Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового [...]
НКЦПФР; Рішення від 07.09.2017673