Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних [...]
МВС України; Наказ, Порядок, Опис [...] від 09.08.2016771
Документ z1217-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2016
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2016  № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2016 р.
за № 1217/29347

Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України "Про охоронну діяльність", пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, а також з метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності, що додається;

2) Технічний опис бланка дозволу на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 березня 2014 року № 245 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 402/25179.

3. В.о. директора Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України

Голова Національної поліції УкраїниВ.П. Загородній

Х. ДеканоідзеЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.08.2016  № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2016 р.
за № 1217/29347

ПОРЯДОК
обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

I. Загальні положення

1. Цим Порядком установлено порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охоронну діяльність".

3. Обладнання транспорту реагування кольорографічними схемами (написами), світловими сигналами здійснюється відповідно до вимог пунктів 3.3, 3.4 розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 квітня 2013 року № 375, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 746/23278 (далі - Порядок обладнання транспорту реагування).

4. З метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності Головним сервісним центром МВС (далі - ГСЦ МВС) видається дозвіл на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору (далі - дозвіл), форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.

5. Вартість послуг ГСЦ МВС щодо оформлення та видачі дозволів визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання".

II. Оформлення та видача дозволів

1. Для отримання дозволу до ГСЦ МВС подаються такі документи:

1) заява суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи;

2) завірені відповідно до вимог законодавства копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зазначених у заяві;

3) завірена відповідно до вимог законодавства копія наказу, яким визначено, що саме ці транспортні засоби є транспортом реагування суб’єкта охоронної діяльності відповідно до Закону України "Про охоронну діяльність";

4) акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами та ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги" (далі - ДСТУ 3849-99) (додаток 2), завірений підписом уповноваженої особи територіального органу з надання сервісних послуг МВС та його печаткою.

2. Розгляд поданих заяв щодо отримання дозволів і матеріалів до них проводиться протягом 30 календарних днів уповноваженою особою ГСЦ МВС, яка перевіряє реєстраційні відомості, належність транспортних засобів, зазначених у заяві, наявність в Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб’єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності, а також повноту поданих документів.

3. Дозвіл ламінується. Строк дії дозволу три роки.

4. Дозвіл вважається недійсним у разі закінчення строку його дії, зміни власника транспортного засобу, державних номерних знаків, закінчення строку дії тимчасового реєстраційного талона, припинення дії ліцензії на провадження охоронної діяльності або виведення транспортного засобу з експлуатації за призначенням.

5. Недійсні дозволи протягом 30 календарних днів з моменту настання обставин, визначених пунктом 4 цього розділу, підлягають здачі до територіального сервісного центру МВС з подальшою передачею до ГСЦ МВС для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру МВС.

6. Дозвіл не може бути виданий у разі:

1) подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 1 цього розділу;

2) якщо транспортний засіб не зареєстрований за суб’єктом охоронної діяльності - заявником;

3) невідповідності транспортного засобу вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування та ДСТУ 3849-99;

4) відсутності в Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб’єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності.

7. ГСЦ МВС за наявності обставин, за яких дозвіл не може бути виданий, протягом 30 календарних днів надсилає письмову обґрунтовану відповідь заявнику.

8. Забороняється проставляти на незаповнених бланках дозволів печатки та підписувати такі бланки, а також передавати незаповнені бланки дозволів власникам (користувачам) транспортних засобів.

III. Одержання та облік бланків дозволів

1. Бланки дозволу виготовляються друкарським способом з нумерацією та захистом.

2. ГСЦ МВС забезпечує одержання бланків дозволу, їх зберігання, облік та використання, а також установлює контроль за їх оформленням та витрачанням.

3. Зіпсовані при заповненні бланки дозволу та повернуті дозволи знищуються щокварталу способом, який унеможливлює їх повторне використання. Про знищення зіпсованих бланків дозволів та повернутих дозволів складається відповідний акт знищення.

4. Інформація про видані дозволи вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

В.о. директора Головного
сервісного центру МВС


В.А. Криклій


Додаток 1
до Порядку обліку та видачі дозволів
на встановлення та використання
спеціальних світлових сигнальних
пристроїв автожовтого (оранжевого)
кольору на транспортних засобах
реагування суб’єктів охоронної
діяльності
(пункт 4 розділу І)

ДОЗВІЛ
на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

Лицьовий бік

Зворотний бікДодаток 2
до Порядку обліку та видачі дозволів
на встановлення та використання
спеціальних світлових сигнальних
пристроїв автожовтого (оранжевого)
кольору на транспортних засобах
реагування суб’єктів охоронної
діяльності
(підпункт 4 пункту 1 розділу II)

АКТ
обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами та ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги"ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.08.2016  № 771

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка дозволу на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

1. Бланки дозволів виготовляються на замовлення Головного сервісного центру МВС розміром 105х75 міліметрів (±0,5) з друкованими графічними зображеннями і текстовою інформацією з обох боків.

2. Бланк дозволу виготовляється на папері масою 235 г/м-2 без власної флуоресценції з двома видами захисних волокон.

3. На лицьовому боці бланка дозволу способом офсетного друку надруковано:

фарбами жовтого та червоного кольорів - дві захисні сітки регулярної структури;

фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення, - лінію, яка виконана мікротекстом "МІНІСТЕРСТВОВНУТРІШНІХСПРАВУКРАЇНИ" та розміщена на відстані 21 міліметра від нижнього краю дозволу;

фарбами блакитного, рожевого, жовтого та чорного кольорів - емблему Міністерства внутрішніх справ України у верхній частині дозволу;

фарбою чорного кольору - слова "АВТОЖОВТОГО (ОРАНЖЕВОГО) КОЛЬОРУ".

У нижній частині дозволу на відстані 8 міліметрів від краю виділено біле поле для позначення серії та номера бланка дозволу.

Серію, що позначається двома літерами українського алфавіту, та номер із шести арабських цифр виконано способом високого друку фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення.

4. На зворотному боці бланка дозволу:

фарбами жовтого та червоного кольорів нанесено дві захисні сітки регулярної структури;

фарбою чорного кольору надруковано в лівій нижній частині дозволу лінію, яка виконана мікротекстом "МІНІСТЕРСТВОВНУТРІШНІХСПРАВУКРАЇНИ", та реквізити підприємства - виготовлювача цих бланків, які також виконані мікротекстом;

фарбою білого кольору створено чотири поля суцільного забарвлення для внесення інформації про транспортний засіб;

невидимою при денному світлі фарбою надруковано зображення, які під дією ультрафіолетового проміння набувають блакитного свічення.

5. Внесення до бланка дозволу інформації щодо транспортного засобу здійснюється способом принтерного друку. Виправлення не допускаються.

В.о. директора Головного
сервісного центру МВС


В.А. Криклій

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...