Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного [...]
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Правила від 01.08.2007655
Документ z1150-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.02.2018, підстава z0076-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2007  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2007 р.
за № 1150/14417

Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 2 від 02.01.2018}

Відповідно до статей 3, 10 та 110 Кодексу торговельного мореплавства України, з метою забезпечення безпеки судноплавства і впорядкування руху суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (А.В. Кушніренко):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Дніпро-Бузькому, Іллічівському, Одеському, Южному, Миколаївському, Херсонському морським торговельним портам та спеціалізованому морському порту Октябрськ привести в установленому порядку обов'язкові постанови по портах у відповідність до Правил.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 06.03.98 № 69 "Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.98 за № 212/2652.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Касапчука В.А.

Міністр

М. Рудьковський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету
рибного господарства України

Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
С. Сочнев


П.А. Шишолін


Л.І. ПоляковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту
та зв'язку України
01.08.2007  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2007 р.
за № 1150/14417

ПРАВИЛА
плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

{У тексті Правил абревіатуру «ІДПН» замінено абревіатурою «СКМП»; слова «порт Миколаїв» у всіх відмінках замінено абревіатурою «МПМ»; слова «порт Херсон» у всіх відмінках замінено абревіатурою «МПХ»; слова «ДП «Дельта-лоцман» у всіх відмінках замінено словами «філія «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ» у відповідних відмінках; слова «державний морський лоцман» у всіх відмінках замінено словами «морський лоцман» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статей 3, 10 та 110 Кодексу торговельного мореплавства України.

1.2. Скорочення:

АІС - автоматична ідентифікаційна система;

АСК - акціонерна судноплавна компанія;

АРЛП - автоматизований радіолокаційний пост;

БДЛК - Бузько-Дніпровсько-лиманський канал;

ДП «АМПУ» - державне підприємство «Адміністрація морських портів України»;

ЗНО - засоби навігаційного оснащення;

IMO - Міжнародна морська організація (International Maritime Organization);

МАМС - Міжнародна асоціація маячних служб;

МГЗ - Миколаївський глиноземний завод;

МЛС - морська лоцманська станція;

МПЗЗС-72 - Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 року;

МПМ - морський порт Миколаїв;

МПХ - морський порт Херсон;

МРП - Миколаївський річковий порт;

ОКЦ - оперативно-координаційний центр;

ПЗЧЧМ - північно-західна частина Чорного моря;

ПРРС - пост регулювання руху суден;

РСРРС - регіональна служба регулювання руху суден;

РШ - рекомендований шлях;

СБЗ - суднобудівний завод;

СКМП - служба капітана морського порту;

СМП - спеціалізований морський порт;

СРЗ - судноремонтний завод;

СРРС - служба регулювання руху суден;

УКХ - ультракороткі хвилі;

ХМК - Херсонський морський канал;

ЦПР - центральна портова радіостанція;

ЦРРС - центр регулювання руху суден.

{Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

1.3. Терміни та визначення:

Довжина судна, ширина судна і надводна висота борту судна - габарити (розміри) судна.

Зона дії ЦРРС/ПРРС - оголошена в Правилах плавання та/або в Обов'язкових постановах портів водна акваторія, у межах якої ЦРРС/ПРРС здійснюють контроль за безпекою судноплавства за допомогою технічного обладнання та надають суднам послуги з регулювання руху суден.

Зона повороту - ділянка каналу, уключаючи зони забровкового плавання, радіусом 5 кабельтових від точки перетину всіх суміжних колін каналу.

Зона радіолокаційного контролю ЦРРС/ПРРС - сектор (район) у зоні дії ЦРРС/ПРРС, який збігається із зоною радіолокаційного покриття радіолокаційних станцій та автоматизованих радіолокаційних постів, що входять до складу ЦРРС/ПРРС і в якому здійснюється радіолокаційний контроль за суднами.

Інформаційні послуги - інформаційне забезпечення мореплавства шляхом передачі на судна гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни в роботі засобів навігаційного оснащення, про зміщення плавучих ЗНО із штатних місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації, а також інформації про стан руху суден у зоні дії СРРС та про фактори, що ускладнюють плавання. Інформація надається з ініціативи СРРС або на запит суден.

Мале судно - будь-яке судно з корпусом максимальною довжиною до 24 м (за винятком суден, на яких дозволено перевозити більше 12 пасажирів, суден, побудованих або обладнаних для буксирування, штовхання або ведення в зчалі суден, які не є малими, суден, що перевозять вантажі, криголамів, поромів, плавучих кранів, суден допоміжного та технічного флоту, суднових шлюпок і плотів), а також водні мотоцикли (гідроцикли).

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

Оголошена осадка - осадка, яка визначається та оголошується уповноваженим органом, з урахуванням гідрометеорологічних умов, прийнятих при проектуванні або експлуатації підхідного каналу, існуючих глибин, і передбачає безпечний рух суден з обчислюваними для цього каналу головними розмірами. Визначення та оголошення осадки здійснюється за поданням портів та інших організацій, відповідальних за підтримання навігаційних глибин.

Організація руху суден - планування безпечного руху суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС на базі отриманих від агентів або капітанів суден заявок на рух та надання послуг СРРС, розробка графіків та планів руху суден та їх коригування у відповідності до реальної судноплавної обстановки.

Осадка судна - осадка судна відповідно до Обмірного свідоцтва при повному навантаженні незалежно від обсягу фактичного завантаження.

Послуги СРРС - інформаційні послуги, навігаційна допомога (радіолокаційне проведення), радіолокаційний контроль за рухом та стоянкою суден на якорі, організація руху та регулювання руху суден.

Прохідна осадка - осадка, яка визначається для конкретного судна і враховує запас глибини і ширини смуги безпечного руху на судноплавному шляху або акваторії за умови врахування гідрометеорологічної обстановки в період проведення судна і може відрізнятись від оголошеної осадки як у більший, так і в менший бік. Прохідна осадка визначається капітаном порту та доводиться до судноводіїв у Повідомленнях мореплавцям.

ПРРС - пост регулювання руху суден. Структурний підрозділ служби регулювання руху суден, який забезпечує безпеку мореплавства у зоні дії ПРРС шляхом надання суднам інформаційних послуг, навігаційної допомоги та послуг з регулювання руху суден.

Радіолокаційний контроль - спостереження за положенням судна (визначення координат та параметрів руху) за допомогою радіолокаційної станції ЦРРС/ПРРС та передача попередження про відхилення судна від безпечного маршруту плавання або від точки віддачі якоря.

Радіолокаційне проведення (навігаційна допомога) - послуга, що надається службою (постом) регулювання руху суден у складних гідрометеорологічних умовах або при виході з ладу чи відсутності на судні необхідних навігаційних приладів, шляхом передачі інформації, яка сприятиме прийняттю відповідних рішень капітаном судна щодо безпечного плавання цього судна.

Регулювання руху суден - організація руху та відповідний контроль за рухом суден, передбачає встановлення режиму руху суден, надання суднам рекомендацій та вказівок, які стосуються черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місць якірних стоянок, а також попереджень про порушення цих Правил у зоні дії служби (посту) регулювання руху суден, попередження суден у разі виникнення (розвитку) ситуації небезпечного зближення з іншими суднами, об'єктами, небезпечними глибинами та надання рекомендацій щодо уникнення небезпеки, попередження судна в разі відхилення його від безпечного маршруту плавання та повернення до зазначеного маршруту.

ЦРРС - центр регулювання руху суден. Структурний підрозділ служби регулювання руху суден, який забезпечує безпеку мореплавства у регіоні шляхом планування та організації руху суден, здійснює надання суднам послуг СРРС.

1.4. Вимоги цих Правил поширюються на системи розподілу руху суден у ПЗЧЧМ, РШ, морські канали: БДЛК і ХМК, підхідні канали до всіх портів, терміналів, заводів та інших підприємств ПЗЧЧМ, РШ до кар'єру Рибальче, прилеглі до БДЛК перше та друге коліна каналу акваторії МПМ, Спаський канал, райони (смуги) за бровками цих каналів і акваторії портів регіону, а також на всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

1.5. Ці Правила не поширюються на кораблі та катери Морської охорони Державної прикордонної служби України, що виконують завдання з охорони Державного кордону України.

1.6. Нагляд за дотриманням цих Правил здійснюють капітани відповідних морських портів у межах зон нагляду, на які поширюються їх повноваження.

Державний нагляд (контроль) за дотриманням цих Правил здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України регулюються відповідними нормативно-правовими актами, відповідальним за виконання яких є командир корабля (катера).

Державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснює капітан відповідного морського порту у межах повноважень.

{Пункт 1.6 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

1.7. Порядок плавання на акваторіях і в портових водах портів зазначеного регіону визначається обов'язковими постановами по відповідному морському порту (далі - обов'язкові постанови), якщо вони не суперечать цим Правилам. У разі наявності розбіжностей між вимогами обов'язкових постанов і цих Правил слід керуватися останніми.

{Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

1.8. Порядок лоцманського обслуговування на акваторіях портів визначається обов'язковими постановами, що видаються відповідно до статті 17 Закону України «Про морські порти України».

{Пункт 1.8 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

1.9. Контроль за дотриманням невійськовими суднами та військовими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України здійснюють підрозділи Державної прикордонної служби України.

2. Правила плавання суден у зонах дії ЦРРС/ПРРС

2.1. Зони дії ЦРРС/ПРРС

2.1.1. Зони дії ЦРРС північно-західної частини Чорного моря відображені на схемі (додаток 1).

{Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

2.1.2. Зона дії ПРРС "Іллічівськ" складається з двох секторів:

Сектор 1 охоплює акваторію, обмежену береговою лінією та дугою кола радіусом 4,5 милі, проведеною з точки з координатами φ = 46° 19,1' N;  λ = 30° 40,8' E, а також внутрішні портові води і якірне місце № 351.

Сектор 2 охоплює акваторію, обмежену береговою лінією, та дугою кола радіусом 14 миль, проведеною з точки з координатами φ = 46° 19,1' N; λ = 30° 40,8' E, за винятком портових вод морського порту Чорноморськ і зон дії ПРРС "Одеса" та ПРРС "Южний".

{Абзац третій підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

2.1.3. Зона дії ПРРС "Одеса" охоплює акваторію, обмежену береговою лінією, меридіаном 30° 55,0' E, пеленгом 177° з точки з координатами φ = 46° 29,5' N та λ = 30° 45,6' E і дугою кола радіусом 8 миль, проведеною з цієї самої точки.

2.1.4. Зона дії ПРРС «Южний» складається з двох секторів:

сектор 1 охоплює внутрішні портові води морського порту «Южний» та підхідний канал до нього;

сектор 2 охоплює акваторію, обмежену береговою лінією, меридіаном 30 град 55,0' E, меридіаном 31 град 12,0' E та дугою кола радіусом 12 миль, проведеною з точки з координатами φ=46 град 36,1' N; λ=31 град 01,4' E, за винятком внутрішніх портових вод морського порту «Южний» та підхідного каналу до нього.

{Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

2.1.5. Зона дії Регіональної служби регулювання руху суден на БДЛК і ХМК починається від східної межі зони дії ПРРС "Южний" до РШ № 1 (меридіан 31° 15,0' E - буй Банки Трутаєва) та охоплює БДЛК і ХМК з прилеглими до них підхідними каналами.

2.1.6. До складу РС РРС входять:

- ПРРС "Очаків" (46° 36.0' N; 31° 33.1' E);

- ЦРРС "Руська Коса" (46° 44.8' N; 31° 56.2' E);

- ПРРС "Широка Балка" (46° 34,7' N; 32° 12,7' E);

- оперативно-координаційний центр.

2.1.7. Зона дії ПРРС «Очаків» починається від східної межі зони дії ПРРС «Южний» до РШ N 1 (меридіан 31 град 12,0' E - буй Банки Трутаєва) і закінчується біля буя № 37 п'ятого коліна БДЛК. З півдня ця зона обмежена широтою 46 град 30' N.

До зони дії ПРРС «Очаків» входить також частина акваторії морського порту Миколаїв, а саме водний простір територіального моря в районі Банки Трутаєва, обмежений лініями, що з'єднують точки з такими координатами:

46° 34' 41,3" N, 31° 12' 54,5" E;

46° 34' 41,3" N, 31° 14' 24,5" E;

46° 34' 05,4" N, 31° 14' 24,5" E;

46° 34' 05,4" N, 31° 12' 54,5" E;

46° 34' 59,4" N, 31° 20' 34,4" E;

46° 35' 29,3" N, 31° 20' 34,4" E;

46° 35' 54,3" N, 31° 18' 34,3" E;

46° 34' 59,4" N, 31° 18' 34,3" E.

ПРРС «Очаків» здійснює радіолокаційний контроль за рухом суден у всій зоні дії ПРРС.

{Підпункт 2.1.7 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

2.1.8. До складу ЦРРС "Руська Коса" входять автоматизовані радіолокаційні пости:

- АРЛП "Дніпровка" (46° 37,9' N; 31° 51,6' E),

- АРЛП "Богданівка" (46° 51,8' N,; 31° 57,6' E),

- АРЛП "Корениха" (46° 55,9' N,; 31° 59,1' E).

Зона дії ЦРРС "Руська Коса" починається від меридіана 31° 41,0' E (буй № 37 п'ятого коліна БДЛК), охоплює шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте і тринадцяте коліна БДЛК та поширюється на перше і друге коліна каналу акваторії МПМ, Спаський канал до Інгульського мосту (місто Миколаїв) на півночі, а також охоплює ділянку каналу від буя № 47 п'ятого коліна БДЛК до буїв № 9-10 першого коліна ХМК (меридіан 31° 51,6' E) і РШ-20 до паралелі 46° 34,0' N.

ЦРРС "Руська Коса" здійснює радіолокаційний контроль на ділянці свого сектора від буя № 37 БДЛК до буя № 130 БДЛК, на першому та другому колінах каналу акваторії МПМ, на Спаському каналі до буя № 9 і на ХМК від буїв № 1-2 до буїв № 9-10 першого коліна ХМК.

На Спаському каналі, від Інгульського мосту до буя № 9, контроль руху здійснюється за доповідями суден.

Установлено такі точки доповідей суден:

- проходження Інгульського мосту;

- траверз буїв № 15, № 9 Спаського каналу.

Зміст доповіді: назва судна, позиція, швидкість.

2.1.9. Зона дії ПРРС "Широка Балка" починається від меридіана 31° 51,6' E (буї № 9-10 ХМК), охоплює перше, друге і третє коліна ХМК, РШ до кар'єру Рибальче, підхідні канали до МПХ (паралель 46° 36,0' N - буї № 119-120 річки Дніпро), РШ-20 до паралелі 46° 34,0' N.

ПРРС "Широка Балка" здійснює радіолокаційний контроль на ділянці свого сектору від буїв № 9-10 ХМК до буя № 77 (третє коліно ХМК). На ділянці від буя № 77 і до паралелі 46° 36,0' N (буї № 119-120 річки Дніпро) контроль руху здійснюється за доповідями суден.

Установлено такі точки доповідей суден:

- траверз буїв № 119-120 ХМК,

- траверз буїв № 101-102 ХМК під час руху в море,

- траверз буїв № 99-100 ХМК під час руху з моря.

Зміст доповіді: назва судна, позиція, швидкість.

2.1.10. Координацію взаємодії між ЦРРС/ПРРС та планування руху суден у зоні дії РС РРС здійснює ОКЦ.

2.2. Порядок плавання суден

2.2.1. Плавання суден довжиною понад 50 м у порти Одеса, Іллічівськ, Южний, а також у порти БДЛК здійснюється за системою розподілу руху суден у ПЗЧЧМ і РШ, указаними на навігаційних картах.

Судна та буксирні каравани з осадкою до 4 м, які прямують з РШ-3 на РШ-1 та в зворотному напрямку для прийому/висадки лоцмана, з дозволу ПРРС "Южний" можуть прямувати поза зоною розподілу руху суден через Одеську банку між якірним місцем № 356 та якірним місцем № 358.

2.2.2. У зоні дії цих Правил регулювання руху суден цілодобово здійснюється службою регулювання руху суден, до складу якої входять: ЦРРС «Руська Коса», ЦРРС «Чорноморськ», ПРРС «Одеса», ПРРС «Южний», ПРРС «Очаків» та ПРРС «Широка Балка».

У зоні дії ЦРРС/ПРРС судна користуються послугами з регулювання руху суден, що надаються ЦРРС/ПРРС згідно з Порядком надання послуг з регулювання руху суден, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 807/23339 (із змінами).

Рух суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС, вхід до зони дії, постановка на якір, зняття з якоря, відхід від причалу дозволяються суднам тільки відповідних ЦРРС/ПРРС не менш як за 30 хвилин до початку зазначеної дії. Якщо судно не почне зазначені дії протягом 30 хвилин, рух суден у зоні дії ЦРРС/ПРРС, вхід до зони дії, постановка на якір, зняття з якоря, відхід від причалу забороняються.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

2.2.3. Усі судна, які проходять через зони дії ЦРРС/ПРРС, зобов'язані отримувати інформацію, виконувати рекомендації та вказівки ЦРРС/ПРРС.

2.2.4. Заявка на рух судна в зоні дії СРРС та надання послуг СРРС подається до відповідного ПРРС через агента судна не менш ніж за 24 години до передбачуваного входу в зону дії СРРС, а для суден, які прямують у БДЛК і ХМК із портів ПЗЧЧМ, - негайно після виходу із порту відправлення.

Заявка на рух судна та надання послуг СРРС може бути поєднана з заявкою на лоцманське обслуговування судна.

2.2.5. Для суден, які прямують транзитом (без заходження у відповідний порт) у зонах дії ПРРС "Іллічівськ", "Одеса" і "Южний", заявка на рух судна та надання послуг СРРС подається до відповідного ПРРС порту призначення із зазначенням усіх ПРРС, через зони дії яких прямуватиме судно.

2.2.6. Судно, яке прямує через зони дії кількох ЦРРС/ПРРС, на підході до кожної зони зобов'язано інформувати про це відповідний ЦРРС/ПРРС.

2.2.7. Передача судна під контроль чи радіолокаційне проведення від одного ЦРРС/ПРРС іншому здійснюється в межах смуги завширки 1 миля, середина якої проходить по кордону зони дії суміжних ЦРРС/ПРРС.

2.2.8. ЦРРС/ПРРС надають суднам такі послуги: інформаційне обслуговування, надання навігаційної допомоги (радіолокаційне проведення), регулювання руху суден.

ЦРРС/ПРРС зобов'язані надавати суднам інформацію, рекомендації, вказівки щодо безпеки судноплавства та регулювання руху суден.

Для кораблів і суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України послуги ЦРРС/ПРРС у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах надаються безкоштовно.

2.2.9. ЦРРС/ПРРС дають указівки, які мають відношення до:

- черговості руху;

- маршруту та швидкості руху;

- місць якірних стоянок;

- заходів щодо попередження безпосередньої небезпеки судноплавству.

Ці вказівки є обов'язковими для виконання всіма суднами. Судно повинно підтвердити отримання вказівок ЦРРС/ПРРС, які мають відношення безпосередньо до нього, а в разі неможливості їх виконати - повідомити причину, а також проінформувати про подальші свої наміри.

2.2.10. Судна довжиною менше 50 м у загальному випадку повинні прямувати поза системою розподілу руху суден та на відстані не менше 5 кабельтових від РШ. У залежності від інтенсивності руху і фактичних судноплавних обставин ЦРРС/ ПРРС може дозволити рух таких суден за системою розподілу руху та РШ.

2.2.11. Судна, які знімаються з якірних стоянок для входу в порт "Южний" або прямують транзитом до/із БДЛК, для забезпечення висадки/прийому лоцмана можуть прямувати поза РШ-1, узгоджуючи свої дії з ПРРС "Южний". На судна, які стоять на якорях, при сприятливих погодних умовах лоцман, як правило, висаджується на якірних місцях.

2.3. Інформація та зв'язок

2.3.1. Кожне судно за 30 хвилин до входу в район дії Правил повинно встановити радіозв'язок з відповідним ЦРРС/ПРРС (канали зв'язку і позивні ПРРС та МЛС зазначені в додатку 2, канали зв'язку з портами, портпунктами, СКМП - у додатку 3).

Судна осадкою до 4,0 м, капітани яких мають право на плавання без лоцмана, які прямують до БДЛК по РШ-59 та РШ-2, повинні завчасно встановити радіозв'язок з ПРРС "Очаків" та повідомити прізвище капітана.

2.3.2. Судно, яке стоїть біля причалу чи на якорі, за 30 хвилин до початку руху повинно встановити радіозв'язок з ЦРРС/ПРРС, у зоні дії якого воно перебуває, та запросити дозвіл на рух.

2.3.3. Судна внутрішнього плавання, які здійснюють плавання в зоні дії цих Правил, повинні мати УКХ радіостанцію, яка працює у діапазоні частот морської рухомої служби.

2.3.4. При первісному радіозв'язку з відповідним ЦРРС/ПРРС судно повідомляє:

- тип і назву судна;

- радіопозивний;

- номер IMO;

- порт призначення;

- час підходу до зони дії ЦРРС/ПРРС;

- найменування морського агента судна;

- прапор судна та найменування судновласника;

- брутто-регістровий тоннаж та дедвейт;

- максимальну довжину, ширину і висоту борту;

- фактичну осадку носом та кормою;

- назву і кількість вантажу;

- обмеження в управлінні судном та несправності, які можуть перешкоджати безпеці судноплавства.

Капітан судна відповідає за достовірність наданої ним інформації.

2.3.5. Судно під час руху або стоянки на якорі повинно нести постійну радіовахту на робочому каналі ЦРРС/ПРРС (додаток 2), у зоні дії якого воно перебуває, та на 16 каналі УКХ радіостанції, якщо йому не призначено іншого каналу зв'язку.

2.3.6. Під час радіообміну між суднами і ЦРРС/ПРРС робочими мовами є українська, російська чи англійська з використанням стандартних фраз IMO для спілкування на морі (IMO STANDART MARINE COMMUNICATION PHRASES).

2.4. Радіолокаційне обслуговування суден

2.4.1. ЦРРС/ПРРС здійснюють такі види обслуговування:

а) радіолокаційний контроль за безпекою судноплавства, а також за місцезнаходженням суден на якірних місцях в очікуванні транзитного проходу або проведення перевантажувальних операцій;

б) регулювання руху суден;

в) радіолокаційне проведення суден (надання навігаційної допомоги);

г) надання допомоги суднам під час аварійно-рятувальних операцій;

ґ) інформування про рух суден, стан засобів навігаційного облаштування, гідрометеорологічні умови та інші фактори, що впливають на безпеку судноплавства;

д) надання суднам та стороннім організаціям навігаційної та комерційної інформації.

2.4.2. Радіолокаційний контроль за рухом суден та стоянкою суден на якорі здійснюється постійно.

2.4.3. Радіолокаційне проведення в зоні дії ПРРС "Іллічівськ", "Одеса", "Южний" здійснюється за замовленням капітана судна. При видимості дві милі і менше радіолокаційне проведення суден є обов'язковим. Радіолокаційне проведення газовозів, хімовозів, танкерів, суден з вибухонебезпечними вантажами та пасажирських суден, а також інших суден, що перебуває на цей час у зоні руху вищезазначених суден, є обов'язковим незалежно від видимості.

2.4.4. ЦРРС/ПРРС обслуговують судна в такій черговості:

а) аварійні судна і судна, які йдуть для надання допомоги;

б) кораблі і судна Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

в) пасажирські судна, які ходять за розкладом;

г) судна з швидкопсувним вантажем;

ґ) судна з небезпечним вантажем;

д) гідрографічні судна під час виконання ними своїх обов'язків;

е) інші судна згідно з часом подання заявки.

2.4.5. ЦРРС/ПРРС передають судну поточну навігаційну чи іншу інформацію за своєю ініціативою або на запит судна.

2.4.6. Порядок взаємодії судна з ЦРРС/ПРРС під час радіолокаційного проведення узгоджується капітаном і лоцманом-оператором ЦРРС/ПРРС до початку проведення судна. Під час радіолокаційного проведення судно має повторювати одержану від ЦРРС/ПРРС інформацію і повідомляти про свої дії. Початок і кінець радіолокаційного проведення судна повідомляється лоцманом-оператором ЦРРС/ПРРС і підтверджується капітаном судна.

2.4.7. Радіообмін ЦРРС/ПРРС із суднами, а також поточні навігаційні обставини документально фіксуються.

2.4.8. ЦРРС/ПРРС відповідають за передану інформацію відповідно до чинного законодавства.

2.4.9. ЦРРС "Руська Коса", ПРРС "Очаків" і "Широка Балка" здійснюють радіолокаційний контроль за рухом суден у зоні дії та надають навігаційну допомогу на запит капітана судна.

2.5. Контроль за рухом та стоянкою суден за допомогою автоматичної ідентифікаційної системи

2.5.1. ЦРРС та всі ПРРС здійснюють у своїй зоні дії постійний контроль за суднами за допомогою берегового обладнання АІС.

2.5.2. Усі судна, обладнані АІС, які рухаються та стоять на якорі в зоні дії ЦРРС/ПРРС, повинні тримати суднове обладнання АІС увімкнутим.

2.5.3. Під час стоянки суден у причалів суднове обладнання АІС може бути вимкнутим.

3. Правила плавання і організація руху суден на БДЛК і ХМК

3.1. Правила плавання суден

3.1.1. Навігаційне облаштування БДЛК і ХМК, підхідних каналів та акваторій портів, терміналів заводів та інших підприємств усіх форм власності, а також прилеглих до БДЛК першого і другого колін каналу акваторії МПМ і Спаського каналу плавучими застережними знаками повинно відповідати системі Міжнародної асоціації маячних служб - регіон А.

БДЛК є основним каналом, а ХМК - таким, що до нього примикає.

Судна з осадкою більше 8 м входять до (виходять із) БДЛК біля буя, що світиться "Березанський осьовий", всі інші судна - біля буя, що світиться, № 2.

Капітани суден, що виконують плавання по БДЛК, ХМК та підхідних каналах, при виявленні порушень режиму дії ЗНО або в разі пошкодження ЗНО, виявленні пошкодження ЗНО іншим судном зобов'язані негайно доповісти про зазначені обставини на ЦРРС/ПРРС, у зоні дії якого вони перебувають, та в Службу капітана відповідного морського порту.

{Абзац четвертий підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

3.1.2. По БДЛК дозволяється плавання суден завдовжки до 230 м, завширшки до 32,5 м; по ХМК - суден завдовжки до 200 м, завширшки до 32,5 м.

Рішення щодо можливості плавання по БДЛК і ХМК суден, розміри яких є більшими від зазначених, приймається капітаном морського порту, до зони нагляду якого належить відповідний канал, в кожному випадку окремо з урахуванням стану судна, гідрометеорологічних умов, буксирного забезпечення, з визначенням інших необхідних заходів для забезпечення безпеки судноплавства.

{Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

3.1.3. Плавання по БДЛК без використання буксирного забезпечення дозволяється для суден завдовжки до 200 м.

Для суден завдовжки від 200 м до 230 м плавання без використання буксирного забезпечення можливе при швидкості руху судна каналом не більше 10 вузлів та обов’язковому використанні радіолокаційного проведення.

Плавання по ХМК великотоннажних суден, які мають довжину більше 187 м (до входу в річку Рвач) та більше 170 м при плаванні річкою Рвач, здійснюється з буксирним забезпеченням.

Буксир супроводу по БДЛК повинен мати потужність не менш як 3000 к/с (по ХМК - не менш як 2500 к/с) та розвивати швидкість руху по каналу не менше швидкості суден, які рухаються по каналу (супроводжуються), відповідно до підпункту 3.1.24 цих Правил.

{Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

{Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

3.1.4. Плавання по БДЛК суден, які мають довжину більше 200 м та осадку не більше 8,0 м, а також суден, які мають осадку більше 8,0 м та довжину менше 200 м, дозволяється у темний час доби при швидкості руху судна каналом не більше 10 вузлів та обов’язковому використанні радіолокаційного проведення.

Плавання суден, характеристики яких відповідають одночасно двом ознакам, а саме по БДЛК - суден, які мають довжину більше 200 м та фактичну осадку більше 8,0 м, по ХМК - довжину 187 м і осадку більше 6,5 м (до входу в річку Рвач) та більше 170 м при плаванні річкою Рвач, у темний час доби забороняється.

{Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

3.1.5. Плавання танкерів з нафтопродуктами або з недегазованими танками, суден з вибухонебезпечним вантажем, газовозів, що мають довжину 150 м і більше та осадку по БДЛК - більше 8,0 м, по ХМК - більше 6,5 м, у темний час доби забороняється.

{Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

3.1.6. Плавання суден у темний час доби (крім зазначених у підпунктах 3.1.4, 3.1.5 цих Правил) з осадкою по БДЛК - більше 8 м, по ХМК - більше 6,5 м дозволяється за умови стійкої видимості не менше ніж 1 миля та з обов'язковим буксирним забезпеченням.

{Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

3.1.7. Плавання суден каналом акваторії МПМ та Спаським каналом дозволяється цілодобово за умови робочого стану засобів навігаційного обладнання та стійкої видимості не менше ніж 2 милі.

3.1.8. Плавання інших суден по БДЛК і ХМК, за винятком суден, визначених підпунктами 3.1.4, 3.1.5 цих Правил, та суден на підводних крилах, здійснюється цілодобово. У разі наявності криги рух суден з осадкою більше 4,0 м у темний час доби дозволяється тільки за умови стійкої видимості вогнів створів.

{Підпункт 3.1.8 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 2 від 02.01.2018}

3.1.9. Судна довжиною більше 100 м та осадкою понад 5 м, що переходять з шостого (Хабловського) коліна БДЛК на перше коліно ХМК чи у зворотному напрямку, здійснюють перехід у районі сходження каналів (буї, що світяться, № 47 і № 48 БДЛК, та буї № 1 і № 2 ХМК) з буксирним забезпеченням.

Суднам менших розмірів буксири надаються за заявкою капітана судна.

3.1.10. Забороняється плавання по БДЛК і ХМК суден з несправним якірним, рульовим пристроєм, з несправними приладами курсопокажчика, з диферентом на ніс (крім суден, які мають побудовний диферент), з креном більше 5 градусів, а в умовах обмеженої видимості - також суден з несправною радіолокаційною станцією.

3.1.11. Плавання суден забороняється, якщо під впливом осадки, диференту або палубного вантажу огляд поверхні моря попереду носового краю судна до 10 градусів на кожний борт затінено більше ніж на відстань, що дорівнює двом довжинам судна або 500 м (ураховуючи те, що менше).

3.1.12. Вхід суден до БДЛК і ХМК забороняється під час туману, мли, снігопаду, паріння моря, сильної зливи та за інших умов, коли видимість становить менше 1 милі, а також у разі вітру швидкістю 15 м/с і більше. У випадку, коли такі умови виникли раптово, а судно перебуває на каналі, воно повинно обережно рухатись до найближчого безпечного для якірної стоянки місця, яке рекомендує ЦРРС/ПРРС, або зійти з каналу та стати на якір.

3.1.13. У разі вимушеної зупинки в каналі судно повинно зійти з каналу та стати на якір. Про місце та причини зупинки судно повинно негайно повідомити ЦРРС/ПРРС, у зоні дії якого воно перебуває.

Якщо внаслідок зупинки створено перешкоду для руху інших суден або місце стоянки є небезпечним для самого судна, капітан судна повинен викликати буксири для проведення судна в порт або до найближчого місця якірної стоянки.

3.1.14. Капітану судна, яке сіло на бровку каналу, заборонено самостійно проводити зняття судна з мілини без допомоги буксирних суден. Капітан судна повинен негайно повідомити про цей випадок ЦРРС/ПРРС, у зоні дії якого перебуває судно, провести заміри глибин у місці посадки і надати цю інформацію ЦРРС/ПРРС та капітану відповідного порту.

3.1.15. Судна з осадкою від 4,0 м до 8,0 м під час руху по БДЛК та судна з осадкою від 4,0 м до 6,5 м під час руху по ХМК на додаток до вогнів, визначених МПЗЗС-72, повинні виставити на найбільш видимому місці судна ліхтар з червоним круговим світлом в темний час доби або чорну фігуру у вигляді шару в світлий час доби.

3.1.16. Судна з осадкою 8,0 м і більше під час руху по БДЛК, з осадкою 6,5 м і більше під час руху по ХМК повинні виставляти на найбільш видимому місці сигнал, передбачений Правилом 28 МПЗЗС-72 для суден, що обмежені своєю осадкою.

3.1.17. Усі морські та річкові буксири, що не виконують буксирування або виконують буксирування караванів барж, самохідні річкові судна всіх відомств, які мають осадку до 4,0 м, зобов'язані рухатись за бровками каналу вздовж виставленого навігаційного огородження на таких ділянках:

Таблиця 1

Назва коліна БДЛК

3 якої сторони каналу

Ширина ділянки від бровки каналу, кбт

Положення ділянки (між точками)

Примітки

широта №

широта №

довгота E

довгота E

Перше

зліва

1

46°
34,65'

46°
35,82'справа

1

31°
25,33'

31°
29,71'


Друге

зліва

0.5

По всій довжині


Третє

зліва

0.5

По всій довжині


Четверте

зліва

0.5

До меридіана 31° 34'0 E в обох напрямках


П'яте

зліва

1

46°
35,48'

46°
35,69'


31°
36,63'

31°
46,20'


справа

3

По всій довжині


Шосте

справа

5

Те саме


Сьоме

зліва

1

- " -справа

5

- " -


Восьме

зліва

1

- " -справа

5

46°
39,18'

46°
41,50'


31°
55,90'

31°
56,10'

Дев'яте

зліва

1

По всій довжині


Десяте

зліва

1

- " -

За винятком району обмілини Ожарської коси, де ширина ділянки тільки до 5-метрової ізобати


справа

2

- " -


Одинадцяте

зліва

2

- " -


Дванадцяте

зліва

1

- " -

За винятком району повороту на 13 коліно (буй 128)

Тринадцяте

зліва

1

- " -


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »