Зміни до Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Міністерства юстиції України від 17.11.20092166/5
Документ z1119-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2016, підстава - z1620-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.11.2009 N 2166/5
( z1118-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2009 р.
за N 1119/17135
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }
ЗМІНИ
до Порядку реалізації арештованого майна
( z0480-99 )

1. Пункт 2.11 доповнити словами ", визначеній виходячи зі
стартової ціни лота".
2. У пункті 3.1:
2.1. Абзац перший доповнити словами "яка встановлюється у
відсотковому відношенні до продажної ціни лота";
2.2. У абзаці другому: слова "за якою воно передано на реалізацію" виключити; доповнити абзац реченням другим такого змісту: "У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової,
спеціалізована організація здійснює перерахунок винагороди
пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі
аукціону суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити,
а також рахунок спеціалізованої організації, на який необхідно
сплатити дані кошти".
3. Абзац перший пункту 3.6 доповнити реченням такого змісту: "Оголошення про проведення аукціону має бути розміщене не
пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію
майна, а у випадку проведення повторного аукціону - не пізніше
семи днів з моменту складання акта переоцінки майна".
4. У пункті 3.8 слова "який дорівнює розміру винагороди
спеціалізованої організації за надані послуги з реалізації майна"
виключити.
5. Пункт 3.9 доповнити реченням другим такого змісту: "Організатор аукціону зобов'язаний забезпечити безперешкодне
прийняття всіх заяв на участь в аукціоні, а також забезпечити
вільний доступ покупців до місця проведення аукціону".
6. Абзац перший пункту 4.8 доповнити словами "розмір
винагороди спеціалізованої організації, яку покупець повинен
додатково сплатити, та реквізити рахунку спеціалізованої
організації для її сплати".
7. У пункті 6.1:
7.1. У абзаці другому слова "гарантійного внеску" замінити
словами "винагороди спеціалізованої організації", слово
"сплаченого" замінити словом "сплаченої";
7.2. Доповнити пункт абзацом такого змісту: "Різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди
спеціалізованої організації перераховується покупцем на поточний
рахунок цієї організації".
В.о. директора Департаменту
державної виконавчої служби О.В.Соломковгору