Документ z1620-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.10.2016, підстава z1301-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2015  № 2710/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1620/28065

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2831/5 від 29.09.2016}

Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

Відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 212-р «Деякі питання реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, що додається.

2. Уповноважити державне підприємство «СЕТАМ» на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, на організацію та проведення електронних торгів та на виконання інших функцій, передбачених Порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженим цим наказом.

3. Внести до розділу ІV Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (зі змінами), такі зміни:

підпункт 4.3.6 пункту 4.3 після слів «такого майна» доповнити словами «, крім рішень про конфіскацію майна»;

у пункті 4.5:

підпункти 4.5.1, 4.5.2  виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.5.3 - 4.5.14 вважати відповідно підпунктами 4.5.1 - 4.5.12;

абзац перший підпункту 4.5.1 виключити;

в абзаці першому підпункту 4.5.4 слова «та організації конкурсу» виключити;

у підпункті 4.5.8 слова «спеціалізовану організацію, що здійснює реалізацію майна» замінити словами «організатора прилюдних торгів (аукціону)».

4. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709 (зі змінами), такі зміни:

пункт 3.5 глави 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 3.6 вважати пунктом 3.5;

главу 4 виключити;

пункт 5.1 глави 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5.2, 5.3 вважати відповідно пунктами 5.1, 5.2.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5 «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 року за № 865/4158 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 року № 42/5 «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 липня 1999 року за № 480/3773 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна», зареєстрований в Міністерстві юстиції України  02 листопада 1999 року за № 745/4038 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 11 листопада 2003 року № 136/5 «Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2003 року за № 1036/8357;

наказ Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року № 656/5 «Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 427/25204 (зі змінами).

6. Департаменту державної виконавчої служби (Терлецька О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1, 3 - 5, які набирають чинності з 18 січня 2016 року.

8. До набрання чинності пунктами 1, 5 цього наказу арештоване майно передається на реалізацію державному підприємству «СЕТАМ» відповідно до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого  наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року № 656/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 427/25204 (зі змінами).

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Шкляра С.В.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Директор державного підприємства «СЕТАМ»К.Я. Димов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.12.2015 № 2710/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2015 р.
за № 1620/28065

ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна, вилученого з обігу згідно із законом або обмежено оборотоздатного, та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

Засобами системи електронних торгів через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

відділ державної виконавчої служби - відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділ примусового виконання рішень структурного підрозділу головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби, відділи державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

гарантійний внесок - грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних торгів, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів, розмір якої визначений, виходячи зі стартової ціни лота, та є завдатком по сплаті винагороди організатору електронних торгів за надані ним послуги з реалізації майна;

документ, що посвідчує особу, - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює;

електронні торги - продаж майна на прилюдних торгах за принципом аукціону або на комісійних умовах засобами системи електронних торгів через Веб-сайт, за яким його власником стає учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

заявник - фізична  особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів;

крок електронних торгів - фіксована організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1,00 до 10 000,00 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить 1 000 000,01 грн та більше;

лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

організатор електронних торгів (далі - Організатор) - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

особистий кабінет учасника - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

особистий кабінет відділу державної виконавчої служби - розділ Веб-сайту, доступ до якого мають начальник та державні виконавці відділу державної виконавчої служби, який передав арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, щодо яких державним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних торгів та через який направляються акт про уцінку (повторну уцінку) нереалізованого майна, акт про проведені електронні торги, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронних торгів у формі аукціону придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично системою електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

система електронних торгів (далі - Система) - інформаційна електронна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання й обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями майна, обробки інформації про електронні торги;

спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

стартова ціна лота - початкова ціна продажу лота, яка дорівнює вартості майна, що виставляється на електронних торгах, визначеній відповідно до законодавства;

учасник електронних торгів (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які сплатили гарантійний внесок (крім проведення електронних торгів в порядку, встановленому пунктами 1, 2 розділу VI цього Порядку), надали згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про виконавче провадження» та «Про електронний цифровий підпис».

2. Організатор забезпечує постійний доступ учасникам, відділам державної виконавчої служби та Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України до їх особистих кабінетів, а спостерігачам - до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

3. Взаємодія органів державної виконавчої служби та Організатора щодо реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, здійснюється через особисті кабінети відділів державної виконавчої служби та Департаменту державної виконавчої служби в Системі.

Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, електронною поштою, поштовими відправленнями, доставка нарочним або кур’єрською службою доставки дозволяється виключно у разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи більше ніж на 24 години, до відновлення її працездатності.

II. Передача майна на реалізацію

1. Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо строк чинності звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію, повторна оцінка такого майна не проводиться. Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна. Датою передачі майна на реалізацію вважається дата внесення в Систему інформаційного повідомлення про електронні торги.

2. Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби.

Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

повне найменування відділу державної виконавчої служби;

номер виконавчого провадження згідно з Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень;

повне найменування боржника та стягувача, їх адреси, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб - платників податків або номер і серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);

найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні;

відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність (додатково зазначається інформація, визначена пунктами 6 - 9 розділу ІІІ цього Порядку);

наявність згоди стягувача щодо реалізації майна на комісійних умовах (у відповідних випадках);

місцезнаходження майна (для нерухомого майна - точна поштова адреса, для рухомого - адреса зберігача);

відомості про зберігача майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон, електронна адреса);

відомості про чинні обтяження майна (згідно з витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна або інформаційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);

вартість майна, що передається на реалізацію, визначена відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження»;

реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби для перерахування коштів;

адреса офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби;

фото- та/або відеоматеріали;

електронний цифровий або власноручний (у випадку, передбаченому пунктом 3 розділу І цього Порядку) підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

3. Державний виконавець у строк не пізніше п'яти робочих днів після закінчення десятиденного строку для подання заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна у разі відсутності таких заперечень готує проект заявки на реалізацію арештованого майна, який містить інформацію, передбачену абзацами третім - шістнадцятим пункту 2 цього розділу, і направляє його начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі до Системи для проведення реалізації майна разом із такими документами (в електронній або паперовий формі):

1) копією виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження - довідкою державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

2) копією акта опису й арешту майна;

3) копіями документів, що характеризують майно, та копіями правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування майном;

4) копіями документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (акт визначення вартості майна або звіт про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини п’ятої статті 58 Закону України «Про виконавче провадження»); 

5) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідкою про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копією повідомлення керівному органу підприємства про накладення арешту на майно такого боржника;

6) у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, - копією дозволу органів опіки та піклування або відповідним рішенням суду;

7) копією акта приймання-передавання майна на зберігання Організатору (за наявності) або копією акта опису майна, якщо майно передається на зберігання боржнику, членам його сім’ї або іншим особам;

8) письмовою згодою стягувача щодо реалізації майна на комісійних умовах (у разі наявності);

9) іншими необхідними документами, передбаченими Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (зі змінами).

У разі проведення рецензування звіту про оцінку майна зазначені документи готуються та направляються (передаються) не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення десятиденного строку для оскарження у судовому порядку сторонами виконавчого провадження оцінки, визначеної за результатами рецензування такого звіту.

Не підлягає передачі на реалізацію майно, щодо якого наявний письмовий висновок експерта, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі, якщо витрати, пов'язані зі зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано.

4. Начальник відділу державної виконавчої служби після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до трьох робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, який не повинен перевищувати трьох робочих днів, а у разі, якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються державному виконавцю, який їх подав, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства начальник відділу державної виконавчої служби підписує (за допомогою електронного цифрового підпису або власноруч у випадку, передбаченому пунктом 3 розділу І цього Порядку) заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її Організатору в електронному вигляді через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему.

Перевірка змісту заявки на відповідність вимогам законодавства Організатором не здійснюється. За відповідність документів, на підставі яких вноситься інформація до Системи, а також за достовірність інформації, зазначеної у заявці, відповідають посадові особи відповідного органу державної виконавчої служби.

Організатор перевіряє повноту заповнення заявки. У разі невідповідності заявки вимогам, передбаченим пунктом 2 цього розділу, Організатор через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби повідомляє начальника відділу державної виконавчої служби, який передав майно на реалізацію, про необхідність усунення недоліків протягом трьох робочих днів. 

5. Державний виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження», керуючись принципом забезпечення схоронності та цілісності майна.

Зберігачами можуть бути боржник, члени його сім'ї або інші особи, у тому числі Організатор.

Організатор призначається зберігачем рухомого майна, що підлягає реалізації відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли це майно не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його функціональних властивостей, цілісності та зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо).

Боржник або члени його сім’ї призначаються зберігачами арештованого майна у виключних випадках, зокрема щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його властивостей, конструкції, функціональності чи зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо). Боржник та члени його сім'ї забезпечують зберігання майна безоплатно.

У разі письмової відмови боржника та членів його сім’ї, інших осіб прийняти арештоване майно на зберігання таке майно підлягає в обов’язковому порядку передачі на зберігання Організатору.

Організатор не може відмовитися від забезпечення збереження майна, щодо якого існує загроза його втрати, знищення, пошкодження або суттєвого зменшення вартості.

У разі визначення Організатора зберігачем рухомого майна відповідне майно повинно бути передано на зберігання Організатору не пізніше дня передачі заявки на реалізацію арештованого майна від начальника відділу державної виконавчої служби до Організатора.

Організатор зобов’язаний на вимогу державного виконавця забезпечити отримання від державного виконавця арештованого майна з подальшим його зберіганням. У разі необхідності Організатор для зберігання арештованого майна на договірних засадах залучає третіх осіб, що мають відповідні можливості, приміщення, обладнання та підтверджений досвід.

Організатор відповідальний за належне збереження переданого йому арештованого майна, а також за вибір третіх осіб та належне збереження арештованого майна залученими ним третіми особами.

При передачі арештованого майна на зберігання Організатор (у разі передачі майна на зберігання іншим особам - державний виконавець) забезпечує його фотозйомку. Матеріали зйомки зберігаються як доказ стану прийнятого на зберігання майна та обов’язково додаються до опису лота у Системі.

Зберігання арештованого майна Організатором та оплата послуг третіх осіб, залучених Організатором для зберігання арештованого майна (крім боржника та членів його сім'ї), здійснюються Організатором за рахунок коштів, отриманих як винагорода Організатору.

Зберігання арештованого майна органами державної виконавчої служби до передачі зберігачу, а також оплата послуг зберігання арештованого майна іншими особами, крім боржника та членів його сім’ї, Організатора, залучених ним третіх осіб, здійснюються за рахунок коштів виконавчого провадження.

Зберігач зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання майна відповідно до властивостей такого майна, торговельно-технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, його демонстрацію (крім випадків, коли зберігачем є боржник або члени його сім’ї) та передачу переможцю електронних торгів.

Організатор забезпечує демонстрацію майна протягом трьох робочих днів з дня розміщення заінтересованою особою заявки на ознайомлення з майном на Веб-сайті.

Ознайомлення з майном, яке передане на зберігання боржнику або членам його сім’ї, здійснюється за фото- та/або відеоматеріалами, розміщеними в інформаційному повідомленні про електронні торги.

У разі передачі майна на зберігання Організатору складається акт приймання-передавання арештованого майна.

В акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

дата, час і місце складання акта;

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймає майно на зберігання (у разі якщо майно приймається уповноваженою особою Організатора або третьої особи, залученої Організатором, зазначається документ, який підтверджує повноваження цієї особи);

найменування відділу державної виконавчої служби, у якому працює державний виконавець, а також прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця, який передає майно;

найменування органу чи назва посадової особи, яким (якою) виданий виконавчий документ, що підлягає виконанню, та резолютивна частина виконавчого документа;

назва кожного внесеного в акт предмета, опис його стану та наявних дефектів, його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу, додаткові елементи, аксесуари, наявна супровідна та технічна документація тощо);

відмітка про роз'яснення зберігачеві майна обов'язків із збереження майна, попередження про кримінальну та майнову відповідальність за його розтрату, відчуження, приховування або підміну.

У разі передачі на зберігання транспортного засобу в акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

марка;

модель;

номер кузова (номер шасі);

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

тип трансмісії;

наявність пошкоджень, подряпин, вм'ятин, корозії тощо;

додаткові відомості.

Акт приймання-передавання підписується особою, якій передається майно, та державним виконавцем.

III. Підготовка до проведення електронних торгів

1. Винагорода Організатору встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

2. Розмір винагороди Організатору за організацію та проведення електронних торгів становить з урахуванням витрат, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням, організацією та проведенням реалізації майна, 5 % вартості реалізованого майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

У разі уцінки майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору.

3. Організатор вносить до Системи інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на другий робочий день з дати її отримання. Лот вноситься за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, що підтримується Системою, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями (вид майна, назва, модель, регіон зберігання, стартова ціна, номер виконавчого провадження згідно з Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень тощо).

При формуванні лота Організатор має право розділити майно, що направлене на реалізацію в рамках однієї заявки, на декілька лотів або об’єднати майно, що направлене на реалізацію в межах одного виконавчого провадження  кількома заявками, в один лот, керуючись принципом найбільшої ефективності продажу (сплати найвищої можливої ціни за найкоротший строк).

Після внесення лота до Системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить:

для лотів зі стартовою ціною до 5 000,00 грн - 10 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 5 000,01 до 1 000 000, 00 грн - 20 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн - 30 календарних днів.

Дата початку проведення електронних торгів призначається на наступний після закінчення зазначених строків день та відображається в інформаційному повідомленні, яке розміщується на Веб-сайті автоматично після внесення інформації про лот у Систему.

4. Організатор проводить електронні торги, у тому числі повторні, відповідно до строків, визначених цим Порядком.

5. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

відомості про зберігача (найменування та місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), контактний телефон, електронна адреса (за наявності), фактична адреса зберігання майна);

порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;

дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги у Систему;

строк підготовки до проведення електронних торгів;

кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

дату і час початку електронних торгів;

дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

порядок та умови отримання майна переможцем;

найменування, контактні телефони, адресу офіційної електронної пошти та реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби, на який у разі визначення переможцем електронних торгів необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів, номер виконавчого провадження згідно з даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою;

2) інформацію про майно (лот):

реєстраційний номер лота;

вид майна;

найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

місцезнаходження майна;

фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності);

відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб;

розмір гарантійного внеску;

стартову ціну продажу;

крок електронних торгів;

порядок ознайомлення з майном (фактична адреса зберігача та адреса зберігання майна, час для ознайомлення, контактні телефони та електронна адреса).

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

модель;

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

трансмісія;

наявні дефекти;

додаткові відомості.

7. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі державному виконавцю;

додаткові відомості.

8. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

план приміщення (за наявності);

місце розташування;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

9. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

план приміщень (за наявності);

місце розташування;

призначення об'єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір);

інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома державному виконавцю.

10. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги, вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пунктів 2, 3 розділу II цього Порядку.

Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).

11. Інформаційне повідомлення про електронні торги може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів.

IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів

1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників.

Організатор відповідальний за забезпечення такої можливості та підтримання цілодобової функціональності Веб-сайту.

2. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо за формою, розміщеною на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора (крім випадків, визначених розділом VI, пунктами 1, 2 розділу VIІ цього Порядку) та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора.

Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску в інформаційному повідомленні про електронні торги стосовно кожного лота. Організатор забезпечує можливість сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої сплати. Організатор забезпечує постійне  оновлення даних щодо сплати гарантійних внесків, їх автоматичну обробку та надсилання відповідних повідомлень учасникам.

Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет учасника та на його електронну адресу, вказану ним під час реєстрації на участь у торгах, протягом години після отримання такої плати Організатором у разі сплати гарантійного внеску платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої сплати і не пізніше дев’ятої години наступного дня за днем отримання такої плати Організатором, якщо сплата гарантійного внеску здійснювалася через банківські установи.

Система автоматично завершує реєстрацію учасника та надає йому відповідний доступ до участі у торгах негайно після підтвердження Організатором сплати сум гарантійного внеску, а за лотами, де така сплата не вимагається, одразу після належного заповнення заявки учасника.

3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

4. Заявка на участь в електронних торгах подається щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді. 

Заявка на участь в електронних торгах повинна містити такі відомості:

для фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) заявника, серію та номер документа, що посвідчує особу заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника, реквізити документа, що підтверджує його повноваження;

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора;

номер контактного телефону;

поштову адресу;

реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок;

реквізити документа про сплату гарантійного внеску;

інформацію про електронний цифровий підпис заявника у разі бажання останнього використовувати його в процесі електронних торгів;

реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих учасників та відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і триває до завершення електронних торгів. Організатор забезпечує реєстрацію та допуск до електронних торгів усіх учасників, які виконали вимоги щодо реєстрації та стосовно яких надійшло підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора, не пізніше ніж за одну годину до часу закінчення торгів (без врахування його продовження), зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги, у разі здійснення оплати платіжними картками національної та міжнародних платіжних систем через Веб-сайт з негайним підтвердженням такої сплати. Для реєстрації та допуску учасника до електронних торгів у разі здійснення ним сплати гарантійного внеску через банківські установи підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора від обслуговуючого банку повинно надійти Організатору не пізніше ніж за одну добу до закінчення електронних торгів.

9. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника, надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів.

У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах та надсилає до особистого кабінету повідомлення із зазначенням підстави відмови. Відмова у реєстрації з інших підстав не допускається. Організатор забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації учасників, редагування чи безпідставного зволікання із реєстрацією учасників.

Заявник не пізніше ніж у строки, визначені в пункті 8 цього розділу, може усунути невідповідність заявки на участь в електронних торгах.

10. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті в інформаційному повідомленні щодо лота. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

V. Проведення електронних торгів у формі аукціону

1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

2. Електронні торги у формі аукціону розпочинаються о 09.00 годині дня, визначеного в інформаційному повідомленні, та закінчуються на третій календарний день о 22.00 годині.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 24.00 години.

3. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи. Зареєстрований учасник може у будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію.

Кожен з учасників електронних торгів у формі аукціону має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт електронних торгів особливу ставку купівлі лота.

Особлива ставка може бути подана учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.

Кожен учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

Особлива ставка не повинна бути кратна кроку електронних торгів. 

У випадку, коли учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

У випадку, коли учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, то така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого учасника.

Після подання особливої ставки учасник може подавати інші цінові пропозиції.

Факт подання особливої ставки будь-яким з учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим учасникам.

Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

Учасник, що зробив особливу ставку, отримує повідомлення про перевищення його особливої ставки при звичайному перебігу торгів або подання особливої ставки іншим учасником, що надходить до його особистого кабінету.

4. В особистому кабінеті є розділ з активними на цей момент електронними торгами, у яких бере участь учасник. Для таких торгів вказуються такі відомості: інформація про перебіг електронних торгів, зокрема поточна цінова пропозиція, перелік цінових пропозицій, особлива ставка учасника та її перевищення при звичайному перебігу, наявність особливих ставок інших учасників, час закінчення торгів.

Інформація про перебіг електронних торгів у формі аукціону оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки купівлі лота.

5. Переможцем електронних торгів у формі аукціону визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу торгів або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

6. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшло жодної цінової пропозиції, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

7. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

VI. Реалізація майна на комісійних умовах

1. Реалізація рухомого майна, вартість якого не перевищує ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, товарів побутового вжитку може здійснюватися на комісійних умовах, визначених цим розділом. Реалізація іншого рухомого майна може здійснюватися на комісійних умовах у разі, якщо стягувач не заперечує проти цього.

2. Рішення про реалізацію майна на комісійних умовах приймається посадовою особою Організатора, яка формує інформаційне повідомлення, якщо майно відповідає критеріям, визначеним у пункті 1 цього розділу, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору