Документ z1675-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.10.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2013  № 2056/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2013 р.
за № 1675/24207

Про затвердження Змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації

Відповідно до абзацу десятого пункту 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 883/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661, що додаються.

2. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районним, районним у містах Києві та Севастополі, міськрайонним та міжрайонним управлінням юстиції привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього наказу.

3. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.09.2013 № 2056/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2013 р.
за № 1675/24207

ЗМІНИ
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації

1. У розділі ІІ:

1) у шостому реченні пункту 2.21 слова «Продовження додатка» замінити словами «Продовження таблиці»;

2) третє речення пункту 2.29 викласти в такій редакції: «Наприклад: «Унести до Положення про порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12 квітня 2002 року № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2002 року за № 414/6702 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 6 лютого 2007 року № 201), такі зміни:».

2. У розділі ІV:

1) абзац другий пункту 4.5 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Суб'єкт нормотворення може протягом строку, встановленого для проведення державної реєстрації нормативно-правового акта, врахувати зазначені зауваження та направити до Міністерства юстиції супровідним листом оригінал та дві завірені в установленому законодавством порядку копії відповідних сторінок опрацьованого нормативно-правового акта із зазначенням на зворотному боці цих сторінок прізвища, ініціалів, підпису уповноваженого працівника суб'єкта нормотворення та дати візування, а також лист центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику про відсутність (наявність) обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щодо опрацьованого регуляторного нормативно-правового акта з урахуванням зазначених зауважень.

У разі ненадання листа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, про відсутність обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Міністерством юстиції України приймається рішення відповідно до підпункту 4.6.2 пункту 4.6 цього розділу.

У разі надання листа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, про наявність будь-якої з обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Міністерством юстиції України приймається рішення відповідно до підпункту 4.6.3 пункту 4.6 цього розділу.»;

2) перше речення абзацу сьомого підпункту 4.6.2 пункту 4.6 викласти в такій редакції: «Під час доопрацювання суб’єкт нормотворення повинен урахувати всі висловлені Міністерством юстиції України зауваження, усунути виявлені порушення, переузгодити нормативно-правовий акт із заінтересованими органами (у тому числі із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику (для регуляторних актів)) та протягом місяця повторно подати цей нормативно-правовий акт на державну реєстрацію або надати Міністерству юстиції України копію розпорядчого документа про його скасування.».

3. У тексті Порядку слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики" у всіх відмінках замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняквгору