3. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час
проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт за розкладом та
під час проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних
куль (куль-зондів), аеростатів
3.1. Заявку на ВПП під час проведення стрільб, пусків ракет,
вибухових робіт за розкладом у зонах, що опубліковані в АІР,
користувач повітряного простору подає до Українського центру
планування використання повітряного простору України та
регулювання повітряного руху (далі - Украероцентр) та відповідних
районних диспетчерських центрів (далі - РДЦ) двічі на рік до
15 березня та до 15 жовтня поточного року.
3.2. Заявку на ВПП під час проведення запусків (підйомів)
непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів з
визначених постійних пунктів зондування за розкладом користувач
повітряного простору подає до Украероцентру та відповідних РДЦ
двічі на рік до 15 березня та до 15 жовтня поточного року.
3.3. Зміни в розкладі подаються до Украероцентру та
відповідних РДЦ не пізніше ніж за 10 робочих днів до введення їх у
дію. У разі якщо на наступну добу плануються скорочення часу
використання або скасування використання R та D-зон, заплановані
за розкладом, користувач повітряного простору інформує
відповідний РДЦ напередодні до 12.00 UTC.
3.4. Заявку на ВПП під час разового проведення запусків
(підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів
з визначених постійних пунктів зондування поза розкладом та з
тимчасових пунктів зондування користувач повітряного простору
подає до Украероцентру, відповідних РДЦ та органів військового
управління Повітряних Сил Збройних Сил України напередодні до
12.00 UTC.
3.5. Зміст полів заявки на ВПП під час проведення стрільб,
пусків ракет, вибухових робіт за розкладом та під час проведення
запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів),
аеростатів наведено в додатку 1 до цієї Інструкції.
3.6. Зразок заявки на ВПП зони обмеження польотів під час
проведення артилерійських стрільб за розкладом наведено в додатку
2 до цієї Інструкції.
3.7. Зразок заявки на ВПП під час проведення запусків
(підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів), аеростатів
з визначених постійних пунктів зондування за розкладом наведено в
додатку 3 до цієї Інструкції.
3.8. Зразок заявки на ВПП під час разового проведення
запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль (куль-зондів),
аеростатів поза розкладом та з тимчасових пунктів зондування
наведено в додатку 4 до цієї Інструкції.
Примітка. У разі коли заявки на ВПП під час проведення
стрільб, пусків ракет, вибухових робіт за розкладом та під час
проведення запусків (підйомів) непілотованих повітряних куль
(куль-зондів), аеростатів з визначених постійних пунктів
зондування за розкладом неможливо викласти згідно з пунктом 3.5
цієї Інструкції у зв'язку зі складним графіком роботи, користувач
повітряного простору подає до Украероцентру та відповідних РДЦ
заявку на ВПП у вигляді розкладу (графіка, витягу з річного
плану).
4. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час
разового проведення стрільб, пусків ракет, вибухових робіт у
встановлених зонах поза розкладом, під час проведення стрільб і
пусків ракет з метою здійснення активного впливу на метеорологічні
процеси та під час планування використання тимчасово
зарезервованого повітряного простору, у тому числі під час
виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів у
визначених районах
4.1. Заявка на ВПП під час разового проведення стрільб,
пусків ракет, вибухових робіт у встановлених зонах поза розкладом
подається користувачем повітряного простору до Украероцентру,
відповідних РДЦ, органів військового управління Повітряних Сил
Збройних Сил України напередодні до 12.00 UTC.
4.2. Заявка на ВПП під час проведення стрільб і пусків ракет
з метою здійснення активного впливу на метеорологічні процеси
подається користувачем повітряного простору до Украероцентру,
відповідних РДЦ, органів військового управління Повітряних Сил
Збройних Сил України не пізніше ніж за дві години до
передбачуваного початку стрільб або пусків ракет.
4.3. Заявка на ВПП під час планування використання тимчасово
зарезервованого повітряного простору подається користувачем
повітряного простору до Украероцентру, відповідних РДЦ, органів
військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України
напередодні до 12.00 UTC. 4.3.1. Заявка подається користувачем повітряного простору
лише у разі, якщо на наступну добу планується використання
відповідного тимчасово зарезервованого повітряного простору. У
разі ненадання користувачем заявки на використання тимчасово
зарезервованого повітряного простору діяльність у вищезазначеному
повітряному просторі не виконується.
4.4. Зміст полів заявки на ВПП під час разового проведення
стрільб, пусків ракет, вибухових робіт у встановлених зонах поза
розкладом, під час проведення стрільб і пусків ракет з метою
здійснення активного впливу на метеорологічні процеси та під час
планування використання тимчасово зарезервованого повітряного
простору, у тому числі під час виконання навчально-тренувальних та
випробувальних польотів у визначених районах, наведено в додатку 5
до цієї Інструкції.
4.5. Зразок заявки на ВПП зони обмеження польотів під час
разового проведення стрільб поза розкладом наведено в додатку 6 до
цієї Інструкції.
4.6. Зразки заявок на ВПП під час виконання
навчально-тренувальних та випробувальних польотів у визначених
районах наведено в додатку 7 до цієї Інструкції.
5. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час
виконання навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у
тому числі за визначеними маршрутами
5.1. Заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних
та випробувальних польотів державних ПС, у тому числі за
визначеними маршрутами, подається користувачем повітряного
простору до Украероцентру, відповідних РДЦ та органів військового
управління Повітряних Сил Збройних Сил України до 12.00 UTC
напередодні доби виконання польотів.
5.2. Заявка на ВПП під час виконання навчально-тренувальних
та випробувальних польотів цивільних ПС, у тому числі за
визначеними маршрутами у разі їх виконання в контрольованому
повітряному просторі ОПР, в повітряному просторі, де управління
повітряним рухом здійснюється органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил України та інших державних органів, а також у межах
зони з особливим режимом ВПП подається користувачем повітряного
простору до Украероцентру, ЦДС ЦА, відповідних РДЦ та органів
військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України до
12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
5.3. Зміст полів заявки на ВПП під час виконання
навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за
визначеними маршрутами, наведено в додатку 8 до цієї Інструкції.
5.4. Зразки заявок на ВПП під час виконання
навчально-тренувальних та випробувальних польотів, у тому числі за
визначеними маршрутами, наведено в додатку 9 до цієї Інструкції.
6. Порядок складання та подання заявки на ВПП під час
виконання польотів ПС поза маршрутами ОПР
6.1. Заявка на ВПП під час виконання польотів ПС поза
маршрутами ОПР подається за формою плану польоту (FPL).
6.2. Заявки на ВПП під час виконання польотів ПС поза
маршрутами ОПР (під час проведення аерофотозйомки, обльоту
радіотехнічних засобів тощо) у разі їх виконання в контрольованому
повітряному просторі ОПР, у повітряному просторі, де управління
повітряним рухом здійснюється органами управління Повітряних Сил
Збройних Сил України та інших державних органів, а також у межах
зони з особливим режимом ВПП подаються користувачами повітряного
простору до Украероцентру, ЦДС ЦА (для цивільних ПС),
відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил
Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби виконання
польотів. Заявки на ВПП під час проведення аерофотозйомки подаються
користувачами повітряного простору тільки після отримання ними
спеціального дозволу на користування фотографічною апаратурою.
6.3. Заявки на ВПП під час виконання польотів державних ПС
поза маршрутами ОПР за спеціально встановленими маршрутами, не
опублікованими в документах аеронавігаційної інформації України
та/або в інструкціях з виконання польотів (використання
повітряного простору) у районах аеродромів, подаються
користувачами повітряного простору до Украероцентру, відповідних
відомчих органів УПР, відповідних РДЦ та органів військового
управління Повітряних Сил Збройних Сил України не пізніше ніж до
12.00 UTC напередодні доби виконання польотів.
6.4. Заявка на ВПП під час виконання польотів на пілотованих
повітряних кулях у контрольованому повітряному просторі ОПР, у
повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України та інших
державних органів, а також у межах зони з особливим режимом ВПП
подається користувачем повітряного простору до ЦДС ЦА,
Украероцентру, відповідних РДЦ та органів військового управління
Повітряних Сил Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби
виконання польотів.
6.5. Після прийняття відповідного рішення щодо включення
заявки на ВПП під час виконання польотів повітряних суден поза
маршрутами ОПР до плану ВПП або її анулювання Украероцентр та РДЦ
інформують заявника. Включення заявки до плану ВПП є оформленим дозволом на ВПП.
6.6. За наявності змін до плану польоту (FPL) (маршруту або
перенесення вильоту на більш ранній час) експлуатант не пізніше
ніж за одну годину до розрахункового часу прибирання колодок подає
план польоту (FPL).
6.7. Запит умов на ВПП користувач (експлуатант) здійснює в
порядку, визначеному Положенням про використання повітряного
простору України ( 401-2002-п ).
6.8. Групування даних плану польоту здійснюється відповідно
до Правил надання повідомлень щодо обслуговування повітряного
руху, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від
28 травня 2012 року N 277 ( z0958-12 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за N 958/21270
(далі - Повідомлення щодо ОПР). Особливості групування даних плану
польоту викладено в пунктах 6.9 - 6.15 цієї Інструкції. { Пункт 6.8 в редакції Наказу Міністерства оборони N 324/259
( z0899-15 ) від 09.07.2015 }
6.9. Під час групування даних поля 7 "Пізнавальний індекс ПС
режим і код ВОРЛ" для ПС державної авіації замість номера рейсу
допускається вказувати радіотелефонний позивний командира ПС (не
більше як 7 знаків).
6.10. Під час групування даних поля 15 "Маршрут" при
зазначенні місцезнаходження поза маршрутами ОПР обов'язково
вказувати такі покажчики: "DCT" - якщо політ до наступної точки буде проходити поза
встановленим маршрутом, якщо обидві точки не позначені
географічними координатами або за пеленгом і відстанню; "OAT" - якщо одразу після прольоту цієї точки політ буде
виконуватись як OAT; "GAT" - якщо одразу після прольоту цієї точки політ буде
виконуватись як GAT.
6.11. Під час групування даних поля 18 "Інша інформація"
використовуються як стандартні покажчики, так і специфічні.
6.12. Застосування стандартних покажчиків поля 18
здійснюється відповідно до Повідомлень щодо ОПР ( z0354-02 ).
6.13. Специфічні покажчики без розділової косої риски
вказуються у полі 18 після стандартного покажчика RMK/ (remark) та
мають такі значення: DOF (date of flight) - дата виконання польотів. Приклад:
DOF 070511 - дата виконання польотів 11 травня 2007 року; MIN (weather minimum) - мінімум погоди (денний та нічний)
командира екіпажу ПС (мінімум погоди, встановлений для групи ПС):
висота нижньої межі хмарності в метрах (дві або три цифри)
та горизонтальна видимість в кілометрах (десятковий дріб,
ціла частина від дробової відокремлюється комою). Приклад:
MIN 100 1,0 150 1,5 - мінімум погоди денний, нижня межа
хмарності - 100 метрів, горизонтальна видимість - 1 кілометр;
нічний мінімум, відповідно, 150 метрів та 1,5 кілометра; PIC (pilot-in-command) - прізвище командира екіпажу ПС
(командира групи ПС), а також за потреби прізвища, позивні
(телефонні та радіотелеграфні) і метеорологічні мінімуми кожного
командира екіпажу в групі ПС; TCP (transfer control point) - інформація про відомчі пункти
управління, що залучаються, та рубежі передавання управління за
маршрутом польоту (вказується довільним текстом); CCU (communication and control unit) - позивні вузлів зв'язку
відомчих пунктів управління (які не входять до мережі авіаційного
електрозв'язку AFTN), куди надсилається заявка.
6.14. Після стандартного покажчика RMK/ за потреби наводиться
така інформація (обов'язково через інтервал): ознака термінового польоту та прізвище посадової особи, яка
дала дозвіл на виконання термінового польоту. Приклад: RMK/PLAN
TERMINOVYJ PETRIV; ознака продовження польоту на наступну добу. Приклад:
RMK/PLAN PRODOVZHENNIA; відмітка про попереднє узгодження питань забезпечення
повітряного судна на основних аеродромах посадки. Приклад:
RMK/ZABEZPECHENNIA UZGODZHENO; інформація про відсутність на борту ПС радіолокаційного
відповідача системи державного розпізнавання (СДР) - якщо ПС не
обладнане таким засобом або воно вийшло з ладу. Приклад:
RMK/BEZ SDR; мінімум погоди командира екіпажу ПС для виконання зльоту.
Приклад: RMK/ZLIOTNYJ MIN 80 1,0; найменування та номер заборони (обмеження) ВПП, встановленої
з метою забезпечення цього польоту (у разі встановлення заборон
(обмежень) ВПП). Приклад: RMK/ZTO N 1245; інформація про те, які пункти управління не оповіщати про цей
політ, у разі якщо подається план польоту повітряного судна як
контрольної цілі. Приклад: RMK/BEZ OPOVISHCHENNIA KP ARFA; дозвіл на виконання польотів Державної авіаційної
адміністрації (далі - Державіаадміністрація) або Генерального
штабу Збройних Сил України - для державних ПС. Приклад:
RMK/ DAS 001; після покажчика RMK/ можуть бути записані інші дані про
політ, екіпаж, ПС, потрібні екіпажеві або органам ОПР. Приклад:
RMK/PLAN PRODOVZHENNIA ZLIOTNYJ MIN 100 1,0 ZABEZPECHENNIA
UZGODZHENO.
6.15. Усі дані в заявці вказуються суворо у вищезазначеній
послідовності. Заповнення поля 18 закінчується стандартним
покажчиком RMK/.
6.16. Зміст та структура полів заявки (FPL) на ВПП під час
виконання польотів повітряних суден поза маршрутами ОПР, що
передається телеграфними каналами (AFTN), такі:
-------------------- ---------------------- ----------------- ( |3 |- |7 |- |8 | |Тип, номер | |Пізнавальний індекс | |Правила | |повідомлення та | |ПС та режим і код | |польотів і тип | |вихідні дані | |ВОРЛ | |польоту | -------------------- ---------------------- -----------------
-------------------------------------------- --------------- - |9 |- |10 | |Тип ПС і категорія турбулентності сліду | |Устаткування | -------------------------------------------- ---------------
------------------------------ - |13 | |Аеродром вильоту та час | ------------------------------
------------------------------------------------------------- - |15 | |Маршрут (при потребі можна використовувати кілька рядків) | -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- - |16 | |Аеродром призначення й загальний розрахунковий закінчений | |час, запасний аеродром(и) | -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- - |18 | |Інша інформація (при потребі можна використовувати кілька | |рядків) | ------------------------------------------------------------- )
6.17. Зразки заявок на ВПП під час виконання польотів ПС поза
маршрутами ОПР наведено в додатку 10 до цієї Інструкції.
7. Порядок складання та подання заявок на ВПП під час
виконання авіаційних робіт
7.1. Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт
подаються користувачами у форматі заявки на ВПП під час виконання
польотів ПС поза маршрутами ОПР, за винятком випадків, коли
виконання авіаційних робіт, таких як, наприклад, повітряна зйомка,
пошуково-рятувальні роботи, потребує виділення значних об'ємів
повітряного простору.
7.2. Залежно від мети, правил виконання та технології
авіаційні роботи поділяються на такі види: авіаційно-хімічні роботи (код 01); повітряні зйомки (код 02); лісоавіаційні роботи (код 03); будівельно-монтажні та навантажувально-розвантажувальні
роботи (код 04); транспортно-зв'язкові роботи (код 05); з морських суден та морських бурових пристроїв (код 06); для надання медичної допомоги населенню та здійснення
санітарних заходів (код 07); для здійснення експериментальних та науково-дослідних
робіт (код 08); для виконання пошуково-рятувальних робіт (код 09); обліт сільгоспугідь, трубопроводів (код 10); десантування парашутистів (код 11).
7.3. Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт у разі
їх виконання в контрольованому повітряному просторі ОПР, у
повітряному просторі, де управління повітряним рухом здійснюється
органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України та інших
державних органів, а також у межах зони з особливим режимом ВПП,
подаються користувачами повітряного простору до Украероцентру,
відповідних РДЦ та органів військового управління Повітряних Сил
Збройних Сил України до 12.00 UTC напередодні доби виконання
польотів.
7.4. Зміст полів заявки на ВПП під час виконання авіаційних
робіт, що потребують виділення значних об'ємів повітряного
простору (аерофотозйомка тощо), наведений у додатку 11 до цієї
Інструкції.
7.5. Зразок Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт,
що потребують виділення значних об'ємів повітряного простору,
наведений у додатку 12 до цієї Інструкції.
7.6. Зразок Заявки на ВПП під час виконання авіаційних робіт,
що не потребують виділення значних об'ємів повітряного простору
(авіаційно-хімічні роботи, огляд об'єктів, патрулювання тощо),
наведений у додатку 13 до цієї Інструкції.
Начальник Генерального
штабу - Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал армії України С.О.Кириченко
Заступник Міністра
транспорту та зв'язку
України - голова Державної
авіаційної адміністрації О.М.Давидов

Додаток 1
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності

ЗМІСТ
полів заявки на ВПП
під час проведення стрільб, пусків ракет,
вибухових робіт за розкладом
та під час проведення запусків (підйомів)
непілотованих повітряних куль (куль-зондів),
аеростатів

------------------------------------------------------------------ | Службове | Зміст інформаційної |Формат інформаційної | |слово поля | частини поля | частини поля | |-----------+------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------+------------------------------+---------------------| | A |Ідентифікатор користувача |Буквено-цифровий, до | | |повітряного простору |10 знаків. | | |(вказується позначення |Наприклад: STAFF7233 | | |відповідального органу, | | | |що подав заявку) | | |-----------+------------------------------+---------------------| | B |Ідентифікатор елементу |Буквено-цифровий, до | | |структури повітряного |12 знаків. | | |простору (зони, полігона) |Наприклад: UKR403 або| | |(вказується ідентифікатор |33345 | | |(позначення) зони (полігона), | | | |опублікований в АІР) | | | |або індекс станції запуску | | | |куль, аеростатів | | |-----------+------------------------------+---------------------| | C |Ідентифікатор району польотної|Буквений, 4 знаки. | | |інформації (вказується |Наприклад: UKBV | | |ідентифікатор району польотної| | | |інформації, в якому | | | |знаходиться елемент структури | | | |повітряного простору | | | |(зона, полігон)) або станція | | | |запуску куль, аеростатів | | |-----------+------------------------------+---------------------| | D |Нижня межа об'єму повітряного |Буквено-цифровий, до | | |простору під час провадження |5 знаків. | | |діяльності (у порядку, |Наприклад: GND | | |визначеному в пункті 2.7 | | | |цієї Інструкції) | | |-----------+------------------------------+---------------------| | E |Верхня межа об'єму повітряного|Буквено-цифровий, до | | |простору під час провадження |5 знаків. | | |діяльності (у порядку, |Наприклад: F145 | | |визначеному в пункті 2.7 | | | |цієї Інструкції) | | |-----------+------------------------------+---------------------| | F |Час початку діяльності |Цифровий, 4 знаки. | | |(виражається за UTC |Наприклад: 0900 | | |групами ГГХХ, що показують | | | |запланований час | | | |(у годинах (ГГ) і | | | |хвилинах (ХХ)) початку | | | |провадження діяльності в зоні)| | |-----------+------------------------------+---------------------| | G |Час закінчення діяльності |Цифровий, 4 знаки. | | |(виражається за UTC |Наприклад: 1800 | | |групами ГГХХ, що показують | | | |запланований час | | | |(у годинах (ГГ) і | | | |хвилинах (ХХ)) закінчення | | | |провадження діяльності в зоні)| | |-----------+------------------------------+---------------------| | H |Дата початку дії заявки |Цифровий, 6 знаків. | | |(рік, місяць, день) |Наприклад: 060127 | |-----------+------------------------------+---------------------| | I |Дата закінчення дії заявки |Цифровий, 6 знаків. | | |(рік, місяць, день) |Наприклад: 061231 | |-----------+------------------------------+---------------------| | J |Дні провадження діяльності |Цифровий, 7 знаків. | | |(вказується число, що |Наприклад: 1234500 | | |відповідає дню тижня у | | | |відповідному знакомісці: | | | |понеділок - 1, | | | |вівторок - 2, ... неділя - 7; | | | |вказується 0 (нуль) для | | | |кожного дня у необхідному | | | |знакомісці, якщо діяльність | | | |не запланована). | | | |Наприклад: | | | |1234500 - провадження | | | |діяльності заплановано з | | | |понеділка по п'ятницю; | | | |0034000 - провадження | | | |діяльності заплановано тільки | | | |на середу та четвер; | | | |0000000 - разове проведення | | | |запусків (підйомів) | | | |непілотованих повітряних | | | |куль (куль-зондів), | | | |аеростатів | | |-----------+------------------------------+---------------------| | К |Додаткова інформація |Буквено-цифровий, до | | |а) у заявках на проведення |500 знаків. | | |стрільб, пусків ракет, |Наприклад: | | |вибухових робіт наводиться |IVANOV (044)4616060 | | |така додаткова інформація: |RGISHEVSKY | | |прізвище заявника; |ARTSTRELBY | | |контактний телефон із |або | | |зазначенням міжміського коду; |VLASOV (044)4613030 | | |назва зони (полігона), |SIMFEROPIL 450300N | | |опублікована в AIP; |0335900E | | |вид діяльності; |10MPS METEOZOND | | |за необхідності інша | | | |додаткова інформація; | | | |б) у заявках на проведення | | | |запусків (підйомів) | | | |непілотованих повітряних куль | | | |(куль-зондів), аеростатів з | | | |визначених постійних | | | |та тимчасових пунктів | | | |зондування наводиться така | | | |додаткова інформація: | | | |прізвище заявника; | | | |контактний телефон із | | | |зазначенням міжміського коду; | | | |назва найближчого до місця | | | |підйому (запуску) населеного | | | |пункту; | | | |географічні координати точки | | | |підйому (запуску): | | | |широта точки запуску в | | | |градусах, хвилинах і секундах,| | | |із наступною літерою "N" | | | |(північна широта); | | | |довгота точки запуску в | | | |градусах, хвилинах і секундах,| | | |із наступною літерою "Е" | | | |(східна довгота); | | | |середня швидкість | | | |підйому (м/с); | | | |вид діяльності; | | | |за необхідності інша | | | |інформація | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
Зразок

ЗАЯВКА
на ВПП зони обмеження польотів
під час проведення артилерійських стрільб
за розкладом

Форма для передачі заявки поштовим зв'язком, телефаксом:
------------------------------------------------------------------ | A | B | C | D | E | F | G | |-------------+----------+--------+------+-------+-------+-------| | STAFF7233 | UKR403 | UKBV | GND | F145 | 0900 | 1800 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | H | I | J | K | |-------------+----------+-----------------+---------------------| | 060127 | 061231 | 1234500 |IVANOV (044)4616060 | | | | |RGISHEVSKY ARTSTRELBY| ------------------------------------------------------------------
Форма для передачі заявки AFTN, електронною поштою тощо:
A STAFF7233 B UKR403 C UKBV D GND E F145 F 0900 G 1800 H 060127 I 061231 J 1234500 K IVANOV (044)4616060 RGISHEVSKY ARTSTRELBY
Розкриття змісту заявки:
A STAFF7233 - відповідальний орган, що подав заявку, - штаб
військової частини N 7233. B UKR403 - ідентифікатор зони, опублікований в АІР. C UKBV - ідентифікатор району польотної інформації, в якому
знаходиться зона, - Київський РПІ. E GND - нижня межа зони - від рівня земної поверхні. D F145 - верхня межа зони - ешелон польоту 145 (включно). F 0900 - час початку діяльності в зоні - 09 год. 00 хв. G 1800 - час закінчення діяльності в зоні - 18 год. 00 хв. H 060127 - дата, на яку заплановано початок дії
заявки, - 27 січня 2006 року. I 061231 - дата, на яку заплановано закінчення дії
заявки, - 31 грудня 2006 року. J 1234500 - провадження діяльності заплановано з понеділка
по п'ятницю. K IVANOV (044)4616060 RGISHEVSKY ARTSTRELBY - заявник -
Іванов, контактний телефон (044)4616060, Ржищівський полігон,
артилерійські стрільби.

Додаток 3
до Інструкції зі складання
заявок на використання
повітряного простору
під час планування
проведення відповідного
виду діяльності
Зразок

ЗАЯВКА
на ВПП під час проведення запусків (підйомів)
непілотованих повітряних куль (куль-зондів),
аеростатів з визначених постійних пунктів зондування
за розкладом

Форма для передачі заявки поштовим зв'язком, телефаксом:
------------------------------------------------------------------ | A | B | C | D | E | F | G | |-----------+---------+--------+-------+--------+--------+-------| | AEROLOG | 33946 | UKFV | GND | F310 | 0900 | 1100 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | H | I | J | K | |---------------+----------------+--------------+----------------| | 080420 | 081030 | 1234567 |VLASOV | | | | |(0652)4613030 | | | | |SIMFEROPIL | | | | |450300N | | | | |0335900E | | | | |10MPS | | | | |METEOZOND | ------------------------------------------------------------------
Форма для передачі заявки AFTN, електронною поштою тощо:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »