Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що [...]
НКРЗІ; Рішення, Тариф від 02.09.2015455
Документ z1151-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.2016, підстава z1488-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

02.09.2015  № 455


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2015 р.
за № 1151/27596

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 589 від 08.11.2016}

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2014 року № 612

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 02 вересня 2014 року № 612 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 04 квітня 2013 року № 196», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2014 року за № 1121/25898.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з 01 жовтня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

О. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
02.09.2015  № 455


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2015 р.
за № 1151/27596

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Таблиця 1

Номер статті

Позиція

Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, організацій

для фізичних осіб - підприємців

для населення

бюджетних

інших

1

2

3

4

5

6

7

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)

1

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії-2

100-00

100-00

100-00

70-00

2

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою-2

100-00

100-00

100-00

70-00

3

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів2, 3

100-00

100-00

100-00

70-00

4

Телефонного апарата односторонньої дії-1, 2

100-00

100-00

100-00

58-33

5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім’ї)-1, 2

х

х

х

58-33

6

Вечірнього телефону-1, 2, 3

х

100-00

100-00

58-33

7

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців-2

53-30

53-30

53-30

23-33

8

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента

100-00

100-00

100-00

70-00

9

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону

100-00

100-00

100-00

х

2

11

Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб

333-33

333-33

333-33

х


-1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1-2 та 4-6 статті 1.
-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи як для юридичних осіб.
-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12

в одному будинку

75-00

75-00

75-00

60-00

13

в інший будинок

100-00

100-00

100-00

70-00

Переоформлення договору на користування телефоном

4

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х

х

х

30-00

15

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора

х

х

х

70-00

16

На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента

х

х

х

30-00

17

На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер

х

х

х

30-00

18

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину

х

х

х

30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

х

х

х

30-00

20

Переоформлення квартирного телефону на службовий

100-00

100-00

100-00

х

21

Переоформлення службового телефону на квартирний

х

х

х

30-00

22

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат

30-00

30-00

30-00

х

23

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією

х

х

х

30-00

Таблиця 2

Номер статті

Позиція

Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій

Для фізичних осіб - підприємців

Для населення

бюджетних

інших

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

1

2

3

4

5

6

7

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)

5

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1, 2

39-08

35-14

55-97

50-62

55-96

50-62

39-08

35-14

25

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

26

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)-1, 2

х

х

х

х

х

х

19-55

х

27

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою,-1, 2

31-27

28-12

44-77

40-49

44-77

40-49

31-27

28-12

28

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-1, 2

х

х

х

х

х

х

15-64

х

29

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-1, 2,3

23-45

х

33-58

х

33-58

х

23-45

х

30

За вечірній телефон-1, 2,3

х

х

27-98

25-31

27-98

25-31

19-54

17-58

31

За телефон односторонньої дії-1, 2

19-54

17-58

27-98

25-31

27-98

25-31

19-54

17-58

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

32

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1,2

30-93

27-04

48-52

42-48

48-52

42-48

30-93

27-04

33

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

34

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)-1,2

х

х

х

х

х

х

15-46

х

35

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою -1,2

24-73

21-63

38-81

31-63

38-81

31-63

24-73

21-63

36

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-1,2

х

х

х

х

х

х

12-37

х

37

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-1,2,3

18-55

х

29-10

х

29-10

х

18-55

х

38

За вечірній телефон-1,2,3

х

х

24-25

21-23

24-25

21-23

15-46

13-52

39

За телефон односторонньої дії-1,2

15-46

13-52

24-25

21-23

24-25

21-23

15-46

13-52


-1 У рахунок абонплати надається 36 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи як для юридичних осіб.
-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється

6

40

Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб

20-55

х

36-02

х

36-02

х

х

х

7

41

За кожні 15 секунд з’єднання з місцевого телефонного апарата (таксофона), крім універсальних таксофонів.
Примітка:
Враховано вартість жетонів і чип-карток

х

х

х

0-0250

8

42

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП)

х

х

х

0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)

9

43

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту незалежно від способу підключення телефону.
Примітка:
Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється

32-30

32-30

32-30

8-38

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »