Документ z1496-17, не набрав чинності, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2017  № 953


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2017 р.
за № 1496/31364

Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Митного кодексу України та Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;

Інструкцію про заповнення книжки МДП.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 21 листопада 2001 року № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за № 1036/6227;

від 05 березня 2004 року № 172 "Про внесення змін та доповнень до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 березня 2004 року за № 361/8960;

від 26 липня 2004 року № 546 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 978/9577;

від 05 січня 2005 року № 3 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держмитслужби України від 21.11.2001  № 755", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 року за № 304/10584;

від 01 серпня 2006 року № 657 "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2006 року за № 1127/13001;

від 19 жовтня 2010 року № 1243 "Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2010 року за № 1033/18328.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. ДанилюкЗареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2017 р.
за № 1496/31364


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
20.11.2017 № 953

ПОРЯДОК
реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови виконання міжнародних дорожніх перевезень (далі - МДП), правила допущення суб’єктів господарювання України до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на товари, що перевозяться між митницями ДФС з дотриманням вимог Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року (далі - Конвенція МДП), відповідальність держателя книжки МДП та гарантійного об’єднання за порушення МДП.

2. Терміни у цьому Порядку використані в таких значеннях:

вантажне місце - кінцевий продукт операцій з упаковування вантажу, що складається з пакувального комплекту та його вмісту й підготовлений до перевезення;

вантажний маніфест книжки МДП - графи 9–12 у невідривному листку № 1/№ 2 жовтого кольору, відривних листках № 1 білого кольору й відривних листках № 2 зеленого кольору книжки МДП, у яких зазначаються відомості про вантаж;

власник автотранспортного засобу - фізична або юридична особа, що володіє майновими правами на дорожній транспортний засіб на умовах власності (користування тощо);

ваучер TIR+ - комп’ютеризована підвищена фінансова гарантія сплати митних платежів під час транзитних перевезень територією України товарів, що перебувають під митним контролем, у розмірі 100 000 євро за кожним ваучером, використаним разом з книжкою МДП (100 000 євро за одним ваучером та сума діючого покриття на кожну книжку МДП);

держатель книжки МДП - фізична або юридична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яка придбала право користування книжкою МДП у гарантійному об’єднанні, реквізити якого зазначено в розділі 3 титульної сторінки книжки МДП;

завершення операції МДП - визнання органами доходів і зборів належного припинення операції МДП;

консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним дорожнім транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників;

митниця місця відправлення (далі - митниця відправлення) - будь-яка митниця ДФС, у якій починається операція МДП для усіх товарів або їх частини;

митниця місця призначення (далі - митниця призначення) - будь-яка митниця ДФС, у якій закінчується операція МДП для усіх товарів або їх частини;

операція МДП - перевезення товарів на умовах Конвенції МДП територією України;

припинення операції МДП - прибуття дорожнього транспортного засобу, зчеп дорожніх транспортних засобів у митницю призначення з метою їх контролю разом з товаром та віднесеною до них книжкою МДП;

проміжна митниця - будь-яка митниця ДФС, через яку автотранспортний засіб, зчеп дорожніх транспортних засобів в’їжджає на територію України або виїжджає з неї під час перевезення товарів на умовах Конвенції МДП.

Інші терміни, використані в Порядку, визначено Конвенцією МДП та Митним кодексом України.

3. Гарантійне об’єднання встановлює строк дії книжки МДП, який не може бути продовжений. Книжка МДП може бути прийнята до оформлення першою митницею відправлення не пізніше кінцевої дати строку її дії. Книжка МДП, за якою здійснюється перевезення, є дійсною до завершення перевезення на умовах Конвенції МДП.

4. Якщо під час ввезення товарів сума митних платежів, що мають бути сплачені за ці товари, перевищує максимальний розмір гарантії (тобто суму, еквівалентну сумі діючого покриття міжнародними страховиками системи МДП на кожну книжку МДП у національній валюті України у перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день подання книжки МДП до оформлення), застосовується один із альтернативних способів забезпечення сплати митних платежів, визначений у статті 306 Митного кодексу України.

ІІ. Особливості оформлення книжки МДП

1. Якщо у вантажному маніфесті книжки МДП недостатньо місця для внесення даних про всі товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП, до всіх відривних листків держателем книжки МДП прикріплюються додаткові листки (комерційні документи). Додаткові листки (комерційні документи) завіряються відбитком особистої номерної печатки (далі - ОНП) і підписом посадової особи митниці відправлення. До графи 8 усіх відривних листків книжки МДП вносяться дані про номери та кількість аркушів таких додаткових листків.

2. У графі 16 відривних листків № № 1, 2 відповідно білого і зеленого кольору книжки МДП робиться відмітка про накладене митне забезпечення, яка завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці, яка наклала митне забезпечення. Відомості про раніше накладене митне забезпечення у графі 16 відривних листків перекреслюються.

3. Посадовою особою останньої митниці призначення після завершення процедури МДП невикористані листки книжки МДП перекреслюються „Х”-подібною відміткою.

4. Одна книжка МДП може оформлюватись як на один автотранспортний засіб, так і на зчеп дорожніх транспортних засобів або на декілька контейнерів на одному дорожньому транспортному засобі чи на зчепи дорожніх транспортних засобів (у цьому разі вантажний маніфест книжки МДП повинен містити дані про вміст кожного дорожнього транспортного засобу або кожного контейнера).

У графі „Для офіційного користування” усіх відривних листків № № 1, 2 кожної книжки МДП зазначаються номери інших книжок МДП, якщо на автотранспортні засоби, що слідують у зчепі, або контейнери на одному автотранспортному засобі оформлюються окремі книжки МДП.

5. Якщо відривних листків у першій книжці МДП недостатньо для здійснення перевезення на всьому маршруті, за вимогою перевізника може використовуватись нова книжка МДП, що належить тому самому держателю, що й перша, за якою розпочиналось перевезення МДП. При цьому у разі переміщення за кожною з двох книжок МДП дорожній транспортний засіб має перетнути один або декілька кордонів між країнами на шляху його прямування.

Нова книжка МДП має бути прийнята до оформлення тією самою митницею ДФС, яка засвідчила завершення попередньої операції МДП. Попередня книжка МДП закривається відповідно до пункту 2 розділу IV цього Порядку, а відкриття нової книжки здійснюється згідно з пунктом 1 розділу V цього Порядку.

Для відображення факту продовження перевезення на умовах МДП посадовою особою митниці ДФС здійснюються в книжках такі записи:

у графі „Для офіційного користування” відривного листка №1 і графі 5 невідривного корінця № 1 книжки МДП, що відкривається, зазначається: „МДП продовжено. Попередня книжка МДП № ...”;

у графі „Для офіційного користування” відривного листка № 2 і графі 5 невідривного корінця № 2 книжки МДП, що закривається, зазначається: „МДП продовжено за книжкою МДП № ...”.

Дані про закриття попередньої книжки МДП та відкриття нової книжки МДП заносяться до Журналу реєстрації книжок МДП (далі - Журнал реєстрації) (додаток 1 до цього Порядку) посадовою особою митниці відправлення одразу після оформлення книжок МДП.

6. Книжка МДП може бути оформлена із застереженнями (чи без таких) або щодо порушень, що були допущені під час переміщення товарів на умовах Конвенції МДП, або щодо втрати чи пошкодження вантажу (його частини) унаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили. Застереження вносяться до графи 27 відривного листка № 2 і до графи 5 невідривного корінця № 2 книжки МДП та завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи, яка вносила застереження. При цьому у відповідних випадках оформлюється Протокол книжки МДП згідно з розділом VII Інструкції про заповнення книжки МДП, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року № 953 (далі - Інструкція).

Застереження можуть також стосуватися кількості та ідентифікаційних ознак вантажних місць, описів товарів, їх ваги, накладених митних забезпечень, печаток або розпізнавальних знаків. Посадова особа митниці ДФС повинна чітко викласти суть застереження й зробити відмітку про його наявність шляхом проставлення символу „R” у графі 5 невідривного корінця № 2 та графі 27 відривного листка № 2.

7. Книжка МДП має бути оформлена без підчищень. Допускається внесення виправлень до книжки МДП особою, яка попередньо внесла ці дані, шляхом перекреслення помилкових даних і внесення правильних. Ці виправлення перевіряються, завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митниці. При цьому у визначених цим Порядком випадках держатель книжки МДП може вносити виправлення до граф 6–11 титульної сторінки, графи 7 листка № 1/№ 2 жовтого кольору, листка № 1 білого кольору й листка № 2 зеленого кольору книжки МДП. Виправлення повинні бути завірені посадовою особою митниці ДФС згідно з вимогами цього Порядку. Посадова особа митниці ДФС має право вносити виправлення до граф книжки МДП (крім випадків, визначених у цьому Порядку) у разі потреби внесення додаткової та нової інформації під час довантаження або вивантаження частини товарів, проведення заміни автотранспортного засобу, виконання вантажних робіт у разі зміщення товарів чи у разі ДТП та в інших випадках, передбачених цим Порядком.

Не дозволяється робити виправлення у графах 1–5 першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП, графі 4 відривних листків, графах 2, 3, 5 Протоколу книжки МДП, який складається відповідно до статті 25 Конвенції МДП.

8. Книжка МДП не приймається до оформлення та вилучається митницею (відправлення, проміжною або призначення) у таких випадках:

у графі 1 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено кінцевий строк використання книжки МДП;

у графі 2 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено дані про гарантійне об’єднання, що видало власнику книжки МДП книжку МДП;

у графі 3 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено дані про держателя книжки - його найменування, країну реєстрації, адресу, ідентифікаційний номер, присвоєний йому гарантійним об’єднанням, для українських юридичних осіб - код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а для фізичних осіб - резидентів України - ідентифікаційний номер;

у графі 4 першої (титульної) сторінки обкладинки відсутні відбиток печатки та підпис відповідальної особи гарантійного об’єднання;

у графі 5 першої (титульної) сторінки обкладинки відсутній підпис секретаря Міжнародного союзу автомобільного транспорту (далі - МСАТ);

книжку МДП передано третій особі, яка здійснює перевезення товарів і на яку відсутній оформлений договір субпідряду на перевезення, тобто дані, зазначені в графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП (назва юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи, країна реєстрації та адреса держателя книжки МДП), не збігаються з даними, зазначеними в товаросупровідних документах;

у книжці МДП виявлено підчищення, виправлення даних, унесених до граф з порушенням вимог пункту 10 цього розділу;

у митниці ДФС наявне повідомлення гарантійного об’єднання про недійсність книжки МДП або повідомлення Safe TIR (комп’ютерної системи контролю за використанням і підтвердженням оформлення книжок МДП) про недійсність книжки МДП;

у держателя книжки МДП (крім випадків перевезення великовагових або громіздких вантажів) відсутнє Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (далі - Свідоцтво про допущення) або термін дії його закінчився;

у митницях ДФС наявна інформація про те, що пред’явлена книжка МДП викрадена або є підозра у її підробленні.

У разі вилучення викраденої або підробленої книжки МДП особа, яка надала таку книжку МДП до оформлення, притягується до відповідальності згідно із законодавством України.

Під час вилучення книжки МДП митницею ДФС робиться запис на відривній частині четвертої сторінки обкладинки, на якій зазначено її номер та нанесено штриховий код, із зазначенням причин вилучення книжки МДП, а на зворотному боці цієї відривної частини проставляє підпис та відбиток ОНП. Держателю книжки МДП або уповноваженій ним особі видається ця відривна частина четвертої сторінки обкладинки книжки МДП.

Митницею ДФС, яка вилучила книжку МДП, проводиться перевірка щодо виявлених порушень, а у випадках, передбачених абзацами восьмим та одинадцятим цього пункту, за наявності на те правових підстав вживаються дії до фіксації такого порушення з інформуванням відповідних правоохоронних органів. Вилучена книжка МДП пересилається із вичерпним роз’ясненням причин вилучення до гарантійного об’єднання у триденний термін після завершення перевірки. За наявності застережень відповідних правоохоронних органів книжка МДП повертається гарантійному об’єднанню після зняття зазначених застережень.

9. Митницею ДФС книжка МДП вилучається та здійснюються дії, викладені у пункті 8 цього розділу, у разі пред’явлення митниці ДФС книжки МДП, за якою митницею (митницями) відправлення розпочато процедуру МДП, але із такими порушеннями:

строк дії книжки МДП закінчився до моменту подання її митниці відправлення, де починається перевезення на умовах Конвенції МДП;

у графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено реєстраційні номери автотранспортних засобів;

у графі 10 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено розпізнавальний(і) номер(и) контейнера(ів);

у графі 7 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не зазначено реєстраційні номери автотранспортних засобів;

у графі 9 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не зазначено (у разі наявності) кількість вантажних відділень або контейнерів, розпізнавальних знаків та номерів вантажних місць або товарів;

у графі 10 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не зазначено число і рід вантажних місць чи товарів, що перевозяться у складі вантажу, відсутній опис товарів;

у графі 11 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) листків книжки МДП не проставлено вагу кожного товару окремо або загальну вагу товарів;

у книжці МДП відсутні відмітки попередньої на шляху прямування дорожнього транспортного засобу митниці ДФС, до якої згідно з даними книжки МДП та (або) товаросупровідних документів мали пред’являтися для митного контролю товари та дорожній транспортний засіб, або такою митницею ДФС не вилучено із книжки відривні аркуші відповідно до умов Конвенції.

10. Процедура МДП припиняється та книжка МДП повертається її власнику або уповноваженій ним особі, якщо:

для перевезення товарів під митним забезпеченням використовується дорожній транспортний засіб або контейнер, який на момент здійснення такого перевезення не відповідає вимогам, що були підставою для видачі Свідоцтва про допущення;

здійснюється перевезення товарів, до яких згідно із законодавством не може застосовуватись перевезення на умовах Конвенції МДП, та товарів, які виключено з гарантії МДП;

у випадках здійснення внутрішнього транзиту держателем книжки МДП, якого відповідно до статті 38 Конвенції МДП тимчасово або остаточно позбавлено права здійснювати перевезення на умовах Конвенції МДП на митній території України;

у випадках здійснення внутрішнього транзиту, якщо держателем книжки МДП відповідно до пункту 2 статті 26 Конвенції МДП обрано будь-який інший спосіб забезпечення сплати митних платежів, визначений у статті 306 Митного кодексу України.

У випадках, передбачених цим пунктом, зауваження та інформація про вжиті митницею ДФС заходи вносяться до графи 9 Журналу реєстрації. Посадовою особою митниці ДФС здійснюється оформлення відривного листка № 1 та невідривного корінця № 1 як проміжною митницею під час відкриття операції МДП та відривного листка № 2, невідривного корінця № 2 - як митницею призначення. У графі 5 невідривного корінця № 2 та графі 27 відривного листка № 2 проставляється літера „R” та здійснюється запис „МДП припинено” та у стислому вигляді наводяться причини такого рішення. Інформація про припинення перевезення МДП з повним розвантаженням одразу вноситься до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається припиненим і подальше переміщення товарів здійснюється у встановленому порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

11. Процедура МДП призупиняється, якщо під час в’їзду в Україну держателем або уповноваженою ним особою до оформлення подається книжка МДП з метою прохідного транзиту товарів та при цьому встановлено, що:

перевезення таких товарів на умовах Конвенції МДП територією України заборонено;

держателя книжки МДП відповідно до статті 38 Конвенції МДП тимчасово або остаточно позбавлено права здійснювати перевезення на умовах Конвенції МДП на митній території України;

держателем  книжки МДП відповідно до пункту 2 статті 26 Конвенції МДП обрано будь-який інший спосіб забезпечення сплати митних платежів, визначений у статті 306 Митного кодексу України.

Зауваження та інформація про вжиті заходи вносяться посадовою особою митниці ДФС до графи 9 Журналу реєстрації, здійснюється оформлення відривних листків № № 1, 2 та невідривних корінців № № 1, 2 як проміжною митницею. У графі 5 невідривного корінця № 2 та графі 27 відривного листка № 2 проставляється літера „R” та здійснюється запис „МДП призупинено” та стисло наводяться причини призупинення процедури МДП. Книжка повертається держателю, а інформація про призупинення перевезення МДП одразу вноситься до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається призупиненим і подальше переміщення товарів здійснюється у встановленому порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

12. На умовах частини другої статті 96 Митного кодексу України у ході виконання перевезення держатель книжки МДП може замінювати автотранспортний засіб самостійно, якщо на такий дорожній транспортний засіб не накладено митне забезпечення і товари, що перевозяться, не ушкоджені та не втрачені, а також якщо перевантаження може бути здійснено без пошкодження митних забезпечень. Після прибуття до митниці призначення, у присутності її посадової особи, держатель книжки МДП або уповноважена ним особа особисто змінює відомості про державний номерний знак дорожнього транспортного засобу в графі 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та в графі 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП шляхом перекреслення попередніх даних і занесення даних про інший дорожній транспортний засіб. Ці зміни завіряються відбитком ОНП посадової особи митниці призначення. Власником автотранспортного засобу, яким здійснюватиметься подальше перевезення на умовах Конвенції МДП, має бути держатель книжки МДП, дорожнім транспортним засобом якого розпочато операцію МДП.

13. У разі виникнення потреби у заміні дорожнього транспортного засобу, якщо за результатами аварії чи дії обставин непереборної сили частково або повністю пошкоджено або втрачено товари, або у разі, якщо через поломку чи ДТП дорожній транспортний засіб, на який накладено митне забезпечення, не може продовжувати рух, держатель книжки МДП або уповноважена ним особа повідомляє найближчу митницю (митний пост) за маршрутом прямування або митницю (митний пост), у зоні діяльності якої сталася така подія (перебуває цей дорожній транспортний засіб).

З дозволу найближчої за маршрутом прямування митниці ДФС (митного поста) або митниці ДФС (митного поста), у зоні діяльності якого сталася така подія або перебуває цей дорожній транспортний засіб, та у присутності посадової особи цієї митниці ДФС держатель книжки МДП або уповноважена ним особа здійснює перевантаження товарів з дорожнього транспортного засобу, який потребує заміни, на дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюватиметься подальше перевезення за цією книжкою МДП. Після здійснення перевантаження товарів та накладення митного забезпечення держатель книжки МДП або уповноважена ним особа особисто змінює шляхом перекреслення попередніх даних і занесення даних про дорожній транспортний засіб, який прибув для його заміни, такі відомості:

реєстраційний номерний знак дорожнього транспортного засобу (графа 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графа 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП);

номер Свідоцтва про допущення, виданого на дорожній транспортний засіб (графа 9 титульної сторінки обкладинки книжки МДП);

номер контейнера (графа 10 титульної сторінки книжки МДП, якщо перевантаження товару здійснюється із пошкодженого контейнера у контейнер, що прибув на заміну).

Посадовою особою митниці ДФС у графах 16 відривних листків № № 1, 2 наводяться дані про накладене митне забезпечення.

Усі зміни, внесені до книжки МДП відповідно до цього пункту, завіряються відбитком ОНП посадової особи митниці ДФС.

Відповідно до розділу VII Інструкції посадовою особою митниці ДФС (митного поста) Протокол книжки МДП заповнюється у випадках: повного чи часткового пошкодження вантажу або його втрати; втрати чи ушкодження митного забезпечення; ушкодження дорожнього транспортного засобу, за результатами якого відкрився доступ до вантажу.

Власником дорожнього транспортного засобу, що використовується для подальшого переміщення товарів на умовах МДП, має бути держатель книжки МДП, за якою здійснюється таке переміщення, або уповноважена ним особа за договором субпідряду.

14. З дозволу митниці ДФС (митного поста) перевезення товарів може бути продовжено іншим перевізником, якщо держателем книжки МДП не може бути забезпечено подальше перевезення товарів дорожнім транспортним засобом, який йому належить. При цьому книжка МДП закривається відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Інструкції та повертається її держателю. До Журналу реєстрації відразу вноситься інформація про припинення процедури МДП. Подальше перевезення товарів здійснюється на умовах, визначених законодавством України. Якщо за вибором перевізника подальше перевезення товарів здійснюватиметься за процедурою МДП, цим перевізником має подаватися нова книжка МДП, яка оформлюється відповідно до розділу V цього Порядку.

15. У разі ввезення на митну територію України товарів (за винятком випадків прохідного транзиту), обов’язкові платежі під час випуску яких у вільний обіг перевищують суму, еквівалентну діючому покриттю міжнародними страховиками системи МДП на кожну книжку МДП, переміщення за процедурою МДП припиняється. Книжка МДП закривається у такому порядку:

під час в’їзду на митну територію України держатель книжки МДП подає книжку МДП для оформлення проміжній митниці;

проміжною митницею перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажні маніфести відривних листків № № 1, 2 , у яких робляться записи відповідно до розділу ІІІ Інструкції. Невідривний корінець № 1 оформлюється відповідно до розділу ІV Інструкції. При цьому графи 20, 22 відривних листків № № 1, 2 не заповнюються, а у графі „Для офіційного користування” відривних листків № № 1, 2 та графі 5 невідривного корінця № 1 вчиняється запис „МДП припинено (розмір гарантії недостатній)”.

Надалі у відривному листку № 2 робляться записи відповідно до розділу V Інструкції та оформлюється невідривний корінець № 2, у якому робляться записи згідно з розділом VІ Інструкції. При цьому в графі 5 невідривного корінця № 2 вчиняється запис „МДП припинено (розмір гарантії недостатній)”.

Після оформлення відривні листки № № 1, 2 залишаються у проміжній митниці, а книжка МДП одразу повертається держателю.

Відомості про проведене оформлення книжки МДП одразу вносяться посадовою особою митниці відправлення до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається припиненим і подальша доставка товарів до митниці призначення здійснюється у звичайному порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

16. У разі ввезення на митну територію України товарів з метою прохідного транзиту, обов’язкові платежі під час випуску яких у вільний обіг перевищують суму, еквівалентну діючому покриттю міжнародними страховиками системи МДП на кожну книжку МДП, переміщення за процедурою МДП призупиняється. Книжка МДП закривається у такому порядку:

книжка МДП реєструється проміжною митницею у Журналі реєстрації;

перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажні маніфести відривних листків № № 1, 2, у яких робляться записи відповідно до розділу ІІІ Інструкції. Невідривний корінець № 1 оформлюється відповідно до розділу ІV Інструкції. При цьому графи 20, 22 відривних листків № № 1, 2 не заповнюються, а у графі „Для офіційного користування” відривних листків № № 1, 2 та графі 5 невідривного корінця № 1 вчиняється запис „МДП призупинено (розмір гарантії недостатній)”;

у відривному листку № 2 робляться записи відповідно до розділу V Інструкції та оформлюється невідривний корінець № 2, у якому робляться записи згідно з розділом VІ Інструкції. При цьому у графі 3 невідривного корінця № 2 вчиняється запис „МДП призупинено (розмір гарантії недостатній)”.

Після оформлення відривні листки № № 1, 2 залишаються в проміжній митниці, а книжка МДП відразу повертається держателю книжки МДП.

Відомості про проведене оформлення книжки МДП одразу вносяться митницею відправлення до Журналу реєстрації. Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається призупиненим і подальша доставка товарів до митниці призначення здійснюється у звичайному порядку, передбаченому для перевезень товарів без застосування книжки МДП.

III. Оформлення ваучера ТIR+

1. Ваучер ТIR+ може використовуватись у разі перевищення суми гарантії за Конвенцією МДП (форму наведено у додатку 2 до цього Порядку).

2. Процедура оформлення ваучера ТIR+ здійснюється у такому порядку:

до моменту подання митниці відправлення книжки МДП перевізник реєструє ваучер ТIR+ на інформаційному веб-порталі (www.tirplus.net) разом із дійсним номером книжки МДП, за якою проводиться операція МДП. Веб-портал закріплює ваучер ТIR+ за відповідною книжкою МДП у базі МСАТ;

ваучер ТIR+ подається проміжній митниці разом з книжкою МДП, за якою проводиться операція МДП;

посадова особа проміжної митниці за допомогою автоматизованої системи митного оформлення „Інспектор” перевіряє статус книжки МДП та наявність інформації про закріплення ваучера ТIR+ за вищезазначеною книжкою МДП. Позитивний результат перевірки статусу книжки МДП та номера ваучера ТIR+ підтверджує дійсність гарантії для книжки МДП, за якою проводиться операція МДП;

після отримання позитивних результатів перевірки статусу книжки МДП посадовою особою проміжної митниці проставляється відбиток штампа „Під митним контролем” (далі - ПМК) на титульній сторінці ваучера ТIR+ ліворуч від його порядкового номера, копія ваучера ТIR+ залишається у справах митниці ДФС.

Оригінал ваучера ТIR+ разом з книжкою МДП має бути доставлений перевізником до митниці призначення.

Після завершення операції МДП посадовою особою митниці призначення проставляється відбиток ОНП на титульній сторінці ваучера ТIR+ під відбитком штампа ПМК, проставленим у митниці відправлення.

Копія ваучера ТIR+ залишається у справах митниці призначення разом із відповідним аркушем книжки МДП, а оригінал разом із книжкою МДП передається до гарантійного об’єднання.

3. Митниця відправлення може відмовити перевізнику в оформленні ваучера ТIR+ у разі якщо:

сума митних платежів перевищує суми гарантій за ваучером ТIR+ та гарантії за книжкою МДП;

книжку МДП не прийнято до оформлення;

ваучер ТIR+ не зареєстровано на інформаційному веб-порталі (www.tirplus.net);

умови Конвенції МДП та/або законодавства України не виконуються.

IV. Оформлення книжки МДП під час ввезення товарів на митну територію України

1. Під час ввезення товарів на митну територію України з метою подальшого їх поміщення у відповідний митний режим власник книжки МДП подає книжку МДП для оформлення проміжній митниці, де здійснюється її реєстрація в Журналі реєстрації.

Проміжною митницею перевіряється статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення „Інспектор” та відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах.

За відсутності зауважень оформлюються вантажні маніфести відривних листків № № 1, 2, у яких робляться записи відповідно до розділу III Інструкції та невідривний корінець № 1, який оформлюється згідно з розділом IV Інструкції.

Після оформлення відривний листок № 1 залишається в проміжній митниці, а відривний листок № 2 - у книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаротранспортними документами.

2. Після завершення операції МДП книжка МДП реєструється митницею призначення у Журналі реєстрації, а на відривному листку № 2 книжки МДП робляться записи відповідно до розділу V Інструкції та оформлюється невідривний корінець № 2, у якому робляться записи згідно з розділом VІ Інструкції.

Одразу після завершення операції МДП книжка МДП повертається держателю книжки МДП або уповноваженій ним особі. Відомості про завершення операції МДП невідкладно вносяться посадовою особою митниці призначення до Журналу реєстрації.

Відривний листок № 2 книжки МДП разом із його відривною частиною зберігається у справах митниці призначення. У разі необхідності зіставлення даних, наявних у паперовому примірнику відривної частини відривного листка № 2 (наявність обґрунтованих сумнівів щодо ідентичності даних, унесених до Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС (далі - ЄАІС), проведення перевірки тощо), з даними, зазначеними у книжці МДП, за запитом проміжної митниці відривна частина відривного листка № 2 у строк, що не перевищує 3 діб з дати надходження запиту до митниці призначення, відправляється поштою до проміжної митниці.

3. У разі ввезення в Україну консолідованого вантажу, що оформлюватиметься у декількох митницях призначення, проміжна митниця направляє товари під митним контролем до митниці призначення, яка першою буде здійснювати митне оформлення частини товарів, при цьому книжка МДП оформлюється відповідно до пункту 1 цього розділу.

Оформлення книжки МДП щодо доставленого до митниці призначення вантажу здійснюється відповідно до пункту 2 розділу ІV цього Порядку, а оформлення книжки МДП для переміщення решти вантажу до наступної митниці призначення - згідно з пунктом 1 цього розділу.

У цьому разі у першій та наступній митницях призначення виконуються такі дії:

у графі 10 вантажного маніфесту відривних листків № № 1, 2 книжки МДП обводиться запис про частину вантажу, для якого операцію МДП завершено, і зазначається номер митної декларації або іншого документа, на підставі яких відбулось завершення операції МДП. Внесені дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка завершувала операцію МДП для цієї частини вантажу;

до графи 16 вантажного маніфесту книжки МДП вносяться дані про накладені митні забезпечення (за необхідності викреслюються або змінюються дані, зазначені митницею відправлення) та їх кількість. Змінені дані засвідчуються відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці ДФС, яка здійснювала оформлення книжки МДП.

У разі прибуття консолідованого вантажу до митниці призначення, у якій митні підрозділи (відділи митного оформлення, митні пости тощо) місць його прибуття розміщені за різними адресами, переміщення вантажу між цими підрозділами здійснюється за умови накладення митних забезпечень на вантажне(і) відділення автотранспортного(их) засобу(ів). Посадовими особами цих підрозділів у вантажному маніфесті відривного листка № 2, який залишається в митниці призначення, у графах 9 - 11 вантажного маніфесту шляхом обведення позначаються товари, що були вивантажені з автотранспортного засобу та переміщення яких за процедурою МДП завершено. У графі 10 зазначається номер митної декларації або іншого документа, за яким було здійснено митне оформлення та вивантаження товарів. Унесені дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці ДФС, яка здійснювала митне оформлення цієї частини вантажу. До графи 16 цього відривного листка вносяться дані щодо кількості та номерів нових накладених митних забезпечень. Оформлення книжки МДП відповідно до пункту 2 цього розділу, зокрема вилучення з книжки МДП відривного листка № 2, здійснюється у тому підрозділі митниці ДФС, який здійснює митне оформлення останньої партії консолідованого вантажу, що направлявся до цієї митниці ДФС, з урахуванням усіх попередніх оформлень вантажів, здійснених підрозділами цієї митниці ДФС.

4. У разі прийняття проміжною митницею рішення про відмову в пропуску товарів на митну територію України книжка МДП не приймається до оформлення, відомості до неї не вносяться, книжка МДП повертається держателю разом із карткою відмови у пропуску вантажу на митну територію України.

5. У разі отримання письмового звернення власника товарів чи уповноваженої ним особи про відмову у ввезенні товарів на митну територію України відомості до книжки МДП та Журналу реєстрації не вносяться. У пункті пропуску через митний кордон України посадовою особою проміжної митниці, що прийняла рішення, на оригіналі звернення та його копії власноручно робиться запис „Дозволено”, завіряється її підписом та ОНП. Книжка МДП із долученою до неї завіреною копією звернення повертається держателю. Оригінал звернення разом із аналогічним чином завіреною копією відривного листка № 1 та невідривного корінця № 1 книжки МДП зберігаються у справах митниці ДФС.

6. Книжка МДП оформлюється в установленому порядку під час митного оформлення товарів за електронною митною декларацією, у тому числі і без пред’явлення товарів і транспортних засобів митним органам.

V. Оформлення книжки МДП під час вивезення товарів за межі митної території України

1. У митниці відправлення перевіряється статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення „Інспектор”, перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, після чого книжка МДП реєструється в Журналі реєстрації.

Оформлюються вантажні маніфести відривних листків № № 1, 2 відповідно до розділу ІІІ Інструкції, а також заповнюється невідривний корінець № 1 згідно з розділом ІV Інструкції.

У графі 16 проставляють номери накладених митних забезпечень, у разі проведення довантаження або переогляду товарів - вносяться дані щодо накладених нових митних забезпечень, розпізнавальних ознак дорожнього транспортного засобу. Попередні дані митниці відправлення товарів про накладене митне забезпечення викреслюються, запис про номери та кількість нових накладених митних забезпечень завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митниці ДФС.

Графа 17 заповнюється посадовою особою першої митниці відправлення. У цій графі проставляється відбиток ОНП, прізвище та підпис посадової особи митниці ДФС, яка здійснила оформлення книжки МДП.

Відривний листок № 1 залишається у митниці відправлення, а відривний листок № 2 - у книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаросупровідними документами.

2. У разі надходження товарів на умовах Конвенції МДП до митниці призначення митний контроль таких товарів здійснюється першочергово. Книжка МДП реєструється у Журналі реєстрації, після чого у ній заповнюються графи 24–28 і графа „Для офіційного використання” відривного листка № 2 та невідривний корінець № 2, як це передбачено пунктом 2 розділу ІV цього Порядку.

Після завершення митного оформлення товарів відривний листок № 2 книжки МДП разом із його відривною частиною зберігається у митниці призначення. У разі необхідності зіставлення даних, наявних у ЄАІС та паперовому примірнику відривної частини відривного листка № 2 (наявність обґрунтованих сумнівів щодо ідентичності даних, унесених до ЄАІС, та даних, зазначених у книжці МДП; проведення перевірки тощо), за запитом митниці відправлення відривна частина відривного листка № 2 у строк, що не перевищує 3 діб з дати надходження запиту до митниці призначення, відправляється поштою до митниці відправлення.

3. У разі здійснення перевезення товарів із декількох митниць відправлення під час митного оформлення товарів у першій митниці відправлення у вантажних маніфестах відривних листків № № 1, 2 записи робляться в графах 16–23 і заповнюється невідривний корінець № 1, де у графі 5 зазначається наступна митниця відправлення, у якій буде здійснюватись довантаження. При цьому графи 16 та 17 заповнюються на листках № № 1, 2 у кількості, необхідній для доставки товарів до наступних митниць відправлення.

У наступній митниці відправлення оформлення книжки МДП здійснюється відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу.

Підставою для направлення консолідованого вантажу до іншої митниці відправлення з метою його довантаження є заява про це держателя книжки МДП. Заява подається у довільній формі посадовій особі підрозділу митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення товарів, та зберігається у митниці ДФС разом із документами, на підставі яких здійснено митне оформлення. Рішення про направлення вантажу та дорожнього транспортного засобу до іншої митниці відправлення, зазначеної у заяві перевізника, приймається посадовою особою митниці відправлення самостійно.

4. У разі відмови митницею суміжної країни у пропуску на свою територію товарів та автотранспортного засобу, що були випущені митницею призначення за межі митної території України за книжкою МДП, повернення цих товарів та автотранспортного засобу на митну територію України здійснюється за умови наявності відповідних записів митниці суміжної країни у товаросупровідних документах або наявності іншим чином документально підтвердженої відмови.

При цьому посадова особа проміжної митниці у пункті пропуску вносить до графи 5 невідривного корінця № 1 та графи „Для офіційного користування” відривного листка № 1 книжки МДП запис „Товари повернуто з країни призначення / або проміжної митниці країни транзиту”, який засвідчує відбитком ОНП і своїм підписом та направляє товари до митниці відправлення відповідно до пункту 1 розділу ІV цього Порядку. У такому разі перевезення на умовах Конвенції МДП не завершується, а контроль за доставкою товарів до митниці відправлення здійснюється на загальних підставах.

5. У разі відправлення консолідованого вантажу з різних структурних підрозділів (відділу митного оформлення, митного поста тощо) однієї митниці відправлення, посадовими особами цих підрозділів до графи 16 у вантажному маніфесті у першому відривному листку № 1, який залишається у митниці відправлення, вносяться дані щодо кількості та номерів нових накладених митних забезпечень та розпізнавальних знаків, зазначається номер митної декларації або іншого документа, за яким було здійснено оформлення вантажу. Дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи органу митниці ДФС, яка здійснювала митне оформлення цієї частини вантажу. До графи 10 усіх відривних листків № № 1, 2 та невідривного листка № 1/№ 2 вноситься інформація щодо частини вантажу, яку оформлено в цьому підрозділі.

У підрозділі митниці відправлення, який здійснює митне оформлення останньої партії консолідованого вантажу, що відправляється з цієї митниці ДФС, книжка МДП оформлюється з урахуванням усіх вантажів, оформлених у цій митниці ДФС відповідно до пункту 1 цього розділу.

Підставою для направлення консолідованого вантажу до іншого структурного підрозділу (відділу митного оформлення, митного поста тощо) однієї митниці відправлення з метою його довантаження є заява про це держателя книжки МДП. Заява подається разом із документами, необхідними для митного оформлення вантажу та книжки МДП, посадовій особі підрозділу митниці відправлення, що здійснює таке оформлення, та зберігається у митниці ДФС разом із документами, на підставі яких здійснено митне оформлення. Рішення про направлення вантажу та дорожнього транспортного засобу до іншого структурного підрозділу митниці відправлення, зазначеного у заяві перевізника, приймається посадовою особою митниці відправлення самостійно.

6. У разі якщо товари не доставляються до митниці призначення, а з ініціативи власника або держателя книжки МДП повертаються до митниці відправлення, посадова особа митниці відправлення (відповідно до положень статей 27 та 28 Конвенції МДП) закриває книжку МДП згідно з пунктом 2 розділу ІV цього Порядку. Для відображення цього факту у графі „Для службового користування” відривного листка № 2 та графі 5 невідривного корінця № 2 зазначається: „Перевезення МДП завершено в митниці відправлення”. Дані про закриття книжки МДП заносяться до Журналу реєстрації, а книжка МДП повертається держателю книжки МДП.

VI. Оформлення книжки МДП під час прохідного транзиту товарів через митну територію України

1. Посадова особа митниці відправлення під час в’їзду автотранспортного засобу на митну територію України перевіряє статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення „Інспектор”, реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 18–23, графу „Для офіційного використання” вантажного маніфесту відривних листків № № 1, 2 та невідривний корінець № 1, як це передбачено пунктом 1 розділу ІV цього Порядку.

Відривний листок № 1 залишається в митниці відправлення, а відривний листок № 2 - у книжці МДП для подання митниці ДФС для завершення операції МДП разом із товаросупровідними документами.

2. Посадова особа митниці призначення перевіряє статус книжки МДП за допомогою автоматизованої системи митного оформлення „Інспектор”, реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 24-28, графи „Для офіційного використання” відривного листка № 2 і невідривного корінця № 2, як це передбачено пунктом 2 розділу ІV цього Порядку. Після завершення митного оформлення товарів відривний листок № 2 книжки МДП разом із його відривною частиною зберігається у митниці призначення. У разі необхідності зіставлення даних, наявних у ЄАІС та на паперовому примірнику відривної частини відривного листка № 2 (наявність обґрунтованих сумнівів щодо ідентичності даних, унесених до ЄАІС, та даних, зазначених у книжці МДП; проведення перевірки тощо), за запитом митниці відправлення відривна частина відривного листка № 2 у строк, що не перевищує 3 діб з дати надходження запиту до митниці призначення, відправляється поштою до митниці відправлення.

3. У разі відмови у пропуску на митну територію України товарів або у разі отримання письмового звернення власника товарів чи уповноваженої особи про повернення товарів за межі митної території України застосовується процедура, передбачена у пунктах 4, 5 розділу ІV цього Порядку.

4. У разі прохідного транзиту через територію України, коли перевезення МДП розпочинається після перевантаження товарів з морського судна на автомобільний транспорт, оформлення книжки МДП митницею відправлення здійснюється відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку.

У разі прохідного транзиту через територію України, коли перевезення МДП продовжується після перевантаження товарів з морського судна на автомобільний транспорт, оформлення книжки МДП митницею відправлення здійснюється відповідно до пункту 1 розділу ІV цього Порядку.

5. У разі завершення переміщення товарів прохідним транзитом через територію України автомобільним транспортом на території морського порту з подальшим перевантаженням товарів на борт судна та у разі, якщо перевезення на умовах Конвенції МДП припиняється, оформлення книжки МДП здійснюється митницею ДФС, де завершується операція МДП, відповідно до пункту 2 розділу ІV цього Порядку. При цьому у графі „Для офіційного користування” відривного листка № 2 та графі 5 невідривного корінця № 2 вчиняється запис „Товари розміщено на території порту для вивезення за межі України”.

У разі завершення переміщення товарів прохідним транзитом через територію України автомобільним транспортом на території морського порту, з подальшим перевантаженням товарів на борт судна, у разі коли перевезення на умовах Конвенції МДП буде продовжуватись, оформлення книжки МДП здійснюється митницею ДФС відповідно до пункту 1 цього розділу.

6. Якщо під час здійснення прохідного транзиту через митну територію України товарів на умовах МДП перевізником у пункті пропуску на митну територію України письмово заявляється про намір здійснити довантаження товарів у транспортний засіб з метою їх вивезення за межі митної території України, посадовою особою органу митниці відправлення у графі 22 відривних листків № № 1, 2 книжки МДП вказується митниця ДФС, у зоні діяльності якої здійснюватиметься довантаження таких товарів. Інші графи відривних листків № № 1, 2 та невідривних корінців № № 1, 2 заповнюються відповідно до пункту 1 цього розділу. Заява подається у довільній формі разом із документами, необхідними для здійснення митного оформлення вантажу та книжки МДП, та зберігається в митниці відправлення разом із документами, на підставі яких здійснено митне оформлення. Рішення про направлення вантажу та дорожнього транспортного засобу до іншої митниці призначення, зазначеної у заяві перевізника, приймається посадовою особою проміжної митниці самостійно.

Після прибуття дорожнього транспортного засобу до митниці призначення, в якій здійснюватиметься довантаження товарів, перевізник письмово заявляє про необхідність здійснення такого довантаження. Оформлення відривного листка № 2 та невідривного корінця № 2 книжки МДП щодо завершення операції МДП здійснюється посадовою особою цієї митниці ДФС відповідно до пункту 2 цього розділу. Оформлення наступної пари відривних листків № № 1, 2 та невідривних корінців № № 1, 2 книжки МДП здійснюється відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору