Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Наказ Міністерства юстиції України від 19.12.20142147/5
Документ z1625-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.12.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2014  № 2147/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2014 р.
за № 1625/26402

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до пунктів 9 та 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, враховуючи положення Законів України «Про Національний банк України» та «Про вищу освіту», Указів Президента України від 27 серпня 2014 року № 694 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою удосконалення механізму державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 883/5) (далі - Зміни), що додаються.

2. У пункті 3 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року № 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 458/4679 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 884/5), слова «і є чинними на дату скасування рішення про державну реєстрацію» виключити.

3. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 4, 5 Змін, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

П. Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
19.12.2014  № 2147/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2014 р.
за № 1625/26402

ЗМІНИ
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації

1. У пункті 1.1 розділу І слова та цифри «підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395» замінити словами та цифрами «підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228».

2. У розділі ІІ:

1) в абзаці п’ятому пункту 2.4 цифри «2.36» замінити цифрами «2.37»;

2) абзац перший пункту 2.20 викласти в такій редакції:

«2.20. Додатки довідкового або аналітичного характеру (графіки, схеми, таблиці, списки тощо) до розпорядчого документа розміщуються на стандартних аркушах та повинні мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату та реєстраційний індекс. Відмітка до додатка розміщується у верхньому правому куті першого аркуша додатка за такою формою:

«Додаток

до наказу Міністерства юстиції України

15.10.2012  № 1520/5»;

3) доповнити розділ після пункту 2.29 новим пунктом 2.30 такого змісту:

«2.30. У разі доповнення розпорядчого документа новою структурною одиницею про затвердження додатка до цього розпорядчого документа у грифі затвердження дається посилання на дату і номер розпорядчого документа, яким уносяться зміни до первинного розпорядчого документа.».

У зв’язку з цим пункти 2.30 - 2.37 вважати відповідно пунктами 2.31 - 2.38;

4) абзац п’ятий пункту 2.37 викласти в такій редакції:

«У разі якщо спільний нормативно-правовий акт приймається суб'єктами нормотворення, які мають різні види розпорядчих документів, кількість розпорядчих документів має відповідати кількості суб'єктів нормотворення, при цьому такі розпорядчі документи повинні мати одну дату, однаковий заголовок (наприклад, наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2013 року № 344, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2013 року № 281 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму») та однакову структурну одиницю про затвердження спільного нормативно-правового акта, про внесення до нього змін чи визнання такого акта таким, що втратив чинність (наприклад: «1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.»; «1. Затвердити Зміни до Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2013 року № 344, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2013 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 452/22984, що додаються»; «1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2013 року № 344, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2013 року № 281 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за № 452/22984»)»;

5) у пункті 2.38:

в абзаці шостому слова «Національного банку України,» замінити словом «, зокрема,»;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«Відповідно до абзацу шостого пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, абзацу п'ятого пункту 13 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063, абзацу п’ятого пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, абзацу п’ятого пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, нормативно-правові акти цих комісій не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки підлягають погодженню з відповідними органами та об’єднаннями у випадках, передбачених Законом України «Про вищу освіту».».

3. У розділі ІV:

1) доповнити пункт 4.2 новим абзацом такого змісту:

«Експертиза нормативно-правового акта, у якому міститься одна або декілька норм права, що стосуються зміни обсягу процесуальних прав та обов’язків громадянина; надання адміністративних послуг; проведення конкурсних (тендерних) процедур; здійснення державних закупівель; надання дискреційних повноважень органам державної влади, органам місцевого самоврядування чи їх посадовим особам; фінансування поточної діяльності політичних партій та виборчих компаній, провадиться із залученням Департаменту антикорупційної політики.»;

2) абзац сьомий підпункту 4.6.2 пункту 4.6 викласти в такій редакції:

«Під час доопрацювання суб'єкт нормотворення повинен урахувати всі висловлені Міністерством юстиції України зауваження, усунути виявлені порушення, переузгодити нормативно-правовий акт із заінтересованими органами (у тому числі із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику (для регуляторних актів)), повторно отримати висновок Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини (у разі відсутності цього документа суб’єкт нормотворення надає копію супровідного листа про повторне подання до Міністерства юстиції України комплекту документів, необхідного для отримання висновку Міністерства юстиції України щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини) та протягом місяця повторно подати цей нормативно-правовий акт на державну реєстрацію або надати Міністерству юстиції України копію розпорядчого документа про його скасування. Такий розпорядчий документ не повинен містити правових норм. У супровідному листі, з яким він направляється, необхідно вказувати дату і номер листа Міністерства юстиції України про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання та термін закінчення доопрацювання;».

4. В абзаці першому пункту 5.3 розділу V:

слова «оригінал нормативно-правового акта» замінити словами та цифрою «оригінал та копія нормативно-правового акта, на якій не проставляється штамп з написом, зразок якого наведений у додатку 1 до Положення,»;

слово «повертається» замінити словом «повертаються».

5. У пункті 6.5 розділу VІ слова «Оригінал нормативно-правового акта повертається» замінити словами та цифрою «Оригінал та копія нормативно-правового акта, на якій не проставляється штамп з написом, зразок якого наведений у додатку 1 до Положення, повертаються».

Директор
Департаменту реєстрації
та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності

Н.А. Железняквгору