Про внесення змін до наказу Держнаглядохоронпраці від 01.02.2005 N 22 "Про затвердження Правил [...]
Держгірпромнагляд; Наказ від 06.11.2007251
Документ z1289-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2017, підстава z0870-17
 

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
06.11.2007 N 251
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2007 р.
за N 1289/14556
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики
N 634 ( z0870-17 ) від 18.04.2017 }

Про внесення змін до наказу Держнаглядохоронпраці
від 01.02.2005 N 22 "Про затвердження Правил
охорони праці в архівних установах"

З метою приведення у відповідність з вимогами законодавства
нормативно-правових актів з охорони праці та відповідно до
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. У преамбулі наказу Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 01.02.2005 N 22 ( z0245-05 ) "Про
затвердження Правил охорони праці в архівних установах",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за
N 245/10525, слова та цифри "Положення про Державний комітет
України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом
Президента України від 16.01.2003 N 29 ( 29/2003 )" вилучити.
2. Унести до Правил охорони праці в архівних установах,
затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 01.02.2005 N 22 ( z0245-05 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за N 245/10525, такі
зміни:
2.1 перше речення пункту 2.4 викласти в такій редакції:
"Положення розробляється на підставі Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05)";
2.2 у пункті 2.8. слова та цифри: "Положенням про медичний
огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року
N 45 ( z0136-94 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21 червня 1994 року за N 136/345 (далі - ДНАОП 0.03-4.02-94)"
замінити словами та цифрами: "Порядком проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за
N 846/14113";
2.3 пункт 6.1 викласти в новій редакції: "6.1. Спорудження,
реконструкцію та експлуатацію електроустановок архівних установ
здійснюють відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок
(ПУЕ), затверджених Міністерством енергетики та електрифікації
СРСР 04.07.84, Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня
1998 року N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 10 лютого 1998 року за N 93/2533 (далі - НПАОП
40.1-1.21-98), та інших нормативних документів."
2.4 у підпункті 7.2.5 вилучити слова та цифри "згідно з
ДНАОП 0.03-4.02-94 ( z0136-94 )".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в
агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері
Ткачову В.С. у визначеному порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. внести зазначений наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:    
Т.в.о. Міністра регіонального
розвитку та будівництва України  А.В.Беркута
Голова Державного комітету
архівів України  О.П.Гінзбург
Заступник Міністра України з
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи  В.Романченко
Голова ЦК профспілки працівників
державних установ України  Т.В.Нікітіна
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України  Ю.Мельников
Голова Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики  О.С.Шнипко
Головний державний санітарний лікар
України, перший заступник Міністра
охорони здоров'я України  С.П.Бережнов

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...