Документ z2110-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012 № 1266


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2110/22422

Про затвердження Порядку використання електронних замків з функцією GPS - GSM навігації

Відповідно до частини п’ятої статті 31 та частини другої статті 262 Митного кодексу України, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання електронних замків з функцією GPS - GSM навігації, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту митних інформаційних технологій і статистики Державної митної служби України (Юрченко К.Г.) протягом 30 днів доопрацювати відповідні програмно-інформаційні комплекси з урахуванням вимог цього наказу.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через 30 днів після його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.12.2012 № 1266


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2110/22422

ПОРЯДОК
використання електронних замків з функцією GPS - GSM навігації

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови використання електронних замків з інформаційно-телекомунікаційною функцією GPS - GSM навігації (далі - ЕЗ) та умови їх обліку і зберігання.

1.2. ЕЗ - багаторазовий інформаційно-телекомунікаційний засіб, який застосовується для забезпечення ідентифікації товарів під час здійснення їх переміщення митною територією України відповідно до положень статті 326 Митного кодексу України та є складовою частиною системи захисту транзитних переміщень.

ЕЗ обладнаний електронним блоком, за допомогою якого інформація про переміщення товару та закриття/відкриття замка передається за протоколами GPS - GSM зв'язку через оператора мобільного зв'язку та мережу Інтернет (з використанням виділеного каналу передачі даних) до відділу «Моніторинговий центр» Департаменту боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Державної митної служби України (далі - МЦ).

Отримання такої інформації дає змогу митним органам забезпечувати ефективний захист транзитних переміщень товарів.

1.3. Терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України та нормативно-правових актах з питань митної справи.

1.4. Рішення щодо застосування ЕЗ приймаються керівником митного органу відправлення або уповноваженою ним особою на підставі результатів застосування системи управління ризиками.

1.5. ЕЗ безоплатно встановлюються додатково до інших видів митного забезпечення, що використовуються митними органами України.

1.6. Інформація щодо переміщення товарів і транспортних засобів із використанням ЕЗ передається до МЦ.

1.7. Організація прийому, зберігання, видача та контроль за використанням ЕЗ в митницях забезпечуються керівниками митниць або уповноваженими ними особами з урахуванням вимог розділу ІV цього Порядку.

1.8. ЕЗ накладаються на транспортний засіб або частину транспортного засобу (контейнер, цистерну, інше пристосування), у якому безпосередньо переміщуються товари.

1.9. Для здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення і виявлення фактів їх недоставки до митниці призначення використовується Єдина автоматизована інформаційна система митних органів України (далі - ЄАІС).

1.10. Контроль за транзитним переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митниці призначення здійснюється митними органами відповідно до Митного кодексу України.

ІІ. Дії посадових осіб митного органу

2.1. У разі прийняття керівником митного органу відправлення або уповноваженою ним особою рішення щодо застосування ЕЗ посадова особа митного органу відправлення:

2.1.1. Після проведення у встановленому порядку митного контролю та оформлення товарів встановлює ЕЗ на транспортний засіб або частину транспортного засобу (контейнер, цистерну, інше пристосування), в якому безпосередньо перевозяться товари.

2.1.2. Після завершення процедур, пов’язаних із встановленням ЕЗ, заповнює Акт приймання-передачі електронного замка з функцією GPS - GSM навігації (далі - Акт) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, підписує його та засвідчує особистою номерною печаткою.

Акт заповнюється у трьох примірниках українською мовою, а на вимогу перевізника також російською та/або англійською мовами.

Особа, яка приймає товари до перевезення, підписує кожний примірник Акта, чим засвідчує прийняття зобов’язання про збереження ЕЗ та доставку його у митницю призначення.

Один примірник Акта залишається у підрозділі митного органу відправлення, який проводив процедури, пов’язані з встановленням ЕЗ. Другий і третій примірники Акта разом з митною декларацією, товаросупровідними документами та ключем від ЕЗ надаються особі, яка приймає товари до перевезення, для пред’явлення до митного органу призначення.

2.1.3. Невідкладно вносить інформацію про серійний номер встановленого ЕЗ до програмно-інформаційного комплексу «Контроль за доставкою товарів. Транзит товарів» ЄАІС (далі - ПІК ЄАІС).

2.2. Для контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів, на які накладено ЕЗ, інформація про серійний номер встановленого ЕЗ за допомогою автоматизованої системи митного оформлення в режимі реального часу передається до МЦ.

2.3. У разі отримання МЦ повідомлення про відкриття ЕЗ або зникнення сигналу від нього під час прямування транспортного засобу з накладеним ЕЗ митною територією України відповідальна посадова особа МЦ негайно інформує про це митницю, у зоні діяльності якої зафіксовано відкриття ЕЗ або зникнення сигналу від нього, та митницю відправлення.

2.4. Посадові особи митниці, у зоні діяльності якої за повідомленням МЦ було зафіксовано відкриття ЕЗ або зникнення сигналу від нього, з метою забезпечення дотримання законодавства з питань державної митної справи організовують та здійснюють заходи щодо встановлення місцезнаходження транспортного засобу зі встановленим ЕЗ.

2.5. Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб або частина транспортного засобу (контейнер, цистерна, інше пристосування), в якому безпосередньо переміщуються товари та на вантажний відсік якого накладено ЕЗ, не зміг прибути до митного органу призначення в установлений строк унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили або якщо внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарів, підтвердження факту втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється згідно з положеннями розділу VIII Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 року за № 1669/21981.

При цьому посадова особа митного органу, в зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, вносить до ПІК ЄАІС інформацію про зняття ЕЗ або його пошкодження чи втрату.

2.6. У разі проведення, з дозволу митного органу, перевантаження

товарів до іншого транспортного засобу (контейнера, цистерни, іншого пристосування) у випадках, передбачених вимогами статті 96 Митного кодексу України, уповноважена посадова особа такого митного органу після проведених операцій з перевантаження товарів накладає ЕЗ на вантажне приміщення згідно з вимогами пункту 2.1 цього розділу.

2.7. При надходженні транспортного засобу, в якому безпосередньо перевозяться товари з накладеним ЕЗ, в митницю призначення посадова особа цієї митниці здійснює такі митні формальності щодо підтвердження факту доставки товарів до митниці призначення:

2.7.1. Знімає ЕЗ з вантажного відсіку транспортного засобу, звіряє його номер з номером, унесеним до ПІК ЄАІС. При цьому до ПІК ЄАІС в обов’язковому порядку вноситься інформація про зняття ЕЗ.

2.7.2. Здійснює у другому і третьому примірниках Акта, які надійшли разом із вантажем, запис про надходження ЕЗ з ключем та товаросупровідними документами на товар і завіряє його особистою номерною печаткою. Другий примірник Акта залишається в підрозділі митного оформлення митниці призначення, який проводив процедури, пов'язані зі зняттям ЕЗ. Третій примірник Акта разом із товаросупровідними документами на товар повертається перевізнику.

2.7.3. Передає ЕЗ з ключем на зберігання відповідальній посадовій особі митного органу, яка забезпечує контроль за обліком та зберіганням ЕЗ та ключів до них.

2.7.4. Здійснює інші митні формальності, передбачені законодавством з питань державної митної справи (у разі необхідності).

ІІІ. Порядок обліку та зберігання електронних замків

3.1. ЕЗ перебувають на балансі спеціалізованого митного органу, який забезпечує впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій у державній митній справі та ведення митної статистики.

3.2. Спеціалізований митний орган, який забезпечує впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій у державній митній справі та ведення митної статистики, в установленому порядку присвоює кожному ЕЗ унікальний інвентарний номер, який має десять знаків. Перші три знаки означають номер субрахунку, четвертий - підгрупу і останні шість знаків - серійний номер ЕЗ. Серійний номер ЕЗ наноситься безпосередньо на поверхню ЕЗ та під час застосування вноситься до ПІК ЄАІС.

3.3. Митниці, що отримали від спеціалізованого митного органу, який забезпечує впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій у державній митній справі та ведення митної статистики, ЕЗ, відображають їх у позабалансовому обліку шляхом ведення електронного журналу за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Для зберігання ЕЗ та ключів виділяється спеціально облаштоване місце, яке унеможливлює несанкціонований доступ сторонніх осіб та має бути опломбовано з використанням особистої металевої печатки, що закріплена за відповідальною особою митного органу.

3.4. Контроль за організацією збереження ЕЗ покладається на керівника митниці.

3.5. Для безпосереднього використання під час здійснення митних процедур ЕЗ видаються уповноваженим особам підрозділів митного оформлення, з якими укладається договір про матеріальну відповідальність, в установленому порядку.

3.6. Передавання ЕЗ з митниці відправлення до митниці призначення відбувається на підставі Акта. Зазначена передача підтверджується шляхом внесення до Акта посадовою особою митниці призначення інформації про зняття ЕЗ.

3.7. До 3 числа місяця, що настає за звітним, підрозділи митного оформлення митниці надають до підрозділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності реєстр за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку разом з копіями Актів або накладних. Допускається надання реєстрів, копій Актів або накладних в електронному вигляді.

3.8. На підставі таких реєстрів підрозділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці здійснює відображення операцій у бухгалтерському обліку.

3.9. Щокварталу з метою складання фінансової та бюджетної звітності спеціалізованим митним органом, який забезпечує впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій у державній митній справі та ведення митної статистики, здійснюється взаємозвірення проведених операцій з приймання-передачі матеріальних цінностей станом на звітну дату.

3.10. Митним органом, що виявив втрату чи пошкодження ЕЗ, вживаються заходи щодо стягнення в установленому законодавством порядку їх вартості чи вартості їх ремонту.

3.11. Контроль за переміщенням ЕЗ між митницями покладається на спеціалізований митний орган, який забезпечує впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій у державній митній справі та ведення митної статистики.

3.12. ЕЗ, які не придатні до використання, передаються митницями до спеціалізованого митного органу, який забезпечує впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій у державній митній справі та ведення митної статистики, для здійснення ремонту чи списання в установленому порядку.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку використання
електронних замків з функцією
GPS - GSM навігації (українська мова)

АКТ 
приймання-передачі електронного замка з функцією GPS - GSM навігаціїДодаток 2
до Порядку використання
електронних замків з функцією
GPS - GSM навігації

ЖУРНАЛ
обліку зберігання та використання електронних замків з функцією GPS - GSM навігації та ключів до них __________ митницею (митним постом _____________)

Дата прийняття

Номер ЕЗ

Прізвище, ім’я та по батькові відповідальної особи

Дата видачі

Номер митної декларації або документа, встановленого статтею 94 Митного кодексу України

Номер транспортного засобу, на який накладено ЕЗ

Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи підрозділу митного оформлення

Відмітка про внесення інформації про накладений ЕЗ до ЄАІС*

Номер Акта*

1

2

3

4

5

6

7

8*

9*

__________
* Графи 8, 9 заповнює посадова особа підрозділу митного оформлення, яка отримала електронний замок з функцією GPS - GSM навігації, здійснила його накладення на транспортний засіб, оформила Акт, митну декларацію або документ, встановлений статтею 94 Митного кодексу України.
Усі інші графи заповнює особа, відповідальна за облік та зберігання електронного замка з функцією GPS - GSM навігації та ключів до них.Додаток 3
до Порядку використання
електронних замків з функцією
GPS - GSM навігації

РЕЄСТР
руху електронних замків з функцією GPS - GSM навігації
за період з _____ по _______

Залишок на початок місяця

Отримано від кого

Передано кому

Залишок на кінець місяця

серійний номер ЕЗ

серійний номер ЕЗ

дата

найменування митниці відправлення

номер і дата Акта або накладної

серійний номер ЕЗ

дата

найменування митниці призначення

номер і дата Акта або накладної

серійний номер ЕЗ

Усього (кількість)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Начальник митного поста (відділу митного оформлення)

_________
(підпис)

______________
(П.І.Б.)вгору