Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства
Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма від 16.08.201140
Документ z1217-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.03.2017, підстава z0197-17
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.08.2011 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2011 р.
за N 1217/19955
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 94 ( z0197-17 ) від 30.01.2017 }

Про затвердження форми подання пропозиції
щодо здійснення державно-приватного партнерства

На виконання пункту 4 Порядку проведення аналізу ефективності
здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 N 384
( 384-2011-п ) "Деякі питання організації здійснення
державно-приватного партнерства", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму подання пропозиції щодо здійснення
державно-приватного партнерства, що додається.
2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та
розвитку державно-приватного партнерства: забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України; оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Копилова В.А.
Міністр А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
16.08.2011 N 40

ФОРМА
подання пропозиції щодо здійснення
державно-приватного партнерства

1. Інформація про об'єкт державно-приватного партнерства
(далі - ДПП) 1.1. Об'єкт ДПП: ____________________________________________ 1.2. Найменування державного партнера (відповідно Закону
України "Про державно-приватне партнерство"): ____________________ __________________________________________________________________
1.3. Найменування підприємства, установи, організації, в
управлінні/власності якої перебуває об'єкт ДПП (далі -
підприємство): ___________________________________________________ __________________________________________________________________
1.4. Код за ЄДРПОУ, види діяльності за КВЕД об'єкта
ДПП/підприємства: ________________________________________________ __________________________________________________________________
1.5. Дата державної реєстрації об'єкта ДПП/підприємства: __________________________________________________________________
1.6. Форма власності об'єкта ДПП: ___________________________ 1.7. Місцезнаходження, поштова адреса об'єкта
ДПП/підприємства: ________________________________________________ __________________________________________________________________
1.8. Прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта
ДПП/підприємства: ________________________________________________ __________________________________________________________________
1.9. Контактний телефон, факс та адреса електронної пошти
об'єкта ДПП/підприємства: ________________________________________ __________________________________________________________________
1.10. Характеристика об'єкта ДПП: ___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Інформація про особу, яка подає пропозицію щодо здійснення
ДПП (далі - особа) 2.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові особи: ________ __________________________________________________________________
2.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті); види діяльності за КВЕД: _____________ __________________________________________________________________
2.3. Дата державної реєстрації: _____________________________ 2.4. Місцезнаходження (місце проживання), поштова адреса: ___ __________________________________________________________________
2.5. Прізвище, ім'я, по батькові керівника: _________________ __________________________________________________________________
2.6. Контактний телефон, факс та адреса електронної пошти: __ __________________________________________________________________
2.7. Досвід роботи у сфері здійснення ДПП: __________________ __________________________________________________________________
2.8. Засновники особи (зазначаються для юридичної особи): ___ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Інформація про проект, що передбачається реалізувати у
рамках ДПП 3.1. Назва проекту, що планується реалізуватись у рамках ДПП: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.2. Мета проекту: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.3. Строк реалізації проекту: ______________________________ 3.4. Форма здійснення ДПП: __________________________________ 3.5. Загальна вартість проекту, тис. гривень: _______________ 3.6. Прогнозована сума інвестицій, яку планує інвестувати
особа, тис. гривень: _____________________________________________ 3.7. Фінансові результати реалізації проекту ДПП (за строк
реалізації проекту):
------------------------------------------------------------------ |Внутрішня норма | Чиста |Строк окупності| Надходження | | дохідності | дисконтована | проекту, роки | до бюджету, | | (IRR), % |вартість (NPV),| | тис. гривень | | | тис. гривень | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
3.8. Перелік робіт/товарів/послуг, які планує здійснювати під
час реалізації проекту ДПП особа (якісні та кількісні показники): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.9. Наявність інноваційної складової проекту, що
передбачається реалізувати в рамках ДПП: _________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.10. Перелік ризиків, які особа готова взяти на себе під час
реалізації проекту ДПП: __________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.11. Сума та вид державної підтримки, які необхідні особі
для реалізації проекту, тис. гривень: ____________________________ __________________________________________________________________
3.12. Інформація про земельну ділянку, якщо земельна ділянка
необхідна для реалізації ДПП: ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Історія та поточний стан проекту 4.1. Підстави для реалізації проекту (державні програми,
програми розвитку регіонів, стратегії розвитку галузі, інші
документи): ______________________________________________________ __________________________________________________________________
4.2. Інформація про проведені зустрічі, переговори, підписані
із суб'єктами господарювання договори або інші документи, що
стосуються проекту:
------------------------------------------------------------------ |Дата|Прізвище, ім'я, по батькові, |Предмет переговорів, листів- | | |посада |відповідей із зазначеного | | | |питання | |----+-----------------------------+-----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
4.3. Інформація про проведені зустрічі, переговори, підписані
договори або інші документи, отримані листи-відповіді від
представників органів управління, що стосуються об'єкта ДПП:
------------------------------------------------------------------ |Дата|Прізвище, ім'я, по батькові, |Предмет переговорів, листів- | | |посада |відповідей із зазначеного | | | |питання | |----+-----------------------------+-----------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
4.4. Інша інформація, яку Ви бажаєте подати для розгляду: ___ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"__" _______ 20__ року _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка заповнила пропозицію)
_________________________________________
(посада)
М.П.* _________________________________________
(підпис)
_______________
* Для юридичної особи.
Заступник директора
департаменту інвестиційної
та інноваційної політики Т.М.Лисиця

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...